Chalány Michal

Zvárací stroj pre priváranie dielcov k vnútornej ploche dutej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265335

Dátum: 13.10.1989

Autori: Chalány Michal, Tyrol Štefan

MPK: B23K 31/00

Značky: vnútornej, nádoby, dielcov, priváranie, stroj, ploché, dutej, zvárací

Text:

...l. Šmýkadlágg oboch zváracích jednotiek g, Q su spojene s nosičmi 35 vnútorných elektröd §. Dve vonkajšie elektrödy § združenej zváracej jednotky 3 sú upevnené na spoločnom centrálnom nosiči 9 symetricky voči osi ich spoločného priamočiareho motora lg. Táto os je totožná s pozdzžnou osou zváracieho stroja a leží V nej aj jednoduchá zváracía jednotka Ž. V mieste spoja šmýkadla lg 5 nosičmi lg vnútorných elektród É je šmýkadlo lg opatrené...

Zariadenie pre vytváranie hore orientovanej kompezačnej slučky pri automatickom podávaní pásového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252968

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tyrol Štefan, Chalány Michal

MPK: B21D 43/08

Značky: vytváranie, zariadenie, slučky, podávání, orientovanej, automatickom, plechů, pásového, kompezačnej

Text:

...slučky aj pri konštantnom tlaku vzduchu V priamočiarom pneumatickom motore.Príklad vyhotovenia zariadenia podla Vy« nálezu je znázornený na výkrese, kde je takéto zariadenie - kompenzačný stôl schematicky znázornená V nárysnom pohlade v súčinnosti s dalšími komponentami deliacej linky pásového plechu.Zariadenie podľa vynálezu pozostáva zkompenzačného stola 5, na ktorom je vý~ kyvné rameno 6 opatrené sústavou Vačiek 9 akoncových...

Podávacia jednotka pásového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252394

Dátum: 13.08.1987

Autor: Chalány Michal

MPK: B21D 43/08

Značky: pásového, plechů, podávacia, jednotka

Text:

...1. Dolný valec 3 je vyhotovený v podobe prltlačnej kladky a je priestorovo usporiadaný medzi dvomi opornými kladkami 7. lch nosné čapy 8 sú uložené v stojinách 6 rámu 1. Dolný valec 3 je okrem toho voľne .otočne uložený vo vidlici 9, spojenej s vertikálnym prítlačným mechaniz 4mom 1 U, upevneným na dolnom prlečniku 11 rámu 1. Vertikálny prltlačný mechanizmus 10 je tvorený pneumatickým valcom 12, vodiacim telesom 13 a vodiacimi stlpikami 14...

Stohovacie zariadenie plochých dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252043

Dátum: 13.08.1987

Autor: Chalány Michal

MPK: B65H 29/30

Značky: zariadenie, stohovacie, dielcov, plochých

Text:

...zdvižnej plošiny v jednej rovine s priečnym zásobným valčekovým dopravníkom 14. Do podvesného dopravnika 2 je včlenený pákový mechanizmus 15, slúžiaci na snímanie hornej úrovne stohu dielcov pod výstupným úsekom 4 podvesného dopravníka 2. Vo vstupnom úseku 3 podvesného dopravnika 2 je na ráme 1 stohovacieho zariadenia pomocou prvého kĺbu 15 uchytená prvá dvojramenná páka 17, tvorená dolným ovládacím ramenom 18 a horným, prevodovým...

Zapojenie automatickej regulácie dávkovania sekačky stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239599

Dátum: 15.06.1987

Autor: Chalány Michal

MPK: G05B 19/18

Značky: zapojenie, stromov, sekačky, dávkovania, automatickej, regulácie

Text:

...obvodu 4 je spojený s druhými vstupmi nulovania tačov 5, s prvej a druhej dekády, výstupy čí-tačov 5, 6 prvej a druhej dekády su spojene s odpovetlajúcimi vstupmi vyrovnávecích pamätí 7, 8 .prvej a druhej dekády, prvý výstup vyrovnávacej pamäti 7 prvej dekády je spojený s prvým vstupom dekodéra 9 prvej dekády a so vstupom prvého invertora 15,druhý výstup vyrovnávacej pamäti 7 prvej dekády je spojený s druhým vstupom dekodéra s prvej...

