Černý Miloslav

Ovládací ventil vzduchové trysky pneumaticko-samospádové dopravy důlní zakládkové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269177

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dočekal Antonín, Verner Jindřich, Černý Miloslav, Čermák Josef, Šimek Pavel, Dvořák Antonín, Konečný Petr, Chýla Augustýn, Pařízek Bedřich, Holas Mikoláš

MPK: F16K 1/30

Značky: ovládací, dopravy, vzduchové, důlní, ventil, základkové, trysky, směsi, pneumaticko-samospádové

Text:

...v ťlokotěsná odbočce g dopravního potrubí l pomocí příruby lg a svorníko gg, je tvořen tälem 5 opatřeným vstupen gł a výstupengg tlakového vzduchu. V tele 5 je suvne uložen dřík Ž s centrálne upevněnou kuželkou g na horním konci Q a s centrálne upevně nou nemhránou łgna dolním konci 1.,HeIbrána gg je podložena tvarovanou podložkou ll takécentrálne upevněnou k dolnímu konci 1 dŕíku 2. Proti kuželce Q je v těle 5 upevněno kuželové sedlo 3, o...

Vzduchová tryska pneumaticko-samospádové dopravy důlních zakládkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267545

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šimek Pavel, Chýla Augustýn, Dvořák Antonín, Konečný Petr, Černý Miloslav, Verner Jindřich, Čermák Josef, Kafka Jan, Holas Mikoláš, Pařízek Bedřich

MPK: E21F 15/00

Značky: důlních, tryska, pneumaticko-samospádové, dopravy, zakládkových, směsi, vzduchová

Text:

...uspořádání vzduchové trysky v dopravním potrubí pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkcvých směsí v řezu svislou rovinou vedenou osou dříku. Na obr. 2 je znázorněn pohledVzduchové tryska pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkových směsí je tvořena tělem 5 upevněným v přípojnćm hrdle 3 dopravního znklédkového potrubí L pomocí upevňcvací příruby AQ R svorníků ll, Spodní část těla 5 jeopatřena kruhovým sed» lem Ž, na jehož...

Zařízení pro zvýšení dopravní vzdálenosti při dopravě důlních zakládkových směsí potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: 267517

Dátum: 12.02.1990

Autori: Černý Miloslav, Holas Mikoláš, Chýla Augustýn, Pařízek Bedřich, Šimek Pavel, Dvořák Antonín, Harlass František, Verner Jindřich, Čermák Josef, Brůha Jiří

MPK: B65G 53/04

Značky: směsi, dopravě, zvýšení, potrubím, zakládkových, zařízení, důlních, dopravní, vzdálenosti

Text:

...zakládkových směsi potruhím jo tvořeno soustavou vzduchové trysky 2 a. ovlůdacího vontilu 6, případně měřícího člonu z, ktoré jsou umístöuy v horizontální xňtvi 2 dopravuího zakláďkovćho potrxxbi i, přičemž první soustava jo vo vzdálenosti dvou až čtyř W 520 i vortiloilnuího sloupeczulclúdkovú smůsi l od Izolcna 1 § wertikálního sloupeczaliládkoxfć směsi l, tj. v místě, kdo so hydrostnticžcý dopravní tlak vyvolmąý vcrtikúlníxzx...

Zařízení pro extrakci kaprolaktamu trichloretylenem a reextrakci vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236191

Dátum: 01.12.1987

Autori: Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš, Čermák Ján, Černý Miloslav

MPK: B01D 11/04

Značky: extrakci, trichloretylenem, zařízení, vodou, reextrakci, kaprolaktamu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro extrakci kaprolaktamu trichloretylenem a reextrakci vodou, které sestává ze dvou kolon s vibrujícími patry kolony I pro extrakci laktamového oleje a kolony II pro reextrakci kaprolaktamu do vody. Patra kolon mají kruhové otvory pro průchod rozptylované fáze a průchody pro spojitou fázi. Každa z kolon sestává ze svislého válce - vlastní kolony - opatřeného na horním a dolním konci svislými válcovými usazováky. Zařizení umožňuje...

