Černý Miloslav

Ovládací ventil vzduchové trysky pneumaticko-samospádové dopravy důlní zakládkové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269177

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šimek Pavel, Čermák Josef, Verner Jindřich, Černý Miloslav, Konečný Petr, Holas Mikoláš, Dvořák Antonín, Dočekal Antonín, Pařízek Bedřich, Chýla Augustýn

MPK: F16K 1/30

Značky: vzduchové, pneumaticko-samospádové, ovládací, základkové, trysky, dopravy, směsi, ventil, důlní

Text:

...v ťlokotěsná odbočce g dopravního potrubí l pomocí příruby lg a svorníko gg, je tvořen tälem 5 opatřeným vstupen gł a výstupengg tlakového vzduchu. V tele 5 je suvne uložen dřík Ž s centrálne upevněnou kuželkou g na horním konci Q a s centrálne upevně nou nemhránou łgna dolním konci 1.,HeIbrána gg je podložena tvarovanou podložkou ll takécentrálne upevněnou k dolnímu konci 1 dŕíku 2. Proti kuželce Q je v těle 5 upevněno kuželové sedlo 3, o...

Vzduchová tryska pneumaticko-samospádové dopravy důlních zakládkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267545

Dátum: 12.02.1990

Autori: Konečný Petr, Šimek Pavel, Chýla Augustýn, Holas Mikoláš, Černý Miloslav, Čermák Josef, Pařízek Bedřich, Dvořák Antonín, Verner Jindřich, Kafka Jan

MPK: E21F 15/00

Značky: důlních, zakládkových, pneumaticko-samospádové, směsi, vzduchová, dopravy, tryska

Text:

...uspořádání vzduchové trysky v dopravním potrubí pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkcvých směsí v řezu svislou rovinou vedenou osou dříku. Na obr. 2 je znázorněn pohledVzduchové tryska pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkových směsí je tvořena tělem 5 upevněným v přípojnćm hrdle 3 dopravního znklédkového potrubí L pomocí upevňcvací příruby AQ R svorníků ll, Spodní část těla 5 jeopatřena kruhovým sed» lem Ž, na jehož...

Zařízení pro zvýšení dopravní vzdálenosti při dopravě důlních zakládkových směsí potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: 267517

Dátum: 12.02.1990

Autori: Holas Mikoláš, Dvořák Antonín, Chýla Augustýn, Čermák Josef, Šimek Pavel, Verner Jindřich, Harlass František, Brůha Jiří, Černý Miloslav, Pařízek Bedřich

MPK: B65G 53/04

Značky: vzdálenosti, potrubím, zařízení, zakládkových, dopravní, zvýšení, směsi, dopravě, důlních

Text:

...zakládkových směsi potruhím jo tvořeno soustavou vzduchové trysky 2 a. ovlůdacího vontilu 6, případně měřícího člonu z, ktoré jsou umístöuy v horizontální xňtvi 2 dopravuího zakláďkovćho potrxxbi i, přičemž první soustava jo vo vzdálenosti dvou až čtyř W 520 i vortiloilnuího sloupeczulclúdkovú smůsi l od Izolcna 1 § wertikálního sloupeczaliládkoxfć směsi l, tj. v místě, kdo so hydrostnticžcý dopravní tlak vyvolmąý vcrtikúlníxzx...

Zařízení pro extrakci kaprolaktamu trichloretylenem a reextrakci vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236191

Dátum: 01.12.1987

Autori: Černý Miloslav, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš, Čermák Ján

MPK: B01D 11/04

Značky: zařízení, reextrakci, vodou, trichloretylenem, extrakci, kaprolaktamu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro extrakci kaprolaktamu trichloretylenem a reextrakci vodou, které sestává ze dvou kolon s vibrujícími patry kolony I pro extrakci laktamového oleje a kolony II pro reextrakci kaprolaktamu do vody. Patra kolon mají kruhové otvory pro průchod rozptylované fáze a průchody pro spojitou fázi. Každa z kolon sestává ze svislého válce - vlastní kolony - opatřeného na horním a dolním konci svislými válcovými usazováky. Zařizení umožňuje...

