Chen Shaoqing

Substituované pyrimidodiazepíny užitočné ako inhibítory PLK1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10783

Dátum: 11.03.2008

Autori: Wovkulich Peter Michael, Chen Shaoqing, Le Kang, Luk Kin-chun Thomas, Cai Jianping, Chu Xin-jie

MPK: A61K 31/551, A61P 35/00, A61K 31/5517...

Značky: substituované, pyrimidodiazepíny, inhibitory, užitočné

Text:

...a pokiaľ nie je ukázané inak, tietosubstituenty na každom mieste substitúcie sú nezávisle vybrané z určitých možností.Terapeuticky účinné množstvo alebo účinné množstvo znamená množstvo aspoň jednej určenej zlúčeniny, ktorá významne inhibuje proliferáciu a/alebo zabraňuje diferenciácii ľudskejZlúčeniny podľa Vynálezu sú vhodné na liečenie a reguláciu porúch bunkovej proliferácie, obzvlášť pri onkologických poruchách. Tieto zlúčeniny a...

5-Substituované pyrazínové alebo pyridínové aktivátory glukokinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2712

Dátum: 11.12.2003

Autori: Mischke Steven Gregory, Chen Shaoqing, Corbett Wendy Lea, Kester Robert Francis, Thakkar Kshitij Chhabilbhai, Mennona Francis, Qian Yimin, Sarabu Ramakanth, Haynes Nancy-ellen, Guertin Kevin Richard, Scott Nathan Robert

MPK: A61K 31/50, A61K 31/44, A61K 31/4427...

Značky: pyridínové, glukokinázy, pyrazínové, 5-substituované, aktivátory

Text:

...u mladých jedincov (MODY-2) je vyvolaný stratou funkčných mutácií v GK génu, svedčí o tom, že GK funguje ako senzor glukózy aj u ľudí (Liang, Y., Kesavan, P., Wang, L. et al.,Biochem. J. 309, 167-173, 1995). Ďalším dôkazom svedčiacim o dôležitej úlohe GK V regulácii metabolizmu glukózy u ľudí je identifikácia pacientov, ktorí exprimujú mutantnú formu GK so zvýšenou enzymatickou aktivitou. Títo pacienti vykazujú hypoglykémiu na lačno a...