Chalupa Jioí

Skriňa obzvlášť pre zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245858

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szatlóczky Ernö, Chalupa Jioí, Kuželka Jioí, Zahrádka Jioí

MPK: H05K 5/00

Značky: zváracie, obzvlášť, zdroje, skriňa

Text:

...atmosférou. Na obr. 1 je znázornený nárys skrine s čiastočným .rezom, na obr. 2 je znázornený bokorys skrine s čiastočným rezom a na obr. 3 je znázornený pôdorys skrine s čiastočným reze-m Na obr. 4 je znázornený nárys čelnej steny, na ovhr. 4 jeznázor nený v reze b 0 ki 0 rYS~ čelnej steny, na obr.G je znázornený pôdorys čelnej steny anna obr. 7 je znázornený rozvinutý plášť čelnej steny. Na obr. 8 je znázornený ľiáľYS tvarovanej lišty,...