Chrz Václav

Spôsob získavania neónhéliového koncentrátu v procese delenia vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279437

Dátum: 04.11.1998

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: F25J 3/02, C01B 23/00

Značky: procese, koncentrátů, delenia, získavania, neónhéliového, spôsob, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania neónhéliového koncentrátu obohacovaním odplynov z kondenzátora v procese delenia vzduchu rektifikáciou pri nízkych teplotách spočíva v tom, že odťahový odplyn je obohacovaný rektifikáciou. Spätný tok rektifikácie je zaistený kondenzáciou vriacim kvapalným dusíkom. Kvapalina vracajúca sa z procesu rektifikácie je zmiešaná s plynným dusíkom, vstupujúcim do kondenzátora.

Zařízení na výrobu kapalných produktů dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268432

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: výrobu, produktů, kapalných, vzduchu, zařízení, dělení

Text:

...na tlak odpovídající výtlaku nízkotlakého kompresoru. Zapojení brzdícího kompresoru expanzní turbíny umožňuje vyrobit zařízení pro danou produkcí kapalin s malými rozmery oproti známým provedením, tj. s nízkými investičními náklady.Na výkresu je zjednodušene technologické schéma zařízení, které produkuje veškerý kyslík v kapalném stavu a část dusíku v kapalném stavu. Nízkotlaký kompresor l stlačuje atmosférický vzduch v dopravovaném množství...

Způsob nízkotepelného dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268238

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: vzduchu, dělení, nízkotepelného, způsob

Text:

...13 e nízkotlakou kolonu 11. Sání 13 základního kompresoru 1 Je spojene s atmosferou lj a církulační potrubím lg přes výměník 19 5 výstupem 11 z turbíny 2. Výtlak základního kompresoru 1 je propojen přes dochlazovač Š, dotlačovací turbokompresor 2, dochlazovač 3 dotlačovacíg ho nurbokmnpresoru. udsarber 5 a výměník lg Jednak se vstupem gá do trubíny 2 a dále P 0 pojovacím potrubím gz s patou tlakové kolony 11. Hlava tlakové kolony 11 Je...

Rektifikační kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 267631

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: rektifikační, kolona

Text:

...počtu rektifikačníoh peter potřebných pre dosažení dané výtěžnosti produktů a tím l snížení materiálové náročnosti.Příkladné řešení rektifilcační kolony podle vynálezu je petrné z obrázkul, na kterém je zjednodušeně zakreslena. tlaková rektlfilcační kolena. zařízení na dělení vzduchu. Tlakový plášt rektifilcační kolony sestává z válcového plášte 1, který je uzavřen dolním dnem g a horním dnem z. Do pláště 1 je upevněna vložka. fi, ve které...

Zařízení na dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266842

Dátum: 12.01.1990

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: zařízení, vzduchu, dělení

Text:

...obrázku na kterém je zjednodušene technologické schéma zařízení na dělení vzduchu na produkci kyslíku a dusíku. Do hlavního výměníku l vstupuje vzduch zbavený vody a C 02 o tlaku minimálně l MPa vstupním potrubím ll. Převážná část vzduchu je z hlavního výměníku l vedena potrubím 1 tlakového vzduchu na vstup expanzní turbiny 3, jejíž výstup je propojen potrubím ll expandovaného vzduchu s prostorem pod prvním patrem tlakové rektifikační kolony...

Způsob nízkoteplotního dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266529

Dátum: 12.01.1990

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: vzduchu, dělení, nízkoteplotního, způsob

Text:

...tkví v tom, že se zlepší refluxní poměry v rektífikační koloně, nebot ve spodní části kolony vzroete podíl stékající kapaliny. Zvýší se tak výtéžnost produktů nízkoteplotního dělení a klesne potřebný počet rektifikačních pater.Příkladné řešení způsobu dělení vzduchu rektifikací je patrne z obrázku, na kterém je zjednodušene technologické schéma výroby dusíku a kyslíku. Vzduch komprimovaný na tlak 1,5 MPa proudí do zařízení potrubím ll....