Způsob výroby derivátů benzothiazin-1,1dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239134

Dátum: 01.11.1987

Autori: Votava Vladislav, Dědek Václav, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladislav, Drahoňovský Jan, Černý Miloslav, Hampl František

MPK: C07D 279/02

Značky: benzothiazin-1,1dioxidů, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Tyto látky se vyrábí alkylací sloučeniny obecného vzorce II kde R má shora uvedený význam. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se jako alkylačního činidla použije dialkylsulfátu nebo alkyl-p-toluensulfonátu, kde alkyl značí R1 a má shora uvedený význam, v dvoufázovém prostředí organická - vodná fáze v přítomnosti alkálií a katalyzátoru fázového přenosu při teplotě 15 až 100 °, přičemž na 1 mol sloučeniny obecného vzorce II se použije 1 až 5...

Způsob přípravy D-glukosaminu značeného radioizotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 252230

Dátum: 13.08.1987

Autori: Skála Ladislav, Černý Miloslav

MPK: C07H 5/06

Značky: způsob, značeného, d-glukosaminu, radioizotopem, přípravy

Text:

...chloridu amonného v množství 1 až 2 moly na 1 mol výchozí látky a/nebo alespoň jednoho katalysátoru ze skupiny zahrnující kyselinu jantarovou. kyselinu glutarovou, kyselinu benzoovou a kyselinu gallovou V množství 3 až 6 molu 1 mol výchozí látky. Katalysátor ze skupiny kyselin může být přidán do reakční směsi až po 8 až 12 dnech od počátku reakce.Ve všech uvedených případech se po ukončení reakce odstraní amoniak z reakčnĺ směsi a...

Způsob výroby 3-acyloxy-7-acyloxymethyltricyklo(2,2,1,02, 6(-heptanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236117

Dátum: 01.08.1987

Autori: Urie Milan, Černý Miloslav, Ledvinová Marie, Drahoňovský Jan, Kubelka Vladislav, Špaček Miroslav, Dolanský Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Ježek Karel, Votava Vladimír

MPK: C07C 69/013

Značky: 3-acyloxy-7-acyloxymethyltricyklo(2,2,1,02, způsob, výroby, 6(-heptanů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-acyloxy-7acyloxymethyltricyklo/2,2,1,02,6/ heptanů obecného vzorce I, kde R je vodík nebo methyl z norbornadienu, formaldehydu, alkanové skupiny RCOOH, kde R má shora uvedený význam, spočívá podle vynálezu v tom, že se jako katalyzátor použije organické sulfonové kyseliny nebo Lewisovy kyseliny nebo silného iontoměniče v H/+/ cyklu v molárním poměru reagujících složek norbornadiem: formaldehyd : alkanová kyselina : katalyzátor 1...

Zařízení pro dopolymeraci alkalického polyamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250726

Dátum: 14.05.1987

Autori: Votrubec Jaroslav, Bartoš Tomáš, Černý Miloslav, Juda Jiří, Jiroudek Rudolf, Karásek Ivo, Mikoda Jiří, Behner František, Štolba Václav, Mařík Jiří

MPK: C08G 69/14

Značky: dopolymeraci, zařízení, polyamidů, alkalického

Text:

...s maximální vzájemnou vzdáleností ohřevných ploch 80 mm, a druhý pak otápěný míchaný reaktor. V prvním stupni dojde k intenzivnímu ohřevu pevných polymerních granulí na teplotu dopolymerace a k zahájení dopolymerace, popř. při teplotě blízké ve statickém uspořádání a v dalším stupni je proces dokončen za intenzivního promíchávání a teplotního působení.V prvním stupni je k předehřevu zařízení s teplosměnnou vestavbou, jejíž plochy jsou od...

Způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235129

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mařík Jiří, Králíček Jaroslav, Štěrbáček Zdeněk, Černý Miloslav, Kubánek Vladimír

MPK: C08G 69/18

Značky: 6-kaprolaktamu, způsob, bázi, polyamidů, výroby, kopolyamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu kontinuální iontovou aktivovanou polymerací, při kterém se polymerace provádí ve velkokapacitním reaktoru s převládajícím pístovým tokem při teplotě mírně převyšující teplotu tání směsi monomeru a polymeru v dané části reaktoru a při relativně dlouhé době zdržení s následnou dopolymerací či demonomerací.

