Čepický Miloš

Způsob zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263434

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tomola Libor, Pilný Miroslav, Sádlo Luboš, Čepický Miloš, Pech Ladislav

MPK: B01J 19/00

Značky: chlazení, způsob, chemických, zvýšení, zařízení, intenzity

Text:

...jehož teplotanj 4 je vyšší než teplota v separátoru a pak postupně klesá až k teplotě, která je přiměřeně tlakové ztrátě výstupního potrubí vyšší než teplota separátoru. Konkrétní průběh těchto teplot,a tím 1 střední teplotní spád zívisí na výškovém uspořádání zařízení, konstrukcí výměníků a jejich vstupníoh a výstupních potrubí a na tepelném toku.Zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení zvýšením teplotního spádu při stejné teplotě v...

Způsob odstraňování těkavých nečistot z výševroucích a termolabilních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257875

Dátum: 15.06.1988

Autori: Čepický Miloš, Tomola Libor

MPK: B01D 3/00

Značky: nečistot, způsob, výševroucích, termolabilních, látek, zařízení, provádění, způsobu, těkavých, tohoto, odstraňování

Text:

...do tlaku na vstupu do strípovací kolony. Tento interval je obvykle menší než 10 °K, takže teplota páry na vstupu do stripovací kolony je spolehlivěji určitelná z měření tlaku nebo kondenzační teploty ve vnějším prostoru výměníku než měřením ne vstupu do stripovací kolony.Množství stripovací páry je nezávislé na tlaku ve stripovací koloně a je dáno pouze průměrem trysky a tlakem ve vnějším prostoru výměníku.Na připojeněm výkresu je znázorněno...

Způsob výroby kyseliny chlorovodíkové

Načítavanie...

Číslo patentu: 256998

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čepický Miloš, Láska Jan, Šolta František, Scholle Stanislav, Doležalová Ludmila, Machala Miloslav

MPK: C01B 7/01, C07C 39/14, C02F 1/04...

Značky: výroby, chlorovodíkové, kyseliny, způsob

Text:

...azeotropické směsi. V ustáleném stavu se teplota kolony zvyšuje od hlavy dolů k místu nástřiku úměrně křivce složení parní fáze. Při nedostatečném nástřiku pronikne chlorovodikdo kondenzátoru kolony teplota ve hlavě kolony se zvýší a teplotní spád se upraví až k původní teplotě V místě nástřiku. Při nadměrném nástřiku nastane opačný zjev při Stálá teplo» tě ve hlavě poklesne teplota u nástřiku. Náhodné změny ve složení nástřiku vedou k...

Způsob výroby dietylenglykol-bis(alkylkarbonátu) o vysoké čistotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254619

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tomola Libor, Čepický Miloš, Toman Jaromír, Pscheid Jiří

MPK: C07C 69/66

Značky: dietylenglykol-bis(alkylkarbonátu, vysoké, způsob, čistote, výroby

Text:

...a pote se extrahuje vodou, který je předmětem vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že surový dietylenglykol-bis(alľylkarbonát) se nejprve podrobí protiproudému stripování vodní parou za tlaku 5 až 15 kPa a při teplotě v koloně 50 až so °c, při teplotě páry na vstupu do kolony 70 Pc až 120 °c v poměru 0,2 až 0,5 kg páry na 1 kg surového produktu a patní produkt se uvádí na kolonu druhou, pracující za tlaku 4 až 10 kPa a při teplotě 20 až...

Způsob řízení vícestupňové odpařovací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236321

Dátum: 01.01.1988

Autori: Dosoudil Miloslav, Čepický Miloš, Jeřábková Alena

MPK: G05D 23/00

Značky: stanice, odpařovací, vícestupňové, způsob, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu řízení vícestupňové odpařovací stanice s požadovanou konstantní výstupní koncentrací, která je dosahována řízením průtoku páry do vařáku prvního stupně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nastavená hodnota kondenzační teploty nebo tlaku ve vařáku 1. stupně je přestavována podle odchylky v průtoku v některém výstupním proudu a podle odchylky v koncentraci, měřeném v kterémkoliv z kapalných proudů.

Způsob parovodní destilace

Načítavanie...

Číslo patentu: 230029

Dátum: 15.09.1986

Autor: Čepický Miloš

MPK: B01D 3/38

Značky: destilace, parovodní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob parovodní destilace, vyznačený tím, že se kondenzace par odváděných z destilace provádí ve výměníku, chlazeném odpařováním kondenzací vzniklé vodní kapalné fáze za tlaku, sníženého na 30 až 90 % tlaku v destilačním zařízení a takto vzniklá vodní pára se komprimuje a vrací do destilace.