Čepel Ladislav

Zariadenie pre chladenie tepelne namáhaných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260321

Dátum: 15.12.1998

Autori: Banič Dušan, Čepel Ladislav, Kopera Peter

MPK: B21B 27/10

Značky: valcov, zariadenie, namáhaných, chladenie, tepelně

Text:

...sa týka schémy CCD filtra, krorý využíva prvok s náboj-ovou väzbou. Účelom riešenia, je možnosť preiaxdenia CCD fiitrva a použitie klasických CCD posuvných registrov pri konštrukcii filtrov. Podstata riešenia je v tom, že vstupný analógový signál je pripojený na prvok s nábojovtou väzbvo-u, ďalej je signál spracov-ávaný postupne v prvom vzorkovacom obvode, v h-radlovacom obvode, v. signálnovom integrátore, v drulrom vzorkovacom obvode,...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261073

Dátum: 12.01.1989

Autori: Petrovský Antonín, Mikula Bohumil, Čepel Ladislav, Banič Dušan, Siegfried Marian

MPK: F28F 9/04

Značky: tepla, výměník

Text:

...hmotou o nižšom bode tavenia, ako je bod tavenia materialu trubiek, napr. z hliníkového krúžku, upevnenom na volnom konci trubiek.Výhodou predloženého tesnenia výmenníka tepla je, že má vysokú účinnost pri dokonalej odolnosti vôčt zmenám teplot, čím sa predlžuje mnohonásobne životnost výmennĺka. Pritom šacląoviie Ltsporiadanie trubiek zaisťuje sinusové prúdenia odchádzajúcichspalín, čim sa zvýši účinnosť odovzdávania tepla trubkám a...

Sposob valcovania feriticko-martenzitickou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252400

Dátum: 13.08.1987

Autori: Čepel Ladislav, Šimon Arpád, Bachorík Ľudovít

MPK: B21B 1/26

Značky: strukturou, valcovania, spôsob, feriticko-martenzitickou

Text:

...až po navíjaciu teplo~ tu od 300 do 450 °C V závislosti na hrúbke plechu.Výhody vynálezu sú v tom, že u tejto ocele s menej náročným chemickým zložením a stanoveným režimom valcovania za tepla a dvojstupňového laminárneho ochladzovania pásov sa zabezpečujú zvýšené pevnostne vlastnosti spolu so zvýšenou tvárniteľnostou plechov za studena a to ekonomicky výhodným spôsobom už pri valcovaní za tepla v uvedenom rozsahu hrúbok. Pritom sa...