Dopravník kovového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234805

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tyrol Štefan, Chalány Michal

MPK: B21D 43/10

Značky: dopravník, odpadů, kovového

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravník kovového odpadu podľa vynálezu možno použiť najmä na dopravu a zmenu formy orezaných okrajov dien alebo viek valcových nádob. Dopravník pozostáva z rámu, na ktorom je upevnená základová doska ako aj reťazové kolesá pre ťažnú reťaz, opatrenú aspoň jedným unášacím palcom. Riešeným problémom je znížiť časovú náročnosť manipulácie s odpadom a preformovať ho počas dopravy z pôvodného okrúhleho tvaru na sploštený, ktorý dáva predpoklad pre...

Hydraulický dvojčinný tlmič

Načítavanie...

Číslo patentu: 220292

Dátum: 15.02.1986

Autor: Chalány Michal

Značky: hydraulický, dvojčinný, tlmič

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický dvojčinný tlmič použiteľný najmä ako stavebný prvok klieštinových podávačov a podobných mechanizmov, pozostávajúci z telesa, v ktorom sú z obidvoch strán jeho dĺžky vytvorené pracovné komory dvoch súosovo usporiadaných piestov, medzi ktorými komorami je deliaca stena. Riešeným problémom je zníženie priestorovej a nákladovej náročnosti, ako aj zvýšenie životnosti tlmiča, čo sa dosahuje tým, že v deliacej stene je vytvorený spojovací...

Spôsob oddeľovania plechov pri ich zdvíhaní a zariadenie pre vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218172

Dátum: 15.09.1984

Autor: Chalány Michal

Značky: vykonávanie, zdvíhaní, tohto, plechov, spôsobu, oddeľovania, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu oddeľovania plechov pri ich zdvíhaní a zariadenia pre vykonávanie tohto spôsobu, ktorý je použiteľný najmä v procese manipulácie s plechmi u zariadení na spracovanie plechu, obzvlášť tam, kde malé rozmery manipulovaných plechových prístrihov neumožňujú použiť doteraz známe oddeľovacie mechanizmy odoberacích zariadení. Spôsob je založený na pružnom ohýbaní plechov ich okrajmi smerom nadol za súčasného pôsobenia prúdu...

Zdvíhací mechanizmus plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218070

Dátum: 15.06.1984

Autor: Chalány Michal

Značky: mechanizmus, zdvihací, plechov

Zhrnutie / Anotácia:

Dvíhací mechanizmus plechov, použiteľný najmä u zariadení na odoberanie plechov zo stohu. Riešeným problémom je zjednodušenie a vyľahčenie konštrukcie dvíhacieho mechanizmu plechov so zreteľom na dodržanie, prípadne i zlepšenie spoľahlivosti oddeľovania jednotlivých odoberaných plechov od seba. To sa dosahuje osobitným usporiadaním nadstavca piestnice a tlačnej pružiny v zdvíhacom ústrojenstve odoberacieho zariadenia.

Uvoľňovacie zariadenie plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217486

Dátum: 15.05.1984

Autor: Chalány Michal

Značky: plechov, zariadenie, uvoľňovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Uvoľňovacie zariadenie plechov, uchytených na prísavkách, pozostávajúce zo zavzdušňovacieho ventilu, spojeného s prísavkou, proti ktorého ovládaciemu posúvaču je usporiadaný doraz. Riešeným problémom je možnosť úspory vývevy v prísavkovom systéme i v niektorých takých prípadoch, kde jej použitie bolo doposiaľ nevyhnutné. To sa dosahuje osobitným konštrukčným riešením dorazu v spojitosti so zavzdušňovacím ventilom usporiadaným z vonkajšej strany...