Chytka Vladimír

Hlavní prohozní tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 276259

Dátum: 13.05.1992

Autori: Chytka Vladimír, Fiala Felix

MPK: D03D 47/30

Značky: prohozní, tryska, hlavní

Tažný kroužek

Načítavanie...

Číslo patentu: 275003

Dátum: 17.12.1991

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B21C 3/02

Značky: kroužek, tažný

Vypínací zařízení spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 271359

Dátum: 12.09.1990

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B30B 15/12

Značky: zařízení, spojky, vypínací

Zařízení pro kontrolu vytažení protlačku z pracovní dutiny průtlačnice bez vysunovače při zpětném protlačování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260607

Dátum: 12.01.1989

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B21C 51/00

Značky: pracovní, zpětném, protlačování, průtlačnice, dutiny, protlačku, vysunovače, vytažení, kontrolu, zařízení

Text:

...stejné uspořádání elementů jako V případě obr. 2, ale s volnou pracovní dutinou.Při příkladném provedení má průtlačnice 3 pro zpětné protlačovaní bez vysunovačespeciálně tvarovanou pracovní dutlnu 5,22 to tak, že je kuželově otevřeno směrem k svému ústí, končícímtl čelem 6. Hloubka i 18 pracovní dutiny 5 průtlačnice 3 je menší než délka 19 protlačku 4.Na opačném konci jaákového převodu 15 je peviíě nerozebíratelně napojeno pohyblivé...

Pomocná tryska vzduchového tkacího stroje s bezkonfuzorovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253860

Dátum: 17.12.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: tryska, stroje, pomocná, tkacího, vzduchového, bezkonfuzorovým, prohozem

Text:

...odstranění volné expanze v důsledku zajištění výstupu vzduchu z trysky s nadkritickou rychlostí bez přetlaku.Dále řešení umožňuje snadnější technologii při tvarování trubkové části. Requlace optimální rychlosti proudu vzduchu s ohledem na kolísání vnějších podmínek lze snadno řešit natočením pomocné trysky vůči profilovému paprsku.Podrobněji je podstata vynálezu objasněna na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje těleso trysky před...

Způsob výroby výstupků ve tvaru čepu na plochých součástkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 252178

Dátum: 13.08.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B21D 47/04

Značky: tvaru, výstupků, způsob, výroby, čepu, součástkách, plochých

Text:

...a sílu F 1, na něj v závislosti na normalnim napětí m vyvoláva píst válce, například pro vytvoření nátlačné hrany lisů pro přesné stříhání. Po vytvoření blokovacího napětí 01 nastáva vlastní protlačovací proces zaváděný působením sily F 2 vyvolávající ve směru působení síly v průtlačníku napětí 02, .obvykle F 2F 1, která vytváří v objemu materiálu, ze kterého vzniká výstupek, prostorovou napjatost s normálním napětí-m oz, kolmýim ke...

Lamela konfuzoru vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238190

Dátum: 01.05.1987

Autori: Fiala Felix, Chytka Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: stroje, konfuzoru, vzduchového, tkacího, lamela

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lamely konfuzoru vzduchového tkacího stroje. Cílem vynálezu je uspořádání vyvlékací štěrbiny lamely konfuzoru vzhledem k podélné ose upevňovací patky, umožňující uplatnění technologie s polotovarem s uzavřenou funkční dutinou, a tím odstranění geometrických nepřesností lamely, napřesností a funkčních negaticních vlivů u konfuzoru a vznik značných zmetků při výrobě lamely. Je to dosaženo úhlovou orientací osy vyvlékací štěrbiny...

Způsob výroby polotovaru přifukovací trysky tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248190

Dátum: 12.02.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: strojů, přifukovací, tkacích, způsob, trysky, polotovarů, výroby

Text:

...části výtažku vyplýva z toho, že při použití výchozího polotovaru z ocelového pásku je nutno vytvořit podmínky pro odstranění vnějšího obvodu kruhovky, kde se projevuje cípatost vlivem anizotrcpie tažnosti materiálu nebo nekvalitního střihu u kru hovky. Příklad praktické aplikace způsobu podle vynálezu je dále popsán.Na dvojčinném svislém lisu, jako je například beran střižný vnější - pohon vačkový,beran tažný vnitřní - pohon klikou, se z...

