Červencl Milan

Zařízení pro měření rozložení proudové hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269603

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krejčí Jaroslav, Landa Václav, Červencl Milan, Škramlík Jiří

MPK: C25D 21/12, C25D 1/00

Značky: hustoty, zařízení, proudové, rozložení, měření

Text:

...změn ve všech měřených bodech, lze proto velmi rychle a vždy vyhledat optimální uspořádání. Číslicová forma výsledku je vhodná pro další přesné zpracování na počítači vybaveném programovými prostředky pro matematické zpracování i pro vykreslení výsledků pro dokumentaci optimálního stavu, nebo fázi jeho vyhledávání. Nový účinek spočíva v tom, že střídavý proud vtékající z elektrolytu do-měřicích elektrod je měřen převodníky proudu na...

Zařízení pro nastavení definovaného počátečního napětí integračního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269480

Dátum: 11.04.1990

Autori: Červencl Milan, Pivoňka Jan, Burian Miroslav

MPK: H03G 3/08

Značky: integračního, zesilovače, nastavení, napětí, zařízení, definovaného, počátečního

Text:

...zesilovače podle vynálezu je to, že bez dalších potřebných spínacích prvků a k nim příslušných obvodů pro generaci potrebných řídících signálů je možno pouze s využitím N-tého vstupu analogového multiplexoru a odporové zpětné vazby zajistit stabilní počátečni stav íntegačního zesilovače, je-li N-tý kanál připojen vždy před přiojenĺm kteréhokoliv z dalších meřicích kanálů.Nový účinek tohoto vynálezu spočíva ve využití N-tého kanálu...

Způsob měření elektrického proudu v elektrolytu galvanické lázně a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264562

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Landa Václav

MPK: G01R 19/14

Značky: zařízení, tohoto, elektrického, provádění, způsobu, lázně, elektrolytu, způsob, galvanické, měření, proudu

Text:

...vstupem obvodu pro vyhledávání extrěmu a zároveň s prvním vstupem záznamového zařízení, jehož druhý vstup je spojen s výstupem snímače úhlu natočení. Výstup obvodu pro vyhledávání extrěmu je spojen se záznamovým vstupem záznamového zařízení. Obvod pro vyhledávání extrému a záznamové zařízení je tvořeno mik ropočítačovým systémem.Výhodami způsobu a zařízení podle vynálezu je rychlé a snadné určení rozložení oroudověho pole, zejména v...

Zařízení pro impulzní galvanické pokovování se dvěma proudovými okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262900

Dátum: 11.04.1989

Autori: Červencl Milan, Němec Ludvík, Landa Václav, Krejčí Jaroslav

MPK: C25D 5/00, C25D 17/00

Značky: proudovými, pokovování, impulzní, galvanické, okruhy, dvěma, zařízení

Text:

...Nerozpustná elektroda umožňuje vícenásobné využití, což je zvlášt výhodné proto, že její tvar může být složitý. Její plocha může být menší než plocha pokovovávaná, protože ionty kovů jsou dodávány do elektrolytu elektrodou rozpustnou, která může být libovolněho tvaru, protože rozložení proudového pole při vlastním nanášení prakticky neovlivní. Zařízení má všechny výhody impulsního pokovování. Další výhodou je možnost řízení nasyoení...

Způsob výroby měřicí sondy pro měření proudové hustoty v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262899

Dátum: 11.04.1989

Autori: Landa Václav, Krejčí Jaroslav, Škramlík Jiří, Červencl Milan

MPK: C25D 17/10, C25B 11/00, G01R 1/06...

Značky: způsob, hustoty, měřicí, proudové, sondy, elektrolyzéru, měření, výroby

Text:

...vrstvou, ve které se ve zvolených místech vytvoří uzavřené nevodivé kanálky. K měřicí ploše uzavřené těmito kanálky se připojí přívodni vodiče měřicí aparatury. Nevodívé kanálky se vytvoří bud mechanickjn,nebo fotochemickým způsobem,případně již při opatřování povrchu modelu vodivou vrstvou.Výhodou tohoto způsobu je skutečnost, že elektricky izolovaně měřicí plochy uzavřené nevodivými kanálky kopírují přesně povrch předmětu a nevystupují...

Sonda pro měření proudové hustoty na povrchu složitých předmětů v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262898

Dátum: 11.04.1989

Autori: Škramlík Jiří, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav, Landa Václav

MPK: C25B 11/00, C25D 17/10, G01R 1/06...