Způsob výroby derivátů benzothiazin-1,1dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239134

Dátum: 01.11.1987

Autori: Paleček Jaroslav, Dědek Václav, Votava Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Hampl František, Černý Miloslav, Staněk Jan, Svoboda Jiří, Drahoňovský Jan, Kubelka Vladislav

MPK: C07D 279/02

Značky: výroby, benzothiazin-1,1dioxidů, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tyto látky se vyrábí alkylací sloučeniny obecného vzorce II kde R má shora uvedený význam. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se jako alkylačního činidla použije dialkylsulfátu nebo alkyl-p-toluensulfonátu, kde alkyl značí R1 a má shora uvedený význam, v dvoufázovém prostředí organická - vodná fáze v přítomnosti alkálií a katalyzátoru fázového přenosu při teplotě 15 až 100 °, přičemž na 1 mol sloučeniny obecného vzorce II se použije 1 až 5...

Způsob přípravy D-glukosaminu značeného radioizotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 252230

Dátum: 13.08.1987

Autori: Skála Ladislav, Černý Miloslav

MPK: C07H 5/06

Značky: d-glukosaminu, radioizotopem, přípravy, způsob, značeného

Text:

...chloridu amonného v množství 1 až 2 moly na 1 mol výchozí látky a/nebo alespoň jednoho katalysátoru ze skupiny zahrnující kyselinu jantarovou. kyselinu glutarovou, kyselinu benzoovou a kyselinu gallovou V množství 3 až 6 molu 1 mol výchozí látky. Katalysátor ze skupiny kyselin může být přidán do reakční směsi až po 8 až 12 dnech od počátku reakce.Ve všech uvedených případech se po ukončení reakce odstraní amoniak z reakčnĺ směsi a...

Způsob výroby 3-acyloxy-7-acyloxymethyltricyklo(2,2,1,02, 6(-heptanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236117

Dátum: 01.08.1987

Autori: Drahoňovský Jan, Ježek Karel, Ledvinová Marie, Votava Vladimír, Kubelka Vladislav, Špaček Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan, Černý Miloslav, Dolanský Vladimír, Urie Milan, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 69/013

Značky: výroby, způsob, 6(-heptanů, 3-acyloxy-7-acyloxymethyltricyklo(2,2,1,02

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-acyloxy-7acyloxymethyltricyklo/2,2,1,02,6/ heptanů obecného vzorce I, kde R je vodík nebo methyl z norbornadienu, formaldehydu, alkanové skupiny RCOOH, kde R má shora uvedený význam, spočívá podle vynálezu v tom, že se jako katalyzátor použije organické sulfonové kyseliny nebo Lewisovy kyseliny nebo silného iontoměniče v H/+/ cyklu v molárním poměru reagujících složek norbornadiem: formaldehyd : alkanová kyselina : katalyzátor 1...

Zařízení pro dopolymeraci alkalického polyamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250726

Dátum: 14.05.1987

Autori: Juda Jiří, Štolba Václav, Mikoda Jiří, Behner František, Votrubec Jaroslav, Jiroudek Rudolf, Bartoš Tomáš, Černý Miloslav, Karásek Ivo, Mařík Jiří

MPK: C08G 69/14

Značky: dopolymeraci, polyamidů, zařízení, alkalického

Text:

...s maximální vzájemnou vzdáleností ohřevných ploch 80 mm, a druhý pak otápěný míchaný reaktor. V prvním stupni dojde k intenzivnímu ohřevu pevných polymerních granulí na teplotu dopolymerace a k zahájení dopolymerace, popř. při teplotě blízké ve statickém uspořádání a v dalším stupni je proces dokončen za intenzivního promíchávání a teplotního působení.V prvním stupni je k předehřevu zařízení s teplosměnnou vestavbou, jejíž plochy jsou od...

Způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235129

Dátum: 15.02.1987

Autori: Králíček Jaroslav, Štěrbáček Zdeněk, Mařík Jiří, Černý Miloslav, Kubánek Vladimír

MPK: C08G 69/18

Značky: výroby, bázi, kopolyamidů, 6-kaprolaktamu, polyamidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu kontinuální iontovou aktivovanou polymerací, při kterém se polymerace provádí ve velkokapacitním reaktoru s převládajícím pístovým tokem při teplotě mírně převyšující teplotu tání směsi monomeru a polymeru v dané části reaktoru a při relativně dlouhé době zdržení s následnou dopolymerací či demonomerací.