Způsob výroby alkyl 2-/substituovaných fenoxy/alkanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231862

Dátum: 15.12.1986

Autori: Staněk Jan, Čapek Antonín, Žák Bohumil, Kubelka Vladimír, Černý Miloslav, Ježek Karel, Ledvinová Marie, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Prošek Zdeněk

Značky: výroby, alkyl, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby alkyl 2-/substituovaných fenoxy/alkanoátu obecného vzorce I, kde R značí vodík nebo chlor, brom, fluor nebo trifluormethyl-, alkoxyl obsahující 1 až 2 atomy uhlíku, R1 značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R2 značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, n je 1 až 3, reakcí substituovaného fenolu obecného vzorce II, kde R a n mají shora uvedený význam, s alkyl 2-halogenalkanoátem obecného vzorce...

Způsob výroby krystalograficky čisté A-formy enonu /3aa, 4ß /1E/, 5a, 6aa/-4-{/4-/3-chlorfenoxy/-3-oxo-1-butenyl/}hexahydro-5-/1,1′-bifenyl- 4-karbonyl/oxy/-2H-cyklopenta [b] furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233975

Dátum: 01.12.1986

Autori: Prošek Zdeněk, Votava Vladimír, Černý Miloslav, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan Csc:, Kubelka Vladislav Csc, Dolanský Vladimír, Drahoňovský Jan

MPK: C07D 307/93, C07C 177/00

Značky: výroby, furan-2-onu, enonu, a-formy, 3aa, způsob, krystalograficky, čisté, 1e

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby krystalograficky čisté A-formy enonu /3a(4(/lE/(5,6a(/-4-{/-4-/3-chlorfenoxy/-3-oxo-1-butenyl/}hexahvdro-5- / 1,1-bifenyl-4-karbonyl/oxy/-2H-cyklopenta [b] furan-2-onu vzorce I. Surový enon vzorce I se po rozpuštění enonu vzorce I v chlorovaném rozpouštědle obsahujícím 1 až 3 atomy uhlíku zbaví nečistot filtrací s adsorbentem, načež se rozpouštědla odpaří a k získanému produktu se po indukční periodě 5 až 20...

Způsob přípravy 4-deoxy-4-fluor-D-fruktózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235440

Dátum: 15.11.1986

Autori: Doležalová Jitka, Černý Miloslav, Buděšínský Miloš, Tarda Milan, Pacák Josef, Kulhánek Miloš

MPK: C12P 19/02

Značky: 4-deoxy-4-fluor-d-fruktózy, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nového monosacharidu, 4-deoxy-4-fluor-D-fruktózy, který byl získán fermentační dehydrogenací 3-deoxy-3-fluor-D-mannitolu kmenem Gluconobacter oxydans. Jeho struktura byla potvrzena elementární analýzou a protonovou magnetickou resonancí. Získaný fluorovaný monosacharid je cenná sloučenina pro studium metabolismu cukrů a potenciální inhibitor invertasy.

Způsob výrovy prostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230236

Dátum: 15.08.1986

Autori: Votava Vladimír, Veselý Ivan, Ježek Karel, Drahoňovský Jan, Dolanský Vladimír, Paleček Jaroslav, Stibor Ivan, Staněk Jan, Kubelka Vladislav, Eichler Pavel, Mostecký Jiří Akademik, Špaček Miroslav, Černý Miloslav, Čapek Karel

Značky: způsob, výrovy, prostanoidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby prostanoidů obecného vzorce I, kde X je OH nebo OR1, kde R1 je alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R je alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenyloxyskupina, popřípadě substituovaná 1 až 2 substituenty, jako chlor, fluor, trifluormethyl nebo methoxyskupina A je vodík nebo hydroxyl, B je hydroxyl nebo vodík, přičemž platí, je-li A vodík, je B hydroxyl, je-li A hydroxyl pak je B vodík nebo A + B společně značí atom kyslíku,...

Způsob výroby acetalů a-bromfenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233417

Dátum: 15.08.1986

Autori: Černý Miloslav, Mostecký Jiří, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Ježek Karel, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Drahoňovský Jan, Votava Vladimír, Dědek Václav

MPK: C07C 49/80

Značky: a-bromfenonů, způsob, výroby, acetalů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby acetalů alfa-bromfenonů obecného vzorce I, kde Ar značí fenyl nebo naftyl substituovaný 1 až 2 substituenty, a to alkylovou skupinou obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylen nebo metoxylovou skupinou nebo fenoxylovou skupinou nebo halogenem,jako chlor, brom, fluor, R značí alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo R+R společně tvoří -CH2CH2- skupinu, R1 značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku,...

