Černý Jiří

Aktivní hmota záporné elektrody olověného akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270608

Dátum: 12.07.1990

Autori: Batin Alexander, Černý Jiří, Kaláb František, Rusin Alexej, Zima František, Jegorov Vladimir, Miškovský Josef, Demin Gennadij

MPK: H01M 4/57

Značky: aktivní, olověného, záporné, hmota, elektrody, akumulátorů

Text:

...beta-naftolu s fenolem a formaldshydem, a 0,09 až 0,30 0 hmotnosti směsi, obsahující 45 až 50 0 hmotnosti práškového síranu barnatého, 20 až 25 0 hmotnosti práškových sazí a 30 až 35 t hmotnosti směsi, obsahující 5 až 95 8 hmotnosti barnaté soli kyseliny naftalensulfonové a 5 až 95 hmotnosti kondenzátü jedno, případně vícemocných fenolů s formaldehydem. S výhodou může aktivní hmota záporné elektrody olověnáho akumulátoru obsahovat...

Slitina kolektoru, zvláště pro elektrody bezúdržbových olověných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262883

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vurm Karel, Pucherna Jiří, Matějka Miloslav, Kaláb František, Miškovský Josef, Černý Jiří

MPK: H01M 4/73

Značky: akumulátorů, slitina, zvláště, olověných, bezúdržbových, elektrody, kolektoru

Text:

...až 0,1 , síra 0,0005 až 0,01 ,a to jednotlivé nebo ve vzájemné kombinaci. Dalším legujicin prvkem může být stříbro 0,01 až 0,1 .Složenim kolektoru podle vynálezu je zajištěno dobré vyléváni kontur formy a omezena tendence k tvorbě trhlin v kohektoru vlivem vnitřniho pnutí odlitků, což je dánozměnou povrchového napětí slitinyoKonkrétní známá álitinaąkolektorů tlouštky 1,6 mm obsahuje intermatalickou sloučeninu olova a antimonu o hmotnostní...

Polovodičový detektor ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 262052

Dátum: 10.02.1989

Autori: Plešil Vladimír, Čepelík Milan, Vaňouček Miroslav, Benda Vítězslav, Černý Jiří, Vít Václav

MPK: G01T 1/24, H01L 31/00

Značky: detektor, ionizujícího, polovodičový, záření

Text:

...vrstev velmi náročná a drahá, většinou je vázána na dovoz.Výše uvedené nevýhody odstraňuje polovodičový detektor ionizujícího záření podle vynálezu, který je standardně tvořen základní vrstvou polovodičového materiálu, k níž přiléhá z jedné strany vrstva polovodičového materiálu opačného typu vodivostis nižší rezistivitou, opatřenä prvním kovovým kontaktem a z druhé strany vrstv-a polovodíčového materiálu téhož nebo opačného typu...

Způsob získávání genotypů embryí pšenice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255259

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šašek Antonín, Černý Jiří, Dostál Josef, Hanišová Alena

MPK: A01H 1/04

Značky: způsob, genotypů, získavání, embryí, pšenice

Text:

...růstoyých atimulátorů při teplotě 20 °C při umělém osvětlení s intenzitou 10 000 luxů po dobu 10 dnů. Naklíčené rostliny byly jarovizovány na světle při intenzitě světla 10 000 luxů v jarovizační komoře při teplotě 5 °C po dobu 42 dnů. Jarovizované rostliny byly vysazeny do pole s kořenovými baly. V generaci B.c.l-F 3 byla vybrány podle gliadinových bloku-markerů celkem 64 genotypy, rostliny homozygotní ve většině gliadinových bloku....

Zařízení na stříkání betonové směsi s podtlakovým plněním násypky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253692

Dátum: 17.12.1987

Autori: Černý Jiří, Jelínek Josef

MPK: B05B 7/28

Značky: podtlakovým, násypky, směsi, stříkání, plnením, zařízení, betonové

Text:

...zařízení a jeho hmotnost jsou podstatne menší než u strojů využívajících mechanického plnění.s-Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn jeden príklad provedení zařízení podle vynálezu, kde zásobník je proveden v částečném řezu.Zařízení na stříkání betonové směsi sestávd ze stroje 1 na stříkání betonová směsi, ktery je opatřen násypkou g a uložen na podvozku 3. Na násypce g je umísten zásobník 5,ktorý je pomocí čepu 1 otočná uchycený...

Zapojení pro decentralizované řízení audiovizuálních programů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252412

Dátum: 17.09.1987

Autori: Novák Karel, Hajič Jan, Černý Jiří, Cvrk Karel, Doležal Zdeněk, Kondr Pavel

MPK: G05B 24/00, G05B 24/02, H04N 7/18...

Značky: zapojení, decentralizované, audiovizuálních, řízení, programů

Text:

...stanice 31 až gLk.jsou v určitých vzdálenostech připojeny na sběrnici a jsou tvořeny všemi dále popsanými bloky. Datový přijímač § 41 až §k každé stanice je tvořen tranzistory a pasivními součástkami. Přijímá ze sběrnice data a převádí je na vhodnou napětovou úroveň. Adresový přijí mač 6.1 až 6.k každé stanice je tvořen tranzistory, číslicovými integrovanými obvody a pasivními součástkami. Přijímá adresu ze sběrnice a porovnává ji s...