Způsob výroby alkyl 2-/substituovaných fenoxy/alkanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231862

Dátum: 15.12.1986

Autori: Žák Bohumil, Kubelka Vladimír, Prošek Zdeněk, Ledvinová Marie, Paleček Jaroslav, Černý Miloslav, Čapek Antonín, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan, Ježek Karel

Značky: výroby, způsob, alkyl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby alkyl 2-/substituovaných fenoxy/alkanoátu obecného vzorce I, kde R značí vodík nebo chlor, brom, fluor nebo trifluormethyl-, alkoxyl obsahující 1 až 2 atomy uhlíku, R1 značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R2 značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, n je 1 až 3, reakcí substituovaného fenolu obecného vzorce II, kde R a n mají shora uvedený význam, s alkyl 2-halogenalkanoátem obecného vzorce...

Způsob výroby krystalograficky čisté A-formy enonu /3aa, 4ß /1E/, 5a, 6aa/-4-{/4-/3-chlorfenoxy/-3-oxo-1-butenyl/}hexahydro-5-/1,1′-bifenyl- 4-karbonyl/oxy/-2H-cyklopenta [b] furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233975

Dátum: 01.12.1986

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Černý Miloslav, Paleček Jaroslav, Prošek Zdeněk, Drahoňovský Jan, Staněk Jan Csc:, Dolanský Vladimír, Kubelka Vladislav Csc, Votava Vladimír

MPK: C07C 177/00, C07D 307/93

Značky: způsob, 1e, enonu, krystalograficky, a-formy, furan-2-onu, 3aa, čisté, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby krystalograficky čisté A-formy enonu /3a(4(/lE/(5,6a(/-4-{/-4-/3-chlorfenoxy/-3-oxo-1-butenyl/}hexahvdro-5- / 1,1-bifenyl-4-karbonyl/oxy/-2H-cyklopenta [b] furan-2-onu vzorce I. Surový enon vzorce I se po rozpuštění enonu vzorce I v chlorovaném rozpouštědle obsahujícím 1 až 3 atomy uhlíku zbaví nečistot filtrací s adsorbentem, načež se rozpouštědla odpaří a k získanému produktu se po indukční periodě 5 až 20...

Způsob přípravy 4-deoxy-4-fluor-D-fruktózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235440

Dátum: 15.11.1986

Autori: Buděšínský Miloš, Tarda Milan, Černý Miloslav, Pacák Josef, Kulhánek Miloš, Doležalová Jitka

MPK: C12P 19/02

Značky: 4-deoxy-4-fluor-d-fruktózy, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nového monosacharidu, 4-deoxy-4-fluor-D-fruktózy, který byl získán fermentační dehydrogenací 3-deoxy-3-fluor-D-mannitolu kmenem Gluconobacter oxydans. Jeho struktura byla potvrzena elementární analýzou a protonovou magnetickou resonancí. Získaný fluorovaný monosacharid je cenná sloučenina pro studium metabolismu cukrů a potenciální inhibitor invertasy.

Způsob výrovy prostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230236

Dátum: 15.08.1986

Autori: Paleček Jaroslav, Čapek Karel, Dolanský Vladimír, Ježek Karel, Drahoňovský Jan, Černý Miloslav, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Votava Vladimír, Stibor Ivan, Eichler Pavel, Špaček Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Veselý Ivan

Značky: výrovy, prostanoidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby prostanoidů obecného vzorce I, kde X je OH nebo OR1, kde R1 je alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R je alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenyloxyskupina, popřípadě substituovaná 1 až 2 substituenty, jako chlor, fluor, trifluormethyl nebo methoxyskupina A je vodík nebo hydroxyl, B je hydroxyl nebo vodík, přičemž platí, je-li A vodík, je B hydroxyl, je-li A hydroxyl pak je B vodík nebo A + B společně značí atom kyslíku,...

Způsob výroby acetalů a-bromfenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233417

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mostecký Jiří, Drahoňovský Jan, Staněk Jan, Svoboda Jiří, Černý Miloslav, Ježek Karel, Dědek Václav, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír

MPK: C07C 49/80

Značky: acetalů, a-bromfenonů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby acetalů alfa-bromfenonů obecného vzorce I, kde Ar značí fenyl nebo naftyl substituovaný 1 až 2 substituenty, a to alkylovou skupinou obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylen nebo metoxylovou skupinou nebo fenoxylovou skupinou nebo halogenem,jako chlor, brom, fluor, R značí alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo R+R společně tvoří -CH2CH2- skupinu, R1 značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku,...

