Cingelová Jarmila

Spôsob výroby homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284170

Dátum: 30.08.2004

Autori: Macho Vendelín, Gaman Ľuboš, Lucký Martin, Cingelová Jarmila, Sroková Iva, Mazanec Ján, Beňo Ľuboš, Hojč Ján

MPK: C08F 14/06, C08F 2/18, C08F 2/22...

Značky: kopolymérov, vinylchloridu, výroby, homopolymérov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu spočíva v tom, že po skončení homopolymerizácie alebo kopolymerizácie, alebo až po odstránení podstatnej časti neskonvertovaného monoméru alebo monomérov sa do disperzie alebo suspenzie homopolyméru alebo kopolyméru, jednorazovo alebo po častiach pridá vodorozpustný alkanolamín všeobecného vzorca (I), kde (R) a (R') je H, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, CnH2nOH a CnH2nOCnH2nOH a (R'') je...

Aditívum disperzie alebo suspenzie homopolyméru alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2922

Dátum: 10.07.2001

Autori: Sroková Iva, Macho Vendelín, Beňo Ľuboš, Cingelová Jarmila, Gaman Ľuboš, Hojč Ján, Lucký Martin, Mazanec Ján

MPK: C08K 5/17

Značky: homopolymerů, disperzie, aditivum, kopolymerů, vinylchloridu, suspenzie

Text:

...dusičnanov, dusitanov,fosrorečnanov, mravčanov a octanov a vodorozpustná sol alkalickej zeminy je vybraná spomedzi dusičnanov, dusitanov, hydrofosforečnanov, mravčanov a octanov horčíka avápnika. .Dalej, najmenej jeden alkanolamin je vybraný spomedzi alifatických monoalkanolamínov,dialkanolaminov, trialkanolamínov, ako monoetanolamínu, monoizopropanolaminu,monobutanolaminu, dietanolamínu, trietanolaminu, diizopropanolamínu,...