Způsob výroby organických isokyanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228451

Dátum: 15.07.1986

Autori: Trdlička Václav, Černý Miloslav, Votava Vladimír, Zajíc Rudolf, Ježek Karel, Kubelka Vladislav Rndr, Mostecký Jiří, Řehoř Jan

Značky: způsob, organických, výroby, isokyanátů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že reakce chloruhlovodíku obecného vzorce RCl, kde R je alkylskupina s počtem atomů uhlíku 1 až 6 nebo alkenylskupina s počtem atomů uhlíku 1 až 6 nebo arylskupina s počtem atomů 6 až 7, a thiokyanátu sodného nebo draselného se provádí v prostředí roztoku chloridu téhož kovu, který tvoří kationt použitého thiokyanátu, při koncentraci chloridu ve vodě, na počátku reakce vyšší než 15 % hmot. Organické...

Způsob výroby polykaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226091

Dátum: 01.06.1986

Autori: Votrubec Jaroslav, Štěrbáček Zdeněk, Kubánek Vladimír, Černý Miloslav

Značky: polykaprolaktamu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polykaprolaktamu popřípadě jeho kopolymerů aniontovou aktivovanou polymerací za použití běžných iniciátorů alkalické polymerace vyznačený tím že při výrobě se použije směsného aktivátoru N-acetylkaprolaktamu s dietylkarbonátem v molárním poměru 1 : 1 až 1 : 2, s výhodou 1 : 1,5.

Způsob výroby derivátů hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226905

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mostecký Jiří, Černý Miloslav, Staněk Jan, Čapek Antonín, Paleček Jaroslav, Stibor Ivan, Veselý Ivan, Kozmík Václav, Ježek Karel, Čapek Karel Ing, Kubelka Vladimír, Votava Vladimír, Dědek Václav

Značky: způsob, výroby, hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů hexahydro-5- hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklopenta (b) furan-2-onu obecného vzorce I, kde Z značí skupinu R1-C6H4CO-, v níž Rl značí vodík, methyl, fenyl, případně nitroskupinu, vyznačený tím, že se na halogenhydroxyketon obecného vzorce II, kde X značí chlor, brom nebo jod, působí acylačním činidlem obecného vzorce R2COY, kde R2 značí alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku a Y značí chlor, brom nebo R2COO-skupinu, kde R2 má výše...

Opticky aktivní alkylestery kyseliny 2-hydroxy-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-7-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 227500

Dátum: 15.04.1986

Autori: Stibor Ivan, Mostecký Jiří, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Votava Vladimír, Černý Miloslav, Kubelka Vladislav, Veselý Ivan

Značky: aktivní, 2-hydroxy-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-7-karboxylové, kyseliny, opticky, alkylestery

Zhrnutie / Anotácia:

Opticky aktivní alkylestery kyseliny 2-hydroxy-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-7-karboxylové obecného vzorce I a II, kde R značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku a X značí chlor nebo brom.

Způsob výroby 7-hydroxymethyltricyklo(2,2,1,0, 3,5 )heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229083

Dátum: 15.04.1986

Autori: Veselý Ivan, Mostecký Jiří, Kubelka Vladislav, Černý Miloslav, Paleček Jaroslav, Čapek Karel, Čapek Antonín, Dědek Václav, Staněk Jan, Ježek Karel, Stibor Ivan

MPK: C07C 49/487

Značky: 7-hydroxymethyltricyklo(2,2,1,0, způsob, výroby, heptan-2-onu

Text:

...není omezen pouze na specifické příklady, podmínky uvedené v nąsledujícich příkladech provedení jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezuji předmět e rozsah vynálezu.21,8 g diolu vzor-ce II se rozpustí v 200 m 1 acetonu a při teplotě mistnosti (20 až 25 OC) se přidé 29,6 ,g p-toluensulfonylchloridu ve 110 m 1 ecetonu. Reakční směs se míchá při teplotě mistmosti 2 hodin, ooeton se odpaři za vakua, zbytek se extrahuje chloroformem....