Způsob výroby organických isokyanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228451

Dátum: 15.07.1986

Autori: Votava Vladimír, Kubelka Vladislav Rndr, Černý Miloslav, Trdlička Václav, Ježek Karel, Zajíc Rudolf, Mostecký Jiří, Řehoř Jan

Značky: výroby, organických, isokyanátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že reakce chloruhlovodíku obecného vzorce RCl, kde R je alkylskupina s počtem atomů uhlíku 1 až 6 nebo alkenylskupina s počtem atomů uhlíku 1 až 6 nebo arylskupina s počtem atomů 6 až 7, a thiokyanátu sodného nebo draselného se provádí v prostředí roztoku chloridu téhož kovu, který tvoří kationt použitého thiokyanátu, při koncentraci chloridu ve vodě, na počátku reakce vyšší než 15 % hmot. Organické...

Způsob výroby polykaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226091

Dátum: 01.06.1986

Autori: Votrubec Jaroslav, Štěrbáček Zdeněk, Černý Miloslav, Kubánek Vladimír

Značky: způsob, výroby, polykaprolaktamu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polykaprolaktamu popřípadě jeho kopolymerů aniontovou aktivovanou polymerací za použití běžných iniciátorů alkalické polymerace vyznačený tím že při výrobě se použije směsného aktivátoru N-acetylkaprolaktamu s dietylkarbonátem v molárním poměru 1 : 1 až 1 : 2, s výhodou 1 : 1,5.

Způsob výroby derivátů hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226905

Dátum: 15.05.1986

Autori: Staněk Jan, Čapek Antonín, Stibor Ivan, Mostecký Jiří, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Kozmík Václav, Dědek Václav, Černý Miloslav, Čapek Karel Ing, Kubelka Vladimír, Ježek Karel, Votava Vladimír

Značky: hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů hexahydro-5- hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklopenta (b) furan-2-onu obecného vzorce I, kde Z značí skupinu R1-C6H4CO-, v níž Rl značí vodík, methyl, fenyl, případně nitroskupinu, vyznačený tím, že se na halogenhydroxyketon obecného vzorce II, kde X značí chlor, brom nebo jod, působí acylačním činidlem obecného vzorce R2COY, kde R2 značí alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku a Y značí chlor, brom nebo R2COO-skupinu, kde R2 má výše...

Opticky aktivní alkylestery kyseliny 2-hydroxy-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-7-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 227500

Dátum: 15.04.1986

Autori: Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Černý Miloslav, Veselý Ivan, Stibor Ivan, Staněk Jan, Mostecký Jiří, Kubelka Vladislav

Značky: opticky, kyseliny, aktivní, 2-hydroxy-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-7-karboxylové, alkylestery

Zhrnutie / Anotácia:

Opticky aktivní alkylestery kyseliny 2-hydroxy-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-7-karboxylové obecného vzorce I a II, kde R značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku a X značí chlor nebo brom.

Způsob výroby 7-hydroxymethyltricyklo(2,2,1,0, 3,5 )heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229083

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mostecký Jiří, Čapek Antonín, Černý Miloslav, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Dědek Václav, Čapek Karel, Ježek Karel, Stibor Ivan, Veselý Ivan, Kubelka Vladislav

MPK: C07C 49/487

Značky: způsob, výroby, heptan-2-onu, 7-hydroxymethyltricyklo(2,2,1,0

Text:

...není omezen pouze na specifické příklady, podmínky uvedené v nąsledujícich příkladech provedení jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezuji předmět e rozsah vynálezu.21,8 g diolu vzor-ce II se rozpustí v 200 m 1 acetonu a při teplotě mistnosti (20 až 25 OC) se přidé 29,6 ,g p-toluensulfonylchloridu ve 110 m 1 ecetonu. Reakční směs se míchá při teplotě mistmosti 2 hodin, ooeton se odpaři za vakua, zbytek se extrahuje chloroformem....