Rektifikační kolona se strmotrubným kondenzátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265115

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vaněček Pavel, Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: B01D 3/32

Značky: rektifikační, kolona, strmotrubným, kondenzátorem

Text:

...rovnomerné, nebot do všech trubek vstupuje čistá kapalina,ve které není obsažena plynná fáze. Tak lze při dodržení vhodné prúměrné hladiny kapaliny dosáhnout stavu, kdy z horních vyústění trubek vystupuje směs kapaliny a páry s dostateěným podílem kapaliny, který zabezpečuje, aby koncentrace nežádoucích příměsí nepřekročila mez při které se může vylučovat na stěnách trubek. koncentrace nežádoucích příměsí pak lze v celém objemu kapaliny...

Zapojení adsorberu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263780

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: adsorberů, zapojení

Text:

...k odstraňovaní uhlovodíků v zařízení na nízkoteplotní dělení vzduchu je patně z obrázku, na kterém je zajednodušené technologické schéma rektifikačního systému. zařízení na výrobu čistého tlakového dusíku jednostupñovou rektifikací. Rektifikační systém sestává z tlakové rektifikační kolony 3 a kondenzátoru Q. Do spodní části rektifikační kolony, která je nadimenzována na pracovní tlak 0,6 MPa až 1 MPa je zapojen přívod l vzduchu z...

Způsob adsorpčního odstraňování stopových množství uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263779

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: adsorpčního, způsob, stopových, uhlovodíku, odstraňování, množství

Text:

...injektoru, v něm recirkuluje kapalinu odebíranou z kondenzátoru. Lze přitom dosáhnout vysoké cirkulace a tím i vysoké účinnosti odstrañovâní uhlovodíků.Příkladná realizace způaobu odstraňování uhlovodíků při nízkoteplotním děleni vzduchu rektifikací je patrna z obrázku, kde je zjednodušene technologické schéma výroby čistého tlakového dusíku jednostupňovou rektifikací. Vzduch zbavený kyaličníku uhličitého a vodní páry vstupuje do výměníku l,...

Způsob výroby tlakového dusíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261791

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jirsa Jan, Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: tlakového, zařízení, způsobu, způsob, provádění, tohoto, výroby, dusíku

Text:

...sacím pntrubím 3. stlačuje jej na tlak 800 kPa. Po oehlazení ve výparníkug chladící jednotky na -2 C je vzduch adsorpčnä zbaven vody a kysličníku uhličitého v čistící adsorpční stanici v levém adeorbéru 3. Vzduch zbavený nećistot je veden do vlastního nízkoteplotního bloku. Nejprve se ochlazuje v hlavních výměnících § na teplotu blízkou teplote zkapalnění. Pak je dělen v rektifikační koloně 1 jednostupňovou rektifikscí. V hlavě kolony 1 vzniká...

Způsob výroby tlakového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261790

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sýkora Jiří, Jirsa Jan, Chrz Václav

MPK: B01D 3/32

Značky: způsob, dusíku, tlakového, výroby

Text:

...v kapalném stavu.zjednodušene technologické schéma pfíkladného postupu výroby tlakového dusíku jadnostup ñovou nízkoteplotní rektitikaoí podle vyndlezu je na obrázku. Jde o výrobu dusíku o čistotě 99.999 | N 2 a tlaku 800 kPa. směa dělená rektifikací je v tomto případě vzduch. Vzduch se odebírd 2 atmolléry a sacím potrubim g se vede do zdkladního komprenoru ł. V základním kompreIoru l se vzduch atlačuje na tlak 775 kPa. následuje ochlazeni...

Zařízení k výrobě tlakového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261114

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/32

Značky: zařízení, dusíku, tlakového, výrobe

Text:

...podle vynálezu je to, že umožňuje jednoduchým způsobem přímo využít práci odebíranou v expianzní turbíně k dodatečně kompresí vzduchu určeného k dělení. zapojení brzdicího kompresoru mezi vzduchový kompresor .a adsorpční čistící stanici umožňuje snížit di 4menze .ads-orbérů, neboť adsorpce pr-obíhá ze vyššího tlaku. Expanzní turbína, která tvoří s brzdicím kompresorem jediné solustrojí na společném hřídeli je investičné lacínější než...

