Černý Jan

Múčna zmes vhodná na prípravu pekárenských výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2331

Dátum: 10.12.1999

Autori: Černý Jan, Ugorčák Ľudovít

MPK: A21D 2/02, A21D 2/14

Značky: přípravu, múčna, vhodná, pekárenských, výrobkov

Text:

...pre tých, ktorí majú zvýšenú spotrebu minerálnych látok, t.j. pre športovcov, tehotné ženy a pre ťažkopracujúcich.Z uvedenej zmesi možno pripraviť pekárenske výrobky výbornej kvality a výbomých chuťových vlastností, ktoré si zachovávajú po celú dobu svojej trvanlivosti.Pekárenské výrobky podľa riešenia majú nasledujúce fyzikálne-chemické vlastnostiobsah vody v stierke maximálne 48 hmotn., chlorid sodný vsušine maximálnePri izbovej teplote sa...

Zařízení pro odběr krve z orgánů kadaverů určených k transplantaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270252

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pavlíček Viktor, Roubal Petr, Černý Jan

MPK: A61B 5/14, A61M 1/00, A61B 16/00...

Značky: kadaverů, orgánů, určených, transplantaci, odber, zařízení

Text:

...eorty,ve které Jsou odatupy renálních tepen.Zařízení podle vynálezu zaaiati kanylací propojení aorty nad i pod ledvinami.Je možná provést vytětí eorty s ledvinsmi, eniž by došlo k vylití krve do dutiny břiš-Aní. Přes kenyly je potom prováděn eterilně odběr krve do záaobníků, do kterých Jsou.v přidány potřebné konzerveční a antíkoeguleční preparáty.Krev z kadaverů je zcela plnohodnotná pro transfuzní účely i pro výrobu krevních derivátů...

Zapojenie aparátov pre výrobu kvapalného sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263599

Dátum: 11.04.1989

Autori: Džugan Ivan, Maleček Václav, Duba Lucián, Uhlárik Viktor, Klučovský Pavol, Černý Jan, Ježek Marián

MPK: C01B 17/16

Značky: zapojenie, výrobu, kvapalného, aparátov, sírovodíka

Text:

...je možné .alternatívne vrnaoať trasou 70 recyklovaný sírovodík z výroby, naqpr. tiolu. Skondenzovana síra steká z kondenzátora 5 trasou 32 do reakt-ora 4 sírovodika. Sírovodik z kondenzátora 5 p-ostupuje trasou 36 do výmenníka B, z ktorého ďalej postupuje trasou 37 do výmenníka 10 a z neho postupuje trasou 39-do výmennĺka 12. Z výmenníłça 12 postupuje trasou 41 a ďalej trasou 43 do filtra s dreveným uhlím 14 a/alebo 15. Pri...

Způsob povrchové modifikace implantabilní textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254277

Dátum: 15.01.1988

Autori: Černý Jan, Pospíšil Lubomír, Procházka Rostislav

MPK: A61F 2/06, D06B 19/00

Značky: způsob, implantabilní, textilie, modifikace, povrchové

Text:

...způsob úpravy předmětů, přicházejících do přímého kontaktu s krví nebo jinými biologickými tekutinami, hzejména cévních protěz z inertních syntetických materiálů. Při tomto pracovním postupuse nanáší tromborezistentní vrstva nebo vrstvy na vnější a/nebo na vnitřní stěny implantátů pomocí vysokofrekvenčního výboje, který způsobuje vyloučení tromborezistentní vrstvy nebo vrstev z pracovního média .například z reakčního plynu nebo ze směsi...

Implantabilní textilní útvar v podobě pletené nebo tkané cévní protézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252268

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pospíšil Lubomír, Kramplová Milada, Černý Jan, Procházka Rostislav

MPK: D04B 1/22, A61F 2/06

Značky: tkáně, pletené, textilní, protézy, implantabilní, podobě, útvar, cévní

Text:

...před implantaoí přaderáženín.K odstranění těchto nevýhod a tím k potlečení nežádoucích vlastností některých typů implantabílních textilních útverů eměřuje vynález, který spočívá v modífikací povrchu stěn pletených nebo tkených cévních protéz za účelom doaežení optimální propustností krve odpovídající hemodynamickým poměrům v místě ímplentece. Podle těchto zásad byla vyvinuta rozvětvená pletená cévní protézs, vytvořená ze zákleního úseku spo»...

Nereaktivní ředidla epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230225

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kadleček František, Mleziva Josef, Černý Jan

MPK: C08K 5/05, C08K 5/07, C08K 5/06...

Značky: pryskyřic, ředidla, nereaktivní, epoxidových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je použití nízkomolekulárních kondenzačních produktů cykloalifatických ketonů a/nebo alkoholů, obsahujících dva až tři cykly v molekule, pro ředění epoxidových pryskyřic. Pro ředění se použije 1 až 100 % hmot. těchto produktů vztaženo na epoxidovou pryskyřici. Zvláště výhodné je použití destilačních zbytků z katalytické oxidace cyklohexanu, oxidace cyklohexanolu nebo methylcyklohexanolů nebo katalytické hydrogenace fenolů....

Pletená cévní protéza v jednolícní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 232278

Dátum: 15.06.1986

Autori: Dvořák Jan, Stupin Igor Viktorovič, Černý Jan, Džermakjan Valerij Jurjevič, Zacharov Nikolaj Ivanovič, Filatov Vladimír Nikolajevič, Kasjaněnko Vadim Vasiljevič

MPK: A61F 1/00, D04B 9/42

Značky: jednolícní, pletená, cévní, protéza, vazbě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný pro uplatnění na chirurgických pracovištích zdravotnických zařízení. Předmětem vynálezu je pletená cévní protéza v jednolícní vazbě, umožňující pružnou deformaci při roztažení stěn protézy v podélném a příčném směru k zajištění průchodu pulsové vlny krve. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pletená cévní protéza je vytvořena z nejméně jedné polyuretanové nitě o jemnosti 2,2 tex do 15,6 tex. V jednom provedení je cévní protéza...

Vzduchový autotransfúzní přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 220741

Dátum: 15.12.1985

Autori: Lesný Zdeněk, Černý Jan, Roubal Petr, Kůta Václav

Značky: autotransfúzní, vzduchový, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení a rozvoj vzduchu a krve u zařízení k provádění autotransfúze bez pomoci všeobecného zdroje elektrické energie. Vyznačuje se tím, že tlaková láhev s uzavíracím ventilem je potrubím napojena přes vzduchový čistič a rozvodnou kostku na vzduchové ejektory s tryskami spojenými potrubím s rezervoáry krve, jež jsou spojeny se sběrným rezervoárem krve, s rozvodnými kostkami, uzavíracími elementy a tlakoměry, přičemž do rezervoáru...

Uspořádání spojení segmentů třecích kotoučů diskové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214418

Dátum: 01.07.1984

Autori: Černý Jan, Olšovský Petr, Veleba Stanislav, Partika Antonín

Značky: třecích, diskové, uspořádání, spojení, segmentů, brzdy, kotoučů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spojení segmentů třecích kotoučů diskové brzdy, podstata vynálezu spočívá v tom, že vždy dva sousední segmenty 1 jsou spojeny kloubovou spojkou 10, která se skládá alespoň z jedné vnější části 11, alespoň z jedné vnitřní části 12, které jsou tvořeny tělesem, patřeným po stranách kruhovými výběžky 14, 15 a z vložky 13 se čtyřmi úkosovými plochami 16. Kloubová spojka je svými kruhovými výběžky 14,15 uložena v otevřených válcových...