Černý Jaroslav

Zásuvka na nabíjanie mobilných telefónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5701

Dátum: 04.03.2011

Autor: Černý Jaroslav

MPK: H01R 33/00, H01R 11/00, H01R 13/00...

Značky: nabíjanie, mobilných, zásuvka, telefónov

Text:

...pohľad na zásuvku z obr. 6 a.Zásuvka na nabíjanie mobilných telefónov l je v základnom uskutočnení znázornenom na obr. la a obr. lb tvorená plochým telesom z, ktoré je rozoberateľne ukotvené, výhodne pomocou neznázomených skrutiek,k inštalačnej škatuli i. Teleso g je na vnútornej stene 21 priľahlej inštalačnej škatule 3 vybavené napájacim zdrojom 4 s prívodom Q do neznázomeného zdroja elektrického napätia a na lícnej stene g 2 je vybavené...

Špeciálna stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1350

Dátum: 08.01.1997

Autor: Černý Jaroslav

MPK: A47K 11/04

Značky: špeciálna, stolička

Text:

...gýkresochKonkrétny príklad uskutočnenia konštrukcie špeciálnej stoličky je schématicky znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je čelný pohľad na stoličku so zakrytým odpadovým otvorom, obr.2 bočný pohľad na stoličku pripravenú pre použitie s vybratým vekom ana obr. 3 spodný pohľad na stoličku so znázornením detailného pripevnenia odpadovej nádoby k sedačke.Špeciálna stolička sa skladá z monolitického skeletu, napr.z...

Stojan cyklotrenažéra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 320

Dátum: 08.12.1993

Autor: Černý Jaroslav

MPK: A63B 69/16

Značky: stojan, cyklotrenažéra

Text:

...upínadlom v podobe háka.Príklady prevedenia technického riešeniaStojan cyklotrenažéra pozostáva z opery l a nosníka 2, ktoré sú pevne spojené, napr. zvarené, do tvaru písmena T a sú vyrobené z profilovanej ocele, napr. z oceľových trubiek alebo štvorcových profilov. K nosníku 2 je v jeho hor nej časti pomocou kolíka 2 pripevnené odnímateľné upínadlo4 a v strednej časti kolmo na pozdĺžnu os symetricky priva rená podpera 5 pre uloženie...

Způsob výroby katalytického komplexu chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 269162

Dátum: 11.04.1990

Autori: Huml Miroslav, Kubička Rudolf, Černý Jaroslav, Filip Petr, Macek Vladimír, Pařízek Miroslav

MPK: B01J 27/125, B01J 27/10

Značky: výroby, komplexu, chloridů, hlinitého, katalytického, způsob

Text:

...stupni organické syntězy katalyzovnná tímto katalytiokým komplexem, do kterého se dávkuaí složky komplexu, tj. chlorid hlinitý, LZ-diohloretan a -popřípadě také voda,-přičemž 1,2-dích 1 orstan se popřípadä předem rozpustí v jednotlivých surovinéch, vstupuaícíoh do stupně organické ayntézy a jako aromaticlą uhlovodík pro výrobu komplexu potom slouží směs reakčních komponent obsažené ve stupni organické syntézy, tj. například v...

Zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267225

Dátum: 12.02.1990

Autori: Barabosz Ondřej, Prokop Jiří, Černý Jaroslav, Tkáč Ivan, Jakubec Miroslav, Bena Zdeněk, Stach Josef

MPK: E21D 9/06

Značky: velkého, průřezu, ražbu, podzemních, zařízení

Text:

...operacích, které jsou maximálně mechanizovány a tak se podstatné snižuje podíl ruční práce.Na připojených obrázcích je znázorněn příklad provedení zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno zařízení pro ražbu podzemních děl v podélném ře~ zu, na obr. 2 je znázorněn čelní pohled na pološtít.Zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu sestává z pološítu l, ukladače gostění, pracovní...