Způsob dělení vzduchu nízkoteplotním procesem s výrobou kapalných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258533

Dátum: 16.08.1988

Autori: Jirsa Jan, Brabec Jaroslav, Sýkora Jiří, Kouba Milan, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, vzduchu, výrobou, dělení, nízkoteplotním, procesem, produktů, kapalných

Text:

...tlak 0,6 Hra. V chladiči g se jeho teplota sníží na 5 °c a za této teploty se z něj v adsorbéru 3 odstraňuje oxid uhličitý a voda adsorpcí na molekulových sítech. Na výstupu z procesu adsorpčního čištění se smísí s druhým proudem expandovaného vzduchu a tvoří tak vstupující vzduch nízkoteplotního procesu. Ten vstupuje do turhokompresoru Q o výkonu 1 000 kmol/h, kde je stlačen na tlak 3 MPa a ochlazen vodou v dochlazovači § na 30 °C. Dále...

Zařízení ke zkapalňování plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256310

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chrz Václav, Jirsa Jan, Sýkora Jiří

MPK: B01D 59/22

Značky: plynů, zkapalňování, zařízení

Text:

...adiabatického spádu na expansní turbině,a tím i větší výroby zkapalněných plynůłaniž je nutné dimenzovat výměníky tepla na vysoké tlaky. Dochází tedy ke značné úspoře investičních prostředků.Příkladné řešení zapojení zařízení podle vynálezu je jasné z přiloženého obrázku, na kterém je zjednodušenš schéma zkapalňovače dusíku. Potrubim ł je veden do zkapalňovače plynný dusík o tlaku 0,55 MPa na sání cirkulačního turbokompresoru g. V...

Způsob výroby dusíku nízkoteplotní rektifikací směsi, obsahující kyslík, dusík a argon, obvykle vzduchu, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256142

Dátum: 15.04.1988

Autori: Holub Josef, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: vzduchu, obsahující, argon, nízkoteplotní, výroby, kyslík, obvykle, zařízení, dusík, rektifikací, směsi, provádění, dusíku, tohoto, způsob, způsobu

Text:

...prostorem gg zkapalňovacího výměníku 3, kde se ochlazuje nízkotlakou odpadní frakcí, pak přes potrubí lg vstupu kolony do paty kolony 5. Druhý proud prochází včtví li nejprve do druhého prostoru gg hlavního výměníku l, kde je ochlazován nízkotlakou odpadní frakcí, dále druhým spojovacím potrubím li a druhým prostorem gg studeného výměníku í, kde se ochlazuje dusíkem a středotlakou odpadní frakcí, pak rovněž přes potrubí lg vstupu kolony...

Zařízení k měření vysokých teplot v agresivním prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255113

Dátum: 15.02.1988

Autori: Filip Josef, Chrz Václav, Jindra Josef, Mach Miroslav

MPK: G01K 1/10

Značky: vysokých, měření, zařízení, teplot, agresivním, prostředí

Text:

...V tom, že termočlánkový nebo odporový měřicí systém je izolovaně vložen do jednostranné uzavřenóho monokrystalického safírového pouzdra, do kterého je na vzdálenost 0,003 až 0,007 dílů délky pouzdra těsně suvně vložena safírová nebo keramická dvou- či víceotvorová kapilární trubice, hermeticky spojená pájením se safírovým pouzdrem V místě vstupu trubice do pouzdra, přičemž přívodní vodiče měřicího systému procházejí podélnými otvory...

Způsob zkapalňování plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250547

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chrz Václav, Jirsa Jan, Sýkora Jiří

MPK: F25J 1/00

Značky: plynů, zkapalňování, způsob

Text:

...se s vysokou účinnosti. V podstatě pouhou záměnou expanzní turbíny brzděné generátorem za expanzní turbinou brzděnou brzdicím kompresorem lze dosáhnout snížení měrné spotřeby energie na zkapalnění o 20 9/0. zůstává přitom zachován tlak na výstupu z cirkulačního turbokompresoru dusíku. Principem zvýšení efektívnosti zkapalňování je totiž to, že dochází ke snížení tlaku na výstupu z expanzníturbiny při zachování výtlačneho tlaku z cirkulačního...

