Červenka Jan

Způsob zvýšení účinnosti procesů mezifázového přenosu hmoty a/nebo tepla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267102

Dátum: 12.02.1990

Autori: Staněk Vladimír, Kolev Nikolaj, Serukov Krum, Darakčiev Rumen, Brož Zdeněk, Červenka Jan

MPK: B01D 3/00

Značky: způsobu, tohoto, zařízení, tepla, účinnosti, provádění, hmoty, přenosu, procesu, způsob, mezifázového, zvýšení

Text:

...z hrdla l pro výstup plynné fáze, z pláště kolony g, z primárního rozdělovače kapaliny 1, z vrstvy náplně 5. Á z nosného roštu Ž, z přerozdělovaöe kapaliny gg (sestávajíoího z patra lg, přepadového zařízení §, rozdělovače kapaliny gg a spojovací trubky łj) a z paty kolony 1, v níž je hrdlo pro výstup kapaliny z kolony Q a hrdlo pro vstup plynné fáze do kolony Q. V plášti kolony je dále umístěno hrdlo lg pro nástřik dělenéJedno z možných...

Způsob čištění odpadních vod pocházejících z exkrementů z velkochovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266153

Dátum: 13.12.1989

Autori: Čermák Ján, Mostecký Jiří Akademik, Brož Zdeněk, Nečesaný František, Červenka Jan

MPK: C02F 1/28

Značky: hospodářských, čištění, pocházejících, zvířat, velkochovu, exkrementů, odpadních, způsob

Text:

...vápenatým oddělí na základě jejich rozdílných fyzikálních vlastností.V tomto stupni čištění dochází k odstranění disperzí převážně hydrofohního charakteru 3 zbytků mikroorganismů vzniklých v průběhu předcházejících pochodů.Nezkcagulovaná podily, převážně koloidní disperze hydrofilniho charakteru se podle vynálezu mohou v dalším stupni čištění odstranit přídavkem dvouvrstvých nebo třívrstvých jílů například typu bentonitu, kaolinu,...

Způsob čištění odpadních vod z velkochovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266152

Dátum: 13.12.1989

Autori: Nečesaný František, Čermák Ján, Brož Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik, Červenka Jan

MPK: C02F 1/28

Značky: velkochovu, zvířat, způsob, odpadních, hospodářských, čištění

Text:

...částicích a tvořících se aglomeračních komplexech, což se projeví v radíkálním snížení chemické spotŕeby kyslíku vyčištěných vod. Charakteristické pro suspenzi používaného jemné dispergovaného uhlíku je velikost jeho částic od l nm do 200 nm se schopností shlukovat se do větších aglomerátů za současného vytváření sekundární porézní struktury. V důsledku velkého aktivního povrchu a prítomnosti mikro i makroporéxní struktury v rozmezí...

Způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu vyrobeného metanovou fermentací převážně z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265603

Dátum: 14.11.1989

Autori: Červenka Jan, Brož Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik, Čermák Ján

MPK: B01D 53/34

Značky: exkrementů, převážně, způsob, užitkových, sirovodíku, bioplynu, fermentaci, odstraňování, metanovou, zvířat, vyrobeného

Text:

...Počet cyklu použití čistící hmoty v procesu je omezen tím, že se granule čistící hmoty obalí uvolněnou sírou, která dále znemožní sorpci sirovodíku.Takto znehodnocenou čistící hmotu je třeba nahradit čerstvou čistící hmotou. Znehodnocená čistící hmota se deponuje na skládce. Moderní zařízení na provedení odsiřování bioplynu pomocí čistící hmoty pracují kontinuálně. Do bioplynu se dávkuje malé množství vzduchu a směs protéká zdola nahoru...

Vícemédiový, víceprostorový a víceúčelový profil především pro výměnu tepla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265032

Dátum: 12.09.1989

Autori: Červenka Jan, Masák Vladimír, Růžička František, Novotný Josef

MPK: F28F 21/06

Značky: především, víceprostorový, výměnu, výroby, vícemédiový, víceúčelový, způsob, tepla, profil

Text:

...dvojitého profilu systému trubka v trubce vyrobeného v jediné operací z~jednolitého termoplaetu. Výroba pláště profilu samotného ve všech provedenioh i zvolených způsobech výroby je jednoduššiIďofilçnlo vynálezu se hodi především pro výměnu tepla 553 » témou důslednćho protiproudu pro tekutiny, ktoré netvoři usozo» niny nebo jen v malé miřeelmofilu.všuk lze užit také jeho potrubiprovooučaonćuvedeníV vĺvice médií nebo jako vzduchovou...

