Citovický Pavol

Sposob chemickej modifikácie epoxidovaného sójového oleja esterifikovaného butanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260279

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rattay Vladimír, Sedlář Jiří, Kizlink Juraj, Špirk Eugen, Chrástová Viera, Citovický Pavol

MPK: C08F 8/04

Značky: oleja, esterifikovaného, chemickej, modifikácie, butanolom, epoxidovaného, spôsob, sójového

Text:

...antistatickým, .antibakteriálnym, môžu to byť retardéry .tvorenia, prípadne látky mierne toxické alebo zapachajúce. Látky možno tpútat relatívne stálymi väzba-mi ako sú uamirny, alkoholy alebo s možnosťou ich rozštiepenia a. uvoľneirina tix-ovanej látky, ako sú -karboxylove kyseliny.Predpokladá sa, že podľa vynálezu modifíkovaný epoxidovaný a butanolom esterifikovtaný sójový olej, ktorý i naďalej zostáva kvapalným produktom, by sa pridával do...

Spôsob výroby kopolymérov alfa-metylstyrénu s vinylovými monomérmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278702

Dátum: 14.01.1998

Autori: Chrástová Viera, Beniska Jozef, Citovický Pavol, Štaudnerová Anna, Pristačová Jana

MPK: C08F 10/06, C08F 12/12, C08F 2/30...

Značky: alfa-metylstyrenu, monomérmi, spôsob, kopolymérov, vinylovými, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokomolekulových kopolymérov alfa-metylstyrénu s metylmetakrylátom, akrylonitrilom a styrénom alebo blokových kopolymérov metylmeta-krylát-b-(metylmetakrylát/alfa-metylstyrén) alebo styrén-b-(styrén/alfa-metylstyrén) so zvýšenou termickou a svetelnou stabilitou. Polymerizácia prebieha v emulzii pri nízkych teplotách v systéme obsahujúcom aktivátor pozostávajúci z 0,06 až 0,15 hmotnostných dielov heptahydrátu síranu železnatého,...

Spôsob výroby kopolymérnej disperzie styrén – butylakrylát

Načítavanie...

Číslo patentu: 279619

Dátum: 17.06.1992

Autori: Sádecká Jana, Citovický Pavol, Tomová Eva, Vodová Drahomíra, Chrástová Viera, Štaudnerová Anna

MPK: C08F 112/08, C08F 220/04, C08F 2/22...

Značky: styren, kopolymérnej, výroby, butylakrylát, spôsob, disperzie

Zhrnutie / Anotácia:

Emulzný spôsob výroby kopolymérnej disperzie pri nízkych teplotách v systéme obsahujúcom aktivátor, pozostávajúci z 0,06 až 0,2 hmotnostných dielov heptahydrátu síranu železnatého a 0,12 až 0,25 hmotnostných dielov dvojsodnej soli kyseliny etyléndiamíntetraoctovej, 3,6 až 4,4 hmotnostných dielov iónového emulgátora, 4,3 až 6,6 hmotnostných dielov neiónového emulgátora a v prítomnosti heterogénneho iniciátora tak, že 39,5 až 50 hmotnostných...

Sposob prípravy kopolyméru styrén-maleinanhydrid alebo alfa-metylstyrén-maleinanhydrid

Načítavanie...

Číslo patentu: 259598

Dátum: 17.10.1988

Autori: Godályová Viera, Kizlink Juraj, Citovický Pavol, Rattay Vladimír, Chrástová Viera

MPK: C08F 222/08, C08F 255/02

Značky: spôsob, kopolymerů, alfa-metylstyrén-maleinanhydrid, přípravy, styrén-maleinanhydrid

Text:

...a-metylstyrén v zmesi s maleinanhydridom spôsobuje, že sa vo velkej prevahe tvorí nenaviazawný kopolymér. Príznakuomnevhodne voleného pomeru objemu rozpúšťadla k ostatným zložkám systému je tuhá finálna vzorka po polymerizácii, ktorá je obtiažne spracov-atelná. Pri výbere rozpúšťadla monomérov je výhodné používat benzén, toluén a iné látky, v ktorých sa nenaviazaný polymér nerozpúšta. Technika vytvárania peroxidických centier na povrchu...