Způsob dělení diastereoisomerů meziproduktů pro prípravu derivátů prostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229075

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čapek Antonín, Mostecký Jiří, Ježek Karel, Staněk Jan, Dolanský Vladimír, Kubelka Vladimír, Votava Vladimír, Černý Miloslav

MPK: C07B 19/00, C07D 307/935

Značky: derivátů, dělení, způsob, přípravu, diastereoisomerů, kyseliny, meziproduktu, prostadienové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení diastereoizomerů meziproduktů pro přípravu derivátů prostadienové kyseliny zahrnující dělení méně polárního diastereoizomeru enolu obecného vzorce I kde R značí alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo R1-C6H4- nebo R1C6H4NH-skupinu, kde R1 značí vodík nebo fenyl a/nebo jeho optického antipodu, popřípadě jejich směsi, od polárnějších diastereoizomerů po redukci enonu obecného vzorce II kde R má shora uvedený význam, a/nebo jeho...

Způsob výroby prostaglandinu F2a a jeho analog

Načítavanie...

Číslo patentu: 229064

Dátum: 15.04.1986

Autori: Staněk Jan, Veselý Ivan, Dolanský Vladimír, Mostecký Jiří, Čapek Antonín, Ježek Karel, Stibor Ivan, Eichler Pavel, Černý Miloslav, Votava Vladimír

Značky: prostaglandinů, způsob, výroby, analog

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby prostaglandinu F2? a jeho analog a řeší otázku pracnosti a čistoty výsledného produktu. Jeho podstata spočívá v tom, že se na laktol nebo jeho C-15 epimer působí ylidem v roztoku polárních aprotických rozpouštědel a získá se bisacetol prostaglandinu nebo jeho C-15 epimer, z kterého se žádaný produkt uvolní bez izolace 0,4 až 2 N roztokem kyseliny šťavelové nebo po izolaci katexem v prostředí vody s 10 až 80 %...

Způsob výroby dialkylfosfonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223418

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šmigol Vladimír, Stibor Ivan, Dolanský Vladimír, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Kubelka Vladimír, Votava Vladimír, Veselý Ivan, Dědek Václav, Černý Miloslav, Špaček Miroslav, Čapek Karel, Mostecký Jiří

Značky: výroby, způsob, dialkylfosfonátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dialkylfosfonátů obecného vzorce I, kde R značí alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, Rl značí vodík, chlor, brom, fluor, trifluormethylskupinu nebo alkoxy- nebo alkylskupinu obsahující 1 až 2 atomy uhlíku, Rz značí vodík nebo chlor, brom, fluor, trifluormethylskupinu nebo alkoxylovou nebo alkylovou skupinu obsahující 1 až 2 atomy uhlíku nebo Rl a R2 společně tvoří O-CH2-O skupinu, x je 0 až 3, y je 0 až 3, přičemž platí, že...

Způsob výroby metylesteru kyseliny /S/-5-acetyloxy-2-methoxykarbonyl-3-oxo-1-cyklopenten-1-octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225034

Dátum: 15.02.1986

Autori: Jarý Jiří, Dědek Václav, Paleček Jaroslav, Heřmánková Věra, Mostecký Jiří, Kefurtová Zdena, Čapek Antonín, Černý Miloslav, Stibor Ivan, Veselý Ivan, Čapek Karel, Staněk Jan, Kubelka Vladimír, Ježek Karel

Značky: metylesteru, kyseliny, výroby, s/-5-acetyloxy-2-methoxykarbonyl-3-oxo-1-cyklopenten-1-octové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby metylesteru kyseliny /S/5-acetyloxy-2-metoxykorbonyl-3-oxo-1-cyklopen-ten-1-octové vzorce I, jeho enantiomeru, popřípadě jejich racemické směsi z /S/-/-/-2-acetyloxysukcinylchloridu vzorce III popřípadě jeho enantiomeru nebo jejich racemické směsi, vyznačující se tím, že se uvedené látky nechají reagovat se 4 až 6 ekvivalenty lithné soli metyltrimetylsilylesteru kyseliny malonové při teplotě od -80 °C do +30 °C, na vzniklou...

Způsob výroby substituovaných hexahydro-2H-cyklopenta/b/-furan-2-olů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225011

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dolanský Vladimír, Kubelka Vladislav, Ježek Karel, Eichler Pavel, Čapek Antonín, Veselý Ivan, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Černý Miloslav

Značky: výroby, způsob, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby substituovaných hexehydro-2H-cyklopenta(b)furan- 2-olů a řeší otázku čistoty produktu a ekonomické hledisko. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na lakton nebo jeho C-15 epimer působí 1-alkoxybenzylhalogenidem v roztoku aromatického uhlovodíku za přítomnosti terciárního aminu při teplotě -20 až +40 o C v molárním poměru 1/2:1,0 až 1,1. Získá se chráněný lakton, který po redukci komplexním hydridem při teplotě...