Zapojení hydraulického obvodu pro ovládání razicího štítu nebo pološtítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261309

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jakubec Miroslav, Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Černý Jaroslav

MPK: E21D 9/06, E21D 19/04

Značky: razicího, pološtítu, ovládání, zapojení, hydraulického, štítu, obvodů

Text:

...sestává ze zdroje l tlakové kapaliny. z potrubí, z ovladačů 3, gg, gł, které jsou uspořádány do skupin 5, §, Q a ze spotřebíčů g, 39, 3 a dalších prvků. zdroj l tlakové kapaliny, jíž je emulze oleje ve vodě, je vytvořen z dvou agregátůlg, ll s různým pracovním tlakem. které mají společné vyrovnávací nádrže lg. Jeden z agregdtů,například lg, má dvě čerpadla. ovladače g, Žg, gl jsou s výhodou provedeny jako rotační vícepolohové rozvaděče s...

Autobenzin s nízkým obsahem antidetonátorů na bázi olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 259764

Dátum: 15.11.1988

Autori: Schröngut Jiří, Švajgl Oldřich, Marek Miloš, Rybár Petr, Černý Jaroslav, Filip Petr, Lederer Jaromír, Macek Vladimír

MPK: C10L 1/06

Značky: antidetonátorů, bázi, nízkým, olova, autobenzín, obsahem

Text:

...do autobenzinu se nepřekroči obsah chioru 10 ppm hmot což je méně než desetina halogenü pridaných jako vynašeče s alkylolovem. Z definice vynálezu dále vyplývá. že je souvislost mezi koncentraci antidetonátoru v autobenzinu a jeho eloženim daným úrovni destilace zviáště z hlediska oddělení těžkých podilů. Dále je třeba vzít v úvahu hlavní složky a jejich frakce, jejichž poměrem se dá upravit koncentrace antidetonátoru. Z definice vypiývà....

Způsob desodorifikace inertního plynu použitého při přípravě alkydů a nenasycených polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259342

Dátum: 17.10.1988

Autori: Černý Jaroslav, Lešek František, Husák Jiří, Balcar Miroslav

MPK: B01D 53/14

Značky: desodorifikace, alkydů, inertního, plynů, polyesterů, přípravě, nenasycených, způsob, použitého

Text:

...inertního plynu, použitého při přípravě alkydů a nenasycených polyesterú.Jeho podstata spočívá v tom, že vystupující inertní plyn se promývá jednostupñově kononetrovsným roztokom močoviny, teplým 25 až 80 °C, případně upraveným na pH 6 až 10 přídavkem vodných roztoku slabých kyseliny, zejména kyseliny octcvé nebo přídavkem slabých zásad, zejména vodného roztoku čpavku, uhličitanu sodného či draselného nebo velmi zředěnýn roztokom silných...

Způsob výroby benzenu hydrodealkylací směsi alkylbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259306

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lederer Jaromír, Hamouz Emil, Macek Vladimír, Rybár Petr, Schöngut Jiří, Soldát Miloslav, Krupička Michael, Fulín Petr, Černý Jaroslav

MPK: C07C 6/12, C07C 15/04

Značky: alkylbenzenu, směsi, výroby, benzenu, způsob, hydrodealkylací

Text:

...°c a tlaku 1 až 10 MPa v přítomnosti vodíku nebo na katalyzátoru obsahujícím 12 až 28 hmot. oxidu draselného R 20, 1 až 3 E hmot. oxidu vanadičného V 205, 36 až 44 hmot. 3 oxidu molybdenového M 003, 1 až 3 hmot. oxidu titaničitého T 102 a 1 až 2 Q hmot. oxidu chromitého Crzoa při teplotách 450 až 600 °C a tlaku 0,1 až 0,5 MPa v přitomností vodní páry nebo konečně rafinací na tabletované směsi uhličitanu draselného a vápenatého (KZCOB CaC...

Způsob výroby benzenu ze zbytkových směsí odpadajících při syntéze etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256672

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rybár Petr, Soldát Miloslav, Schöngut Jiří, Hamouz Emil, Macek Vladimír, Lederer Jaromír, Černý Jaroslav, Krupička Michael, Fulín Petr

MPK: C07C 15/04

Značky: odpadajících, výroby, etylbenzenu, způsob, zbytkových, syntéze, směsi, benzenu

Text:

...výroby benzenu ze zbytkových směsi odpadajících při syntéze etylbenzenu, při němž benzen vzniká hydrodealkylací směsi alkylbenzeuů, zejména dietylbenzenú, trietylbenzenů a výšealkylovaných benzenů za přítomnosti katalyzátorú na bázi oxidu chromu naneseného na oxidu hliníku při teplotách 540 až 660 OC a tlacích 3,0 až 10,0 MPa, přičemž se další produkty hydrodealkylace dále využívají v etylénové jednotce, z nichž etan se vrací do pyrolýzy a...