Způsob získávání chladu při nízkoteplotním dělení vzduchu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232838

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jirsa Jan, Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: F25J 1/00

Značky: vzduchu, nízkoteplotním, zařízení, provádění, získavání, způsob, chladu, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání chladu při nízkoteplotním dělení vzduchu a zařízení k jeho provádění. Vynález se týká dělení vzduchu při nízkých teplotách a řeší problém získávání chladu zejména za účelem zvýšení výroby kapalných produktů. Způsob dělení vzduchu využívá expanzi v nízkotlaké turbině na tlak nižší, než je v prvním stupni rektifikace a pro zvýšení výroby chladu využívá středotlaký vzduchový cyklus s expansní turbinou, jejíž výstup je zaveden do...

Zařízení pro dělení směsi látek rektifikací, zejména pro výrobu čistého produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229374

Dátum: 01.04.1986

Autor: Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: produktů, rektifikací, čistého, zařízení, dělení, směsi, zejména, látek, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je zařízení pro dělení směsi látek rektifikací, zejména pro výrobu čistého produktu. Účelem vynálezu je zabránit znečištění produktu rektifikace, shromážděného v zásobníku produktu, odděleného od rektifikační kolony produktovou armaturou s pohonem. Podstat vynálezu spočívá v automatickém uzavření produktové armatury při narušení rektifikačního procesu, které se projeví poklesem hydraulického odporu rektifikačních pater. Výstup čidle...

Vícemédiový vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228095

Dátum: 15.02.1986

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří, Holub Josef

Značky: tepla, výměník, vícemédiový, vinutý

Zhrnutie / Anotácia:

Vícemédiový vinutý výměník tepla s teplosměnnou plochou z trubek navinutých do šroubovic a vevařených do trubkovnic s pláštěm a příslušnými hrdly, vyznačující se tím, že na trubkovnice (2) jsou přivařeny válcové komory (10) a prostory (5, 6, 7) jednotlivých médií v trubkách jsou odděleny rovinnými přepážkami (11, 12) vevařenými do těchto válcových komor (10) a přivařenými k trubkovnicím (2), přičemž jsou tyto prostory (5, 6, 7) uzavřeny...

Rektifikační kolona s tlakovým pláštěm a rektifikační vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220747

Dátum: 15.12.1985

Autori: Chrz Václav, Záruba Petr

Značky: pláštěm, kolona, tlakovým, vložkou, rektifikační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rektifikační kolony s tlakovým pláštěm a rektifikační vložkou s prstencovými patry. Vnitřní válcová část vložky se při montáži vložky do pláště nasune na středicí těleso rotačního tvaru připevněné nosníky k dolní části pláště souose s kolonou. Tvar středícího tělesa podle vynálezu umožňuje samočinné ustavení vložky při montáži do centrální polohy v tlakové nádobě a zabraňuje deformování vestavby kolony při dopravě. Vynález...

Způsob získávání chladu při dělení vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220653

Dátum: 15.12.1985

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří, Jirsa Jan

Značky: tohoto, způsob, získavání, zařízení, dělení, provádění, vzduchu, způsobu, chladu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení tlaku vstupujícího vzduchu v procesu jeho dělení při nízkých teplotách. Dále řeší výrobu části produktů dělení v kapalném stavu nezávisle na průtoku vzduchu, zpracovávaného v rektifikačním systému a bez zvýšení nároků na proces adsorpčního čištění. Tohoto cíle je dosaženo rozdělením adsorpčně vyčištěného vzduchu na první a druhý proud, z nichž první je dále dotlačován, chlazen vnějším chlazením a produktem dělení,...

Způsob dělení směsi kyslíku, dusíku a argonu dvoustupňovou rektifikací a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222118

Dátum: 15.07.1985

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

Značky: kyslíku, způsobu, provádění, dvoustupňovou, směsi, rektifikací, dělení, zařízení, způsob, dusíku, argonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dělení vzduchu při nízkých teplotách a řeší problém zvýšení výtěžnosti produktů dělení v případě, kdy poměr průtoku produktů, tlakového dusíku a nízkotlakého kyslíku, je blízký hodnotě 4 : 1. Tohoto cíle se dosahuje způsobem dvoustupňové rektifikace, při němž kapalina, stékající v prvním stupni z patra, pod které je přivedena dělená směs, je zaváděna nad nejvyšší patro druhého stupně a obohacuje stoupající páru na složení blízké...

