Červinka Peter

Samonabíjacia zbraň s uzamknutým záverovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286417

Dátum: 28.08.2008

Autori: Červinka Peter, Turanský Dušan

MPK: F41A 19/00, F41C 3/00

Značky: samonabíjacia, uzamknutým, mechanizmom, záverovým, zbraň

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z hlavných častí, ako je telo (1) so spúšťovým mechanizmom, hlaveň, záver (10) a vratná pružina (14), pričom telo (1) je vo vrchnej časti vybavené lôžkom (2) na uloženie hlavne (7), pod ktorým je usporiadaná vratná pružina (14), vo vývrte pružiny je telo (1) vybavené prednou drážkou (3) tvaru písmena S, v ktorej je usporiadaný predný čap (12). V zadnej časti tela (1) je vytvorená zadná drážka (4) tvaru písmena L obsahujúca zadný čap...

Viaclistová osovo symetrická mechanická chlopňová náhrada

Načítavanie...

Číslo patentu: 286190

Dátum: 14.04.2008

Autor: Červinka Peter

MPK: A61F 2/24

Značky: viaclistová, mechanická, osovo, náhrada, symetrická, chlopňová

Zhrnutie / Anotácia:

Chlopňová náhrada má vnútri prstenca žliabok (3) alebo jamky, v ktorých sú na čapoch (5) uložené listy (4) v počte 4 až 6. Prstenec je vytvorený z dolného dielu (1) a horného dielu (2).

Prevodovka s pružným členom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285947

Dátum: 25.10.2007

Autori: Turanský Dušan, Červinka Peter

MPK: F16H 9/02, F16H 15/04

Značky: převodovka, členom, pružným

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka s pružným členom má dezén (4) remenice (2) spojený kanálikmi (5) s dutinou (6), v ktorej je rozvádzač (7) oddeľujúci vybranie (8) spojené potrubím (9) s nádržou (10). Remenice (2) s pásom (3) sú v uzavretej skrini (1) s tekutinou, ktorá je doplňovaná čerpadlom (11) s regulačným ventilom (12) a akumulátorom (13), s vyšším tlakom, ako je tlak vo vybraní (8), potrubí (9) a nádrži (10). V stenách skrine (1) sú uložené v tesneniach (14)...

Stroj na elektrické odporové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285065

Dátum: 26.04.2006

Autori: Červinka Peter, Turanský Dušan

MPK: B23K 11/00, H02K 15/00, H02K 7/00...

Značky: odporové, stroj, elektrické, zváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na elektrické odporové zváranie podľa vynálezu má rotor (9) s rotorovým vinutím (22) spojeným krúžkami a kefami so zdrojom budiaceho prúdu. Jeho stator (10) má statorové vinutie (27) napojené priamo alebo cez usmerňovač na elektródy zváracieho stroja. Magnetický obvod je z delených, výhodne vinutých, transformátorových jadier orientovaných tak, že otvor v jadre je kolmý na rovinu preloženú osou rotora (9), pričom jedna časť jadier,...

Švová zváracia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 285051

Dátum: 18.04.2006

Autori: Červinka Peter, Turanský Dušan

MPK: B23K 9/02

Značky: zváracia, hlava, švová

Zhrnutie / Anotácia:

Švová zváracia hlava má na pevnej časti (1) prvú kontaktnú dráhu (2), na rotačnej časti (3) druhú kontaktnú dráhu (4) a medzi kontaktnými dráhami (2, 4) sú kontaktné telieska (5). V dotykových plôškach kontaktných teliesok (5) s kontaktnými dráhami (2, 4) je tlakové predpätie vytvorené pružinou (9). Kontaktné dráhy (2, 4) majú tvar súosových rotačných, výhodne kužeľových, plôch a kontaktné telieska (5) majú výhodne tvar kuželíkov, súdočkov...

Samonabíjacia zbraň s uzamknutým záverovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4098

Dátum: 01.04.2005

Autori: Červinka Peter, Turanský Dušan

MPK: F41A 19/35, F41C 3/00, F41A 19/29...

Značky: záverovým, uzamknutým, samonabíjacia, mechanizmom, zbraň

Text:

...vloženia hlavne, nasunutia a sklopenia záveru v smere šípok.Na obrázku 6 je znázomený ďalší krok montáže, posun záveru vzad v smere šípky a tým zasunutie čapu zadného do vodorovnej častí drážky zadnej a na obrázku 7 je naznačená montáž čela na telo otočením v smere šípky, čím je montáž zbrane ukončená.Konkrétnym príkladom uskutočnenia technického riešenia znázomeným na obrázkoch 1 až 7 je poloautomatická Samonabíjacia krátka strelná...

Zariadenie na výrobu anorganických teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 265787

Dátum: 14.11.1989

Autor: Červinka Peter

MPK: B02C 4/02

Značky: anorganických, výrobu, teliesok, zariadenie

Text:

...aj lišta s prívodným kanálem.A zariadenie je výhodné v tom, že vyrobené telieska majú tvar presne definovaný tvarom dierky bubna, že iný tvar sa dosiahne výmenou bubna. súčiastky prichádzajuce do styku s pracovnou látkou, obyčajne abrazivnou, majú jednoduchý tvar. Princíp zariadenia umožňuje vyrábať telieska s rozmerom aj menším ako 1 mm, pri vysokej produkcii.Na výkrese je schematicky naznačený princip zariadenia na výrobu ancrganických...

