Chudý Jozef

Zariadenie na strihanie navíjaného drôtu pätkového lana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6911

Dátum: 03.10.2014

Autor: Chudý Jozef

MPK: B60C 15/04, B29D 30/48

Značky: navíjaného, zariadenie, patkového, strihanie, drôtu

Text:

...2 znázorňuje priestorový celkový pohľad na zariadenie na strihanie navíjaného drôtu.Obrázok 3 znázorňuje predný pohľad na zariadenie na strihanie navíjaného drôtu.Obrázok 4 znázorňuje pohľad na rez B-B podľa obrázka 3.Obrázok 5 znázorňuje pohľad na rez A-A podľa obrázka 3.Obrázok 6 znázorňuje priestorový pohľad na strihaci nôž zariadenia na strihanie navíjaného drôtu.Zariadenie na strihanie navíjaného drôtu pätkového lana je prichytené...

Zariadenie na prichytenie začiatku navíjaného drôtu pätkového lana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6885

Dátum: 04.09.2014

Autori: Šesták Marián, Chudý Jozef

MPK: B29D 30/48

Značky: drôtu, patkového, navíjaného, zariadenie, prichytenie, začiatku

Text:

...odstraňuje zariadenie na prichytenie začiatku navíjaného drôtu pätkového lana, ktorého podstatu tvorí to, že pozostáva zo segmentovej tvarovacej formy, v ktorej je pre každé navíjané pätkové lano vložený samostatný prichytávací segment, pričom v každom prichytávacom segmente je namontovaný prichytávač začiatku navíjaného drôtu, pozostávajúci z montážneho telesa, na ktorom je prichytený pneumatický pohon s pružnou membránou a peimá čeľusť,...

Manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4465

Dátum: 04.05.2006

Autori: Chudý Jozef, Hradiský Branislav

MPK: B65G 47/02

Značky: manipulátor

Text:

...mechanizmus 3 (obr. 3) je tvorený pojazdovým rámikom 31 s členmi 33, umožňujúcimi jazdu po dvoch paralelných vedeniach 34. Rámik 31 je vybavený V homej časti magnetickým upínačom 32.Zásobník 4 (obr. 4) je zhotovený z úložnej plochy 41,ktorú tvoria pozdĺžne dosky, ktoré sú na obidvoch koncoch prepojené bočnicami 42. Medzi nimi je umiestnená sada oddeľovacích líšt 43. Zásobník má štyri pojazdové kolieska 44, manipulačnú úchytku 45 pre...

Zásobník lanka navíjacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3638

Dátum: 07.10.2003

Autori: Tomek Ľuboslav, Jamrich Tibor, Purgat Pavel, Chudý Jozef, Benko Emil

MPK: B21C 49/00, B29D 30/06

Značky: zariadenia, navíjacieho, lanka, zásobník

Text:

...pohľad na zásobník lanka s naznačeným smerom jeho postupu medzi zásobovacou cievkou a navíjacím zariadením,obr. 2 znázorňuje detailný pohľad na mechanické návestie snímača,obr. 3 znázorňuje detailný pohľad na lapač.Konštrukcia zásobníka 1 lanka 2 (podľa obr. l) pozostáva z rámu ll, na ktorom je pevne uložený súbor homých kladiek 12 a posuvne vertikálne uložený súbor dolných kladiek 13.Na priečnych ramenách 112 rámu ll sú napevno umiestnené...

Zariadenie na vulkanizáciu s karuselovým usporiadaním lisovacích jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234459

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mojto František, Sáraz Jozef, Osuský Marián, Beďač Imrich, Ratulovský Jozef, Sány Ladislav, Galaba Ján, Trúchly Marián, Chudý Jozef, Ondra Vlastimil, Ševčík Viktor, Kiss Alexander

MPK: B29H 5/02

Značky: zariadenie, karuselovým, jednotiek, usporiadaním, vulkanizáciu, lisovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spájanie gumových predmetov (profilov), resp. výroba gumových predmetov vo formách pomocou zariadenia na vulkanizáciu s karuselovým usporiadaním lisovacích jednotiek. Tohto účelu sa dosiahne použitím a usporiadaním funkčných prvkov nosnej a otáčanej časti zariadenia, vzájomným usporiadaním prvkov rozvodného systému a prepojením s lisovacími jednotkami, signalizáciou otvorenia lisu a tiež registráciou technologických...