Chudáček Václav

Zapojení bezpečného dynamického součinného logického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269302

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chudáček Václav, Konečný Ivan

MPK: G08B 1/08, B61L 27/04

Značky: bezpečného, logického, dynamického, zapojení, obvodů, součinného

Text:

...první výstup li druhého optočlenu lg je připojen na výstupní svorku l§, druhý vstup ll a druhý výstup lg druhého optočlenu lg jsou pripojeny na spoločnou zemní evorku lg.Funkce zapojení spočíva ve využití dokonalých izolačních vlastností optočlenů mezi vstupem s výstupom. Tyto vlastnosti zaručují, že ve všech uvnžcvaných poruchových atavech optočlenů ve smyslu požadavků železniční zabezpečovací techniky nedojde k falošnému pruniku vstupního...

Zapojení bezpečného dynamického logického obvodu s funkcí neekvivalence

Načítavanie...

Číslo patentu: 268637

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chudáček Václav, Konečný Ivan

MPK: B61L 29/30

Značky: neekvivalence, dynamického, zapojení, funkcí, bezpečného, logického, obvodů

Text:

...Tyto vlastností zaručují, te ve vlech uvałovanýeh poruchových stavoch optočlenů ve sayslu požadavků elezníční zabezpečovací techniky nedojde k íalełnéau prüniku vstupního signálu na výstup optočlenu. V zapojení bezpečného dynaeického loqického obvodu s funkcí neekvivalence, podle obr. 1, je příveden budjeí íepulsní sígnél z výstupů 1 e 5 zdroje hodinového keitočtu 3 na vstupy 5 Q prvního °Dtočlenu 5. tento iepulsní signál budí vysíleč...

Kontrolní obvod pro vyhodnocení rušivých signálů v zabezpečovacích zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 264887

Dátum: 12.09.1989

Autori: Chudáček Václav, Konečný Ivan

MPK: B60L 3/00

Značky: zabezpečovacích, zařízeních, kontrolní, obvod, vyhodnocení, signálu, rušivých

Text:

...na vstup g prvního detektoru Q a na vstup Q selektivního obvodu É. Selektivní obvod É slouží k filtraci případných rušivých signálu ve spektru vstupního signálu. Na jeho výstupu 1 obdržíme referenční signál,který je přiveden na vstup g druhého detektoru g. Na výstupu 5 prvního detektoru 3 a na výstupu gg druhého detektoru 2 jsou stejnosměrné signály v přesném poměru, daném přenosovými charakteristikami signálového řetězce společný vstup l -...

Zapojení bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223187

Dátum: 15.03.1986

Autori: Konečný Ivan, Chudáček Václav

Značky: dohlédacího, zapojení, zdroje, bezpečného, kmitočtu, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru železniční zabezpečovací techniky. Řeší zapojení bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu, vyhovujícího požadavkům zabezpečovací techniky v železniční dopravě. Podstatou vynálezu je zapojení bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu, vyznačené tím, že vstupní svorka bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu je připojena na vstup kmitočtově-napěťového převodníku, výstup kmitočtově-napěťového převodníku je...