Cochran John

Heterocyklické zlúčeniny, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiva na liečenie alebo prevenciu ochorení súvisiacich s p38

Načítavanie...

Číslo patentu: 286689

Dátum: 25.02.2009

Autori: Bellon Steven, Galullo Vincent, Cochran John, Bemis Guy, Salituro Francesco

MPK: A61K 31/435, A61K 31/17, A61K 31/44...

Značky: liečivá, liečenie, ochorení, kompozícia, súvisiacich, přípravu, použitie, obsahom, farmaceutická, heterocyklické, zlúčeniny, prevenciu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa inhibítory p38, čo je proteínkináza cicavcov zahrnutá do proliferácie buniek, bunkovej smrti a reakcie na extracelulárnu stimuláciu. Ďalej sa opisujú farmaceutické kompozície obsahujúce inhibítor podľa vynálezu a spôsoby použitia týchto kompozícií pri liečení a prevencii rôznych ochorení.

Postupy a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16399

Dátum: 18.08.2006

Autori: Tanoury Gerald, Chen Minzhang, Cochran John

MPK: C07D 471/08, C07D 209/52, A61K 31/403...

Značky: postupy, medziprodukty

Text:

...týchto zlúčenín, ktoré vedú k racemizácii niektorýchstéríckých uhlíkových centier, pozri napriklad stranu 223-22. Existuje však stále potreba nájsťekonomické spôsoby prípravy týchto zlúčenín.V publikácii W 0 02/ 18369 A 2 je opísaná zlúčenina vzorcaO N H N O Ť ° u Táto zlúčenina sa čistí chromatograñcky. BERGMEIER S. C. ET AL, TETRAHEDRON, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, sv. 55, č. 26, 25. júna 1999, str. 8025-8038 opisujú...

Spôsoby a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7678

Dátum: 18.08.2006

Autori: Tanoury Gerald, Cochran John, Chen Minzhang

MPK: C07D 209/00

Značky: spôsoby, medziprodukty

Text:

...etyl a za hydrogenačných podmienok sa napriklad jedná o R 3 benzyl.Spôsoby a medziprodukty opísané v tomto texte sú tiež užitočné pri spôsobe výrobypredstavuje väzbu, ~CO-, -O-CO-, -NRX-,-NRX-CO-, -O- alebo -Spredstavuje -C(O)-, -O-C(O)-, -NHC(O)-, -C(O)C(O)- alebo -SO 2 predstavuje H, poprípade substituovanú alifatickú skupinu, poprípade substituovanú cykloalifatickú skupinu, poprípade substituovanú heterocykloalifatíckú...

Heterocyklické zlúčeniny obsahujúce dusík, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284578

Dátum: 06.06.2005

Autori: Cochran John, Galullo Vincent, Harrington Edmund Martin, Salituro Francesco Gerald, Wilson Keith, Bemis Guy, Su Michael, Duffy John Patrick, Murcko Mark

MPK: A61K 31/495, C07D 213/70, C07D 213/56...

Značky: použitie, farmaceutický, prostriedok, heterocyklické, zlúčeniny, dusík, tieto, obsahujúci, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú inhibítory p38, cicavčej proteínkinázy spôsobujúcej bunkovú proliferáciu, zánik buniek a reakciu na extracelulárne stimuly, spôsob prípravy týchto inhibítorov, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie na prípravu prostriedkov na ošetrovanie a prevenciu rôznych ochorení.