Rezacia hlava s hydraulickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262646

Dátum: 14.03.1989

Autor: Červinka Peter

MPK: B26D 5/04, D06H 7/00

Značky: hlava, hydraulickým, rezacia, pohonom

Text:

...§. Plundžer g je v otúčavom púzdre lg a utesnený upchávkou lg doplnenou o stieraci krúžok ll.Dtáčavé púzdro lg má ozubenú remenicu lg, k odvodeniu pohybu otáčania púzdra lg od neznázorneného pohonu, napriklad ozubeným remeňom. Pravý a ľavý vývrt gł, gg je prepojený spojovacím kanálikom 21. Ľavý vývrt gg je spojený v dolnej častí s nádržou kvapaliny gg pomocou spätného kanálika gg. Na piesok 5 je pripevnené jadierko gg snímača gł polohy...

Piezoelektrický snímač kompresných a spalovacích tlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249904

Dátum: 15.04.1987

Autor: Červinka Peter

MPK: G01L 9/08

Značky: kompresných, piezoelektrický, spalovacích, tlakov, snímač

Text:

...telieska medzi membránu a piezoelementy- sa obmedzí prestup tepla z membrany do piezoelementov, pružnosťou tenkého drieku telieska sa vyrovnajú výrobné nepresnosti v paralelnosti plôch. Tvar opornej plôšky V priereze umožní vhodné rozdelenie mechanického napätia na piezoelektrické platničky a tenký okraj opornej plôšky zabráni ich miestnemu preťaženiu.Vzperné teliesko zabezpečuje elektrické spo jenie telesa snímača s jednou stranou...

Elektromagnetický vstrekovač ľahkoodpariteľných palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 232034

Dátum: 01.04.1987

Autor: Červinka Peter

MPK: F02M 51/02

Značky: elektromagnetický, ľahkoodpariteľných, palív, vstrekovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti prídavných zariadení spaľovacích motorov poháňaných ľahkoodpariteľným palivom. Účelom vynálezu je spresnenie dávkovania množstva paliva vstrekovaného do válcov, pričom dávkovanie môže byť synchrónne alebo asynchrónne. Uvedeného účelu sa dosiahne ovládaním vstrekovača elektromagnetom, pričom vstrekovač pracuje synchrónne a motorom, tj. v určenom intervale dráhy piesta urobí sériu zdvihov, alebo asynchrónne, tj....

Dvojité počítadlo výstrelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233480

Dátum: 15.09.1986

Autor: Červinka Peter

MPK: F41J 5/06

Značky: dvojité, počítadlo, výstrelov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dvojitého počítadla výstrelov hlavne pre strelnice. Zvukové impulzy sa snímajú v každom boxe dvoma mikrofónmi a elektrické obvody pozostávajúce z hradiel, tvarovacích obvodov, monostabilných klopných obvodov, rozlíšia z ktorého z dvoch zdrojov zvukových impulzov v boxe vyšiel impulz. Zariadenie možno použiť tam, kde treba oddelene registrovať počet zvukových impulzov z dvoch približne rovnako silných a od seba málo vzdialených...

Samonastaviteľná ojnica spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 229539

Dátum: 15.08.1986

Autor: Červinka Peter

MPK: F16C 7/04

Značky: motora, ojnica, spaľovacieho, samonastaviteľná

Zhrnutie / Anotácia:

Samonastaviteľná ojnica piestového spaľovacieho motora, pre motory benzínové i naftové rieši samočinnú zmenu kompresného pomeru zmenou dĺžky, v závislosti na zaťažení, resp. strenom tlaku obehu. Pozostáva z ojničnej hlavy, na ktorú je pripevnené puzdro v ktorého spodnej časti je oválna dutina vyplnená viskoelastickou látkou. V puzdre je suvne uložený driek, majúci na jednom kanci oko pre piestny čap a na druhom výbežky, koniec s výbežkami...

Dvojplášťový plynohydraulický piestový akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 226064

Dátum: 01.06.1986

Autor: Červinka Peter

Značky: dvojplášťový, piestový, akumulátor, plynohydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojplášťový plynohydraulický piestový akumulátor, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z tenkostenného válca (5) s otvormi (9) na hornom konci, v ktorom je pohyblivý piest (16) a na ktorom sú naskrutkované čelá (1, 2) so vstupnými otvormi (3, 4) a valcovitými, alebo kužeľovitými výbežkami (10), pričom na výbežkoch (10) je prilepený vonkajší plášť (14) z orientovaného kompozitného materiálu.

Spaľovací motor bez kľukového mechanizmu s hydraulickým prenosom výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225153

Dátum: 15.04.1986

Autor: Červinka Peter

Značky: motor, hydraulickým, spalovací, prenosom, výkonu, mechanizmu, kľukového

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor bez kľukového mechanizmu s hydraulickým prenosom výkonu, kde pracovný piest je piestnicou tandemovo spojený s piestom na čerpanie kvapaliny, vyznačený tým, že na piestnici (3) je spolu s piestom (10) na čerpanie kvapaliny usporiadaný pomocný piest (16) hydraulicky viazaný s protibežným piestom (17), nad ktorým sa nachádza priestor (18) so stlačeným plynom.