Černáková Ľudmila

Spôsob povrchovej úpravy papiera chitosanom alebo jeho derivátmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286525

Dátum: 14.11.2008

Autori: Hudec Ivan, Vrška Milan, Černák Mirko, Katuščák Svetozár, Černáková Ľudmila, Bakoš Dušan

MPK: D21H 17/00, D21H 13/00

Značky: úpravy, papiera, chitosanom, povrchovej, spôsob, derivátmi

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nanášania chitosanu alebo jeho derivátov na povrch papiera, dokumentov, kníh alebo iných lignocelulózových plošných substrátov aktivovaných plazmou, ktorá je generovaná za atmosférického tlaku. Pôsobením plazmy vznikajú na povrchu papiera aktívne centrá vo forme radikálov alebo funkčných skupín, ktorých zloženie závisí od použitého plynu. Tieto centrá umožňujú kovalentne alebo iónovo naviazať na povrch papiera ochranné vrstvy. Na plazmou...

Spôsob výroby presietenej polymérnej styrén-butylakrylátovej disperzie s časticami typu jadro/obal

Načítavanie...

Číslo patentu: 284001

Dátum: 30.06.2004

Autori: Černáková Ľudmila, Chrástová Viera, Nováková-volfová Petra

MPK: C08F 2/22, C08F 212/08, C08F 12/08...

Značky: polymérnej, časticami, disperzie, presietenej, výroby, spôsob, styrén-butylakrylátovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby presietenej polymérnej styrén-butylakrylátovej disperzie so štrukturovanými latexovými časticami typu jadro/obal, kde polymerizácia prebieha v emulzii dvojstupňovou násadovou syntézou, s kontinuálnym dávkovaním monomérov, pri nízkych teplotách v kyslom prostredí, v systéme obsahujúcom iniciátor, aktivátor a zmesný emulgátor. V prvom stupni syntézy polymerizuje 30 až 45 % hmotn. styrénu bez alebo za prítomnosti funkčného monoméru...

Spôsob prípravy nízkomolekulových polymérov styrénu alebo methylmetakrylátu alebo ich vzájomných kopolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231235

Dátum: 15.06.1986

Autori: Černáková Ľudmila, Füzy Štefan, Štaudner Emil, Beniska Jozef

MPK: C08F 12/08, C08F 20/14

Značky: nízkomolekulových, vzájomných, spôsob, polymérov, styrenu, přípravy, methylmetakrylátu, kopolymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy nízkomolekulových polymérov styrénu alebo methylmetakrylátu alebo ich vzájomných kopolymérov radikálovou polymerizáciou príslušných monomérov, pri ktorom sa ako radikálového iniciatoru a súčasne regulátoru dĺžky reťazca použijú tetraalkyltiuramdisulfidy všeobecného vzorca I kde R je CH3, C2H5, C3H7, C4H9, R´ je CH3, C2H5, C3H7, C4H9 alebo R a R´ dohromady tvoria -/CH2/5-, -/CH2/4 výhodne tetrametyltiuramdisulfidu o koncentrácii...