Chovanec František

Sposob inhibovania polymerizácie metylmetakrylátu v priebehu jeho syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254236

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chovanec František, Grenčár Milan, Skačániová Zuzana, Čučiaková Alžbeta, Kaláb Vladimír, Čučiak Jozef

MPK: C07C 57/04, C07C 69/54

Značky: syntézy, inhibovania, metylmetakrylátu, spôsob, priebehu, polymerizácie

Text:

...je zmesou fenotiazínu a jednej zložky zo súboru látok N-izopropyl-Nídifenyl-p-fenyléndiamítnu alebo destilačných zbytkov získaných z destilácie 4-amíno-difenylamínu v hmot. pomere 10,5 až 12, s výhodou 1 1.Proti známym spôsobom inhíbovavnia reakčnej zmesi, vyznačuje sa postup podľa v-ynálezu vyšším, synergickým účinkom v porovnaní s pridávalním samotného tenotiazínu, či niektorej z popísaného- súboru látok na báze 4-»amíno-udifenylamínu.Vplyv...

Zvedací mechanismus s ochranným zařízením pantografu dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245046

Dátum: 16.03.1987

Autori: Chovanec František, Eueiaková Alžbeta, Toman Rudolf, Greenár Milan

MPK: B60L 5/30

Značky: dopravního, zvedací, pantografu, ochranným, prostředků, zařízením, mechanismus

Text:

...oóecnemananw c-raónnmaoe ROHTaRTHOe Hamawne a SBJIBHHOM manasoHe BHOOT Konramnoro nposona. Hpn Boaunzcnonennm ynapnoü Harpysxu na noaxoa woxonpnemnnrca, npenuwamežł nonycmmym,puqam 13 noaopamanatomca n nanpannennu mapa Ha Banax 2, B äőm kč Hanpàmexum OTRJIOBHBTQK mapnupuo ycwanonnennaa na ynópe 5 cťroñna 3, np awom Bucnoóoamaewca mnm narconeqan 7 npynmn 8, cpaey sa 3 mm Mopar npyxuaa namonaeu cvroi-ucy 3 B npownnononoamym cmopoay -...

Spôsob výroby 1,1´-azobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237123

Dátum: 15.03.1987

Autori: Balák Jiří, Polievka Milan, Chovanec František, Letz Štefan, Grečnár Milan

MPK: C07C 107/02

Značky: výroby, 1,1´-azobisformamidu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 1,1(-azobisformamidu oxidáciou hydrazodikarboxamidu peroxidom vodíka za prítomnosti silnej kyseliny a zlúčeniny brómu. Oxidácia sa uskutočňuje za prítomnosti molybdénanu amónneho, oxidu molybdénového alebo komplexu solí molybdénu alebo volfrámu s trietanolamínom, pričom obsah katalytických zložiek molybdénu alebo volfrámu na hydrazodikarbonamid je 0,1 až 10 percent hmot. Oxidácia prebieha pri teplote 25 až 65 °C v...

Spôsob spracovania odpadných kyslých síranových lúhov po esterifikácii z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232611

Dátum: 15.12.1986

Autori: Letz Štefan, Čučiaková Alžbeta, Čučiak Jozef, Chovanec František, Grečnár Milan

MPK: C01C 1/24, C07C 69/54

Značky: etyl, síranových, metylmetakrylátu, odpadných, esterifikácii, lúhov, spracovania, kyslých, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spracovania odpadných kyslých síranových lúhov z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu po esterifikácii tak, aby sa získal alkohol nezreagovaný v priebehu esterifikácie na príslušný ester a ktorý ostáva viazaný na kyselinu sírovú. Toto sa dosiahne hydrolýzou zriedených kyslých odpadných lúhov na obsah kyseliny sírovej 15 až 35 % hmot. pri teplote 90 až 110 °C. Takto sa získa cca 95 % z príslušného alkoholu ostávajúceho v odpadných...

Spôsob výroby 1,1´-hydrazobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230244

Dátum: 15.08.1986

Autori: Polievka Milan, Balák Jiří, Letz Štefan, Grečnár Milan, Chovanec František

MPK: C07C 109/087

Značky: 1,1´-hydrazobisformamidu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 1,1´-hydrazobisformamidu z močoviny a hydrazínu, vyznačujúci sa tým, že reakčný produkt z prípravy hydrazínu, pozostávajúci z nereagovanej močoviny, hydroxidu sodného, chlórnanu sodného, chloridu sodného a hydrazínu sa okyslí na pH 1,3 až 1,7, s výhodou na pH 1,5 a na tento sa pôsobí močovinou.

Způsob výroby derivátů askochlorinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245791

Dátum: 17.09.1985

Autori: Skaeaniová Zuzana, Greenár Milan, Kaláb Vladimar, Eueiak Jozef, Chovanec František

MPK: C07C 47/565

Značky: výroby, derivátů, askochlorinu, způsob

Text:

...je možno připravovat běžným způsobem, jako za použití nosných látek nebo pomocných látek zvolených ze skupiny tvořené laktözou, sacharózou, škroby, glukózou, celulózou, methylcelulözou,karboxymethylcelulózou, hořečnatou solí stearově kyseliny, laurylsulfátem, mastkem,rastlinnými oleji, oktyldecyltriglyceridy, hydrogenuhličitanem sodným, polysolváty, polyethylenglykolem, lecltinem a jejich směsmi.Přípravky pro perorální aplikaci obsahují...