Způsob rozdělování tekutiny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219132

Dátum: 15.07.1985

Autori: Holub Josef, Chrz Václav

Značky: způsobu, tohoto, tekutiny, provádění, zařízení, způsob, rozdělování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rozdělování tekutiny, proudící ze společného prostoru přes paralelně řazené výměníky tepla a za nimi zařazené škrticí orgány pro případy, kdy v různých provozních režimech musí být odlišné poměry průtoků přes jednotlivé výměníky tepla a po výměně tepla má být část tekutiny vedena k užití vyžadujícímu vyšší tlak. K tomu účelu je možno podle vynálezu použít zbytkového přetlaku za některým z výměníku tepla odvodem tekutiny...

Paralelní zapojení dvou expanzních turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 225796

Dátum: 01.07.1985

Autori: Chrz Václav, Holub Josef, Sýkora Jiří

Značky: expanzních, zapojení, paralelní, turbin

Zhrnutie / Anotácia:

Paralelní zapojení dvou expanzních turbín brzděných dotlačovacími kompresory v zařízení na nízkoteplotní dělení plynů, vyznačující se tím, že výtlačná hrdla obou kompresorů (1, 2) jsou propojena se vstupními hrdly příslušných expanzních turbín (3, 4) samostatnými potrubími přes samostatné sekce výměníku (5) tepla, přičemž před i za výměníkem (5) tepla jsou potrubí propojena vzájemně potrubími (26, 11) s armaturami (27, 12).

Způsob získávání chladu při nízkoteplotním dělení vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218480

Dátum: 15.03.1985

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Jirsa Jan

Značky: dělení, tohoto, získavání, způsobu, chladu, provádění, zařízení, vzduchu, způsob, nízkoteplotním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení průtoku stlačeného atmosférického vzduchu v procesu jeho dělení při nízkých teplotách. Tohoto cíle je dosaženo pomocí chladicího okruhu, v němž cirkuluje médium, které se po stlačení rozdělí na dvě části, z nichž jedna prochází expanzní turbínou a druhá spolu se vzduchem z atmosféry rektifikačním systémem. Na sání cirkulačního kompresoru se opět spojuje výstupní proud expanzní turbíny a produkt rektifikačního dělení....

Zařízení pro výrobu kapalného kyslíku o zvýšeném tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224571

Dátum: 01.10.1984

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Záruba Petr

Značky: zvýšeném, kapalného, kyslíku, tlaku, zařízení, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu kapalného kyslíku o zvýšeném tlaku zahrnující rektifikační systém dělení vzduchu, vyznačující se tím, že vařák (2) kapalného kyslíku v rektifikačním systému zařízení na dělení vzduchu je propojen potrubím (15) kapalného kyslíku s vyrovnávací nádobou (3), která je dále propojena uzavíratelným potrubím (19) kapalného kyslíku s tlakovací nádobou (23), do které je jednak zaústěno tlakovací potrubí (10) plynného média propojené...

Regenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 216102

Dátum: 15.06.1984

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

Značky: regenerátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit příčinu únavových lomů trubek regenerátorů zařízení na dělení vzduchu. Tohoto cíle je dosaženo tím, že centrální trubka regenerátoru je spojena nosným mezikusem se střední částí alespoň jednoho dna. Nosný mezikus přitom má tvar koše, který je připojen k hrdlu pro reverzovaná média, nebo tvar rotačního tělesa s otvory, které je připojeno k násypnému hrdlu. Radiální žebra svazku jsou přitom svařena přímo nebo přes...

Způsob výroby čistého argonu katalytickou deoxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 222552

Dátum: 01.02.1984

Autori: Chrz Václav, Doležal Lubomír, Jirsa Jan

Značky: katalytickou, argonu, čistého, deoxidací, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby čistého argonu katalytickou deoxidací stlačeného surového argonu, vyráběného nízkoteplotním dělením vzduchu, jehož podstata spočívá v tom, že se koncentrace kyslíku v surovém argonu před deoxidační reakcí automaticky reguluje na konstantní hodnotu tak, že signál, odvozený od hodnoty koncentrace kyslíku v surovém argonu před deoxidační reakcí, působí na průtočné množství části deoxidovaného ochlazeného argonu,...