Způsob dělení diastereoisomerů meziproduktů pro prípravu derivátů prostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229075

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kubelka Vladimír, Ježek Karel, Votava Vladimír, Mostecký Jiří, Staněk Jan, Černý Miloslav, Čapek Antonín, Dolanský Vladimír

MPK: C07D 307/935, C07B 19/00

Značky: meziproduktu, přípravu, dělení, způsob, kyseliny, diastereoisomerů, prostadienové, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení diastereoizomerů meziproduktů pro přípravu derivátů prostadienové kyseliny zahrnující dělení méně polárního diastereoizomeru enolu obecného vzorce I kde R značí alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo R1-C6H4- nebo R1C6H4NH-skupinu, kde R1 značí vodík nebo fenyl a/nebo jeho optického antipodu, popřípadě jejich směsi, od polárnějších diastereoizomerů po redukci enonu obecného vzorce II kde R má shora uvedený význam, a/nebo jeho...

Způsob výroby prostaglandinu F2a a jeho analog

Načítavanie...

Číslo patentu: 229064

Dátum: 15.04.1986

Autori: Staněk Jan, Mostecký Jiří, Černý Miloslav, Stibor Ivan, Votava Vladimír, Eichler Pavel, Veselý Ivan, Ježek Karel, Čapek Antonín, Dolanský Vladimír

Značky: způsob, výroby, analog, prostaglandinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby prostaglandinu F2? a jeho analog a řeší otázku pracnosti a čistoty výsledného produktu. Jeho podstata spočívá v tom, že se na laktol nebo jeho C-15 epimer působí ylidem v roztoku polárních aprotických rozpouštědel a získá se bisacetol prostaglandinu nebo jeho C-15 epimer, z kterého se žádaný produkt uvolní bez izolace 0,4 až 2 N roztokem kyseliny šťavelové nebo po izolaci katexem v prostředí vody s 10 až 80 %...

Způsob výroby dialkylfosfonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223418

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kubelka Vladimír, Mostecký Jiří, Dědek Václav, Dolanský Vladimír, Šmigol Vladimír, Čapek Karel, Staněk Jan, Černý Miloslav, Votava Vladimír, Veselý Ivan, Stibor Ivan, Paleček Jaroslav, Špaček Miroslav

Značky: způsob, výroby, dialkylfosfonátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dialkylfosfonátů obecného vzorce I, kde R značí alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, Rl značí vodík, chlor, brom, fluor, trifluormethylskupinu nebo alkoxy- nebo alkylskupinu obsahující 1 až 2 atomy uhlíku, Rz značí vodík nebo chlor, brom, fluor, trifluormethylskupinu nebo alkoxylovou nebo alkylovou skupinu obsahující 1 až 2 atomy uhlíku nebo Rl a R2 společně tvoří O-CH2-O skupinu, x je 0 až 3, y je 0 až 3, přičemž platí, že...

Způsob výroby metylesteru kyseliny /S/-5-acetyloxy-2-methoxykarbonyl-3-oxo-1-cyklopenten-1-octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225034

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kefurtová Zdena, Černý Miloslav, Jarý Jiří, Čapek Antonín, Ježek Karel, Veselý Ivan, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Heřmánková Věra, Mostecký Jiří, Čapek Karel, Dědek Václav, Kubelka Vladimír, Stibor Ivan

Značky: kyseliny, způsob, metylesteru, s/-5-acetyloxy-2-methoxykarbonyl-3-oxo-1-cyklopenten-1-octové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby metylesteru kyseliny /S/5-acetyloxy-2-metoxykorbonyl-3-oxo-1-cyklopen-ten-1-octové vzorce I, jeho enantiomeru, popřípadě jejich racemické směsi z /S/-/-/-2-acetyloxysukcinylchloridu vzorce III popřípadě jeho enantiomeru nebo jejich racemické směsi, vyznačující se tím, že se uvedené látky nechají reagovat se 4 až 6 ekvivalenty lithné soli metyltrimetylsilylesteru kyseliny malonové při teplotě od -80 °C do +30 °C, na vzniklou...

Způsob výroby substituovaných hexahydro-2H-cyklopenta/b/-furan-2-olů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225011

Dátum: 15.02.1986

Autori: Černý Miloslav, Staněk Jan, Dolanský Vladimír, Veselý Ivan, Ježek Karel, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Čapek Antonín, Eichler Pavel

Značky: substituovaných, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby substituovaných hexehydro-2H-cyklopenta(b)furan- 2-olů a řeší otázku čistoty produktu a ekonomické hledisko. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na lakton nebo jeho C-15 epimer působí 1-alkoxybenzylhalogenidem v roztoku aromatického uhlovodíku za přítomnosti terciárního aminu při teplotě -20 až +40 o C v molárním poměru 1/2:1,0 až 1,1. Získá se chráněný lakton, který po redukci komplexním hydridem při teplotě...