Způsob zpracování polyalkylbenzenů obsahujících chlorované uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256308

Dátum: 15.04.1988

Autori: Filip Petr, Rybár Petr, Eckert Egon, Švajgl Oldřich, Černý Jaroslav, Lederer Jaromír, Macek Vladimír, Schöngut Jiří

MPK: C10G 59/02

Značky: způsob, polyalkylbenzénu, zpracování, obsahujících, uhlovodíky, chlorované

Text:

...obsahující polyalkylbenzeny má bod veru mezi 150 až 25000 a těžký benzin mezi 80 až 20000,výhodně 110 až 18000. Hydrorafinačni katalyzátor obsahuje 15 až 25 hmot. sulfiöů molybdenu, kobaltu a/nebo niklu na game alumině a reformovací katelyzátor 0,3 až 0,4 hmot. platiny a příp. rhenia. objemové rychlosti jsou 2 až 6 hl na hydrorafinací, 1 až 2,5 h 1 na reformingu, přičemž objemový poměr cirkulujících plynů je v obou stupních mezi 100 až...

Zařízení pro vyrovnávání axiálního natočení razicích štítů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255970

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černý Jaroslav, Jakubec Miroslav, Oubrychta Pavel

MPK: E21D 9/06

Značky: zařízení, natočení, štítu, axiálního, razicích, vyrovnávání

Text:

...štítu po obvodě tělesa štítu,podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že těleso štítu je vybavena alespoň dvěmi výklopnými hydraulickými válci uloženými rovnoběžně s osou tělesa štítu a uchycenými tangenciálně výklopně v kloubovém uložení pomocí vodící kulisy a přestavovacího mechanismu.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají zejména v možnosti jednoduché úpravy uspořádání přímo tlačných válců štítu.Na přiložených výkresoch je...

Prostředek k snížení emise formaldehydu z rozpouštědlových formaldehydových kondenzačních pryskyřic a technických produktů na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255681

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ďurišová Júlia, Šíma Milan, Ferenčík Igor, Drábek Jan, Černý Jaroslav, Piskla Štefan

MPK: C09D 3/54, C09D 3/50

Značky: prostředek, snížení, produktů, kondenzačních, jejich, rozpouštědlových, formaldehydových, technických, formaldehydu, bázi, pryskyřic, emise

Text:

...k dosažení antiemisních účinků, přičemž její použitelnost je vázána na přítomnost specifikovaných alkoholu, alkyléteralkoholů a alkyléter alkoholesterů. Taková řešení dosud nebylo v líteratuře publikováno. Výhodou prostředku podle vynálezu je mimořádně jednoduchá příprava z běžně dostupných surovín, jednoduchá aplikace a především vysoký účinek při malých přídavcích, 3 255681které prakticky neovlivňují funkční vlastnosti formaldehydových...

Způsob přípravy dikyandiamidových kondenzátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254841

Dátum: 15.02.1988

Autori: Starý Stanislav, Jelínek Karel, Černý Jaroslav, Drábek Jan, Šíma Milan

MPK: C08G 12/16, C08L 63/00

Značky: způsob, kondenzátu, dikyandiamidových, přípravy

Text:

...vytvrzenć pomoci těchto kondenzátů výborná mechanické vlastnosti a dobrou chenickou odolnost.K přípravě kondenzátů podle tohoto vynálesu postačuje dikyandiaid běžně obchodní kvality. Rejčastěěin aldehyden je fornaldehyd, obvykle ve vodnćn roztoku různé koncentrace, v úvahu může přicházet i acetaldehyd, glyoxal apod. Kromě uvedených cyklických ketonñ lze použit i jejich honologů. Z aninotriasinů prioháseji v úvahu předevěin nelanin a...