Značky: proudové, povrchu, sonda, předmětů, měření, hustoty, elektrolyzéru, složitých

Text:

...oddělenými od elektrolytu. Podle dalšího význaku mohou být nosníky ohebné.Výhodou sondy podle vynálezu je její jednoduchá výrobas možností vytvoření přesně definovaná plochy měřicích elektroda snadné sestavení s přesně definovänýmí mezerami mezi měřicími elektrodami. S výhodou lze sondy použít pro měření proudového pole na povrchu předmětu ve větším počtu zvolených řezů. Tvarováním pouze jedné sondy je možno provádět měření pro...

Zapojení pro identifikaci tříd výpadků napájení podle doby výpadku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262553

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pivoňka, Exner Milan, Krejčí Jaroslav, Kolář Karel, Červencl Milan, Michna Vladimír, Frey Augustín, Burian Miloslav, Rybář Oldřich

MPK: H03K 17/296

Značky: výpadku, zapojení, podle, napájení, identifikaci, tříd

Text:

...alternatívu zapojení časovacího obvodu.Příkladné provedení zapojení pro identifiksci tříd výpadku napájení podle doby výpadku je na obr. 1. zapojení je aestavano tak, že alespoň jeden z napájecích výstupu napájecí soustavy je spojen se vstupy indikátoru výpadku g napájení a výstup indikátoru 3 výpadku napájení je spojen se vstupem časovacího obvodu 1, jehož výstupy 5 až łàg jsou apojeny se vstupy äàł až äàš vstupní brány § počítače...

Zapojení pro zálohové napájení počítačového systému s rozpoznáním prvotního zapnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261552

Dátum: 10.02.1989

Autori: Frey Augustín, Rybář Oldřich, Červencl Milan, Exner Milan, Kolář Karel, Krejčí Jaroslav, Burian Miroslav, Michna Vladimír, Pivoňka Jan

MPK: H03K 17/18

Značky: prvotního, systému, zálohové, zapojení, rozpoznáním, počítačového, napájení, zapnutí

Text:

...napájaním.Výhodami zapojení dle vynálszu je rozlišení prvotního zapnutí od obnovení napájení po výpadku proudu a tím možnost rozlišení potřebné reakce počítače na tyto dvě situace. Další výhodou je minimgální energetická spotřeba ze záložních baterií, což zmenšuje nároky na kapacitu baterie a jejich údržbu.vązšší účinek řešení dle vynálezu spočíva v tom, že časovací obvod generuje impuls pouze při prvotním zapnutí a. počítač podle existence...

Zařízení pro automatické řízení činnosti systému pro tepelné zpracování materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258504

Dátum: 16.08.1988

Autori: Exner Milan, Burian Miloslav, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav, Michna Vladimír, Rybář Oldřich, Frey Augustín, Kolář Karel, Pivoňka Jan

MPK: G05D 23/20

Značky: materiálů, činnosti, systému, zařízení, automatické, zpracování, tepelně, řízení

Text:

...a dvoupolohových signálu pro řízení ovládacích mechanísmů společně se zajištěním skutečného stavu jejich polohy.Nový účinek zařízení spočívá v tom, že zařízení umožňuje velkou variabilitu řízení,která je potřebná pro vývoj progresivních technologií, přičemž zadávaní nově tvořených technologických procesů je jednoduché a realizovatelné přímo na pracovišti technoloqem. Zařízení zároveň umožňuje spolehlivá a reprodukovatelné řízení již ověřených...

Zapojení pro měření logaritmického dekrementu materiálů z dokmitových křivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256495

Dátum: 15.04.1988

Autori: Burian Miloslav, Červencl Milan

MPK: G01H 7/00, G01N 33/20

Značky: zapojení, dekrementu, dokmitových, křivek, logaritmického, měření, materiálů

Text:

...z dokmitových křívek je možnost plné automatizace snímání a vyhodnocování dokmítových křivek v reálném čase s možností okamžitého znázornění průběhu dekrementu jak v grafické, tak v tabelární formě podle možností připojeněho počítače. Vzhledem k integračnímu způsobu měření odpadá nutnost vyhledávání extrému průběhu a dále je v podstatné míře potlačeno průmyslové rušení,takže odpadá nutnost matematické filtrace změřeného signálu. Je zde i...