Sposob chemickej modifikácie izotaktického práškového polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259591

Dátum: 17.10.1988

Autori: Citovický Pavol, Ondáš Miroslav, Rattay Vladimír, Chrástová Viera, Kizlink Juraj

MPK: C08F 255/02, C08F 222/08

Značky: modifikácie, chemickej, polypropylénu, izotaktického, práškového, spôsob

Text:

...byt v ňom rozpustný pripad použitia etylacetátu .alebo dioxánu alebo nerozpustný a vylučuje sa do heterogénnej Iázy benzén, toluénj. Reakcia má exotermlcký charakter, preto je nutné udržiavať konštantnú teplotu reakcie a pracovať s možnosťou návratu destilujúceho rozpúšlšadla.Neipodarilo sa významne obmedzit tvorbu nenaviazaného kopolyméru bez toho, aby sa neznížlla tvorba naviuazaného kopolyméru. Pri optimallzácii procesu očkovania sa...

Spôsob stabilizácie izotaktického polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232097

Dátum: 01.04.1987

Autori: Karvaš Milan, Košík Martin, Mejzlík Jiří, Chrástová Viera, Citovický Pavol, Durmis Július, Lesná Marie, Beniska Jozef, Považancová Marta, Sedlář Jiří

MPK: C08K 5/17, C08L 23/12

Značky: izotaktického, stabilizácie, polypropylénu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do odboru chémie a technológie makromolekulových látok rieši spôsob UV stabilizácie izotaktického polypropylénu. Podstata spôsobu podľa vynálezu je v tom, že ako UV stabilizátor sa použije 0,14 až 0,8 % hmotnostných sekundárnych alicyklických amínov so stericky bráneným atómom dusíka zo skupiny zabraňujúcej látky ako 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu, dispiro(5,1,5,3)-7,15-diazohexadekán, dispiro(5,l,5,3)-14,...

Modifikovaný polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 235556

Dátum: 15.02.1987

Autori: Balog Karol, Rattay Vladimír, Štaudnerová Anna, Mejzlík Jiří, Chrástová Viera, Košík Martin, Citovický Pavol, Náplava Anton, Reiser Vladimír, Špilda Ivan

MPK: C08L 23/12

Značky: modifikovaný, polypropylén

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný polypropylén so zníženým povrchovým elektrickým nábojom a horľavosťou pozostávajúci z 5U až 95 % hmot. izotaktického polypropylénu s prísadou 2,6-diterc.butyl-4-metylfenolu, tetrakis-5-(3,5-diterc.butyl-4-hydroxyfenyl )-3-oxo-2-oxopentylmetánu, stearátu vápenatého a do 100 % antistatika na báze dietanolamínu a/alebo retardéra horenia. Antistatikum a retardér horenia sú v modifikovanom polypropyléne prítomné v immobilizovanej forme,...

Spôsob stanovenia epoxidických skupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231795

Dátum: 15.12.1986

Autori: Citovický Pavol, Kizlink Juraj, Rattay Vladimír, Mejzlík Jiří, Fančovič Karol, Beniska Jozef, Majer Josef, Malík Ján, Chrástová Viera

MPK: G01N 31/00, C08F 8/08, C08F 10/06...

Značky: skupin, spôsob, stanovenia, epoxidických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru makromolekulárnej chémie. Týka sa stanovenia epoxidických skupín viazaných na práškovom izotaktickom polypropyléne s obsahom 0,5 až 2,0 % hmotnostných epoxidického kyslíka. Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že 1 hmotnostný diel práškového izotaktického polypropylénu reaguje s 0,3 až 0,4 hmotnostných dielov látky obsahujúcej v molekule pohyblivý atóm vodíka viazaný na atóm dusíka alebo síry, s výhodou sukcínimidom,...

Tryska k jemnému rozprašování kapalin, zejména pro hasicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240439

Dátum: 15.12.1986

Autor: Citovický Pavol

MPK: A62C 23/00, B05B 1/26

Značky: hasicí, jemnému, rozprašování, prístroje, tryska, zejména, kapalin

Text:

...COIIOJI n COIIOJI c Typóymsaropom. Kpoxvxe more, mm oxytzerma TOHKOPO pacnwrermn Hymna cnomme Qopcymm, cuaöme e HBCICOJIBKPIME Maxermcnnm ľtaľ-laJľal/M ľIOTOKa,KOTOPHG ducrpo 3 copsmmcs qacmnazvm rpszen. Haxonmmrvmca B pacmmnaemon marc cm.Hamm msoöpewerma HBILHBTCH paepaóomxca TexHoJxomqecm .JIGTKO narowonmemoro coma mm rouxoro pacnmermn mnnooreñ, B uacvrnocm racmunx cpencTB, W 1 TOTO, moon nocTuqL donee BHcozcoiž SĚJĚJGKTPIBHOOTH...

