Čichoň Viktor

Prostorový stavební dílec bytového jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 260862

Dátum: 12.01.1989

Autor: Čichoň Viktor

MPK: E04H 1/12

Značky: jádra, prostorový, dílec, stavební, bytového

Text:

...úrazu, zejména pro starší obyvatele bytu a děti a je proto namítán z hlediska hygienických předpisü. obdobné zbytočné zdvojenl je u stropu, protože stropní panely hrubých staveb mají i spodní povrch natolik dokonalý, že jsou připraveny pro přímou úpravu tapetováním nebo malbou, a proto je další -Strop prostorového prefabrikátu poosazení do stavby funkčné neopodstatněuý a zbytečný. Oba dva horizontální prefabrĺikáty, tzn. podlahový dílec...

Izolační stavební dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 260659

Dátum: 12.01.1989

Autor: Čichoň Viktor

MPK: E04C 2/26

Značky: dílec, izolační, stavební

Text:

...dále to, že má přirozený stavební povrch příbuzný ostatním omítnutým nebo stěrkovaným povrchům stěn,a to, že se jim dosahuje celistvého povrchu stěny bez spar mezi jednotlivými dílci, které jsou u ostatních stěn z lehkých příčkových.či obkladových dílců nezbytné.Tím, že maltovinové povrchové vrstvy jsou zcela neseny kostrou dílce, je možnn snimi manipulovat krátce po odlití, aniž je je třeba uměle vysoušet. Část přebytečné vody odsaje...

Manipulační závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 259328

Dátum: 17.10.1988

Autori: Valdštýn František, Čichoň Viktor, Drha Pavel

MPK: B66C 1/66

Značky: manipulační, závěs

Text:

...tělesu je určena stabilizačním ústrojím. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vodicí těleso je tvaru válcové tyče, opstřené průchozím válcovým otvorem,excentricky vedeným s její podélnou osou, kde excentricita osy průchozího válcového otvoru a podélné osy válcové tyče vodicího tělesa je shodná s excentricitou výstřadníkově nosnéVýhodou mnnipulačního závěsu podle vynálezu je to, že umožňuje přenášení svislých tenkostěnných prefabrikovaných...

Směs pro sádrový beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 257984

Dátum: 15.07.1988

Autor: Čichoň Viktor

MPK: C04B 28/14

Značky: sádrový, betón, směs

Text:

...ovlivñuje složení směsi pro sádrový beton a že zajištuje při daném poměru měření komponent dlouhodobou objemovou etálost a pevnost zatuhlého sádrového hetonu i velkorozměrových výrobků z něho. Přídavek elektrárenskěho popílku ve stanoveném poměru vytváří směs bez podstatného úbytku pevnosti a podporuje objemovou stálost výsledného výrobku. Přídavek vodního roztoku melamín - formaldehydové pryskyřice se v této směsi uplatňuje nejen jako...

Dveřní zárubeň pro dodatečné osazování do dveřních otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251263

Dátum: 11.06.1987

Autori: Milata Jan, Škuta Rudolf, Čichoň Viktor

MPK: E06B 1/14

Značky: osazování, otvorů, dodatečné, dveřní, dveřních, zárubeň

Text:

...z kovových objímek o průřezu odpovídajícím tvaru zárubně s fixačními prvky pro uchycení do ostění a nadpraží dveřního otvoru a s úchyty dveřních závěsů a z krycích líšt, které mají prúřez odpovídající tvaru objímky a že objímka pro spodní dveřní závěs je navíc opatřena svislou podpěrou.Výhodou dveřní zárubně podle vynálezu je minimální potřeba kovu na její výrobu, dále zachování estetického vzhledu dveřního otvoru a snadnější výroba panelů s...

Závěs pro manipulaci se železobetonovými stavebními dílci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250922

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sovadina Josef, Čichoň Viktor, Venclík Alexandr

MPK: E04G 21/14

Značky: závěs, železobetonovými, stavebními, dílci, manipulaci

Text:

...závěsem pro manipulaci se žele zobetonovými stavebními dílci při jejich výrobě podle vynálezu. sestávajícím z nosného stykového tělesa a závěsné tyče, upravených pro vzájomný rozebíratelný spoj, kde styková plocha nosného stykového tělesa je kolmá na podélnou osu závěsné tyče a stykové těleso má tvar kotcuče, válce a podobné a je v tělesu železobetonového stavebního dílce jeho podstata spočíva v tom, že stykové nosné těleso je opatřeno...

Zařízení ke zvýšení tepelně izolačních vlastností oken a balkónových dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 249843

Dátum: 15.04.1987

Autor: Čichoň Viktor

MPK: E06B 1/60

Značky: tepelně, izolačních, zvýšení, balkónových, zařízení, vlastností, dveří

Text:

...főliel nebo desky k jeho stěně, kde přikladné ústrojí je tvořeno přitláonými lištami. Nahradit rám je možno proužky z magnetické pryženebo kovovými proužky a nebo je možno.těmito proužky opetřit okraüe fő 1 ie.nebo desky, které pak dosedaji naprotikúsy, pevnělpřiper vněnými k okennimu nebo dveřnimu rámu a podobně.Nevýhodou těchto provedení zařízení ke zvýšení tepelhě izoàh lečnich vlastnosti oken a balkěnových dveří je to že jde o žaři-zení...

Sanitární příčka pro občanské a bytové stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213615

Dátum: 01.03.1984

Autori: Stašica Eduard, Čichoň Viktor, Milata Jan

Značky: příčka, bytové, občanské, stavby, sanitární

Zhrnutie / Anotácia:

Sanitární příčka pro občanské a bytové stavby, sestávající ze svislých sloupků, vodorovných spojovacích prvků svislých sloupků a plášťových desek, vyznačená tím, že vodorovné spojovací prvky svislých sloupků (2) sestávají nejméně ze dvou vodorovných rámečků (3), jejichž vnější strany jsou opatřeny úchyty (6) plášťových desek a každý svislý sloupek (2) je opatřen nejméně dvěma nad sebou upravenými dvojicemi úchytů, zejména šroubů (4) vodorovných...