Chmúrny Ján

Tesseralová aritmetická jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281065

Dátum: 19.09.2000

Autori: Chmúrny Ján, Harakaľ Marcel

MPK: G06F 7/548, G06F 9/302, G06F 7/48...

Značky: tesseralová, aritmetická, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Tesseralová aritmetická jednotka sa týka oblasti techniky, zaoberajúcej sa reprezentáciou a spracovaním rastrových obrazov, ktoré používajú tesseralové adresovanie a tesseralový súradnicový systém. Tesseralová aritmetická jednotka skladajúca sa z neštandardného multiplexora MUX s dvoma vstupnými údajovými kanálmi Ta a Tb a štyrmi výstupnými kanálmi - registrami Tax, Tay, Tbx, Tby, vedenými do dvoch úplných sčítačiek S1, S2 s jediným výstupným...

Zapojenie základného a prvého kanálu segmentačného procesoru s diskrétnym spracovaním obrazového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279143

Dátum: 11.07.1995

Autori: Antoška Luboš, Chmúrny Ján

MPK: H04N 7/167, H04N 7/133, H04N 7/30...

Značky: obrazového, zapojenie, kanálu, základného, signálu, segmentačného, spracovaním, procesoru, diskrétnym, prvého

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie patrí do odboru rádioelektroniky. Rieši problém kompesie pre efektívne kódovanie obrazového signálu. Tento cieľ sa dosahuje tým, že na výstup dolného priepustu (1) je pripojený riadiaci systém (4), základný kanál (Z) a prvý kanál (P). Prvý kanál (P) sa odlišuje od základného kanála (P) tým, že obsahuje blok logickej operácie (5), ktorý je súčasťou i ďalších kanálov. Počet ďalších kanálov závisí od počtu jasových úrovní vstupného...

Zapojenie sekvenčného filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: 278259

Dátum: 12.04.1995

Autori: Šurianský Jozef, Chmúrny Ján

MPK: H03H 15/00, H03H 17/00

Značky: sekvenčného, zapojenie, filtra

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupný signál je v prvom analógovom multiplexore (1) striedavo pripojený na prvok (3, 7) s prenosom náboja. Uvedené prvky (3, 7) s prenosom náboja s paralelným výstupom vo funkcii analógovej pamäte privádzajú signály cez druhý analógový multiplexor (4) a tretí analógový multiplexor (6) na prvú a druhú rezistorovú maticu (8, 11), kde dochádza k interakcii týchto signálov na základe číslicových signálov z číslicovej pamäte (5). Výstupné signály...

Hydridný dekóder s M-transformátorom a Module-PCM

Načítavanie...

Číslo patentu: 277779

Dátum: 12.01.1995

Autori: Šurianský Jozef, Chmúrny Ján

MPK: H03M 5/08, H03K 11/00

Značky: m-transformátorom, hydridný, dekóder, module-pcm

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie hybridného dekodéra tvoreného dekodérom Modulo-pulznej kódovej modulácie a blokom spätného M-transformátora je využiteľné na dekódovanie komprimovaných signálov pri zachovaní dobrých vlastností Modulo-pulznej kódovej modulácie a spätnej M-transformácie. Podstata zapojenia je v tom, že vstupný kódovaný signál je privádzaný na dekodér Modulo-pulznej kódovej modulácie, na výstupe ktorého je signál v podobe transformačných koeficientov a...

Zapojenie automatického riadenia citlivosti CCD senzora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278238

Dátum: 02.02.1994

Autori: Chmúrny Ján, Šurianský Jozef

MPK: G05F 1/10

Značky: riadenia, citlivosti, automatického, senzora, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Výstup CCD senzora (1) je pripojený na vstup detektora (2), ktorého výstup je pripojený na neinvertujúci vstup operačného zosilňovača (3). Invertujúci vstup operačného zosilňovača (3) je pripojený na referenčný zdroj (4), ktorý je uzemnený. Výstup operačného zosilňovača (3) je pripojený na rezistor (R1), ktorý je pripojený na kolektor tranzistora (T1) a nulovací vstup CCD senzora (1). Na bázu tranzistora (T1) je pripojená svorka (5) signálu UGR...

Zapojenie hybridného kódera

Načítavanie...

Číslo patentu: 278161

Dátum: 17.06.1992

Autori: Chmúrny Ján, Šurianský Jozef

MPK: H03M 1/12

Značky: hybridného, zapojenie, kódera

Zhrnutie / Anotácia:

Výstup (U1) transformačných signálov M-transformátora (1) so vstupnou svorkou (Uvst) je zároveň vstupom bloku (2) Modulo-pulznej kódovej modulácie, ktorého výstup (Uvýst) je zároveň výstupom celého zapojenia hybridného kódera.

Mnohofázový paralelne-zretazený procesor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256053

Dátum: 15.04.1988

Autori: Turan Ján, Chmúrny Ján

MPK: G06F 15/20

Značky: paralelne-zretazený, procesor, mnohofázový

Text:

...dvojrozmerného mnohofäzového paralelne-zretazeného CT procesora. ednorozmerný Innohofázový paralelne-zreťazený CT procesor 8 pozostáva z K paralelne zapojených paralelne-zretazených CT procesorov 7, pripojených svojimi vstupmi na vektorový multiplexor 10, resp. výstupmi na vektorový de~ multiplexor 11. Podstata zrýchlenie výpočtu spekträlnych koeficientov spočíva v tom,že procesor 8 v jednom pracovnom cykle,trvajúcom Atc, spracováva v K...