Černín Milan

Odľahčené hrádzové dvere pre banské hrádzové objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 59

Dátum: 07.07.1993

Autori: Fencl Jaroslav, Černín Milan

MPK: E21F 17/12

Značky: banské, dveře, hrádzové, odľahčené, objekty

Text:

...krycím plechem.Ddlehčené hrázové dveře pro důlní hrázové objekty podle užitného vzoru mají výhodu v tom, že konstrukčním situováním jednotlivých prvků se rovnoměrně rozloži napěťové stavy v materíá 1 u,a tim náklady na výrobu se sníží použitím nárokovaných konstrukčních prvků. Se dveřmi je znazší manipulace. Zvýši se bezpečnost a spolehlivost jednotlivých hrázových objektů. Navrhované řešení rovněž podstatné2 snižuje délku svárú, které jsou...

Bezpečnostní vodní korýtko pro protivýbuchové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 269648

Dátum: 11.04.1990

Autori: Černín Milan, Kaštil Jaroslav, Zatloukal Jan

MPK: E21F 5/14, E21F 5/00

Značky: vodní, korýtko, uzávery, protivýbuchové, bezpečnostní

Text:

...odstraňuje bezpečnostní vodní korýtko pro protivýbuchové uzá věry, které je tvořenoprotvarovanou nádobou a víkem, vodicím nâatavcem a plováken,kde nádoba je protvarováne zkosenými destrukčními hranami na horním zpevněném okraji,po obvodu a na dvou a dvou protilehlých zkosených stěnách, na rohových stěnách i na dně, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že zkosené destrukční hrany dna jsou ve sve ose nespojítě protvarovany,...

Bezpečnostní vodní korýtko pro protivýbuchové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 258380

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zatloukal Jan, Kaštil Jaroslav, Černín Milan, Lukeš Michal

MPK: E21F 5/14

Značky: korýtko, bezpečnostní, protivýbuchové, vodní, uzávery

Text:

...což má za následek dokonalejší vytvoření vodní tříště a spolehlivější uhašení následného výbuchového plamene. Z uvedeného vyplývá, že nově vytvořené destrukční hrany značně snížily riziko nadměrné tolerance rázové houževnatosti a zlepšily tříštivost bezpečnostního korýtka,tedy i účinnost protivýbuchových uzávěr.Rovněž víka umožnila maximální snížení odparu vody a snadnou kontrolu její hladiny a měla tedy vliv na zvýšení celkové účinnosti....

Konštrukčný materiál pre banské protipožiarne nádržky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230853

Dátum: 15.11.1986

Autori: Giláni Vladimír, Petrů Kamil, Lukeš Michal, Holička Marián, Černín Milan, Marhoun Otto

MPK: C08L 25/06

Značky: konštrukčný, nádržky, banské, materiál, protipožiarne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka protipožarnej ochrany uhoľných baní. Rieši zloženie vhodného konštrukčného materiálu pre nádržky na požiarnu vodu. Konštrukčným materiálom je zmes 10 až 40 hmotn. % vytláčacieho typu húževnatého polystyrénu o indexe toku taveniny menšom než 6 g za 10 minút a 90 až 60 hmotn. % vstrekovacieho typu štandardného polystyrénu o indexe toku taveniny väčšom než 15 g za 10 minút. Zmes môže byť zafarbená prísadou pigmentov. Nádržky...