Chládek Ladislav

Zařízení pro zvýšení nebiologické stability nápojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258254

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hájková Drahomíra, Cuřín Jiří, Šuráň Jan, Lejsek Tomáš, Chládek Ladislav

MPK: C12H 1/06

Značky: stability, zvýšení, zařízení, nápojů, nebiologické

Text:

...tlak, má tlak ve škrtící sekci 3 tak nízkou hodnotu, že při ní začnou okamžitě ve vínu vznikat plynné bubliny varu. Rázovým zrušením vakua ve výdržníkové sekci 1 tyto bubliny kolabují, čímž vznikají vlny,podporující tvorbu zákalových komplexu. Tyto komplexy se pak ihned nebo V průběhu další výroby z vína separují. Finální výrobek vykazuje vyšší koloidní stabilitu.Na obr. č. 2 je znázorněno zařízení pro zvýšení nebioloqické stability...

Extrudovaný výrobek s použitím sladového mláta

Načítavanie...

Číslo patentu: 258170

Dátum: 15.07.1988

Autori: Šuráň Jan, Holík Miloš, Chládek Ladislav, Bušta Karel

MPK: A23L 1/164

Značky: výrobek, sladového, mláta, extrudovaný, použitím

Text:

...které jsou zároveň částečně modiťikovány Ř prohloubeny vlivem fyzikálne technologických podmínek V extrudéru- extrudovaný výrobek obsahuje zdravotně významný podíl hrubé vlákniny, potřebné pro racionâlní humánní výživu. Tato složka je v současně stravě naší populace obsažena ve zcela nedostatečném množství. Jako nezbytná součàst potravin příznivé ovlivňuje některé metabolické funkce u snižuje riziko vzniku určitých civilizačních chotob...

Spôsob izolácie fenylhydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242650

Dátum: 11.05.1988

Autori: Buoie Jaroslav, Palupa František, Chládek Ladislav

MPK: C07C 109/04

Značky: izolácie, spôsob, fenylhydrazínu

Text:

...sodného a 115,4 g siričitanu sodného/. Redukcia sa uskutočnila pri 30 ° 0 a potom l h pri 80 °G. Pritejto teplote sa kyselinou octovou upravila pH zmesi na 6 až- 3 6,5 a pridalo sa 0,5 3 Zn - prachu. 242850 Po 1 h miešania sa zmes za horúca prefiltrovala. K filtrátusa za miešania pri teplote 80 až 90 °G po častiach pridalo155,8 g 32 -nej kyseliny chlorovodíkovej. Reakčná zmes sa miešala dalšie 4 h. Potom sa zmes za súčasného...

Způsob snižování obsahu rozpuštěného kyslíku v pivu, nebo v nápojích sycených oxidem uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 255031

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šavel Jan, Chládek Ladislav

MPK: C12H 1/20

Značky: nápojích, kyslíku, obsahu, snižování, oxidem, rozpuštěného, způsob, uhličitým, sycených, pivu

Text:

...změnami tlaku, elektrolőzou apod., přičemž účinek především závisí na vzniku jemnćch bublin plynu.Těmito zásahy se působí na pivo, vetupující do zásobní nádoby, nebo přímo v zásobní nádobě, přičemž je nutné, aby nádobu nebyla zcela plná a parciální tlak oxidu uhličitého v plynovém prostoru nádoby byl nižší, než parciální tlak oxidu uhličitého v pivu. Tak může kyslík uvolněnŕ z piva přecházet spolu s oxidem uhličitćm do plynné fáze.Zpětná...

Spôsob fermentačnej výroby cefalosporínu C využívajúceho tuky ako limitujúceho uhlíkatého substrátu pomocou kmeňa Acremonium chrysogenum

Načítavanie...

Číslo patentu: 244333

Dátum: 15.11.1987

Autori: Novák Lubomír, Bureš Stanislav, Boháe Jan, Pavelka Miroslav, Novrocík Jan, . Teršl Vladimír, Doležal Jioí, Hrivoáková Dáša, Žid Josef, Chládek Ladislav, Procházka Karel

MPK: C12P 35/06

Značky: kmeňa, acremonium, chrysogenum, uhlíkatého, výroby, substrátů, cefalosporinu, pomocou, fermentačnej, limitujúceho, spôsob, využívajúceho

Text:

...Toto množstvo je potrebné pre rast producenta a predpokladá sa aj vplyv tejto aminokyseliny na frakcionáciu hýi na arthrospóry, ktoré sú sprievodným znakom maximálnej produkčnej aktivity. Základná stavebná jednotka molekuly cefalosporínu C cystein je zabezpečována z NH 42 SO 4, ktorý je dodávaný do pôdy v množstve 0,5 až 1,8 0/0. Redukcia sulfátu na sulfid a jeho následná konverzia so serínom na cystein je základom racionálnej dráhy na...

