Chvatchko Yolande

Použitie IL-18 inhibítorov na výrobu lieku na liečenie a/alebo prevenciu alkoholickej hepatitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288032

Dátum: 30.11.2012

Autori: Plater - Zyberk Christine, Rubinstein Menachem, Novick Daniela, Van Deventer Sander, Chvatchko Yolande, Dinarello Charles, Kim Soo Hyun

MPK: A61K 31/00, A61K 35/12, A61K 38/17...

Značky: hepatitidy, výrobu, liečenie, inhibítorov, il-18, prevenciu, použitie, alkoholickej, lieku

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie IL-18 inhibítora vybraného zo skupiny, ktorá obsahuje IL-18 protilátku a IL-18 viažuci proteín alebo ich izoformu, muteín, fúzovaný proteín, funkčný derivát, aktívnu frakciu alebo kruhovo permutovaný derivát, ktoré majú v podstate rovnakú aktivitu ako IL-18 viažuci proteín, na výrobu lieku na liečenie a/alebo prevenciu chronického poškodenia pečene, ktoré je vybrané zo skupiny obsahujúcej alkoholickú hepatitídu.

Použitie IL-18 inhibítora na výrobu lieku na liečenie a/alebo prevenciu aterosklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287761

Dátum: 15.08.2011

Autori: Chvatchko Yolande, Tedgui Alain, Mallat Ziad

MPK: A61K 39/395, A61K 39/00, A61P 7/02...

Značky: prevenciu, lieku, liečenie, il-18, použitie, inhibítora, aterosklerózy, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie IL-18 inhibítora na výrobu lieku na liečenie a/alebo prevenciu aterosklerózy, trombózy aterosklerotického plaku, aterosklerotického plakového vredu, destabilizácie aterosklerotického plaku, ischemických syndrómov v dôsledku destabilizácie plaku a prasknutia aterosklerotického plaku.

Použitie IL-18 inhibítorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287620

Dátum: 23.03.2011

Autori: Harken Alden, Pomerantz Benjamin, Dinarello Charles, Chvatchko Yolande, Reznikov Leonid

MPK: A61K 38/17, A61K 48/00, A61K 39/395...

Značky: inhibítorov, použitie, il-18

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie IL-18 inhibítora na výrobu lieku na liečenie a/alebo prevenciu kardiomyopatie, pričom inhibítor IL-18 je vybraný z inhibítora kaspázy-1 (ICE), protilátky proti IL-18, protilátky proti ktorejkoľvek z IL-18 receptorových podjednotiek, IL-18 viažucich proteínov, ich izoforiem, muteínov, fúzovaných proteínov alebo funkčných derivátov inhibujúcich biologickú aktivitu IL-18. Ďalej sú opísané kombinácie IL-18 inhibítora s TNF...

Použitie izoforiem IL-18B na liečenie a/alebo prevenciu neurologických zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10968

Dátum: 02.06.2006

Autori: Chvatchko Yolande, Sagot Yves, Corbaz Anne

MPK: A61K 38/17, A61P 25/00

Značky: prevenciu, ochorení, neurologických, zápalových, použitie, il-18b, liečenie, izoforiem

Text:

...ochorením, pri ktorom Ieukocyty imunitného systému napadnú bielu hmotu centrálneho nervovéhosystému (CNS). Postihnutà môže byt aj šedá hmota. Hoci presná etiológia MS nie je známa, môžu sa na nej podieľať genetické, bakteriálne a vírusové faktory. Pri typickom prejave (85 prípadov) sa vyznačuje striedanim fáz recidívlústupov, ktoré zodpovedajú obdobiam neurologickej dysfunkcie trvajúcej niekoľko týždňov. a po ňom nasleduje výrazné zlepšenie...

Použitie IL-18 inhibítorov na liečenie a/alebo prevenciu periférnych vaskulárnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5086

Dátum: 13.03.2003

Autori: Tedgui Alain, Mallat Ziad, Chvatchko Yolande

MPK: A61P 9/00

Značky: inhibítorov, il-18, liečenie, ochorení, použitie, vaskulárnych, prevenciu, periférnych

Text:

...ischémie a povrchovej tromboflebitídy. Nástup je postupný, začinajúc od najdistálnejších ciev horných a dolných končatín a postupuje proximálne, pričom kulminuje v distálnej gangréne. Pred tým, ako sa objavia objektívne dôkazy ochorenia sa pacient môže sťažovať na studenost, necitlivost, štípanie alebo pálenie. Bežným je Raynaudov fenomén. Na postihnutej končatine nastáva prerušovaná klaudikácia(zvyčajne klenba chodidlá alebo nohy,...

Benzazolové deriváty na liečenie sklerodermie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1391

Dátum: 06.12.2002

Autori: Gaillard Pascale, Gotteland Jean Pierre, Chvatchko Yolande

MPK: A61K 31/4164, A61K 31/423, A61K 31/428...

Značky: liečenie, sklerodermie, benzazolové, deriváty

Text:

...tvorené Streptomyces verticullis, používané na liečenie nádorov. Jeden z pozorovaných vedľajších efektov liečiva je vyvolanie pľúcnej ñbrózy. Bleomycin sa preto všeobecne používa v tomto odbore na umelé vyvolanie pľúcnej fibrózy u zvierat, aby sa poskytol model pľúcnej fibrózy a sklerodermie (pozri PNAS, vol. 97, str. 1778 - 83 (2000) od Kaminského a spo|.)Obr. l je grafická prezentácia ilustrujúca účinok testovanej zlúčeniny (A) na...

Použitie inhibítorov IL-18 pri poruchách hypersenzitivity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18284

Dátum: 01.08.2002

Autori: Kosco-vilbois Marie, Chvatchko Yolande

MPK: A61K 39/395, A61K 38/17, A61K 38/21...

Značky: il-18, hypersenzitivity, použitie, inhibítorov, poruchách

Text:

...ako je napríklad akútna tuberkulóza.001 5 Kontaktná dermatitída na antigény v pracovnom prostredí a iné antigény je tiež reakcia typu lV. Učinné látky, ktoré toto spôsobujú, majú zvyčajne porovnatelne nízku molekulovú hmotnosť ( 1 kD) a nie sú sami osebe imunogénne, ale sú to vysoko reaktívne molekuly, ktoré sa kovalentne viažu na proteíny v koži alebo tkanivách. Senzitizujúca chemikália je známa ako haptén a hostiteľský proteín, s ktorým...