Černiansky Ladislav

Mazací olej pre tvárnenie kovov za studena rozvalovaním a lisovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 260330

Dátum: 15.12.1998

Autori: Černiansky Ladislav, Rusnáková Anna, Tupý Daniel, Heinrich Ivan, Pleva Ján, Chaban Vladimír, Klucho Pavol

MPK: C10N 40/20, C10M 167/00

Značky: kovov, rozvalovaním, studena, mazací, tvárnenie, lisováním

Text:

...°C, s výhodu 12 až 25 mm . s 1 pri 50 °C. Mazací olej pre tvarnenie kovov za studena je bližšie uvedený nasledujúoimi prikladmi. ktoré rozsah vynálezu neobmedzujú.Mazaci olej pozostáva z 0,5 hmotnostných blokovvého kopolyméru etylénoxidu a propylénoxldu, z 2,2 hmotnostných zinočnatej soli izobutyl-dodecyldltioiosiorečnej kyseliny, z 1 hmotnostného 2,6-di-terc.hutylmetylielnolu, z 0,2 hmotnostných m 0 noetanolamínu, z 0,5 0/0 lanolinu a...

Elektrolyt pre elektrochemické značenie popisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260158

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kysucký Tibor, Černiansky Ladislav, Majerčík Ľubor

MPK: C25F 3/02

Značky: elektrolyt, elektrochemické, popisu, značenie

Text:

...salycilanu súdneho alebo draselného z 0,02 až 0,04 hmotnostných kyseliny sorbovej alebo z 0,1 až 15 hmotnostných soli kyseliny sorbovej, z 0,05 až 1 hmotnostného banztriazolu, z 0,1 až 0,5 soli kyseliny etyléncliamlntetraoctovej, z 0,04 až 2 hmotnostných kyseliny vinnej a/alebo citrónovej alebo solí kyseliny vinnej a/alebo citrónovej a zvyšok do 100 tvorí voda. Elektrolyt môže ďalej obsahovať 0,1 až 2 hmotnostné hydrogénfosforečnanu...

Odpeňovací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264731

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kostúr Tibor, Polievka Milan, Černiansky Ladislav, Jurečková Emília, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Paulovič Milan

MPK: C11D 1/835

Značky: prípravok, odpeňovací

Text:

...ale tie sú zreteľne menej účinné a navyše ešte výraznejšie zvyšujú viskozitu odpeňovača a tým aj obmedzujú jeho aplikačné možnosti. Nežiadúcou prímesou je aj voľný dietanolamín a trietanolamín, napokon i voľný monoetanolamín. Naproti tomu prípadné prímesi amínoetylesterov karboxylových kyselín C 16 až C 20 majú pozitívny účinok.Etanolamidy (rozumie sa monoetanolamidy, resp. 2-hydroxyetylamidy karboxylových kyselín) nasýtených...

Kaliaci prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238853

Dátum: 15.05.1987

Autori: Majerčík Ľubor, Černiansky Ladislav, Dávid Bohdan

MPK: C21D 1/60

Značky: kaliaci, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedeného účelu sa dosiahne, ak sa použije kaliaci prostriedok na báze vody podľa vynálezu, ktorý pozostáva z 0,10 až 45 hmotnostných % polyetylénglykolov o strednej molekulovej hmotnosti 130 až 6000, alebo mono-, di-, tripropylénglykolu, alebo ich zmesi, pričom 0,10 až 45 hmotnostných % polyetylénglykolov je tvorené s výhodou polyetylénglykolom o strednej molekulovej hmotnosti 6000. Ďalej pozostáva z 0,03 až 2,5 hmotnostných % kopolyméru...

Zmes s voduvytesňujúcim účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 225195

Dátum: 15.04.1986

Autori: Meheš Pavol, Černiansky Ladislav, Smrek Peter

Značky: účinkom, voduvytesňujúcim

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes s voduvytesňujúcim účinkom, a prípadne aj konzervačným účinkom vyznačená tým, že pozostáva z 80 až 99,5 hmot. % uhľovodíkov, najmä ropných frakcií s bodom varu 85 °C až 350 °C, z 0,3 až 19 hmot. percent polypropylénglykolu, s výhodou polypropylénglykolu o molekulovej hmotnosti 1000 až 4000 a/alebo produktu polyadície propylénoxidu na alkohol, s výhodou na alkohol s troma skupinami OH, z 0,0025 až 7 hmot. % vyššie vrúcej uhľovodíkovej...

Elektrolyt pre elektrochemické značenie popisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220286

Dátum: 15.02.1986

Autori: Talavašková Daniela, Černiansky Ladislav

Značky: popisu, elektrochemické, elektrolyt, značenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zloženie elektrolytu, ktorý umožňuje výrazný a rýchly elektrochemický popis na kovový povrch. Elektrolyt nie je korózne ani hygienicky nebezpečný. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že ako elektrolyt sa použije zmes podľa autorského osvedčenia č. 201428 (PV 9174-78) vyznačená tým, že obsahuje sódne soli kyseliny etyléndiamíntetraoctovej, kyselinu citrónovú a/alebo vinnú a/alebo ich soli, kyselinu sorbovú a imid...

Zmes na protikoróznu ochranu kovových výrobkov, zvlášť výrobkov oceľových v kombinácii s gumou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220285

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hanuliaková Anna, Valková Gabriela, Černiansky Ladislav

Značky: kovových, zvlášť, oceľových, gumou, protikoróznu, kombinácii, výrobkov, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na protikoróznu ochranu kovových výrobkov, zvlášť výrobkov oceľových v kombinácii s gumou, vyznačená tým, že pozostáva z 0,5 až 70 % hmotnostných zmesi alkoholu, najmä glycerínu a/alebo polyetylénglykolu s výhodou polyetylénglykolu o strednej molekulovej hmotnosti 300 až 6000 a/alebo propylénglykolu, s výhodou mono, di a tripropylénglykolu, z 0,05 až 16 % hmotnostných zmesi dusitanu alkalických kovov, najmä dusitanu sodného a...

Zmes s protikoróznym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 216266

Dátum: 15.05.1984

Autori: Černiansky Ladislav, Socha Jiří

Značky: účinkom, protikoróznym

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes s protikoróznym účinkom na ochranu súčiastok zo zliatin železa, najmä ložiskových krúžkov, pred atmosférickou koróziou podľa autorského osvedčenia č. 216265 (PV 28080) vyznačujúca sa tým, že obsahuje 0,5 až 70 % hmotnostných alkanolamínu alebo alkylamínu počtom uhlíkov v molekule 2 až 18 s výhodou oktadecylamínu alebo ich zmesi, 0,5 až 7 % hmotnostných komplexotvorného činidla s výhodou štvorsódnej soli kyseliny etyléndiamíntetraoctovej a...

Zmes s protikoróznym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 216265

Dátum: 15.05.1984

Autori: Černiansky Ladislav, Socha Jiří

Značky: účinkom, protikoróznym

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes s protikoróznym účinkom na ochranu súčiastok zo zliatin železa, najmä ložiskových krúžkov, pred atmosferickou koróziou vyznačená tým, že pozostáva z 5 až 90 % hmotnostných kondenzátu alkanolamínu a vyššej mastnej kyseliny alebo oxietylovaných alkanolamidov vyšších mastných kyselín, alebo zmesi týchto látok, s výhodou 22 až 70 % hmotnostných dietanolamidu mastnej kyseliny všeobecného vzorca R je alkyl o C8 až C18, z 0,5 až 20 % hmotnostných...