Způsob urychlení tvorby tříslobílkovinných komplexu v nápojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239139

Dátum: 01.11.1987

Autor: Chládek Ladislav

MPK: C12H 1/06

Značky: urychlení, zařízení, tohoto, provádění, komplexu, tříslobílkovinných, tvorby, způsob, nápojích, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob urychlení tvorby tříslobílkovinných kompexu v nápojích a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález se týká urychlení tvorby třislobílkovinných kompexů v nápojích pomocí působení vakua s následným jeho rázovým zrušením a to zejména u piva a vína. Hotový nápoj nebo jeho meziprodukt se podrobí alespoň jednou působení vakua nejméně o hodnotě, při které počnou v nápoji vznikat bublinky, a poté se vakuum rázově zruší. Zařízení sestává z...

Způsob přípravy nízkoviskózních ve vodě rozpustných polyaminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242293

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mojžašek Radim, Paš?alka Karel, Maeek Petr, Šimak Svatopluk, Kopoiva Jan, Chládek Ladislav, Mudroch Jaroslav, Žvak Miloslav

MPK: C09D 3/70, C08G 18/60

Značky: přípravy, vodě, polyaminoamidů, nízkoviskózních, způsob, rozpustných

Text:

...připravenému kyselému esteru se přidává 2 až 30 hmot. novolakové pryskyřice na bázi fenolů a aldehydů. Nejvhodnějši je ienolnebo kresolformaldehydový novolak. Místo fenolu nebo kresolů je možno pro přípravu vhodného novolaku také použít xylenolů nebo díhydroxydífenylalkanů.Syntéza polyamínoamidů podle tohoto vynálezu probíhá po-dle známých technol-ogických postupů. Obvykle se vychází z nenasycených mastných kyselín, které reagují při...

Zařízení pro aktivací manipulačních míst s valivou funkční plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243005

Dátum: 15.05.1987

Autor: Chládek Ladislav

MPK: B65G 47/57

Značky: zařízení, plochou, funkční, manipulačních, aktivací, valivou, míst

Text:

...vozíku je ucłwcens ložná plošina 1,1, určenúFunkční části ložné plošiny L 1 tvoří dopravní vllečky vložená mezi dvě bočnice. Gay dopravních válečků 2 jsou rovnoběžné s dopravní osou elektrického manipulačního vozíku. Na čepech obou krejních dopravních välečků i jsou v kyvných držácích zavěäeny pohonné třecí válce 1 s pogumovaným funkčním povrchem. yOba kyvné držáky pohonných třecích vúlců g jsou spojeny s píatnicemi přímoěerých hydromotorů...

Způsob urychlení tvorby komplexů v nápojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 236411

Dátum: 01.06.1986

Autori: Buřič Jaroslav, Voborský Jan, Cuřín Jiří, Chládek Ladislav, Hájková Drahomíra

MPK: C12H 1/06

Značky: způsob, urychlení, nápojích, komplexu, tvorby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu urychlení tvorby kompexů, složených obzvláště z polypeptidu, polyfenolů, polysacharidů a minerálních látek při výrobě nápojů typu koloidních suspenzí, zejména piva a vína. Nápoj nebo jeho meziprodukt se vystaví pulsaci tlakových vln o frekvenci 500 Hz a amplitudě nejméně 0,5 MPa, při alespoň jednom pulsu. Pulsace tlakových vln může být vyvolána elektrickými výboji.

Způsob zjišťování stability piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 214593

Dátum: 30.03.1984

Autori: Karel Vladimír, Chládek Ladislav, Hájková Drahomíra, Kahler Miroslav, Basařová Gabriela

Značky: zjišťování, stability, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zjišťování stability piva působením tlaku alespoň 3,0 MPa při teplotě 0 až 30°C, jímž se vytváří zákal, který se pak měří a podle jeho intenzity se určuje stabilita piva.

Způsob zvýšení stability piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 214592

Dátum: 30.03.1984

Autori: Chládek Ladislav, Karel Vladimír, Čejka Pavel, Kahler Miroslav, Hájková Drahomíra, Lejsek Tomáš, Basařová Gabriela

Značky: zvýšení, stability, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení stability piva respektive snížení obsahu jeho zákalotvorných látek působením tlaku alespoň 3,0 MPa při teplotě 0 až 30°C na mladé pivo a separací vytvořeného zákalu.