Cibulka Jaroslav

Elektromagnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266483

Dátum: 12.01.1990

Autori: Davydov Jurij, Kolář Otto, Davydenko Viktor, Gramm Vladimir, Žežulka Václav, Horáček Miroslav, Lomovcev Lev, Cibulka Jaroslav, Kutin Alexandr, Henel Vladimír

MPK: B03C 1/10

Značky: separátor, elektromagnetický

Text:

...p 0 Topa 5 nepeMemamTćn B 3 oHy perenepaumu Ten, re nocpecTBoM~ 6 pm 3 ran 10 CMHBamTCHH pasrpymamwcx B Teqxy 9. HeMarHnTHme qacrnum npoxpnxr qepes orzepcwua 4 Hnmnero ýqacwxa Marnuronponona 2 n pa 3 rpymamTcH B Teqxy 8. Bmnonñenue B Marnnro~ npoaoe 2 ornepcrnñ 3, 4 B nonepeqnom céqennn B mopMe Kpyra HHH snnnnca, a iae meneü H pasmemenue ux B maxMaTHoM nopHnKe.no 3 BonąeT ynenuunrb nouepéqnoe šceúenne MarHnTonpoBona 2 H sa cqeT BBeneHHx...

Způsob izolace 2-naftol-6, 8-disulfokysaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246653

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koláo Otto, Žůrek František, Cibulka Jaroslav, Horáeek Miroslav

MPK: C07C 143/48

Značky: 2-naftol-6, způsob, 8-disulfokysaliny, izolace

Text:

...oleem spočíva podle vynálezu v tom, že reakční produkt se po případném naředění vodou nebo filtráty z předchozí operace neutralizuje amoniakem plynným, kapalným nebo jeho vodným roztokem V množství 40 až 200 g amoniaku na 1 kg nenaředěného reakčního produktu a získaná amonná sůl 2-naftol-6,8-disulfokyseliny se izoluje filtrací či odstředěním spojenýms prípadným promýváním produktu vodou či solankou.Použitím postupu podle vynálezu se...

Vícezónový rotorový vysokogradientní elektromagnetický rozdružovač s uzavřeným magnetickým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234624

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hudik Jozef, Horáček Miroslav, Cibulka Jaroslav, Žůrek František, Kolář Otto

MPK: B03C 1/02

Značky: vícezónový, rotorový, elektromagnetický, vysokogradientní, systémem, rozdružovač, uzavřeným, magnetickým

Zhrnutie / Anotácia:

Tento rozdružovač je opatřen vodorovným diskovým rotorem a je určen pro opravu slabě magnetických minerálů za mokra. Jeho magnetický systém je společný pro všechny zóny a sestává z jediného středového jádra (l), kolem kterého jsou navinuty středové cívky (2). Toto jádro (1) má horní hlavu (11) a spodní hlavu (6), ze kterých vybíhají do jednotlivých rozdružovacích zón spojky (7, 12), z nichž každá přechází jednak v horní pól (13) se svislými...

Zařízení pro kontinuální magnetickou filtraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 228174

Dátum: 15.05.1986

Autori: Horáček Miroslav, Kolář Otto, Hencl Vladimír, Cibulka Jaroslav, Mucha Pavel

Značky: zařízení, filtrací, kontinuální, magnetickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro magnetickou filtraci jemných, špatně sedimentujících magnetizovatelných látek. Zařízení tvoří odlučovací prostor 3, ve kterém je matrice 14 s indukčními vložkami 14b které zachytávají magnetické látky. Indukční vložky 14b ve formě síta jsou od sebe odděleny magnetickými distančními vložkami 14c. Odlučovací prostor 3 tvoří část odlučovací nádoby 5, kterou v této části obepíná elektromagnetické vinutí 1 uzavřené v...

Způsob kontinuální magnetické separace pevných látek ze suspenzí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226122

Dátum: 15.04.1986

Autori: Horáček Miroslav, Hencl Vladimír, Žežulka Václav, Cibulka Jaroslav, Kolář Otto

Značky: látek, separace, kontinuální, provádění, způsobu, magnetické, způsob, zařízení, tohoto, pevných, suspenzí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální magnetické separace pevných látek ze suspenzí, při kterém jsou tyto pevné látky zachycovány v uzavřeném prostoru ve fázi působení magnetického pole na matrici a ve fázi nepřítomnosti magnetického pole vyplachovány z matrice vodou, případně ve směsi se stlačeným vzduchem, vyznačující se tím, že se výchozí suspenze nepřetržitě přivádí pod tlakem v zóně separace z jedné strany na matrici, která obíhá v uzavřeném okruhu, a...

Zařízení pro kontinuální magnetickou separaci jemných suspenzí, zejména kaolinových

Načítavanie...

Číslo patentu: 227800

Dátum: 01.11.1985

Autori: Horáček Miroslav, Žežulka Václav, Cibulka Jaroslav, Hencl Vladimír, Kolář Otto

Značky: suspenzí, kontinuální, zejména, magnetickou, kaolinových, separaci, zařízení, jemných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení má magnetický systém s vratným obvodem, který uzavírá cívky elektromagnetického vinutí, a ve svém horním úseku zrcadlově umístěny výřezy v podobě pláště mezikruží pro rotor, jehož věnec je rozdělen na segmenty vyplněné matricí, která je proplachována v úseku mimo magnetické pole. Na vnější povrch výřezů (6,6a) dosedá plášť vany (7) přecházející v prostoru uvnitř elektromagnetického vinutí (4) a ve spodním úseku vratného obvodu (5) v...

Způsob úpravy minerální suspenze pro magnetickou separaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 227617

Dátum: 01.09.1985

Autori: Svoboda Jan, Cibulka Jaroslav

Značky: suspenze, minerální, magnetickou, způsob, separaci, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy minerální suspenze pro magnetickou separaci, vyznačující se tím, že se nejprve chemickým činidlem upraví pH suspenze na hodnotu, při které je roven nule náboj na částicích alespoň jednoho z upravovaných minerálů, případně alespoň jedné ze sloučenin, která vznikla chemickou změnou původního minerálu při zmíněné úpravě pH načež se provede magnetická separace.

Způsob kontinuální magnetické filtrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 225973

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kolář Otto, Mucha Pavel, Cibulka Jaroslav, Hencl Vladimír, Horáček Miroslav

Značky: magnetické, filtrace, kontinuální, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální magnetické filtrace jemně rozptýlených magnetických látek ze suspensí průtočným magnetickým filtrem, v jehož magnetickém poli nejvýše střední hodnoty magnetické indukce je suvně uložena magnetická vložka, kterou se suspense čistí, vyznačený tím, že suspense se provádí magnetickou vložkou do poklesu její filtrační účinnosti, načež se magnetická vložka jen vysune z magnetického pole, aniž se magnetické pole zruší, propláchne...