Způsob výroby etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za použití Friedel-Craftsova katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255084

Dátum: 15.02.1988

Autori: Macek Vladimír, Filip Petr, Černý Jaroslav, Kvapil Zdeněk, Huml Miroslav

MPK: C07C 15/073

Značky: použití, friedel-craftsova, způsob, etylenem, katalyzátoru, benzenu, etylbenzenu, výroby, alkylaci

Text:

...podle vynálezu lze provádět taktoDo nádoby opatřené míohadlem a chráněné proti korozi chloridy a kyselinou chlorovodíkovou se předloží aromatický uhlovodík, uvede se do chodu míchadlo a za neustálého míchání se do nádoby nasype požadované množství chloridu hlinitého. Nádoba se uzavře a do vzniklé suspenze A 1 C 13 v aromatické komponentě se za stálého mícháni postupně nadávkuje potřebné množství vodného roztoku chloridu hlinitého. Po...

Mechanizovaný razicí štít s výložníkovou frézou a kruhovým ukládačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236358

Dátum: 01.11.1987

Autori: Procházková Věra, Jakubec Miroslav, Černý Jaroslav

Značky: razicí, mechanizovaný, štít, ukládačem, frézou, kruhovým, výložníkovou

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizovaný razicí štít s výložníkovou frézou a kruhovým ukládačem ostění je určen pro ražení podzemních děl liniového charakteru. Konstrukce mechanizovaného razicího štítu je uspořádána tak, že výložníková razicí fréza, kruhový ukladač ostění i pracovní plošina jsou uloženy na samostatném suportovém mostě. Suportový most je v přední části kloubově spojen se štítem a v zadní části vystupující ze štítu, se prostřednictvím kluzných opěr opírá o...

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 253100

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šíma Milan, Starý Stanislav, Černý Jaroslav, Hájková Bohuslava, Jelínek Karel

MPK: C08G 59/54, C08L 63/00

Značky: termoreaktivní, práškové, kompozice, epoxidové

Text:

...alkoholu, a to především od alkylenglykolů a polyalkylenglykoů.Technicky nejvýznamnější jsou epoxidové pryskyřice na bázi 4,4-dihydroxydifenylpropanu. Epoxidovými sloučeninami mohou být též polyglycidylestery alifatických. cykloalifatiokých a aromatických kyselín, jako např, kyseliny adipové, sebakové, azelainové, dimerizovaných nenasycených mastných kyselín, kyseliny ftalové, trimellitové, kyanurové a isokyanurové, dále...

Způsob výroby etylbenzenu se sníženým obsahem chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238715

Dátum: 16.03.1987

Autori: Zdebski Otakar, Černý Jaroslav, Filip Petr, Huml Miroslav, Rusý Josef

MPK: C04C 2/22

Značky: chlóru, způsob, etylbenzenu, výroby, sníženým, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby etylbenzenu se sníženým obsahem chloru alkylací benzenu etylenem za přítomnosti katalyzátoru, kterým je kapalný komplex chloridu hlinitého, při kterém se reakční produkt destilačně dělí na cirkulující nezreagovaný benzen, vyráběný etylbenzen, dietylbenzenovou frakci a těžké zbytky. Pro snížení obsahu chloru v získaném etylbenzenu se čerstvý benzen přidává na vstup do destilačního dělení produktu alkylace v množství, že koncentrace...

Primární zinkochloridový elektrochemický zdroj proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234457

Dátum: 01.03.1987

Autor: Černý Jaroslav

MPK: H01M 6/08

Značky: zdroj, primární, zinkochloridový, proudu, elektrochemický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru primárních zinkoburelových elektrochemických zdrojů proudu a řeší současně problém úniku elektrolytu mimo článek a zvýšení elektrochemické kapacity článků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do obvykle používané katodové směsi tvořené elektrolytickým nebo chemicky připraveným burelem a sazemi ve vzájemném hmotnostním poměru 1:(0,11 až 0,22) je přidán elektrolyt tvořený chloridem zinečnatým, chloridem amonným a vodou ve...

