Chládek Jaroslav

Zařízení k optimalizaci funkce fluidního uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266814

Dátum: 12.01.1990

Autor: Chládek Jaroslav

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidního, funkce, zařízení, uzávěru, optimalizaci

Text:

...řeší i problémy se zajištěním funkce fluidního uzávěru při jeho zasypání zrnitým materiálem. Dobrá činnost fluidního uzávěru se podpoří i zaváděním vzduchu o různých parametroch kanály pod rošt do vzduchové skříně rozdělené přepážkou.Provedené zařízení k optimalizaci funkce fluidního uzávěru je znázorněno na schematickémvýkresu. Zařízení sestávâ z tělesa l sifonového uzávěru rozděleného přepážkou 3 tělesa ave své spodní části opatřeného roštem...

Plynová dyšna fluidního roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255609

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hudeček Mirko, Chládek Jaroslav, Nekvapil Pavel

MPK: F23L 13/02, F23C 11/02

Značky: fluidního, dyšna, plynová, roštů

Text:

...tlaková ztráta proudícího media tak, žeprůtok media vyhovuje jak požadavkům stability fluidizace vrstvy pevných částic V plynu při ninimâlním výkonu, tak i požadavkům na regulaci výkonu při jmenovitém výkonu. Odporová charakteristika dyšny je v lepší shodě s pracovní charakteristikou ventilátoru než stávající dyšny a tím umožňuje maximálně rozšířit výkonový rozsah fluidní vrstvy. Další výhodou je to, že kónické zúžení přívodnítrubky na...

Fluidní zařízení upravené pro zamezení pronikání plynů z fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255605

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hudeček Mirko, Chládek Jaroslav

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidní, zařízení, upravené, pronikání, reaktoru, zamezení, plynů, fluidního

Text:

...provést pouze ohtokovým kanálem plynu přímo do komína, přičemž není nutné zabudovat do ambrazury ochlazený uzávěr spalín. Plyny jsou odsávány spalinovým ventilátorem tak, že nemohou samovolně pronikat do dalších tahů kotle.Výhodou zařízení podle vynálezu je velmi rychlé odstavení fluidního reaktoru od vlastního kotle, které svou těsností zajiščuje dobré podmínky pro následné revize a údržbu kotle. Plyny vznikající ve ťluidním reaktoru lze...

Zařízení pro dálkovou kalibrací a diagnózu systému měření průtoků tekutiny v rozvodném potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242941

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chládek Jaroslav, Barták Slavomír

MPK: G01F 25/00

Značky: diagnózu, rozvodném, kalibraci, dálkovou, měření, zařízení, průtoku, systému, potrubí, tekutiny

Text:

...odběru teplé vody přístpným pro uživetle z obytného prostoru. Každý kontrolní blok tvoří samostatnou jednotku uzevřenou ve skříni 33, která jepro uživatele nepŕístupná.Na vstupu do celé potrubní soustavy je celkový uzavírací ventil 33, měřidlo j celkového prütoku a na paralelní vstupní větvi Q etalon ga průtoku s uzavíracími ventily g). Pro případ metrologické kontroly se průtok kapaliny paralelní větví m uskutočňuje otevřením ventilů g e...

Plnicí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 218119

Dátum: 15.02.1985

Autori: Fidler Antonín, Bříza Jaroslav, Chládek Jaroslav

Značky: ventil, plnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plnicího ventilu s kuželkou z ferromagnetického materiálu, polohově ovladatelnou pomocí elektromagnetické cívky, souosé s pólovým nástavcem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výtoková trubice včetně sedla, jež tvoří jedna čelní strana výtokové hubice, vytvářejí přímou průtokovou cestu, přičemž cívka je upevněna pomocí pólového nástavce kolmo k vnější stěně výtokové trubice tak, že prodloužená osa cívky je rovnoběžná s úrovní...