Červinka Jiří

Způsob odsiřování nebo/a denitrifikace plynné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270319

Dátum: 13.06.1990

Autori: Skácel Štěpán, Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, odsířování, plynné, směsi, denitrifikace

Text:

...nad l 2 oo °C a mohou být přspálsny. takłs ztrácsjí rssktívlhn s S 02. ro vls vsdo kks snlžování odslřovacího slsktu s ks zvylsnő spotřsbi adltlvs. s tsdy l k skonomlckým ztrátám.Výis uvsdsnó nsvýhody odstraüujs způsob odslřovćní nsbola dsnltrlílkacs plynná smůsl obsshulící oxloy síry nohe/s ozldy lusíku pomocí olspsrss sbsorbsnu podls vynálssu. shoł podststou ls. ls äástlos sbsorbsntu rosptýlsns v plynulá smlsl jsou vystsvsny účlrlkům...

Způsob odsiřování odpadních plynů, zvláště spalin uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265581

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bár Jaromír, Červinka Jiří

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, uhlí, zvláště, odpadních, spalin, plynů, odsířování

Text:

...Přitom zajištuje stejný odsířovací efekt, jako četné vysoce účinnévápnově vápencové mokré vypírky s podstatné složitějším a nákladnějším zařízením.Příklad způsobu podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném obrázku. Jde0 způsob odsířování spalín hnědého uhlí ve výtopně teplárny.Kusové vápno obsahující méně než 1 hmotnosti síranu vápenatého je zo skládky gł kontínuálně dopravováno dopravníkem gg do šachty l. Tam je vápno vyhříváno...

Zařízení k odsiřování spalin za použití páleného nebo/a hašeného vápna jako suchého aditiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265580

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bár Jaromír, Červinka Jiří

MPK: B01D 53/34

Značky: vápna, aditiva, páleného, odsířování, hašeného, spalin, suchého, použití, zařízení

Text:

...spalinovýoh trysek ve funkcí vyhřívačü 1. Mezi výpust Ě a vstup 1, dále mezi výstup 2 a napojení gg. a konečně na zpětném potrubí E poblíž třídiče 3 jsou zapojeny tři parní trysky ve funkci přístroje gg pro pohon směsi plynu a prachu, napojené na zdrojg suché vodní páry, kterým je parní kotel, jehož ohniště je zdrojem il spalín hnědého uhlí. Mezi výpustí É a vstupem 1 do třídiče 3 je zapojen ventilátorový drtič lg. Mezi napojením lg a...

Detektor ke stanovení změny koncentrace vodíku v kapalném sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265071

Dátum: 12.09.1989

Autor: Červinka Jiří

MPK: G01N 23/00

Značky: stanovení, vodíku, kapalném, detektor, změny, koncentrace, sodíku

Text:

...proudění vodíku je prostor, který má rozměry podstatně většĺa nežli je střední volná dráha molekuly vodíku za vakua, při němž příslušná vakuová soustava pracuje. Kanál molekulárního proudění vodíku je kanál,jehož průměr je několikařádově menší než střední volná dráhamolekul vodiku za vekua, při němž príslušná vekuová soustavaDetektor podle vynálezu je podstatné jednoduss nežli byly dosavadní analyzátory se zdvojenýmí součástmi a se...

Zařízení k mechanickému snímání nánosu z vnitřního povrchu trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255799

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šíma Aleš, Figlovský Jan, Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: F28G 1/08, F16L 55/00

Značky: snímání, zařízení, nánosu, mechanickému, trubky, vnitřního, povrchu

Text:

...výběžku äkrabky L je pŕipojeno táhlo Q spojem 2. Škrabky l Jsou v blízkosti hrany g zaobleny tak, že hrana g je vybroušena do ostří mířící do směru Lg svírajícího s asou 1 trubky 5 úhel Á 10 °, viz obr. 2. Tři äkrabky l jsou v trubce i sestaveny tak,jak je ukázáno na obr. 3 a 4. Hrany škrabek se navzájem překrývajío Délka Q škrabky l měřená od spoje 2 přes osu 1 trubky l do hrany g je 8 mm a poloměr 1 světlosti ll mm» Táhla jsou u škrabek ...

Zařízení k mechanickému snímání vzorků nánosů s vnitřních povrchů parního generátoru jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252218

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šíma Aleš, Fiala Bohumil, Bár Jaromír, Mašek Václav, Červinka Jiří

MPK: F28G 1/08

Značky: vzorků, snímání, zařízení, elektrárny, generátoru, parního, povrchu, jaderné, vnitřních, mechanickému, nánosu

Text:

...je vybroušen do ostří A. Hlavní část tohoto ostří 5 má tvar poloviny elipsy, jejíž vedlejší osa Ä je rovna vnějšímu průměru trubek parního generátoru, tj. v tomto případě 16 m a hlavní poloosa Q má délku trojnásobku průměru trubky, tj. v tomto případě 43 mm. Ostří 3 je též na okrajích lg výřezu,mimo jeho ellptický tvar. Čepel l má na obou svých delších stranách 1 i na své zadní kratší straně § okrajovou ohradu 2 kolmou ke dnu 3, spájenou...