Aglomerované desky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234437

Dátum: 01.03.1987

Autori: Coufalík Jaroslav, Hubatsch Horst, Kožuch Jiří, Černý Jaroslav, Martínek Jiří, Mikšová Filomena, Pánek Jiří, Novotný Milan, Vaněk Izidor

MPK: B32B 21/02

Značky: výroby, desky, způsob, aglomerované, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Aglomerované desky na bázi lignocelulózové hmoty a syntetického pojiva tvořeného aminoaldehydovou pryskyřicí, aminosloučeninou, tvrdidlem, hydrofobizačním činidlem a popřípadě aditivy ze skupiny fungicidů, retardérů hoření, plniv, pigmentů a barviv. Tyto aglomerované desky se vyznačují velmi nízkým únikem formaldehydu, maximálně 5 mm na 100 g desky, a jsou vhodné zejména pro výrobu nábytku a tvorbu interiéru staveb.

Způsob výroby etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247941

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pařízek Miroslav, Macek Vladimír, Huml Miroslav, Černý Jaroslav, Filip Petr

MPK: C07C 2/68

Značky: způsob, etylbenzenu, výroby

Text:

...a kapalných fázích. Pevné fáze tvoří nerozpuštěný AlC 13 a redukovadlo kapalnou polární fázi Hcl, vlhkosti aromátů a případně voda dávkovaná do přípravy katal. komplexu nepolární fázi aromáty.V kapalných fázích je částečně rozpuštěn AlCl 3 a redukovadlc. Volný chlor je jednak vázán na pevný A 1 Cl 3 a dále je rozpustěn v obou kapalných fázích, kde v polární fâzi probíhä redukce optimálně a je vyjádřena standardním redox potenciálem R° -...

Separační tkanina niklo-kadmiových akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247505

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pelinka Emil, Černý Jaroslav

MPK: H01M 2/14

Značky: niklo-kadmiových, tkanina, separační, akumulátorů

Text:

...stálá a nebotná.Podstatou vynálezu je tkanina plošné hmotnosti 34 až 42 g/m 2, s dostavou osnovy 38 až 42 nití na centimetr a dostavou útku 23 až 30 nití na centimetr. Osnova i útek jsou z hladkého multifilního polypropylenového hedvábí celkové jemnosti 40 až 60 dtex, o 10 až 24 elementár~ ních vláknech bez ohledu na tvar průřezu elementárních vláken.Polypropylenové hedvábí může obsahovat ve své hmotě běžná aditiva,jimiž se...

Způsob výroby pryskyřic z těžkých produktů pyrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247496

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zelenka Jan, Černý Jaroslav, Kvapil Zdeněk, Navara Milan

MPK: C08F 32/08

Značky: pryskyřic, těžkých, pyrolýzy, výroby, způsob, produktů

Text:

...benzinu, z něhož se destilačně oddělí C 5 laci při tlaku 10 až 40 kPa, teplotě v hlavě 75 až 95 OC, ve spodku 140 až 170 OC při minimálnim teplotním spádu ve vařáku kolony.-frakce a zbytek se podrobi vakuové desti Základem technologického postupu přípravy suroviny pro polymeraci na pryskyřice je zabráněni přístupu kysliku a šetrná vakuová destilace s malým tepelným zatíženim na krátkou dobou prodlení při destilaci a ohřevu nástřiku na vyšší...

Způsob výroby etylbenzenu se sníženým obsahem monochlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233540

Dátum: 15.08.1986

Autori: Filip Petr, Macek Vladimír, Kvapil Zdeněk, Huml Miroslav, Černý Jaroslav

MPK: C07C 15/073

Značky: výroby, etylbenzenu, obsahem, monochlorbenzenu, způsob, sníženým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za přítomnosti kapalného komplexu chloridu hlinitého jako katalyzátoru, při němž se dosahuje sníženého obsahu monochlorbenzenu v hotovém produktu snížením chloru v recirkulované dietylbenzenové frakci při jejím oddělování od těžkých zbytků na obsah nižší než 100 ppm hmot. Destilační oddělení dietylbenzenové frakce od těžších destilačních zbytků probíhá při refluxním toku větším než...