Stanice pro čištění a úpravu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265022

Dátum: 12.09.1989

Autori: Brož Zdeněk, Zitta František, Mosler Jan, Červenka Jan, Volf František

MPK: B01D 53/18

Značky: plynů, stanice, čištění, úpravu

Text:

...přídevného čístícího zařízení, na obr. 2 je znázorněno schéma zapojení zařízení ° při nízkém tlaku e na obr. 3 je schéma zapojení zařízení při vysokém tlaku. hZařízení pro čištění a úpravu plynu sestává ze zdroje plynu l, který je nepojen přes vyrovnávecí větrník g do prvního vstupu gł vícestupňového kompresoru Q, jehož první výstup gg je spojen s čistící jednotkou 54 které je spojene s druhým vstupem 33 vícestupňového kompresoru 3 a...

Vestavba kolony pro desorpci Rn222 a/nebo těkavých ropných látek a/nebo halogenderivátů uhlovodíků vzduchem z podzemních a povrchových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263902

Dátum: 12.05.1989

Autori: Vašák František, Brož Zdeněk, Bálek Michal, Jánský František, Hulík Karel, Červenka Jan

MPK: B01J 19/00

Značky: podzemních, rn222, ropných, povrchových, halogenderivátů, desorpci, vestavba, vzduchem, látek, uhlovodíku, těkavých, kolony

Text:

...látek je jejich odstraňovaní v kolonovém aparátu desorpcí z povrchu volně stékajicí vody proudem vzduchu. Kolonový aparát je vertikalně postavená roura kruhového, čtvercoveho či s výhodou obdélnikového průřezu opatřena vestavbcu. V kolonovém aparátu je dále v jeho horní časti umístěn rozdělovač kapaliny. vhodným typem vestavby s velkým povrchem a relativně velkým volným průřezem a volbou správnych rozměrů kolonového aparátu lze...

Zařízení pro čištění kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258903

Dátum: 16.09.1988

Autori: Němeček Milan, Mařík Jiří, Peršín Jan, Endršt Mirko, Adamíra Ladislav, Behner František, Sladký Jan, Brož Zdeněk, Červenka Jan

MPK: C07D 201/16

Značky: kaprolaktamu, čištění, zařízení

Text:

...či lehkých podílú od kaprolaktamu v množství 50 až 500 hmotn. 2 množství destilátu kolony a při oddělování těžkých podílú od kaprolaktamu v množství 10 až 100 hmotn. z množství destilátu kolony.Zařízení podle vynálezu zlepšuje účinnost čištění kaprolaktamu při současném výrazném snížení spotřeby tepla. Další výhodou výplně z tahokovu je velmi nízká tlaková ztráta, která umožňuje využití výplně při vakuových destilacích. Kromě toho se...

Vícemédiový, víceprostorový a víceúčelový profil, především pro výměnu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257155

Dátum: 15.04.1988

Autori: Masák Vladimír, Červenka Jan, Růžička František, Novotný Josef

MPK: F28F 21/06

Značky: především, výměnu, tepla, víceúčelový, vícemédiový, profil, víceprostorový

Text:

...výměník je skladnější, zabírá menší půdorysnou plochu a menší obestavěný prostor. Z toho plynou navazující úspory nákladů na základy, resp. přístřešky nutné i pro několik výměníku zapojených paralelně. Případné zaizolování výměníku je lehčí a méně prscné.Protože je použito k výrobě plastické hmoty, je dosaženo značných energetických úspor i při výrobě, to jest úspor energie připadající např. na jednotku váhy výměníku, přičemž i...

