Čepela Vojtech

Reaktor na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5466

Dátum: 07.06.2010

Autori: Čepela Vojtech, Horečný Henrich

MPK: C02F 3/00

Značky: reaktor, čistenie, odpadových

Text:

...separátora, kde bol inak doteraz v tesnej blizkosti umiestnený vstup vnútomej cirkulácie a vstup vody do separátora. Posunutím výšky vstupu vody do separátore dochádza k optimalizovaniu tvorby a aktivácie kalu.S cieľom dosiahnuť aspoň čiastočne laminárne prúdenie vody do vstupu v separátore je dobré, ak vstup čistenej vody do separátora je opatrený trubicami na upokojenie toku vody, výhodne vo forme nadväzujúcich polovíc rúry.Vo výhodnom...

Reaktor na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4698

Dátum: 01.03.2007

Autori: Čepela Vojtech, Horečný Henrich

MPK: C02F 3/00

Značky: čistenie, odpadových, reaktor

Text:

...Ten v tvare malých bubliniek strháva nečistoty z rizikového priestoru škrtiaceho prvku a zároveň svojou funkciou mamutieho čerpania stabilizuje prietokove pomery.Charakteristika škrtiaceho prvku môže byt určená prierezom, ktorého návrh závisí od maximálneho navrhovaného prietoku čístiame, koeficientu nerovnomemosti nátokuodpadových vôd. Prierez je možné meniť, či už kontinuálne- škrtením, napriklad pomocou posuvného doskového zasúvača...

Reaktor na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4382

Dátum: 02.02.2006

Autori: Čepela Vojtech, Horečný Henrich

MPK: C02F 3/00

Značky: čistenie, odpadových, reaktor

Text:

...Týmto usporiadaním sa umožní vytvorit priamo vo vstupnej časti reaktora kalojem pre ukladanie kalu. Zároveň je možné použiť presmerovaný výstup recirkulačného čerpadla na rozohnanie flotovaného kalu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, kde je na obr. l znázomený pohľad na bokowsný prierez reaktorom na čistenie odpadových vôd a na obr. 2 je znázomený nárys uvedeného reaktora na čistenie...