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232316

Dátum: 15.07.1986

Autori: Černý Jaroslav, Kubička Rudolf, Kvapil Zdeněk

MPK: C10C 1/10

Značky: pyrokatechinu, homologů, izolace, fenolových, směsi, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí. Vynález se týká izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí, získaných z produktů zplyňování a karbonizace uhlí, při němž se pyrokatechin a jeho homolog oddělují ze směsi fenolů destilací ze pomoci uhlovodíkových ropných frakcí vroucích v rozmezí 150 až 280 °C destilací při atmosférickém tlaku nebo tlaku 13,3 až 60 kPa, případně za přídavku přímé vodní páry. Po...

Způsob odstraňování katalyzátorů reakce fenolu s formaldehydem z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 231828

Dátum: 15.06.1986

Autori: Smrčka Jindřich, Černý Jaroslav, Kaška Jiří, Šňupárek Jaromír, Drábek Jan, Makovský Leopold

MPK: C08F 6/08

Značky: vodných, odstraňování, katalyzátoru, způsob, pojiv, rezolových, formaldehydem, roztoku, fenolformaldehydových, fenolů, reakce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování katalyzátorů reakce fenolu s formaldehydem z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv, a to stykem těchto roztoků s větším než ekvivalentním množstvím karboxylového měniče iontů na bázi polyakrylové nebo polymethakrylové kyseliny po dobu potřebnou k dosažení hodnoty pH roztoku pojiva 8,0 až 6,6 a následným oddělením roztoku pojiva od iontoměniče. Jeho podstata spočívá v tom, že po oddělení...

Způsob předúpravy uhlovodíkové suroviny pro zpracování pyrolýzou rozpouštědlovou extrakcí aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231688

Dátum: 01.05.1986

Autori: Svoboda Jiří, Vitvar Milan, Kvapil Zdeněk, Eckert Egon, Marek Miloš, Černý Jaroslav, Oháňka Vlastimil, Schöngut Jiří

MPK: C10G 55/04, C07C 7/10

Značky: uhlovodíkové, předúpravy, extrakci, pyrolýzou, aromatických, rozpouštědlovou, suroviny, uhlovodíku, zpracování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu předúpravy uhlovodíkové suroviny spočívající v extrakci aromatických uhlovodíků kapalným rozpouštědlem, při němž se ropná trakce vroucí v rozmezí 250 až 550 °C extrahuje směsi rozpouštědel o složení 50 až 99,9 % hmot. metanolu, 0,05 až 50 % hmot. isobutanolu a 0 05 až 20 % hmot. vody při teplotě 20 až 55 °C, atmosférickém tlaku a hmotnostním poměru rozpouštědla k surovině 0,5 až 6, a rafinát se vypírá vodou. Takto...

Prostředek pro vyvolávání říje u hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 229719

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šeda Miroslav, Spáčil Jiří, Beran Miloš, Aušková Marie, Rašková Helena, Křepelka Jiří, Král Josef, Krajíček Alois, Řežábek Karel, Pospíšil Arnošt, Krejčí Petr, Chlebounová Jana, Černý Jaroslav, Černý Antonín

MPK: C07D 457/04, C07D 457/12, A61K 31/48...

Značky: hospodářských, vyvolávání, říje, zvířat, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku pro vyvolávání říje u hospodářských zvířat, který obsahuje jako účinnou látku ergolinový derivát obecného vzorce I nebo II, inhibující sekreci prolaktinu a tím zvyšující sekreci gonadotropinů v adenogypofýze zvířat. Prostředek, který lze podávat perorálně nebo panterálně, je určen pro regulaci říje a laktace u hospodářských zvířat, především u prasnic a krav.

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221373

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kvapil Zdeněk, Kubička Rudolf, Černý Jaroslav

Značky: způsob, homologů, izolace, pyrokatechinu, fenolových, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy pyrokatechinu a jeho homologů izolací z fenolových směsí z produktů zplyňování a karbonizace uhlí, zejména z koncentrátu dvojmocných fenolů z fenosolvánových extrudátů, při němž se pyrokatechin a jeho homology oddělují ze směsi fenolů destilací pomocí uhlovodíků vroucích v rozmezí 150 až 280 °C, přičemž při izolaci pyrokatechinu se pracuje s výhodou s uhlovodíkovou frakcí, vroucí v rozmezí 180 až 220 °C a při...

