Cimenti Giovanni

Zariadenia na distribúciu roztaveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13140

Dátum: 03.11.2009

Autori: Bodeving Claude, Meisch Claude, Cimenti Giovanni

MPK: C21B 7/14, F27D 3/14

Značky: materiálů, roztaveného, distribúciu, zariadenia

Text:

...ku vychýlíteľnému žľabu, dokonca pod vychýliteľným žľabom. Navyše, šetriac káble, nie sú mechanické spojenia medzi pohonnou skupinou a vychýliteľným žľabom, čozjednodušuje montáž a demontáž pohonnej skupiny a/alebo vychýliteľného žľabu.V prvom variante vyhotovenia prostriedok prenosu síl obsahuje jediný káblový segment,ktorý je spôsobilý prenášať vychyľovací moment na vychýliteľný žľab v prvom smere, aby ho previedol z prvej polohy do...

Zariadenie na zasúvanie rúrky do tlakovej nádoby, najmä do vysokej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 281525

Dátum: 08.03.1995

Autori: Cimenti Giovanni, Andonov Radomir, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/24, F27B 1/10

Značky: zasúvanie, rúrky, zariadenie, nádoby, tlakovej, vysokej, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie predstavuje výstroj otvoru (12) vytvoreného v tlakovej nádobe (8), najmä vo vysokej peci, a je upravené na axiálne zasúvanie tyče alebo rúrky (22) dovnútra nádoby (8). Zariadenie obsahuje axiálny tesniaci diel (26), utesnenú skriňu (40), prvé pevné sedlo (52), druhé axiálne posuvné a uzatvárací prvok (70). Uzatvárací prvok (70) je vybavený oddeľovacou pružinou (78), ktorá vytvára axiálnu vôľu proti prvému sedlu (52). Uzatváracie...

Zavážacie zariadenie s prvkom na reguláciu prietoku materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281322

Dátum: 07.09.1994

Autori: Cimenti Giovanni, Venturini Jean Jacques, Lonardi Emile, Bernard Gilbert

MPK: B65D 88/26, C21B 7/18

Značky: zariadenie, reguláciu, materiálů, prvkom, prietoku, zavážacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zavážacie zariadenie je určené na zásobovanie uzatvoreného priestoru vopred stanoveným množstvom tuhého sypkého materiálu za jednotku času. Zariadenie obsahuje násypný zásobník (18), násypnú rúru (14) na plnenie uzatvoreného priestoru a mechanizmus (64) na zadržiavanie sypkého materiálu a regulovanie jeho prietoku. Tento regulačný mechanizmus (64) obsahuje zvon (66) na uzatváranie vyprázdňovacieho otvoru (72) a stredné odmeriavacie teleso (68),...

Hnací ústrojí výkyvného žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250675

Dátum: 14.05.1987

Autori: Mailliet Pierre, Lonardi Emile, Cimenti Giovanni

MPK: C21C 7/20

Značky: žlabu, výkyvného, hnací, ústrojí

Text:

...který není na výkresu znázorněn.Převodové ústrojí uložené v utěsněné skříni 16 je známé a sestávä z převodovélio táhla 18 poháněného ovládaním ramenein 12 svislou osou 0 otočná klec 2 U uložená propohyblivého uvnitř utěsněné skříně 16 natáčivé kolem své podélné osy.Nad závěsem ll je umístěna souose se svislou osou I) otočná klec 20 uložená prostřednictvím valivěho ložiska 22 na osazení 2.4 pláště 23 pece uzavřeného krytem 26. Tato otočná klec...

Chladicí ústrojí zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235994

Dátum: 15.12.1986

Autori: Legille Edouard, Bernard Gilbert, Thillen Guy, Cimenti Giovanni

MPK: F27B 1/20, F27B 1/24

Značky: chladicí, šachtové, ústrojí, zařízení, zavážecího

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká chladicího ústrojí zavážecího zařízení šachtové pece. Rozdělovací žlab je výkyvné uložen pod vsázecím kanálem v otočné skříni ovinuté nejméně jedním hadem, napájeným chladicí vodou přiváděnou z prstencové zásobovací nádrže. Každý z chladicích hadů je spojen odváděcím potrubím s prstencovým kolektorem tak, že voda protéká vlastní tíží odváděcími potrubími a hady mezi prstencovou zásobovací nádrží a prstencovým kolektorem.