Černý Otakar

Přenosné topné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254456

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stelzer Otto, Černý Otakar

MPK: F28D 1/047

Značky: zařízení, topné, prenosné

Text:

...odstraňuje problémy s vyprazdňováním obsahu cisteren, použitím přenosného topného zařízení.Přenosné topné zařízení pro roztavení například obsahu železniční cisterny spočivá podle vynálezu V podstatě v tom, že je tvořeno topným hadem ve tvaru šroubovice, jenž vytváří ve spodní části smyčku. Na jeho horní části je připojena ohebná hadice pro přívod páry. Uvnitř šroubovice je umístěno míchadlo poháněné nevýbušným elektrickým motorem. Svařením...

Způsob izolace aromatických sulfokyselin z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 253045

Dátum: 15.10.1987

Autori: Procházka Jaroslav, Černý Otakar, Horáček Jan, Bízek Vladislav, Heyberger Aleš, Kroupa Jan, Čermák Ján

MPK: C02F 1/26

Značky: odpadních, sulfokyselin, aromatických, způsob, izolace

Text:

...i vícesytných a jejích směsí i z vod, obsehujících enorganické kyseliny a jejich soli. Navíc v některých případech lze způsob použít i k oddělení některé ze sulfokyselin od ostatních aromatických sulfokyselin obsažených v odpední vodě 2 od minerálních kyselín e jejich solí.Jestliže je cílem použití nevrženého způsobu izolace jen jedné nebo několike sulfokyselin z odpední vody obsahující více erometíckých sulfokyselln a poořípedě nnorgenické...

Způsob přípravy enzymu peroxidasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236124

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kunčický Jiří, Černý Otakar, Froschová Miroslava, Florián Petr

MPK: C12N 9/08

Značky: přípravy, enzymů, peroxidasy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy enzymu peroxidasy isolací z brukve zelené kedlubny (Brassica oleracea L., var. gongylodes L.) spočívající v tom, že se dužina bulvy brukve zelené podrobí extrakci vodou, získaný roztok se zakoncentruje a rafinuje srážením vodorozpustným organickým rozpouštědlem jako je etylalkohol nebo aceton nebo/ a neutrální ve vodě rozpustnou anorganickou soli jako je síran amonný.

Způsob přípravy peroxidasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237699

Dátum: 01.06.1987

Autori: Černý Otakar, Kunčický Jiří, Smrž Miloslav, Florián Petr, Dofek Rudolf

MPK: C12N 9/08

Značky: peroxidasy, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy peroxidasy z brukve zelné, kedlubny nebo křenu spočívá v exhalaci vodou rozmělněné suroviny, při srážení exhalátu a rafinaci. Rafinace se provádí tak, že se surový vodný roztok peroxidasy po přesrážení nechá projít vrstvou nízkoporézního gelu s vylučovací mezí v oblasti 1000 až 30000. Eluent se jímá ve frekvencích podle požadované čistoty a specifické aktivity. Podíl s nízkou specifickou aktivitou se vrací do stádia srážení.

Způsob přípravy kyseliny kyanurové a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234389

Dátum: 15.10.1986

Autori: Černý Otakar, Vlk Josef, Kunčický Pavel, Petira Oldřich

MPK: C07D 251/32

Značky: zařízení, provádění, tohoto, způsobu, přípravy, způsob, kyanurové, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy kyseliny kyanurové pyrolýzou močoviny spočívá v tom, že se granulovaný kyanurát močoviny za současného promíchávání vede reakčním prostorem rozděleným do sekcí Teplota sekcí vzrůstá ze 120 až 150 °C při vstupu surovým do reakčního prostoru do 240 až 280 °C v místě odběru produktu. Pyrolýzou vzniklý amoniak a močovina se vedou reakčním prostorem protiproudně. Močovina kondenzuje na povrchu granulí suroviny a recykluje. Zařízení k...

Způsob izolace p-nitrofenetolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224547

Dátum: 15.12.1985

Autori: Čermák Jiří, Horáček Josef, Černý Otakar

Značky: izolace, p-nitrofenetolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace p-nitrofenetolu z reakční směsi po etoxylaci p-nitrochlorbenzenu etanolem v roztoku hydroxidu sodného nebo draselného krystalizací z etanolu, vyznačený tím, že se krystalizace provede porušením rovnováhy ternární směsi p-nitro-chlorbenzen, p-nitro-fenetol a etanol při teplotě vyšší než 30 °C ochlazením, popřípadě po předchozí separaci anorganických látek, na teplotu 20 až -20 °C, načež se vyloučený produkt izoluje, promyje...

Způsob regenerace arzénových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225597

Dátum: 30.09.1985

Autori: Heyberger Aleš, Kroupa Jan, Zemanová Dana, Horáček Jan, Černý Otakar, Procházka Jaroslav, Kruliš Jan, Bízek Vlastimil, Čermák Jiří, Vraná Věra

Značky: způsob, sloučenin, regenerace, arzénových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace arzénových sloučenin z odpadních vod vznikajících při výrobě mono a diaminoantrachinonů amonolýzou solí antrachinon mono a dísulfokyselin za přítomnosti sloučenin pětimocného arzénu výhodně hydrogenarzeničnanu sodného oxidačním postupem vyznačený tím, že se odpadní vody oxidují, s výhodou roztokem peroxidu vodíku a vzniklá směs, obsahující anionty arzeničnanové, síranové, popř. anionty chloridové či organické příměsi, se...