Stabilizovaný polyetylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 233433

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rattay Vladimír, Citovický Pavol, Kizlink Juraj, Chrástová Viera, Sedlář Jiří, Benč Gabriel, Brenner Rudolf, Žák Karol, Mejzlík Jiří, Lesná Marie

MPK: C08L 23/06

Značky: stabilizovaný, polyetylen

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný polyetylén obsahujúci 97 až 99 % hmot. polyetylénu s obsahom 0,1 až 0 2 % hmot. antioxidantov ako 2,6-ditercbutyl-4-metylfenolu alebo fenyl-etyl-fenyl-fosfitu a 1 až 3 % hmot. očkovaného polyetylénu obsahujúceho naviazaný UV stabilizátor zo skupiny látok zahrnujúcich sekundárne alicyklické amíny so stericky bráneným atómom dusíka ako je 1,7-bis-(3,3,5,5-tetrametyl-4-aza-cyklohexyl)-2-oxo-1,7-diazaheptán alebo...

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 222090

Dátum: 15.07.1985

Autori: Štaudnerová Anna, Durmis Július, Kizlink Juraj, Mikulášová Darina, Majer Josef, Maňásek Zdeněk, Rattay Vladimír, Mejzlík Jiří, Fančovič Karol, Chrástová Viera, Citovický Pavol

Značky: spôsob, nízkomolekulárnych, dusíkatých, fixácie, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok obsahujúcich substituovateľné atómy dusíka, zvolených zo súboru zahrňujúceho amoniak, aminozlúčeniny obsahujúce 1 až 2 primárne a/alebo sekundárne aminoskupiny viazané k alifatickému reťazcu s počtom uhlíkových atómov 1 až 18, aromatické primárne alebo sekundárne amíny a alkylované deriváty piperidínu alebo piperazínu, na polypropylén, polyetylén alebo polyvinylchlorid modifikovaný naočkovaním...

Spôsob fixácie nízkomolekulových látok na polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 218602

Dátum: 01.06.1985

Autori: Lesná Marie, Citovický Pavol, Chrástová Viera, Mejzlík Jiří, Majer Josef, Švec František, Rattay Vladimír, Mikulášová Darina, Maňásek Zdeněk, Kizlink Juraj

Značky: fixácie, polyméry, spôsob, látok, nízkomolekulových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technológie makromolekulových látok. Modifikácia polypropylénových. polyetylénových a polyvinylchloridových fólií, vlákien a prášku s obsahom 9,3 až 14,2 hm. % naviazaného poly-[2,3-epoxypropylmetakrylátu] so zlúčeninami obsahujúcimi 1 až 4 reaktívne vodíkové atómy viazané na kyslíku, primárnom a sekundárnom dusíku alebo síre, ktoré sa nachádzajú v alifatickom alebo alicyklickom reťazci, na alicyklickom reťazci, alebo na...

Sposob chemickej modifikácie oxidovaného izotaktického polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214394

Dátum: 01.06.1984

Autori: Benč Gabriel, Mejzlík Jiří, Majer Josef, Mikulášová Darina, Citovický Pavol, Chrástová Viera, Šimek Milan

Značky: spôsob, chemickej, oxidovaného, modifikácie, izotaktického, polypropylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob chemickej modifikácie oxidovaného izotaktického polypropylénu vo forme prášku, fólie a vlákna polárnymi monomérami ako metyl až pentylakrylátom resp. metyl až pentylmetakrylátom vo vodnom emulznom systéme, vyznačujúci sa tým, že sa pri teplotách 20 až 30 °C po dobu 3 až 9 hodín modifikuje očkovaním 70 až 100 hm.d. oxidovaného izotaktického polypropylénu s obsahom 0,02 až 0,08 hm. % hydroperoxidického kyslíka za prítomnosti 100 hm.d....