Čiško Vojtech

Regulačný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 252356

Dátum: 13.08.1987

Autori: Gavlák Jozef, Kolesár Milan, Čiško Vojtech

MPK: F16K 7/17

Značky: ventil, regulačný

Text:

...ktorá je opatrená prívodwným otvorom tlakovej kvapaliny. Minerálna suspenzia preteká telesom ventilu priamočiaro,bez zmeny sme-ru toku.Regulačiný ventil podľa tohto vynálezu V dôsledku elastičnosti pružných membrán má dlhú životnost a vysokú funkčonú spoľahlivosť. aj pri regulácii prietoku minerálnychsuspenzii s náchylnosťou k tvorbe sedimentov alebo aj pri vmikąnutí cudzích predmetov do funkčného priestoru regulačného ventilu....

Lamelový zahusťovač na zahusťovanie flotačných koncentrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239185

Dátum: 15.05.1987

Autori: Čiško Vojtech, Demečko Pavol, Beňa Vojtech, Faix Alexej

MPK: B03D 1/08

Značky: zahusťovanie, zahusťovač, flotačných, koncentrátov, lamelový

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelový zahusťovač je určený na zahusťovanie flotačných koncentrátov, alebo iných suspenzií náchylných k tvorbe mineralizovaných pien. Pozostáva zo vstupnej súprúdovej lamelovej sekcie, nad ktorou je umiestnený rozbíjač pien, ďalej z protiprúdovej lamelovej sekcie, nad ktorou je umiestnený jeden, alebo viac zhrňovačov pien. Pod oboma lamelovými sekciami je umiestnený zberný ihlan, vo svojej spodnej časti s výpustným otvorom. Prepad zahusťovača...

Spôsob výroby umelých magnetitových peliet odolných proti tepelným nárazom

Načítavanie...

Číslo patentu: 232627

Dátum: 15.12.1986

Autori: Čiško Vojtech, Hodoši František, Ondruška Jaroslav

MPK: C22B 1/243

Značky: odolných, peliet, spôsob, umělých, magnetitových, výroby, tepelným, nárazom, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby umelých magnetitových peliet odolných proti tepelným nárazom podľa vynálezu spočíva v tom, že ku vsádzke na peletizáciu sa primieša 3 až 25 % hmotnostných jemnozrnný sideritový koncentrát o zrnitostí 80 % pod 0,1 mm a vlhkosti maximálne 15 % H2O. Spôsob podľa vynálezu je využiteľný pri peletizačnom skusovení umelého magnetitu v baníctve alebo hutníctve.

Bubnový vákuový filter pre parovú filtráciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230894

Dátum: 15.11.1986

Autori: Čiško Vojtech, Hodoši František

MPK: B01D 33/06

Značky: filter, bubnový, filtráciu, parovú, vakuový

Zhrnutie / Anotácia:

Bubnový vákuový filter pre parovú filtráciu na filtrovanie jemnozrnných materiálov, ako sú napríklad minerálne koncentráty, pozostávajúci z rmutovej vane a z filtračného bubna, vyznačený tým, že bok rmutovej vane (2) na vynárajúcej sa strane filtračného bubna (1) je vyvýšený krytom (3), pod ktorý ústi prívod (4) pary.

Lamelový zahusťovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 228585

Dátum: 15.08.1986

Autori: Čiško Vojtech, Beňa Vojtech, Demečko Pavol

MPK: C02F 1/52

Značky: lamelový, zahusťovač

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelový zahusťovač na zahusťovanie minerálnych suspenzií, priemyselných kalov a na čistenie pevnými časticami znečistených vôd, pozostávajúci z nátokovej komory, zo štrbín zo sedimentačného priestoru, vyplneného šikmými paralelnými lamelami, zo zberného ihlanu a z prepadu, vyznačený tým, že nosné tyče (7) lamiel (4) sú uchytené vo svojej spodnej časti na pevnej spodnej podpere (8), kým vo svojej hornej časti sa opierajú o opierky (9) tvorenej...

Regeneračný magnetický rozdružovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 220933

Dátum: 15.03.1986

Autori: Beňa Vojtech, Čiško Vojtech, Petrek Martin, Ivanič Jaroslav

Značky: regeneračný, magnetický, rozdružovač

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je regeneračný magnetický rozdružovač pre regeneráciu a rozdružovanie feromagnetických látok, vyznačený tým, že horná časť výlevky je vyplnená paralelnými šikmými lamelami o úklone 35° až 80° od horizontálnej roviny. Na tieto lamely vysedimentujú pevné častice rmutu, ktoré samospádom sa dostanú do výtoku cez regulačný uzáver, kým očistená voda preteká prepadom rozdručovača. Magnetické rozdružovače podľa vynálezu môžu byť...

Nátokový žľab bubnového magnetického odlučovača s permanentnými magnetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 215287

Dátum: 01.08.1985

Autori: Petrek Martin, Ivanič Jaroslav, Čiško Vojtech

Značky: odlučovača, permanentnými, magnetického, žľab, bubnového, magnetmi, nátokový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka bubnového magnetického odlučovača s permanentnými magnetmi na odlúčenie drobných feromagnetických prímesí z minerálnych rmutov, suchých práškových a zrnitých materiálov. Účelom vynálezu je zlepšenie účinnosti odstraňovania feromagnetických znečistění z toku rmutu alebo jemnozrnného materiálu. Uvedeného účelu sa dosiahne - úpravou dna nátokového žľabu odlučovača tak, že pred bubnom odlučovača je výstupok s nábežnou plochou...

Lamelový zahusťovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 222079

Dátum: 15.07.1985

Autori: Demečko Pavol, Čiško Vojtech, Faix Alexej

Značky: zahusťovač, lamelový

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelový zahusťovač na zahusťovanie minerálnych suspenzií, priemyselných kalov ako aj na čistenie pevnými časticami znečistených vôd, vyznačený tým, že pozostáva z nátokovej komory (1), ktorá má v spodnej časti v celej šírke prietokové otvory (2), zo zahusťovacieho priestoru (3) vyplneného šikmo uloženými, paralelnými, vlnitými lamelami (4) z prepadu (7) a zo zberného ihlanu (5) v spodnej časti opatreného výtokom (6).

Skrutkový triedič pre jemné triedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 215475

Dátum: 01.01.1985

Autori: Čiško Vojtech, Beňa Vojtech, Piroch Peter

Značky: triedenie, skrutkový, triedič, jemné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydraulického triedenia a odvodňovania. Vynález rieši jemné triedenie minerálnych suspenzií, priemyselných kalov, odvodňovanie pieskov a zrnitých materiálov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že prepad skrutkového triediča je tvorený paralelnými šikmými lamelami o úklone 30° až 75°, výhodne 55° od horizontálnej roviny, ktoré smerujú k dopravnej skrutke, pričom horná krycia lamela prečnieva úroveň prepadovej hrany. Vynález je...