Způsob výroby tělesa vzduchové trysky pro vzduchový prohoz útku na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247803

Dátum: 15.01.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B21D 22/20

Značky: útku, trysky, tělesa, prohoz, způsob, vzduchový, vzduchové, výroby, stroji, tkacím

Text:

...trysky a zajistit maximální kvalitu vnitřního povrchu dutin, zejména s délkou nad 25 průměrů a zároveň přispět k dalšímu zlepšení funkce.Je toho dosaženo způsobm výroby tělesa vzduchové trysky pro vzduchový prohoz útku na tkacím stroji podle vynálezu, jehož podstatou je, že silnostěnná trubice o menším průměru se protlačuje za studena do tvaru Lavalovy dýzy a potm se k silnostěnné trubici souose pripojí vstupní trubice tělesa vzduchové...

Zařízení pro pěchování přírub na koncích trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234913

Dátum: 15.01.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B21D 19/00

Značky: trubek, pěchování, přírub, zařízení, koncích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro výrobu přírub na koncích trubek, s vnějším průměrem přírub odlišným od vnějšího průměru výchozí trubky a to jednodušším způsobem a s menší spotřebou výchozího materiálu. Toho je dosaženo řešením stolu beranu lisu, který je opatřen stojanem s nástrojovými dvojdílnými vložkami (7), ovládanými hydraulickými válci (8) s písty, s výhodou přes mechanismus (20). Beran je současně opatřen držákem nástrojů (4) a v...

Nástroj pro objemové tváření za studena součástí s dutinou obecného tvaru v rovině lisování

Načítavanie...

Číslo patentu: 222820

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fiala Felix, Chytka Vladimír

Značky: objemové, rovině, nástroj, studena, tvaru, obecného, součástí, lisování, dutinou, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití relativně jednoduchého i výrobně snadného a provozně spolehlivého zakládacího zařízení pro výrobu tvarově složitých součástek i v podmínkách mechanizace a automatizace chodu beranu lisu. Realizuje se to pohyblivě umístěným středicím a přejímacím elementem v horní lisovnici, vybaveným na opěrné straně pružinami s opěrnou podložkou působící proti pevnému lisovníku, umístěnému v dutině spodní lisovnice. Pohyblivý a...

Zařízení pro blokování pracovního pohybu rámu transferu u vícepolohových, zejména ležatých lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228078

Dátum: 15.02.1986

Autor: Chytka Vladimír

Značky: vícepolohových, lisů, zejména, transferu, pracovního, ležatých, blokování, rámu, pohybu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro blokování pracovního pohybu rámu transferu u vícepolohových, zejména ležatých lisů, například pro protlačování a tažení za studena, vyznačené tím, že sestává z dvojice pák, z nichž první unášená páka (8), spojená ojnicí (17) s rámem (1) transferu a druhá přiléhající poháněcí páka (7), kyvně spojená s hřídelí (21) skříně (3) pro pohon transferu jsou vzájemně propojeny střižným elementem (9), přičemž v prostoru místa poloviční úhlové...

Zařízení tvořící vedení beranu lisu na sloupcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 225214

Dátum: 01.12.1984

Autor: Chytka Vladimír

Značky: tvořící, zařízení, beranu, vedení, sloupcích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení beranu lisu s valivými elementy ve tvaru například kuliček, válečků, soudečků či jiného tvaru, které jsou vsazeny mezi sloupek a pouzdro, vyznačující se tím, že obsahuje alespoň dva nebo více sloupků /6/, přičemž na každém se přímočaře pohybují po valivých elementech /5/ vždy dvě pouzdra /4/, každý sloupek /6/ je upevněn ve třech dvojdílných kotvách /7, 10/ a vzdálenost /3/ dvou sousedních dvojdílných kotev /7, 10/ je větší...