Čermák Zdeněk

Vstřikovací čerpadlo vznětového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263030

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čermák Zdeněk, Florjánek František, Šedivý Antonín

MPK: F02M 59/20, F02M 39/02

Značky: vznětového, motorů, čerpadlo, vstřikovací

Text:

...pružinou gz e opěrou g§ a Stavěcím šroubem gg. Řídfcí pružina 1 plnícího ventilu lg je přes dosedací objínku 15 plnícího ventilu lg opatřena stavitelnou pákou lg počátku vstřiku a řídící pružina gž přepouštěcího ventilu gg je opatřena přes dosedací objíhku gg přepouštěcího ventilu gg5 mnm stavitelnou päkou gg konce vstřiku. V horní části tělesa 1 čer padla je vytvořen v oblasti přepouštěcího ventilu lg výtlak Vpaliva, V jehož dutině je...

Zařízení s vratnou pružinou pro měření vodorovných posunů uvnitř sypaných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 238471

Dátum: 01.10.1987

Autori: Čermák Zdeněk, Klapetek František, Hampel Arpád

MPK: G01C 15/08

Značky: sypaných, uvnitř, pružinou, měření, posunu, zařízení, těles, vratnou, vodorovných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká in situ, která se provádějí v rámci technicko-bezpečnostního dozoru na sypaných přehradách. Zařízení umožňuje měřit relativní změny polohy většího počtu nepřístupných vnitřních bodů v sypaném tělese. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na tažném lanku, které je uloženo v ohebné hadici je upevněna soustava měrných čidel propojených samostatnými kabely s indikačním nebo registračním zařízením. Tažné lanko je na vnitřním,...

Zařízení pro nepřímé pneumatické měření tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249577

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čermák Zdeněk, Klapetek František, Hampel Arpád

MPK: G01L 7/08

Značky: nepřímé, měření, tlaku, zařízení, pneumatické

Text:

...ve dva oddělené prostory. Jeden z těchto prostoru je propojen trubičkou se snímačem tlakua do druhého je zaústěn přívod k manometru a ke zdroji stlačeného plynu. Když se v obou prostorách vyrovná tlak na membránu docházík uzevření ventilu a na manometru se ustálí tlak odpovídající tlaku ve snímaöi. Hlavní výhodou tohoto zařízení je vyloučení dynamických odporů vedení při vyrovnávání tlaku nad a pod membránou. U existujících zařízení nelze...

Tenzometrický převodník tlaku s pneumatickým odlehčováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 236846

Dátum: 15.03.1987

Autori: Klapetek František, Čermák Zdeněk, Hampel Arpád

MPK: G01L 1/22

Značky: tenzometrický, odlehčováním, převodník, pneumatickým, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Tenzometrický převodník tlaku s pneumatickým odlehčováním se týká dlouhodobých tenzometrických měření tlaků na zabudovaných snímačích, k nimž není za provozních podmínek umožněn přístup. Vynález řeší problém odlehčení dynamometrického, kroužku pomocí tlaku vzduchu přiváděného do prostoru pod pružnou přepážku a tím dosáhnout nezatíženého stavu, čímž se eliminuje posun (drift) nulového čtení na tenzometrech při dlouhodobém zatížení. Tento...

Výtlačný ventil vstřikovacího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234463

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ryšan Václav, Skořepa František, Čermák Zdeněk

MPK: F02M 59/46

Značky: vstřikovacího, ventil, čerpadla, výtlačný

Zhrnutie / Anotácia:

Výtlačný ventil vstřikovacího čerpadla je vytvořen tělesem ventilu se svislým kanálem, na jehož horní vodorovnou plochou dosedá kruhová deska a výtlačným hrdlem s válcovou dutinou přecházející ve svislý průchod. Kruhová deska, dosedající na horní vodorovnou plochu tělesa ventilu, opatřenou kruhovou drážkou napojenou na alespoň jeden svislý průchod, má v horní ploše dva výřezy, vytvářející na kuželce čtyři nárazníky. Celkový průřez výřezu je...