Způsob přípravy čisté naftalen-1-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227540

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vlk Josef, Kunčický Jiří, Froschová Miroslava, Černý Otakar, Florián Petr, Plaček Karel, Machová Marta

Značky: přípravy, kyseliny, čisté, způsob, naftalen-1-sulfonové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy čisté naftalen-1-sulfonové kyseliny sulfonací naftalenu 100% kyselinou sírovou, vyznačený tím, že se surový produkt po odfiltrování kapalných podílů sulfonační směsi promyje kyselinou sírovou o koncentraci 79 až 100 %.

Způsob odstraňování volného 2-naftolu ze surové kyseliny 2-naftol-1-sulfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 227526

Dátum: 01.09.1985

Autori: Pilz Josef, Černý Otakar, Kunčický Jiří, Vlk Jozef

Značky: odstraňování, surové, 2-naftol-1-sulfonové, způsob, kyseliny, 2-naftolu, volného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování volného 2-naftolu ze surové kyseliny 2-naftol-1-sulfonové, připravené sulfonací 2-naftolu kyselinou sírovou, vyznačený tím, že se na vodný roztok solí surové kyseliny 2-naftol-1-sulfonové s obsahem volného 2-naftolu působí srážecím činidlem, tvořeným kondenzačním produktem formaldehydu se čpavkem, aminy nebo amidy, obsahujícím metylolové skupiny vázané na dusík, které se přidává ve formě vodného roztoku, emulze nebo suspenze...

Způsob přípravy Fe(III)-bis-(ansa-dioxy-diaminoisoindolino)-dioxy-diamino-diaza-cyklo- tetraisoindolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219447

Dátum: 15.08.1985

Autori: Nečas Miroslav, Šlosar Petr, Černý Otakar

Značky: přípravy, tetraisoindolinu, způsob, fe(iii)-bis-(ansa-dioxy-diaminoisoindolino)-dioxy-diamino-diaza-cyklo

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy hexaisoindolinového komplexu železa reakcí anhydridu kyseliny ftalové, močoviny, síranu železnatého a dusičnanu amonného tak, že se reakce provádí v prostředí organického rozpouštědla při teplotě 130 až 250 °C, za katalýzy molybdenanem amonným nebo oxidem molybdenovým v množství 0,05 až 0,4 % hmot. na ftalanhydrid.

Způsob přípravy 1-aminonaftalen-3,6,8-trisulfokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217349

Dátum: 01.08.1985

Autori: Ezr Jaroslav, Hojer Jindřich, Černý Otakar, Vojíř Vladimír, Stašek Emanuel, Roman Jan

Značky: 1-aminonaftalen-3,6,8-trisulfokyseliny, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1-aminonaftalen-3, 6, 8 trisulfokyseliny redukcí odpovídající nitrosloučeniny železem v prostředí elektrolytu tak, že se do reakčního prostoru předloží část roztoku nitrolátky, přidá se kyselina solná, po ohřátí na cca 95 °C se přidá železo a po 15 až 20 min se dodá zbytek nitrolátky, po redukci se vypustí z reakčního prostoru cca 2/3 obsahu směsi a ke zbytku s obsahem Kochovy kyseliny, Fe-kalů a nezreagovaného železa se přidá...

Materiál pro totálně odrazná zrcadla výkonových CO2 laserů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218134

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vacek Jan, Černý Otakar, Chládek Lubomír, Müller Ladislav

Značky: totálně, odrazná, výkonových, laseru, materiál, zrcadla

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál pro totálně odrazná zrcadla výkonových CO2 laserů k využití u zařízení používajících stimulované záření. Materiál s dobrou tepelnou vodivostí a současně s vysokou optickou odrazivostí a dobrou leštitelností a odolností proti mechanickému poškození leštěného povrchu. Materiál je tvořen dvojkovem s podložkou z kovu s dobrou tepelnou vodivostí, například z bezkyslíkaté mědi, a na ní naplátovanou vrstvou, například pomocí výbuchu - kovu...

Způsob čištění technické 2-naftol-1-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224678

Dátum: 01.10.1984

Autori: Stašek Emanuel Technik, Černý Otakar, Hájek Josef

Značky: kyseliny, 2-naftol-1-sulfonové, čištění, způsob, technické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění technické 2-naftol-1-sulfonové kyseliny, vyznačený tím, že se vodný roztok technické 2-naftol-1-sulfonové kyseliny, obsahující 0,5 až 2 % hm, volného 2-naftolu, zneutralizuje amoniakem na pH 6, 5 až 7 a po neutralizaci filtruje přes sloupec zrnitého aktivního uhlí.

Zařízení pro úpravu povrchu stavebních dílců sypaným kamenivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222796

Dátum: 01.02.1984

Autori: Hamer Vladimír, Černý Otakar

Značky: sypaným, kamenivem, dílců, stavebních, povrchu, úpravu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno souborem na sebe navazujících agregátů:zásobník omítkové směsi s dávkovačem, rozprostírací hradítko, mlžící zařízení, zásobník kameniva s příčně kmitajícím vynášecím dnem a přítlačný válec, které jsou umístěny na pojezdovém podvozku. Zařízení lze využít při hromadné výrobě obvodových stavebních dílců vyráběných v horizontální poloze.