Parní ejektor na dekontamináciu vnútorných povrchov trubiek, potrubia a nádob parou, parno-emulznou a parno-aerosolovou zmesou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251967

Dátum: 13.08.1987

Autori: Keltoš Dušan, Bár Jaromír, Červinka Jiří

MPK: F28G 9/00

Značky: nádob, párou, vnútorných, povrchov, zmesou, parno-aerosolovou, potrubia, trubiek, dekontamináciu, ejektor, parní, parno-emulznou

Text:

...uvedených efektov súčasne sa zakonite prejaví na podstatnom zvýšení dekontaminačného účinku a tým aj dekontaminačného faktora.Príklad parného ejektora podľa vynálezu je znázornený na priloženom výkrese.Ide o parný ejektor, ktorého kovová hlavica 1 obsahuje teleso 2 a čelo 3. Teleso 2 tvoria dve trübky sústredene do seba zasadené. K parnému priestoru 4 hlavice patrí priestor vo vnútornej trúbke, napojenej po 4lopružnou hrubšou hadicou 5 11 a...

Zařízení k indikaci průniku vody do kapalného sodíku v nádobě, potrubí či parním generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250102

Dátum: 15.04.1987

Autori: Červinka Jiří, Bánovec Josef

MPK: G21C 17/00

Značky: generátoru, průniku, sodíku, potrubí, indikaci, nádobě, parním, zařízení, kapalného

Text:

...je uveden schematicky na přiloženém obrázku.Na výstupním sodíkovém potrubí 8 sekce parního generátoru jíaderně elektrárny s rýchlým sodíkovým reaktorem jsou vedle sebe instalovany dva analyzátory první analyzátor 18 a druhý analyzátor 19 tak, že do kapalného sodíku sodikového potrubí jsou ponořeny první kovová membrána B a druhá kovová membrána 7, obě zhotoveny z vrstvy niklu o tl-oušťce 0,10 mm, vzdálenost mezi membránami je 300 mm. K...

Nádoba z pružné plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250099

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bár Jaromír, Figlovský Jan, Fiala Bohumil, Červinka Jiří

MPK: B32B 1/02

Značky: nádoba, pružné, plastické, hmoty

Text:

...vzhůru, jak tomu bývalo doposud, nýbrž svisle a je dostatečně velka. Nasleďkem těchto všech u 4vedených skutečnosti samovolný pohyb, výměna a promichavání elektrolytu u samé plochy kovové trubky podrobené měření nejsou omezovény a je též umožněno velmi dobré rychlé odstraňovaní produktů elektrochemických reakcí od měřeného povr chu k-ovu. Uvedené skutečnosti zvyšují hod- ynotu, přesnost a spolehlivost měření a odstrañuji možnosti jejich...

Způsob usnadnění startu inotové vývěvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249965

Dátum: 15.04.1987

Autori: Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: H01J 41/12

Značky: vývěvy, startu, způsob, inotové, usnadnění

Text:

...vývěvu lehké složky ovzduší.V praxi se proplach zajištoval zpravidla přívodem plynného dusíku z ocelové láhve. Manipulace s těžkou ocelovou lahví bývá ve složitých podmínkách např. parního generátoru jaderné elektrárny často obtížná a přitom vlastně zbytečná, neboč jiný zdroj dusíku - kapalný dusík,je stejně pro start sorpční vývěvy nezbytný, neboč při startu se musí kapalným dusíkem sorpční vývěva chladit.Tyto nedostatky odstraňuje způsob...

Zapojenie na meranie statických a dynamických parametrov integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235561

Dátum: 15.02.1987

Autori: Červinka Jiří, Chamraz Jozef

MPK: H03K 19/00

Značky: statických, meranie, dynamických, zapojenie, obvodov, parametrov, integrovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pozostáva z bloku mikropočítača, bloku periférnych zariadení a bloku testera, pričom blok periférnych zariadení (1) obsahujúci prvú kazetovú páskovú pamäť (11) a druhú kazetovú páskovú pamäť (12), videoterminál (13), popisovaciu jednotku (14) a modem pre spojenie s nadriadeným počítačom (15) je spojený pomocou zbernice mikropočítač - periférie (32) s mikropočítačom (3), ktorý je pomocou zbernice mikropočítač - tester (31) pripojený na...