Výtlačný ventil vstřikovacího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236054

Dátum: 01.12.1986

Autori: Skořepa František, Ryšan Václav, Čermák Zdeněk

MPK: F16K 15/06

Značky: ventil, výtlačný, vstřikovacího, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Výtlačný ventil vstřikovacího čerpadla je vytvořen tělesem ventilu se svislým kanálem, na jehož horní vodorovnou plochu dosedá kuželka a výtlačným hrdlem s válcovou dutinou přecházející ve svislý průchod. Kuželka, dosedající do kuželového sedla v tělese ventilu, má v horní ploše dva výřezy, vytvářející na kuželce čtyři nárazníky. Celkový průřez je větší než průřez průchodu ve výtlačném hrdle a mezera mezi nárazníky a horní stěnou dutiny...

Skládací nástavba

Načítavanie...

Číslo patentu: 231414

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kraus Václav, Čermák Zdeněk, Laur František, Vlášek Jan

MPK: B65D 6/16, B65D 19/16

Značky: skládací, nástavba

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skládací nástavby na paletu prostou, která spolu vytvoří přepravní jednotku pro dopravu kusového zboží a umožňuje zpětnou dopravu skládací nástavby tak, že zaujímá pouhých 10 % obsahu v rozloženém stavu a nevyžaduje žádná doplňující zajištění. Podstatou skládací nástavby je to, že je tvořena pěti vzájemně otočně spojenými díly, které jsou opatřeny systémem zajišťujících prvků. Prostá paleta a skládací nástavba jsou spolu pevně...

Kotoučový dynamometr pro měření síly v kotvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 221467

Dátum: 15.02.1986

Autor: Čermák Zdeněk

Značky: kotoučový, měření, dynamometr, síly, kotvách

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které slouží pro kontrolní měření v oboru předpínací techniky používané v inženýrském stavitelství. Je určeno pro dálkové dlouhodobé měření velikosti síly velkých předpínacích jednotek. Kotoučový dynamometr podle vynálezu tvoří v podstatě ocelový kotouč stabilně podložený pod kotvou předpínací jednotky. Měřená síla je úměrná velikosti průhybu, který je zaměřován dálkově pomocí tenzometrického prvku. Měrný prvek sestává...

Polygonální extenzometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 219991

Dátum: 15.10.1985

Autor: Čermák Zdeněk

Značky: polygonální, extenzometr

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru kontrolního měření, prováděného v rámci technicko bezpečnostního dohledu na hydrotechnických stavbách. Slouží k dálkové nepřímé prověrce napjatosti ocelového pancíře štol tlakových přivaděčů, například přečerpacích vodních elektráren. Podstatou zařízení podle vynálezu je ocelové pásmo s kladkami, vsunuté do prstence z uzavřeného tenkostěnného obdélníkového profilu, přivařeného na povrch pancíře. Pásmo je připojeno k...

Pístové vstřikovací čerpadlo, zejména pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 214163

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čermák Zdeněk, Hübner Antonín, Miffek Karel, Polák Ladislav

Značky: pístové, motory, zejména, spalovací, čerpadlo, vstřikovací

Zhrnutie / Anotácia:

U vstřikovacího čerpadla, jehož válec je opatřen jedním plnícím otvorem o větším průměru a jedním škrtícím otvorem o menším průměru je proti plnícímu otvoru vytvořen odlehčovací otvor téhož průměru.

Silový průsakoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 218132

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hampel Arpád, Čermák Zdeněk

Značky: průsakoměr, silový

Zhrnutie / Anotácia:

Silový průsakoměr slouží k průběžnému dálkovému měření množství vody prosakující zemním tělesem do sběrných drénů. Voda protéká nádobou, v níž je vzdouvána Di Riccoovým přepadem, který ustaluje její hladinu na výšce úměrné množství průsaku. Tato výška se určuje nepřímo měřením vztlakové síly působící na plovák fixovaný v konstantní poloze opřením o tuhý siloměr s dálkovým elektrickým přenosem.

Mechanická kotva extenzometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216961

Dátum: 01.09.1984

Autori: Čermák Zdeněk, Hampel Arpád

Značky: kotva, extenzometru, mechanická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřícího zařízení používaného v tunelovém stavitelství při provádění skalních vyrubů. Řeší způsob zakotvení několikastupňového extenzometru do vrtu ve skalním masívu pomocí mechanické kotvy. Podstatou kotvy extenzometru jsou tři opěrné čelisti letmo uložené ve válcovém tělese a vysouvané proti stěně vrtu rozpínacím šroubem, který je natáčen univerzálním montážním soutyčím. Extenzometrické měření s použitím mechanické kotvy může...