Cocuľa Michal

Vzduchotechnická škatuľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3977

Dátum: 03.11.2004

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F24F 13/20, F24F 13/08

Značky: vzduchotechnická, škatuľa

Text:

...riešeniaVymenované nedostatky odstraňuje riešenie vzduchotechnickej škatule 1 novými technológiami výroby súčiastok pri zachovaní funkčnosti. Táto spočíva v nezmenenom smere polohy prívodného otvoru (horizontálna poloha 1.1) a odvodného otvoru 2.21 alebo otvorov 2.31 vo vertikálnej polohe 1.2 na vzduchotechnickej škatuli l.Samotnú vzduchotechnickú škatuľu 1 tvorí plášť 2 s možnosťou vyhotovenia podľa rozvinutej plochy 2.2, alebo podľa...

Usmerňovač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3931

Dátum: 05.10.2004

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F24F 13/06, F24F 13/08

Značky: usmerňovač, vzduchu

Text:

...zárezy a zboku protiľahlé rovinné zárezy. Usmerňovacia plocha súdkovitého tvaru má aspoň jednu pozdĺžnu výstuhu na jej jednej strane a aspoň jeden ovládací prvok na jej druhej strane. Takto usporiadaný usmerňovači element má na svojich kratšich rovinných stranách kruhový doraz, z ktorého vystupuje čap. Súbežné zárezy nosiča v úrovni protiľahlých rovinných zárezov majú rozšírenie a/alebo odbočenie smerom von. Usmerňovacia plocha...

Difúzor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3714

Dátum: 03.02.2004

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F24F 13/06

Značky: difuzor

Text:

...Obr. 6 znázorňuje bočný plášť vnútomého valcového telesa a jeho rozvinutý tvar. Obr. 7 znázorňuje prívod v rozvinutom stave bez ďalších technických operácii s ekvivalentmi deformačnýeh elementov. Obr. 8 znázorňuje homé čelo, obr. 9 znázorňuje upravovač parametrov vzduchu. Obr. l 0 znázorňuje difúzor v reze s detailmi bez vnútomého valcového telesa, ktorý má veľkosť pevného valcového telesa zhodnú s veľkosťou prívodu, je spojený so...

Výfuková hlavica rotačná

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3676

Dátum: 02.12.2003

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F04B 37/20, F24F 7/013

Značky: rotačná, výfuková, hlavica

Text:

...materiálov (kovový, plastový, keramický, s prísadami cementu, a iné) a to bud priamo rozmerovo zameniteľnou statorovou objímkou, alebo vhodným upevňujúcim elementom a to z dôvodu odlišnosti rozmerov priemerov pre jednotlivé potrubia a ich jednotlivé materiály,z ktorých sú vyrábané.Prehľad obrázkov na výkreseObr. 1 znázorňuje pohľad na výfukovú hlavicu rotačnú so statorovým vývodom na rovinnej streche. Obr. 2 je pohľad na výñikovú hlavicu...

Prírubové vzduchotechnické potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3669

Dátum: 02.12.2003

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F16L 47/02, F24F 13/02, F16L 23/12...

Značky: přírubové, potrubie, vzduchotechnické

Text:

...obr. l znázorňuje konštrukčné riešenie príruby a protipríruby s vnútorným spojovacim elementom. Obr. 2 vyobrazuje konštrukčné riešenie príruby a protipríruby s vonkajším spojovacim elementom, obr. 3 je pohľad do vnútra potrubia so znázomenim usporiadania spevňujúceho tmelu a rohového krytu. Obr. 4 zobrazuje tvarový spoj a jeho prípravu ako aj riešenie napojenia bez tvarových úprav spájaných plôch.Prirubové vzduchotechnické zariadenie...