Zapojení pro automatické odmagnetování permanentních magnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255787

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Škramlík Jiří

MPK: H01F 13/00

Značky: permanentních, automatické, odmagnetování, zapojení, magnetů

Text:

...je schematickypermanentních magnetů je provedeno tak, že výstup gemľátoru 5obalové křivky je spojen s prvním vstupem komparátoru 7 a sou časně se vstupem indikátoru ll ukončeníêcyklu, přičemž druhý vstup komparátoru 1 je spojen s výstupem snímače 4 amplitudy asoučasně se vstupem indikátoru 6 nulové polohy, jehož výstup jespojen s prvním vstupem klopného obvodu §, jehož druhý vstup je spojen s výstupem komparátoru 7, přičemž výstup klopného...

Zapojení vícevstupového analogově číslicového převodníku s programovou kompenzací nuly a nastavováním konstanty převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254614

Dátum: 15.01.1988

Autori: Červencl Milan, Burian Miroslav, Krejčí Jaroslav, Pivoňka Jan

MPK: H03M 1/12

Značky: číslicového, konstanty, vícevstupového, převodů, převodníku, kompenzaci, programovou, analogově, zapojení, nastavovaním

Text:

...svorka łgLg je spojenase zápísovou svorkou § 43 bloku É programovatelných čítačů a se zápisovou svorkou 22 paměti 1 adresy kanálu a vstupní čtecí svorka lg§ je spojena se čtecí svorkou §L§ bloku Q programova~ telných čitačů.Eunkce zapojení spočívá v tom, že signály z čidel jsou přivedeny na měřicí vstupy lLł až lig multiplexoru l, na jehož další referenčni vstupy łLNľł až l§ jsou přivedena normálová napětí. Programové je zajištěno...

Zapojení pro impulsní řízení víceokruhových galvanizačních van

Načítavanie...

Číslo patentu: 254418

Dátum: 15.01.1988

Autori: Červencl Milan, Krejčí Jaroslav, Landa Václav

MPK: G05F 5/00, C25D 21/12

Značky: zapojení, impulsní, galvanizačních, řízení, víceokruhových

Text:

...se čtvrtými vstupy přepínacího pole. Výstupy druhých časovacích obvodů jsou spojenyjednak s druhými vstupy přepínacího pole a jednak přes druhé negovací obvody se třetími vstupy přepínacího pole. Přepínací pole je svými zpětnovazebními výstupy spojeno se vstupy prvních časovacích obvodů, zatímco řídící výstupy přepínacího pole jsou spojený se vstupyivýkonových spínačů.Na jedno přepínací pole je připojeno tolik bloků zapojení, kolik je...

Zařízení pro zjišťování říje u zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253480

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hykman Pavel, Lemberk Ladislav, Srb Karel, Šidak Zdeněk, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav

MPK: A61D 7/02

Značky: říje, zvířat, zjišťování, zařízení

Text:

...jiným levnčjší, nebot se neskládá z drahých indikačních přístrojů. Akustická signalizaoe umožňuje rychlejší a přesnější nalezení místa v poohvě s nejvýraznčjší změnou měřené hodnoty, čímž je dosaženo podstatného zkrácení doby mě ření. Zařízení je velmi odolné proti otřesům, dlóhodobč 5 P° 1 °hlivé a umožňuje snadnější vodotěsné provedení.Zařízení podle vynálezu je sohematicky znázorněno na při- .pojenýoh výkresoch, kde obr. 1 pedttavuje...

Zapojení elektronického obvodu diagnostického přístroje pro zjišťování patologických změn tkáně

Načítavanie...

Číslo patentu: 250052

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šidak Zdeněk, Červencl Milan, Fučíková Eva

MPK: A61B 5/05

Značky: změn, obvodů, diagnostického, prístroje, elektronického, patologických, zapojení, zjišťování, tkáně

Text:

...více mís 4tech, nebo s použitím soustavy měřicích elektrod lze vytvořit prostorovou představu o rozsahu patologické změny tkáně. Přitom diagnostické metoda je velmi rychlá a časově i fyzicky minimálně zatěžtlje vyšetřovaný objekt.Příklad provedení zapojení podle vynálezu a grafické znázornění přechodové charakteristiky prostoru mezi měřicími elektrodami je znázorněno na připojeném výkresu.Na obr. 1 je základní schéma zapojení elektronického...

