Cingelová Jarmila

Spôsob výroby homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284170

Dátum: 30.08.2004

Autori: Lucký Martin, Gaman Ľuboš, Cingelová Jarmila, Beňo Ľuboš, Mazanec Ján, Hojč Ján, Macho Vendelín, Sroková Iva

MPK: C08F 2/18, C08F 2/22, C08F 14/06...

Značky: spôsob, kopolymérov, homopolymérov, vinylchloridu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu spočíva v tom, že po skončení homopolymerizácie alebo kopolymerizácie, alebo až po odstránení podstatnej časti neskonvertovaného monoméru alebo monomérov sa do disperzie alebo suspenzie homopolyméru alebo kopolyméru, jednorazovo alebo po častiach pridá vodorozpustný alkanolamín všeobecného vzorca (I), kde (R) a (R') je H, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, CnH2nOH a CnH2nOCnH2nOH a (R'') je...

Aditívum disperzie alebo suspenzie homopolyméru alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2922

Dátum: 10.07.2001

Autori: Gaman Ľuboš, Beňo Ľuboš, Macho Vendelín, Cingelová Jarmila, Lucký Martin, Mazanec Ján, Sroková Iva, Hojč Ján

MPK: C08K 5/17

Značky: aditivum, homopolymerů, kopolymerů, vinylchloridu, disperzie, suspenzie

Text:

...dusičnanov, dusitanov,fosrorečnanov, mravčanov a octanov a vodorozpustná sol alkalickej zeminy je vybraná spomedzi dusičnanov, dusitanov, hydrofosforečnanov, mravčanov a octanov horčíka avápnika. .Dalej, najmenej jeden alkanolamin je vybraný spomedzi alifatických monoalkanolamínov,dialkanolaminov, trialkanolamínov, ako monoetanolamínu, monoizopropanolaminu,monobutanolaminu, dietanolamínu, trietanolaminu, diizopropanolamínu,...