Způsob výroby fosfoniových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228058

Dátum: 15.02.1986

Autori: Drahoňovský Jan, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Černý Miloslav, Ježek Karel, Stibor Ivan, Mostecký Jiří, Špaček Miroslav, Staněk Jan, Votava Vladimír

Značky: způsob, solí, fosfoniových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fosfoniových solí obecného vzorce I, kde R je vodík nebo alkyl, alkenyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku A značí -CHR1-skupinu, kde R1 je vodík nebo alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku nebo -CH=CH-skupinu nebo kyslík X značí atom chloru, bromu nebo jodu n je 0 až 5, přičemž platí, je-li A=CH=CH nebo kyslík, je n = 1 až 5 m je 0 až 5, přičemž platí, že m + n může nabývat hodnot 0 až 8, reakcí trifenylfosfinu s...

Způsob výroby 7-acyloxymethyl-5-alogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227225

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mostecký Jiří, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Čapek Antonín, Staněk Jan, Černý Miloslav, Kubelka Vladislav, Veselý Ivan, Stibor Ivan, Dolanský Vladimír

Značky: 7-acyloxymethyl-5-alogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 7-acyloxymetyl-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onu obecného vzorce I, kde R značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku a X značí chlor, brom nebo jod vycházející ze snadno dostupného bisformiátu vzorce II, vyznačený tím, že se sloučenina vzorce II transesterifikací alkoholem obecného vzorce R1OH, kde R1 značí alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, za katalytického působení silně bazického ionexu v OH(-) cyklu při teplotě 10 až 40 °C převede...

Způsob výroby derivátů /3a alfa, 4 ß, 5 alfa, 6a alfa /hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklopen[b]furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217347

Dátum: 01.08.1985

Autori: Čapek Karel, Staněk Jan, Mostecký Jiří, Černý Miloslav, Čapek Antonín, Stibor Ivan, Paleček Jaroslav, Dědek Václav, Jarý Jiří, Kubelka Vladislav, Veselý Ivan, Ježek Karel

Značky: hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyklopen[b]furan-2-onu, alfa, výroby, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů (3?a , 4ß, -5?, , 6?a (hexahydro- 5-hydroxa-4-hydroxymethyl-2H-cyklopenta[b] furan-2-onu.Podstata vynálezu spočívá v tom,že na(3?a, 4ß , 5? ,6a?)hexa- hydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklo- penta [b]furan-2-on působí trifenylhalogenmethan v organickém rozpouštědle za přítomnosti báze nebo přímo v heteroaromatickém aminu. Vzniklý trifenylmethylether se převede reakcí s odpovídajícími halogenidy nebo...

Způsob výroby 5-halogen-7-hydroxymethyl-bicyklo(2,2,1)-heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215681

Dátum: 15.03.1984

Autori: Mostecký Jiří, Dědek Václav, Čapek Karel, Stibor Ivan, Žák Bohumil, Černý Miloslav, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Čapek Antonín, Jarý Jiří

Značky: výroby, 5-halogen-7-hydroxymethyl-bicyklo(2,2,1)-heptan-2-onu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sločeniny obecného vzorce, kde X značí chlor, brom nebo jod, vhodných pro další přípravu prostaglandinu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na kyselinu 3-oxo-tricyklo(2,2,l,02,6) heptan-7-karboxylovou působí alkoholem za přítomnosti katalyzátoru a rozpouštědel, reakční směs se neutralizuje na ketal, který se redukuje na hydroxymethylketal. Následná deketalizace ketonem vede ke vzniku...

Způsob přípravy kyseliny D-arabino-2-hexulosarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 222577

Dátum: 01.02.1984

Autori: Buděšínský Miloš, Tadra Milan, Kulhánek Miloš, Tůma Jan, Černý Miloslav

Značky: přípravy, d-arabino-2-hexulosarové, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny D-arabino-2-hexulosarové mikrobiální dehydrogenací ve vodě rozpustné vápenaté soli kyseliny D-glukarové pomocí Pseudomonas. Meziprodukt syntézy biologicky aktivních látek.