Způsob výroby fosfoniových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228058

Dátum: 15.02.1986

Autori: Černý Miloslav, Špaček Miroslav, Stibor Ivan, Staněk Jan, Drahoňovský Jan, Mostecký Jiří, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Ježek Karel, Kubelka Vladislav

Značky: způsob, výroby, fosfoniových, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fosfoniových solí obecného vzorce I, kde R je vodík nebo alkyl, alkenyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku A značí -CHR1-skupinu, kde R1 je vodík nebo alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku nebo -CH=CH-skupinu nebo kyslík X značí atom chloru, bromu nebo jodu n je 0 až 5, přičemž platí, je-li A=CH=CH nebo kyslík, je n = 1 až 5 m je 0 až 5, přičemž platí, že m + n může nabývat hodnot 0 až 8, reakcí trifenylfosfinu s...

Způsob výroby 7-acyloxymethyl-5-alogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227225

Dátum: 15.11.1985

Autori: Stibor Ivan, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Mostecký Jiří, Čapek Antonín, Veselý Ivan, Kubelka Vladislav, Černý Miloslav, Dolanský Vladimír, Votava Vladimír

Značky: způsob, 7-acyloxymethyl-5-alogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 7-acyloxymetyl-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onu obecného vzorce I, kde R značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku a X značí chlor, brom nebo jod vycházející ze snadno dostupného bisformiátu vzorce II, vyznačený tím, že se sloučenina vzorce II transesterifikací alkoholem obecného vzorce R1OH, kde R1 značí alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, za katalytického působení silně bazického ionexu v OH(-) cyklu při teplotě 10 až 40 °C převede...

Způsob výroby derivátů /3a alfa, 4 ß, 5 alfa, 6a alfa /hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklopen[b]furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217347

Dátum: 01.08.1985

Autori: Čapek Antonín, Ježek Karel, Veselý Ivan, Jarý Jiří, Paleček Jaroslav, Dědek Václav, Stibor Ivan, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Čapek Karel, Mostecký Jiří, Černý Miloslav

Značky: derivátů, výroby, alfa, hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyklopen[b]furan-2-onu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů (3?a , 4ß, -5?, , 6?a (hexahydro- 5-hydroxa-4-hydroxymethyl-2H-cyklopenta[b] furan-2-onu.Podstata vynálezu spočívá v tom,že na(3?a, 4ß , 5? ,6a?)hexa- hydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklo- penta [b]furan-2-on působí trifenylhalogenmethan v organickém rozpouštědle za přítomnosti báze nebo přímo v heteroaromatickém aminu. Vzniklý trifenylmethylether se převede reakcí s odpovídajícími halogenidy nebo...

Způsob výroby 5-halogen-7-hydroxymethyl-bicyklo(2,2,1)-heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215681

Dátum: 15.03.1984

Autori: Černý Miloslav, Stibor Ivan, Dědek Václav, Jarý Jiří, Čapek Karel, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Veselý Ivan, Žák Bohumil, Staněk Jan, Čapek Antonín, Mostecký Jiří

Značky: 5-halogen-7-hydroxymethyl-bicyklo(2,2,1)-heptan-2-onu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sločeniny obecného vzorce, kde X značí chlor, brom nebo jod, vhodných pro další přípravu prostaglandinu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na kyselinu 3-oxo-tricyklo(2,2,l,02,6) heptan-7-karboxylovou působí alkoholem za přítomnosti katalyzátoru a rozpouštědel, reakční směs se neutralizuje na ketal, který se redukuje na hydroxymethylketal. Následná deketalizace ketonem vede ke vzniku...

Způsob přípravy kyseliny D-arabino-2-hexulosarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 222577

Dátum: 01.02.1984

Autori: Buděšínský Miloš, Kulhánek Miloš, Černý Miloslav, Tůma Jan, Tadra Milan

Značky: kyseliny, d-arabino-2-hexulosarové, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny D-arabino-2-hexulosarové mikrobiální dehydrogenací ve vodě rozpustné vápenaté soli kyseliny D-glukarové pomocí Pseudomonas. Meziprodukt syntézy biologicky aktivních látek.