Zařízení pro galvanické nanášení kovové vrstvy s rotací pokovovaného předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249091

Dátum: 12.03.1987

Autori: Landa Václav, Červencl Milan, Němec Ludvík, Krejčí Jaroslav

MPK: C25D 17/06

Značky: kovové, pokovovaného, předmětů, galvanické, zařízení, vrstvy, nanášení, rotaci

Text:

...zaručuje deesžení přesně definované rychlosti otáěení v kazde poloze pŕednetu,e to 1 pri velmi vysokom počtu cyklů. Průběh rychlostí otáčení je nezávislý na smeru otáčení. čímž je umožněne 1 prípadná reverzace směru otâčení. Zařízení není citlivé na průmyslové rušení í na výpadky napájení,po kterých zařízení setrvává v původním režimu. Nový účinek spočívá v tom, žepro každý tvar pokovovávaného předmětu lze modelovat obvodovourychlost...

Zapojení pro automatickou reversaci výstupního proudu galvanizačního zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236608

Dátum: 15.02.1987

Autori: Červencl Milan, Krejčí Jaroslav, Landa Václav, Němec Ludvík

Značky: zdroje, automatickou, reversaci, galvanizačního, výstupního, zapojení, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatickou reverzaci výstupního proudu galvanizačního zdroje, vyznačené tím, že výstup výstupních spouštěcích pulsů je spojen jednak se signálovým vstupem prvního hradlovacího obvodu (1), jednak se signálovým vstupem druhého hradlovacího obvodu (3) a jednak s hodinovým vstupem prvního a druhého posuvného registru (5, 6), jejichž zaznamenaný vstup je spojen s výstupem logické úrovně ("H"), kde výstup druhého posuvného registru (5)...

Zařízení pro galvanické pokovování rotační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248827

Dátum: 12.02.1987

Autori: Landa Václav, Krejčí Jaroslav, Němec Ludvík, Červencl Milan

MPK: C25D 5/04

Značky: zařízení, elektródou, rotační, pokovování, galvanické

Text:

...průřezu kabelu lze přenášet jakýkoliv výkon. Životnost navrženého zařízení je podstatné vyšší než systému s kontaktním přenosem proudu, jelikož spojení kabelu s elektrodou je pevné, nemá agreeivita prostředí vliv na spolehlivost přenosu elektrického proudu do elektrody. Nový účinek zařízení spočíva v pevném elektrickém spojení zdroje a rotační elekh trody, přičemž pomocí reverzace otáčení jsou zaohovány přízmivé efekty rotaoe. Přívod...

Zařízení pro galvanoplastické vylučování kovové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248825

Dátum: 12.02.1987

Autori: Krejčí Jaroslav, Landa Václav, Červencl Milan

MPK: C25D 1/00

Značky: vrstvy, galvanoplastické, zařízení, kovové, vylučování

Text:

...ok~ ruhu. Všechny okruhy jsou napájeny z jediného zdroje a v činnos-V 2 245 525 tí je vždy jedem z okruhů v definované časové posloupností. Za predpokladu tajné iimpendance jednotlivých okruhu je tedy zdroj proudu zatěžovám.pouze střední hodnotou galvanizaćního proudu,což je zejména výhodné z hlediska potřebné proudové dimenze zdroje. Protože je zdroj zetěžován prakticky kcmstantním prou~ dem lze zdroj dobře regulovat na konstantní...

Zapojení zdroje proudu se stabilizací jeho střední hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233765

Dátum: 15.08.1986

Autori: Červencl Milan, Landa Václav, Krejčí Jaroslav, Němec Ludvík

Značky: hodnoty, stabilizaci, střední, zdroje, zapojení, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení zdroje proudu se stabilizací jeho střední hodnoty, jejíž velikost je nastavitelná s možností automatické reversace proudu, použitelného zejména pro elektrochemické procesy, zvláště pak pro galvanické nanášení kovů. Zapojení spočívá v tom, že napěťový výstup proudového bočníku je spojen se vstupem zesilovače absolutní hodnoty, jehož výstup je spojen s integračním vstupem integrátoru, jehož výstup je spojen se signálovým...

Zapojení pro bezkontaktní spínání střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233751

Dátum: 15.08.1986

Autor: Červencl Milan

MPK: H03K 17/06

Značky: zapojení, bezkontaktní, střídavého, proudu, spínání

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení pro bezkontaktní spínání střídavého proudu v lineární závislosti na vstupním řídicím napětí. Podstatou je spínání střídavého proudu v okamžiku průchodu nulovou hodnotou realizované spínáním střídavého proudu napájejícího bezkontaktní spínač přes oddělovací člen, tvarované pomocí nulového komparátoru do obdélníkového tvaru a počítání obdélníků pomocí čítače. Počet period střídavého proudu propouštěného bezkontaktním...