Způsob čištění vnitřních povrchů sodíkového prostoru parního generátoru od zbytků sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247528

Dátum: 15.01.1987

Autori: Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: G21F 9/00

Značky: způsob, sodíkového, sodíku, vnitřních, generátoru, zbytků, povrchu, čištění, prostoru, parního

Text:

...vyvíječe k varu a udržuje se ve varu po dobu tří hodin.Během této doby varu etanolu ve vyvíječi se zapojí vnější elektrické topení PG a sleduje se vzestup teploty v celém sodíkovém prostoru pomocí termočlánkových teploměrů, jimiž je PG vybaven. Topení se reguluje tak, aby teplota velmi zvolna a pokud možno rovnoměrně v celém sodíkovém prostoru stoupala.Přitom je vhodné, aby se spodní části zahřívaly poněkud rychleji než horní. Etanolové...

Zařízení ke stanovení kyslíku a jiných nečistot v sodíku destilační metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235606

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bár Jaromír, Červinka Jiří, Koňařík Milan, Bánovec Josef

MPK: G01N 25/14

Značky: metodou, nečistot, sodíku, destilační, zařízení, stanovení, jiných, kyslíku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je tvořeno nádobou, zhotovenou z elektricky nevodivého materiálu, opatřené přírubou, dále je tvořeno potrubím k vývěvě s hlavním ventilem a přívodem argonu s argonovým ventilem, a uvnitř nádoby je pod napouštěcí tryskou se sodíkovým ventilem umístěn kelímek zhotovený z feromagnetického kovu a pohyblivě zavěšený na závěsech, a nádoba je na vnější straně opatřena elektrickým indukčním topením posouvatelným podle vnějšího...

Sonda analyzátoru ke stanovení koncentrace vodíku v tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 230220

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bár Jaromír, Červinka Jiří, Blažková Jaroslava

MPK: G01N 25/34

Značky: tekutině, vodíku, sonda, analyzátorů, koncentrace, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosáhnout toho, aby analyzátor, jako indikátor havárie pracoval přesněji a spolehlivěji, čímž se zajistí vyšší stupeň bezpečnosti parního generátoru. Tohoto účelu se dosáhne tak, že sonda bude obsahovat spoj termočlánkového teploměru umístěný ve vnitřním prostoru mezi kovovou difúzní membránou a vlastním analyzátorem, uvnitř sodíkového potrubí a vodiče termočlánkového teploměru, které zasahují do sodíkového potrubí tělesem...

Zařízení ke zkoušení koroze vzorků kovu v tavenině, zvláště v tavenině produktů reakce sodíku s vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 223297

Dátum: 15.03.1986

Autori: Blažková Jaroslava, Bár Jaromír, Červinka Jiří

Značky: vodou, zvláště, produktů, vzorků, sodíku, zařízení, zkoušení, tavenině, reakce, koroze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke zkoušení koroze vzorků kovu, zvláště v tavenině produktů reakce sodíku s vodou, především u parních generátorů jaderných elektráren s rychlým sodíkovým reaktorem. U provedení podle vynálezu zařízení sestává ze vzorkové nádoby s první přírubou dosedající přes kovové těsnění ke druhé přírubě příklopné nádoby a ve vzorkové nádobě je umístěn nejméně jeden vzorek kovu ponořený do taveniny, jejíž objem je menší, než je...

Zařízení ke zjišťování průniku vody do sodíku v parním generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229454

Dátum: 01.03.1986

Autori: Bánovec Josef, Bár Jaromír, Matal Oldřich, Červinka Jiří, Urbančík Libor

MPK: G21C 17/02

Značky: parním, průniku, sodíku, zjišťování, zařízení, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je nepřetržité zjišťování průniku vody do sodíku v parním generátoru jaderné elektrárny a včasné odstavení jeho postižené části. Tohoto účelu se dosáhne tak, že zařízení sestává z dvojice kovových difúzních membrán, jejichž vakuové prostory jsou nezávisle napojeny samostatným vakuovým potrubím na iontovou vývěvu, přičemž předmětné zařízení obsahuje alespoň jeden vakuometr a nejméně jedna jeho membrána je opatřena teploměrem....

Zařízení ke zkoušení funkce a ke kalibraci analyzátoru vodíku v tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 228626

Dátum: 01.01.1986

Autori: Šrůtek Josef, Blažková Jaroslava, Bár Jaromír, Červinka Jiří

MPK: G01N 7/10

Značky: vodíku, kalibraci, zkoušení, analyzátorů, funkce, zařízení, tekutině

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je nejen snadné a rychlé prověřování správnosti, ale zároveň v závislosti na teplotě i kalibrování analyzátoru. Tohoto účelu se dosáhne tak, že kovová difúzní membrána bude tvořit alespoň část stěny komory opatřené topením, teploměrem, termostatem a také odvodem směsi plynů a přitom bude komora napojena přívodem směsi plynů na dávkovač jednotku, na kterou se napojí přívod vodíku. Tohoto zařízení lze použít všude tam, kde pracují...