Stroj na stříkání betonové směsi z velmi suchých a prašných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249082

Dátum: 12.03.1987

Autori: Černý Jiří, Jelínek Josef

MPK: B28B 1/32, B05D 1/12

Značky: velmi, suchých, betonové, směsi, stroj, stříkání, prašných, materiálů

Text:

...těsnící deska il, která je zhotovena z vhodného materiálu, a dále vyfukovač gg a vstup 13 stlačeného vzduchu. Hlava gg stroje je otočné uchycena na straně vyfukovače łg e na protilehlé straně pomocí dvou čepů v obvodovém rámu 11,který je po stranách otočné uchycen do dvou pák 12. Páky 12 jsou na jedné straně pomocí čepů uchyceny v závěsech rámu Q stroje a na druhé straně jsou opatřeny stahovscími ärouby gg,kterými je seřizován přítlak...

Zapojení převodníku efektivní hodnoty střídavého napětí na střední hodnotu proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233581

Dátum: 01.02.1987

Autori: Kondr Pavel, Černý Jiří, Cvrk Karel

MPK: G05F 1/45

Značky: převodníku, proudu, zapojení, hodnotu, střídavého, hodnoty, střední, efektivní, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace průmyslových procesů a osvětlovací techniky a řeší zapojení převodníku efektivní hodnoty střídavého napětí na střední hodnotu proudu. Výstupní signál se získává vhodným kmitočtově závislým zpracováním vstupního signálu. Výstup převodníku lze zapojit přímo do sčítacího uzlu operačního zesilovače. Vynález se využije zejména při návrhu stmívačů, jejichž výstupní napětí nezávisí ne síťovém napětí.

Doměřovací zařízení pro dělení dlouhých materiálů u strojních automatických pil

Načítavanie...

Číslo patentu: 237562

Dátum: 15.01.1987

Autori: Černý Jiří, Barnhofer Manfred

MPK: B23D 47/04

Značky: automatických, strojních, materiálů, dlouhých, doměřovací, zařízení, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Doměřovací zařízení je určeno pro dělení tyčového materiálu na strojních pilách s podávacím zařízením. Doměřovací zařízení umožňuje dělit odřezky delší, než je délka podávacího mechanismu stroje při dodržení dovolené délkové tolerance. Doměřovací zařízení sestává z průchodné válečkové tratě, na které je přestavitelně upevněna lišta s posuvným elektrickým dorazem, který ovládá podávací mechanismus stroje.

Pigmentová pasta vodného typu na bázi železitých pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225580

Dátum: 30.09.1985

Autori: Pilný Milan, Černý Jiří, Svoboda Bohumil, Drobný František, Svoboda Jiří, Pálfy Alexandr

Značky: pasta, pigmentová, vodného, bázi, pigmentů, železitých

Zhrnutie / Anotácia:

Pigmentová pasta vodného typu na bázi železitých pigmentů obsahující anionaktivní anebo ionogenní tenzidy a případně další aditiva, vyznačující se tím, že sestává ze 100 hmot. dílů vodné disperze železitých pigmentů získaných oxidačním srážením síranu železnatého z vodných roztoků vzduchem anebo kyslíkem za přítomnosti hydroxidu amonného o velikosti částic 0,001 až 15 µm a s obsahem vody 10 až 70 % hmot. 0,01 až 3 hmot. dílů tenzidů ze skupiny...

Způsob zpracování kyselých systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226284

Dátum: 15.04.1985

Autori: Svoboda Jiří, Černý Jiří

Značky: systému, způsob, zpracování, kyselých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování kyselých systémů, zejména síranu železnatého a kyseliny sírové, vznikajících při zahušťování štěpné kyseliny z výroby titanové běloby, vyznačený tím,že vodný roztok chloridu vápenatého se nechá zreagovat s vodným roztokem kyselých systémů při teplotě nad 30 °C, načež se provede oddělení vzniklého roztoku chloridu železnatého od sraženiny dihydrátu síranu vápenatého.

Způsob výroby titanové běloby rutilového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224807

Dátum: 01.11.1984

Autori: Černý Jiří, Svoboda Jiří, Pálffy Alexander

Značky: rutilového, běloby, výroby, titanové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby titanové běloby rutilového typu hydrolýzou titanového louhu získaného rozkladem titanové suroviny kyselinou sírovou vyznačený tím, že hydrolýza se provádí při teplotě 80 °C až varu reakční směsi v přítomnosti 101 až 10-5 % hmot. chloridových iontů, vztaženo na obsah kysličníku titaničitého.

Prostředek k regulaci čerpání živin rostlinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 215872

Dátum: 15.07.1984

Autori: Bulena Vladimír, Konrádová Miluše, Vrba Vladimír, Hála Vladimír, Černý Jiří, Němcová Ludmila

Značky: regulaci, čerpání, prostředek, rostlinami, živin

Zhrnutie / Anotácia:

Použití ořechového mořidla na dřevo, připravené varem oxyhumolitu s alkalickým louhem, jako prostředku k regulaci čerpání živin rostlinami.