Způsob elektronické regulace předstihu spalovacích motorů s časovým odečítáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 233510

Dátum: 15.08.1986

Autori: Jaroš Petr, Červencl Milan, Minařík Josef

MPK: F02P 5/08

Značky: elektronické, odečítáním, regulace, způsob, motorů, předstihu, spalovacích, časovým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit elektronickou regulaci předstihu spalovacích motorů založenou na časovém odečítání, realizujícího konstantní dobu předstihu zážehu před horní úvratí. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že dvě značky, určující polohu klikového hřídele jsou umístěny tak, že první spouštěcí značka je při dosažení kompresní horní úvrati ve dvojnásobné úhlové vzdálenosti od snímače značek než druhá uzavírací, měřeno ve směru otáčení...

Zapojení pro elektronickou regulaci předstihu spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228490

Dátum: 15.07.1986

Autori: Červencl Milan, Minárik Jozef

Značky: motorů, spalovacích, zapojení, regulaci, elektronickou, předstihu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je využitelný v oboru spalovacích motorů a řeší problém časově konstantního předstihu zážehu před horní úvratí s možností bezkontaktního ovlivňování doby předstihu v závislosti na režimu chodu motoru. Podstata spočívá v tom, že výstup snímače horní úvrati je spojen s nulovým vstupem R - S klopného obvodu a zároveň s nulovacím vstupem reversačního čítače, přičemž výstup snímače dolní úvrati je spojen s nastavovacím vstupem R - S klopného...

Zapojení pro galvanicky oddělené spínání tyristorových spínacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230834

Dátum: 15.06.1986

Autori: Němec Ludvík, Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Landa Václav

MPK: H03K 17/56

Značky: tyristorových, galvanicky, spínacích, prvků, oddělené, spínání, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro galvanicky oddělené spínání tyristorových spínacích prvků, použitelné zejména k řízení tyristorových usměrňovačů a střídačů. Vstupní řídicí napětí UV je přivedeno na vstup optoelektronického oddělovacího prvku, jehož výstup je spojen s ovládacím vstupem spínače. Výstup spínače je spojen s řídicím vstupem tyristorového spínacího prvku, jehož výstup je spojen se vstupem zdvojovače napětí a zároveň s prvním vstupem zátěže, jejíž druhý...

Zapojení pro měření střední hodnoty napětí libovolného průběhu s rychlou časovou odezvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230430

Dátum: 01.04.1986

Autori: Červencl Milan, Landa Václav, Krejčí Jaroslav, Němec Ludvík

MPK: G01R 19/00

Značky: časovou, střední, hodnoty, odezvou, průběhu, libovolného, zapojení, měření, rychlou, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření střední hodnoty napětí libovolného průběhu s rychlou časovou odezvou, vyznačené tím, že výstup indikátoru (5) nulové hodnoty je spojen se vstupem prvního monostabilního klopného obvodu (6), jehož výstup je spojen se vstupem druhého monostabilního klopného obvodu (4), jehož výstup je spojen s nulovacím vstupem integrátoru (1), jehož výstup je spojen se signálovým vstupem spínače (2), jehož ovládací vstup je spojen s výstupem...

Zapojení pro zjišťování první a druhé derivace průběhu elektrického napětí podle času

Načítavanie...

Číslo patentu: 221052

Dátum: 15.01.1986

Autor: Červencl Milan

Značky: průběhu, elektrického, zapojení, zjišťování, napětí, času, první, druhé, podle, derivace

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zjišťování první a druhé derivace průběhu elektrického napětí podle času je určeno ke zkoumání změn a rychlosti změn nějaké fyzikální veličiny vyjádřené elektrickým napětím. Podstata zapojení spočívá v tom, že nejprve je uložena informace druhé paměti do třetí paměti, po tom informace první paměti do druhé paměti a nakonec uložena okamžitá hodnota měřeného napětí do první paměti, přičemž první derivace je získána změřením rozdílu...

Zapojení pro rychlou bezkontaktní kompenzaci nuly u měřicích aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 219759

Dátum: 15.09.1985

Autor: Červencl Milan

Značky: rychlou, bezkontaktní, aparatur, zapojení, měřicích, kompenzaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro rychlou bez kontaktní kompenzaci nuly u měřicích aparatur použitelného, zejména pro měřicí aparatury s tenzometrickými, indukčními nebo kapacitními snímači. Řešení spočívá v tom, že výstup měřicí aparatury je spojen s prvním vstupem rozdílového zesilovače a zároveň se vstupem analogově číslicového převodníku, jehož číslicový výstup je spojen se signálovým vstupem číslicové paměti, jejíž ovládací vstup je spojen s...