Chocholoušek Jaroslav

Lázeň pro vytvoření směsného konverzního povlaku na zinku případně kadmiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253110

Dátum: 15.10.1987

Autori: Růžička Radomír, Chocholoušek Jaroslav, Bartoň Karel, Šťastná Marcela, Jaroš Miroslav

MPK: C23C 22/53

Značky: směsného, zinku, případně, konverzního, lázeň, kadmiu, vytvoření, povlaků

Text:

...složky lázně se odpaří.Na povrchu upraveného kovu nezbývají po sušení při vhodně zvolené teplotě a době žádné zbytky solí, které by nepříznivě ovlivnily přilnavost pozdějších povlaků nátěrových hmot nebo korozní odolnost systému. Bezoplachový způsob vede k úspoře prostoru a investičních nákladů na oplachovou nádrž, k úspoře času při úpravě a ke snížení spotřeby vody a nákladů na likvidaci kapalných odpadů. Další výhodou vynálezu je nízká...

Prostředek pro vytvoření vrstvy s velkým specifickým povrchem na železe, hliníku, zinku a technických slitinách těchto kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238183

Dátum: 01.05.1987

Autori: Růžička Radomír, Hauser Josef, Lohniský Jaroslav, Jaroš Miroslav, Bartoň Karel, Knotek František, Chocholoušek Jaroslav, Seidl Milan

MPK: C23F 15/00

Značky: povrchem, slitinách, vytvoření, prostředek, velkým, specifickým, vrstvy, těchto, technických, zinku, železe, kovů, hliníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší problém zvýšení přilnavosti organických povlaků na povrchu kovů. Dosahuje toho formulací prostředku, kterým se působí na povrch kovů před nanášením povlaků. Prostředek je tvořen vodným roztokem, obsahujícím od 0,001 do 1 % hmot. huminových kyselin popřípadě jejich solí s alkalickými kovy a/nebo od 0,01 do 2 % hmot. ligninsulfonových kyselin popřípadě jejich solí s kovy alkalických zemin,...

Prostředek pro fosfátování oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 248429

Dátum: 12.02.1987

Autori: Marčanová Zdeňka, Kühnl Zbyněk, Křížková Zdeňka, Chocholoušek Jaroslav, Dostál Jaroslav

MPK: C23C 22/07

Značky: oceli, prostředek, fosfátovaní

Text:

...procesu. jehož podstata spočívá v tom, že sestává z l až 7 hmotnostních kyseliny fosforečné, 1 až 7 hmot. zinku, 2 až 9 hmot. kyseliny dusičné, 0,003 až 5 hmot. dusičnanu nikelnatéhe. 0.002 až 0,04 hmot. síranu měďnatého, 0,001 až 0,05 hmot. organických hydroxikyselin nebo jejich solí s 1 až 20 uhlíkovými atomy v molekule,0,01 až 1,2 hmot. chlorečnanů alkalických kovů, 0,001 až 0,1 hmot. peroxidu vodíku, přičemž poměr chlorečnanů...

Vrstva k zabezpečení přilnavosti organických povlaků na povrchu hliníku a jeho slitin a způsobu jeji výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226100

Dátum: 01.06.1986

Autori: Růžička Radomír, Saidl Milan, Chocholoušek Jaroslav, Knotek František, Bartoň Karel, Jaroš Miroslav

Značky: způsobu, slitin, povrchu, vrstva, hliníku, zabezpečení, povlaků, organických, priľnavosti, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vrstva k zabezpečení přilnavosti organických povlaků na povrchu hliníku a jeho slitin, vyznačující se tím, že je tvořena krystalickým hydroxidoxidem hlinitým, gelem hydroxidu hlinitého a gelem kyseliny křemičité, přičemž přepočítaný celkový obsah kysličníku hlinitého v této vrstvě je k přepočítanému celkovému obsahu kysličníku křemičitého v poměru 20 : 1 až 2 : 1.

Způsob úpravy povrchu žárově pozinkovaných předmětů pro zvýšení přilnavosti organických povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226119

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hasil František, Chocholoušek Jaroslav, Bartoň Karel, Jasovský František, Růžička Radomír

Značky: způsob, předmětů, žárově, priľnavosti, organických, úpravy, povlaků, pozinkovaných, povrchu, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy povrchu žárově pozinkovaných předmětů pro zvýšení přilnavosti organických povlaků, vyznačující se tím, že se pozinkované předměty po jejich výstupu z taveniny a po odstranění přebytečného zinku uvedou do styku s vodným roztokem, například jejich postřikem vodným roztokem, ponorem nebo proudem vzduchu s obsahem vodného roztoku, po dobu 1 až 10 s při počáteční teplotě 200 až 450 °C a konečné teplotě 80 až 250 °C.

Přípravek pro úpravu povrchu zinku, hliníku a slitin na jejich bázi před nanášením organických povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231073

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hauser Josef, Růžička Radomír, Chocholoušek Jaroslav, Jaroš Miroslav, Bartoň Karel

MPK: C23F 15/00

Značky: úpravu, nanášením, povrchu, hliníku, povlaků, přípravek, bázi, slitin, před, zinku, organických, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález naleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší složení přípravku pro úpravu zinkových a hliníkových povrchů před nanášením organických povlaků, jehož působením se na povrchu uvedených kovů vytvoří konverzní vrstva reakčních zplodin, umožňující dokonalé zakotvení organických povlaků. Prostředek obsahuje od 10 do 90 hmot. % silikátu a/nebo polysilikátu alkalického kovu příp. aminia, například metakřemičitanu sodného a od 10 do 90 hmot....

Prostředek k vytváření povlaků amorfního fosfátu na oceli a litině

Načítavanie...

Číslo patentu: 224541

Dátum: 15.12.1985

Autori: Křížková Zdena, Chocholoušek Jaroslav

Značky: amorfního, fosfátu, litině, oceli, prostředek, povlaků, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k vytváření povlaků amorfního fosfátu na oceli a litině, vyznačující se tím, že obsahuje od 70 do 90 % hmot. dihydrogenofosforečnanu alkalického kovu nebo amonia, například dihydrogenofosforečnanu sodného, od 3 do 10 % hmot. fluoridu alkalického kovu nebo amonia, například fluoridu amonného, od 3 do 10 % hmot. alkalické nebo amonné soli kyslíkaté kyseliny halového prvku, například chlorečnanu draselného, od 2 do 8 % hmot. kyseliny...

Vrstva k zabezpečení přilnavosti organických povlaků na zinku a pozinkovaném materiálu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222924

Dátum: 01.03.1984

Autori: Hauser Josef, Chocholoušek Jaroslav, Bartoň Karel, Růžička Radomír

Značky: zabezpečení, zinku, výroby, povlaků, priľnavosti, materiálů, vrstva, organických, způsob, pozinkovaném, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší zvýšení účinnosti organických povlaků na zinkových površích. Dosahuje se toho vytvořenim tenké vrstvy xerogelu kyseliny křemičité na zinkových površích před nátěrem. Způsob podle vynálezu se provádí ponorem nebo postřikem vodním roztokem obsahujícím 1 g. 1 l-1 až 300 g . 1 l-1 liontů SiO22-, iontů polysilikátových a/nebo solu kyseliny křemičité. Roztok může dále obsahovat ionty...