Způsob zpracování kejdy z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 254717

Dátum: 15.01.1988

Autori: Červenka Jan, Čermák Ján, Mostecký Jiří Akademik, Brož Zdeněk

MPK: C02F 1/04, C02F 11/00

Značky: zvířat, exkrementů, kejdy, užitkových, způsob, zpracování

Text:

...se ochladí a vystupuje z procesu odčpavkování. Je možne i jiné uspořádání, kdy se vodní pára do rektifikační kolony vyrábí z jiné vody a odpadní voda se odvádí ze spodku kolony, aniž by stékala do vařaku.Odpadní voda ve vypuzovací koloně a vařáku je při teplote asi 100 OC a může se při této teplotě sterilizovat. Dobu zdržení odpadní vody ve vařáku lze upravit podle průtoku odpadní vody vařákem a podle požadavku hygienika na dobu potřebnou ke...

Výplň pro aparáty kolonového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252690

Dátum: 17.09.1987

Autori: Brož Zdeněk, Zajíček Jiří, Červenka Jan, Němeček Milan

MPK: B01D 3/00

Značky: výplň, kolonového, aparáty

Text:

...nižší nároky na konstrukcí rozdělovače kapalné fáze vlivem opakovaného tozdělováhí Ěapalně fáze uvnitř výplně. V neposledni řadě to je i jednoduchá výroba nenáročná na prostředky a snadná montáž i demontáž aparátu.Na obrázku č. 1 jsou znázorněny segmenty výplně. na obrázku č. 2 jsou desky z kovové sičoviny na okraji zahnuté, obrázek č. 3 znázorňuje pohled shora na uspořádání desek v segmentu, na obrázku č. 4 jsou distanční elementy s různými...

Způsob provádění absorpce s exotermní reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231630

Dátum: 01.05.1986

Autori: Mitschka Pavel, Wichterle Kamil, Červenka Jan

MPK: B01J 19/04

Značky: provádění, exotermní, reakcí, absorpce, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob provádění absorpce s exotermní reakcí, při kterém se absorpční kapalina střídavě uvádí do styku s plynnou směsí obsahující absorbující se složku při teplotě kapaliny pod jejím bodem varu a s plynným chladícím prostředím. Střídavý styk absorpční kapaliny s plynnou směsí obsahující absorbující se složkou a s plynným chladicím prostředím se uskutečňuje v recyklu kapaliny, kterou je kvsela směs z výroby minerálních...

Zapojení pro automatickou regulaci citlivosti přijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222427

Dátum: 15.09.1985

Autori: Červenka Jan, Řápek Zdeněk

Značky: regulaci, citlivosti, zapojení, automatickou, prijímače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro automatickou regulaci citlivosti přijímače přenosového kanálu s frekvenčním dělením. Vynález splňuje požadavek širokého regulačního rozsahu při zachování malého intermodulačního zkreslení v průběhu celého regulačního rozsahu. Mezi první vstupní svorkou a první výstupní svorkou je zapojen pevný odpor. Mezi výstupními svorkami je zapojen fotoodpor, jehož odpor je nepřímo úměrný velkosti osvětlení jeho účinné plochy....

Zařízení pro sdílení hmoty a tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222115

Dátum: 15.07.1985

Autori: Brož Zdeněk, Endršt Mirko, Hladký Václav, Červenka Jan, Kolář Václav, Srba Jaroslav

Značky: tepla, hmoty, zařízení, sdílení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro sdílení hmoty a tepla s rozdělovačem kapaliny, sestáveným z distančních vložek, které jsou spojeny s deskami vestavby. Jednotlivé distanční vložky žlábkovitého tvaru jsou tvořeny dvojicí bočnic, vyhnutých od roviny desky vestavby do tvaru písmene Y, přičemž horní okraje distančních vložek jsou ob jednu umístěny ve dvou vodorovných rovinách. Uvedené bočnice jsou zhotoveny z jemného tahokovu. Konstrukce distančních...

Rozdělovač kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217814

Dátum: 15.07.1984

Autori: Stricker Josef, Červenka Jan

Značky: rozdělovač, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozdělovače kapaliny na výplň kolon pro sdílení tepla a hmoty ve dvoufázových systémech plyn-kapalina a kapalina-kapalina. Použitelnost vynálezu přichází v úvahu především v chemickém průmyslu při rektifikaci a absorpci plynu do kapalin, ale při všech procesech prováděných ve výplňových kolonách s dvoufázovými systémy tekutin. Rozdělovač kapaliny s rozváděcím zařízením zajišťujícím navedení kapaliny do výtokových žlábků s...