Způsob isolace naftalenu z pyrolýzního oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221066

Dátum: 15.01.1986

Autori: Černý Jaroslav, Kusý Vladimír, Schöngut Jiří, Kvapil Zdeněk

Značky: pyrolýzního, způsob, oleje, naftalenu, isolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace naftalenu o čistotě nejméně 98 % z pyrolyzního plynového oleje tak, jak odpadá z olefinické jednotky nebo po úpravě, při kterém se pyrolýzní plynový olej podrobí krystalizaci při teplotách -10 až 40 °C, výhodně 0 až 30 °C a získaný krystalický naftalen se promývá roztokem metanolu s 0 až 30 % hmot. vody, výhodně 4 až 6 % hmot. vody. Pro získání naftalenu o čistotě nad 99 % se pyrolýzní plynový olej podrobí...

Lineární Fresnelova čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218367

Dátum: 15.02.1985

Autori: Malý Miroslav, Tůma Josef, Černý Jaroslav, Hajfler Jaroslav, Jaška Karel, Nábělek Bohumil

Značky: fresnelova, lineární, čočka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolektorů slunečního záření pro využití sluneční energie k ohřevu vody nebo jiné kapaliny. Řeší je geometrické uspořádání jednotlivých optických prvků Fresnelovy čočky za účelem umožnění její efektivní výroby válcováním skloviny. Matematickými vztahy mezi rozměry jednotlivých optických prvků lineární Fresnelovy čočky je vyjádřeno uspořádání, při kterém je minimalizováno přemísťování tuhnoucí skloviny pod pracovním válcem....

Způsob komplexniho zpracování pyrolyzních olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217164

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pošíval Jaromír, Brzobohatý Pavel, Schöngut Jiří, Petráš František Ing, Cír Jaroslav, Sokol Ludvík, Černý Jaroslav

Značky: pyrolyzních, způsob, komplexního, zpracování, olejů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká komplexního zpracování pyrolyzních olejů jako těžkého a lehkého pyrolyzního oleje, při němž se těžký pyrolyzní olej o destilačním rozmezí 245 až 500 °C, případně ve směsi s jinými uhlovodíkovými surovinami v podobném destilačním rozmezí, podrobí parciální oxidaci směsí kyslíku a vodní páry, a vzniklým vodíkem, nebo/a vodíkem vyrobeným konverzí produktu parciální oxidace, se hydrogenuje lehký pyrolyzní olej o destilačním rozmezí...

Zařízení pro výrobu etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224108

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kubička Rudolf, Nečesaný František, Svoboda Karel, Kopecký Ivan, Filip Petr, Maršík Jaroslav, Černý Jaroslav, Kvapil Zdeněk, Huml Miroslav, Sýkora Milan

Značky: etylbenzenu, výrobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za přítomnosti kapalného katalytického komplexu připraveného z chloridu hlinitého, sestávající se z nejméně jednoho samostatně pracujícího alkylačního reaktoru a dále odlučovače katalytického komplexu, kondenzačního systému a návazných aparátů pro zpracování alkylačních produktů, vyznačující se tím, že na vstupu reakčních komponent do alkylačního reaktoru (1a) je zabudováno dispergační...

Koncentrační kolektor slunečního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 224171

Dátum: 01.07.1984

Autori: Malý Miroslav, Černý Jaroslav, Hajfler Jaroslav, Nábělek Bohumil, Jaška Karel

Značky: záření, koncentrační, slunečního, kolektor

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrační kolektor slunečního záření s lineární Tresnelovou čočkou soustřeďující sluneční záření na absorbér o účinné délce odpovídající účinné délce této čočky, vyznačující se tím, že absorbér /2/ je uložen přestavitelně posuvně podél roviny /3/ kolmé k lineární Fresnelově čočce /1/ a obsahující její fokální přímku /5/, přičemž řídicí křivkou posuvného uložení je kružnice /k/ se středem /S/ ležícím mezi lineární Fresnelovou čočkou /1/ a...