Cengel Peter

Zariadenie na meranie expanzivity kusových látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279247

Dátum: 05.08.1998

Autor: Cengel Peter

MPK: G01F 23/14, G01F 22/02

Značky: meranie, kusových, expanzivity, látok, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na meranie expanzivity tuhých kusových látok meria pri ich mletí malé objemové zmeny niektorých zliatin, alebo niektorých tuhých anorganických látok vzniknutých tavením. Vynález je využiteľný v hutníctve (výroba ferozliatin, troskových systémov, sklených, skleneno-kryštalických sústav a iných).

Sposob zisťovania prepalu ferosilícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266955

Dátum: 12.01.1990

Autor: Cengel Peter

MPK: C22C 35/00

Značky: spôsob, prepalu, ferosilícia, zisťovania

Text:

...zmeraní mernej hmotnosti rovnakého ferosilícia o zrnitosti 2 až 5 mm. Velkost odchylky mernej hmotnosti od tabuľkovej hodnoty pre daný obsah kremíka je nepriamo umerná veľkost hodnoty prepalu pri tavbe ocele.Výhoda uvedeného spôsobu spočíva v možnosti hodnotenia a výberu ferosilícia pred jeho použitím na leqovanie. Vyrobené ferosilícium môže byt z pohľadu prepalu viac, alebo menej vhodné, čo je možné zistit nepriamo meraním a vyhodnotením...

Zariadenie na kontinuálne meranie objemového toku materiálu na dopravnom páse

Načítavanie...

Číslo patentu: 257821

Dátum: 15.06.1988

Autor: Cengel Peter

MPK: G01G 11/16, G01F 1/68, G01G 11/04...

Značky: objemového, kontinuálně, meranie, materiálů, páse, zariadenie, dopravnom

Text:

...podľa zaťaženia, alebo zaplnenia pásu,0 čom rozhodne sypná hmotnosť, zistené z meraného objemového toku. Výhoda použitia uvedeného zariadenia na kontinuálne meranie objemového toku teda spočíva V možnosti efektívneho využitiadopravných liniek, najmä pri doprave rôznorodých materiálov.zariadenie na meranie objemového toku je tvorené plechovým krytom, upevneným na konštrukciupásu, zakrývajúcim pás na určitej dlžke, ktorý ale umožňuje voľný...

Jednotka výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244292

Dátum: 01.05.1988

Autori: Potaneoková Marta, Jokel Igor, Frimm Richard, Martvoo Augustín, Welward Ladislav, Cengel Peter, Rényi Marián, Fakla Igor

MPK: E21D 11/00

Značky: chodby, důlní, výztuže, jednotka

Text:

...konkrétním provozním podmínkám volbou dvou základních provedení jednoduššího, 4 244292 bez přesouvacího zařízení a složitějěího, vybaveného přesouvacím zařízením a ovládáním s různým stupněm automatizace. Jednotka výztuže podle vynálezu je řešena tak, že umožňuje zavěšení nebo uložení dalších důlních zařízení, například-potrubíi pro foukanou základku, sběrného dopravníku a podobě. | Na připojených výkresech jsou zjednodušeně znázorněny...

Spôsob tuženia papiera pre zvlnenú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247302

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hostin Jozef, Pristaš Peter, Šebesta Stanislav, Šujan Viktor, Jadroo František, Marek František, Cengel Peter, Lukáe Vladimír

MPK: C09D 3/02, D21H 1/00

Značky: papiera, vrstvu, zvlnenú, spôsob, tuženia

Text:

...vynálezu je spôsob tuženia papiera pre zvlnenú vrstvu, kde papier je vyrobený z neutrálne sulfitovej buničiny a papieroviny zo zberového papiera s prípadnýrn obsahom zberového papiera až 100 0/0 hmot. sa na papier nanáša v nanášacom alebo impregnačnom zariadení 0,5 až 12 0/0 hmot., vztiahnute na absolútnu sušinu papiera, hydrolyzátu chromčinených kožných odpadov kolagénového typu, prípadne s prímesou 1 až 50 hmot....

Spôsob odsírenia ocelovej taveniny v indukčnej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 252864

Dátum: 15.10.1987

Autor: Cengel Peter

MPK: C21C 5/02

Značky: oceľovej, spôsob, odsírenia, taveniny, indukčnej

Text:

...ocel odleje.V prvom stupni sa oceľová iavernina dezoxiduje ferosilíciom .a ordtsiouje hrookovou ząmersoau zlołžeunou z vápno a lkaziooa. V pmvom .eiooni sa zmiži obsah siry Ine hodinoty cca 0,015 až 0,010 0/0 hmot. síry S. V dom hom ertupni se dezoxidovená a ooisiremá ocel znovu hibolko dez-oxiduje a- zárrolveň vodsíru~ je zmesou si~liikok.a«.lcia a vepuna a bezprostreidne hneď se odlievia, kým tjrsvá sihný »dezoxiuiačný účinok, pretože ocel...

Zapojení pro řízení synchronizovaného filmového projektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241833

Dátum: 15.09.1987

Autori: Cengel Peter, Štanglica Josef, Polášek Josef, Pauer Gustáv

MPK: G03B 21/50

Značky: projektoru, řízení, zapojení, synchronizovaného, filmového

Text:

...kterých je uložen program řízení projektoru a paměti typu RAM.Výstup 15.1 řídícího blolku 1.1 je .spojen s povelovým vstupem 21.1 regulátoru 2.1. Regulátor 2.1 je vytvořenn z operauč-nĺch zesilovačů a z výkonové části sestavené z tranzistorovýoh zesil-ovačů. je to analogový regulátor rychlosti přiřazeného servom-otoru 3.1 pro pohon řízeného projektoru.Informační výstup 24.1 regulátoru 2.1 je spo-jen s intormačním vstrupem 14.1 řídicího bloku...

Sposob nepretržitého merania sypnej hmotnosti materiálov a zariadenie na uskutečnenie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248966

Dátum: 12.03.1987

Autor: Cengel Peter

MPK: G01G 11/00

Značky: nepřetržitého, sypnej, tohto, zariadenie, hmotnosti, materiálov, spôsobu, spôsob, merania, uskutečnenie

Text:

...využitia nepretržitého merania sypnej hmotnosti spočívajú v- jeho viacerých aplikáciách. Uvedený spôsob umožtiuje vyssi stupeň automatizácie pásovej dopravy, ochranu pásov pred presypaním materiálmi s nízkou mernou hmotnosťou,zníženia strát materiálov. sypaním vedla pásov. Umožňuje na diaľku vzájomne rozlíšit niekolko druhov materialu, pre danú výrobu typických. Dovoluje stanoviť. najvyššiu priedušnost materiálov a regulovať ju podľa...