Čekan Jozef

Tepelná izolácia pracej vane a pracieho priestoru práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7087

Dátum: 01.04.2015

Autor: Čekan Jozef

MPK: D06F 37/26, D06F 39/14, D06F 37/28...

Značky: pračky, priestoru, pracej, izolácia, tepelná, pracieho

Text:

...do ich technickej životnosti. Takto vytvorená tepelnoizolačná clona pracieho priestoru práčky sa sekundáme prejaví aj na znížení hlučnosti práčky V priebehu prania, čo v značnej miere prispeje k vyššiemu komfortu bývania.Obdobný, nie však tak dokonalý účinok je možne dosiahnuť vsadením jednoplášťovej pracej vane do predlisku tepelného izolantu, obložením pracej vane tvarovými panelmi tepelného izolantu alebo nanesenímvrstvy tepelného izolantu...

Štvortaktný spaľovací motor s rotačným kužeľovým segmentom v rozvodovom mechanizme

Načítavanie...

Číslo patentu: 287587

Dátum: 24.02.2011

Autor: Čekan Jozef

MPK: F01L 7/00

Značky: rotačným, kuželovým, segmentom, štvortaktný, mechanizme, spalovací, motor, rozvodovom

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný kužeľový segment (8) je v rozvodovom mechanizme osadený do tvarovo identického lôžka v spodnej časti hlavy valca (1) tak, že sa otvor v kužeľovej časti segmentu pomocou krokového elektromotora (19) presne v kroku 120° presúva otáčaním v smere od nasávacieho kanála (6) k výfukovému kanálu (7) v osi stopky (9) vyvedenej na vonkajšiu stranu hlavy valca (1).

Štvortaktný spaľovací motor s rotačným segmentom v rozvodovom mechanizme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4892

Dátum: 06.12.2007

Autor: Čekan Jozef

MPK: F01L 1/00

Značky: rotačným, rozvodovom, mechanizme, štvortaktný, segmentom, motor, spalovací

Text:

...8 je vytvorený jeden segmentový otvor 23 V mieste jeho styku so sacim kanálom 6 alebo výfukovým kanálom 7 alebo iniciačným prvkom 18. Stopka 9 je prepojená s krokovacím mechanizmom 19 na zaobstaranie rotačného a zdvihového pohybu rotačného kužeľového segmentu 8 oproti hlave 1, V režime pracovných taktov spaľovacieho motora. Na vonkajšej strane hlavy 1 je umiestnený vratný mechanizmus uzavretý krytom rozvodového mechanizmu 14. Vratný...

Štvortaktný spaľovací motor s kyvným valcovým segmentom v rozvodovom mechanizme

Načítavanie...

Číslo patentu: 277716

Dátum: 13.05.1992

Autor: Čekan Jozef

MPK: F01L 7/00

Značky: spalovací, štvortaktný, segmentom, motor, valcovým, kyvným, mechanizme, rozvodovom

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvodový valcový segment (8) vsadený do lôžka hlavy valca (1) v neutrálnej osovej polohe uzatvára štrbinové otvory sacieho kanála (6) a výfukového kanála (7). Vychýlením stopky (9) valcového segmentu (8) do prvej krajnej polohy sa otvorí štrbina sacieho kanála (6), vychýlením stopky (9) valcového segmentu (8) do druhej krajnej polohy sa otvorí štrbina výfukového kanála (7).

Mosadz vhodná pre rúry na výrobu klzných súčiastok a sposob výroby rúr z tejto mosadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 249924

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hroch Pavol, Híreš Ondrej, Čekan Jozef

MPK: C22C 9/04

Značky: mosadz, výroby, spôsob, vhodná, výrobu, súčiastok, tejto, klzných, rúry, mosadze

Text:

...25 0/0, pričom maximálna redukcia z hrúbky steny je 15 , pri rýchlosti ťahadla 0,2až 1 m.s 1. Medzi jednotlivými ťahml sa rúrky žihajú na teplotu 450 °C až 600 °C a dobe 30 až 120 minút. Potrebné hrrotovanie rúrok pri viacnásobnom tahaní sa uskutočňuje bez rozdielu rozmerov rúrok za tepla V rozmedzí 600 °C až 750 °C. Po poslednom ťahaní sa rúrky žíhajú pri teplote 280 °C až 350 °C v dobe 30 až 120 minút, následne je možné rúrku ešte...

Lisovací krúžok

Načítavanie...

Číslo patentu: 219580

Dátum: 30.09.1985

Autor: Čekan Jozef

Značky: krúžok, lisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací krúžok, určený na lisovanie farebných kovov najmä za tepla. Účelom vynálezu je zabránenie vnikaniu nečistôt z povrchu ingotu do výlisku pri lisovaní za tepla. Uvedený účel sa dosiahne lisovacím krúžkom, ktorého pracovná časť je na strane čela tvorená kužeľovou plochou a na čele je vytvorená sústava sústredných radiálne orientovaných zubov. Vynález najlepšie charakterizuje obr. 1.

Vonkajší fixátor k fixovaniu zlomenín dlhých kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218168

Dátum: 15.09.1984

Autori: Čekan Jozef, Vavrík Jozef

Značky: fixovaniu, zlomenín, fixátor, kosti, dlhých, vonkajší

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vonkajšieho fixátora k fixovaniu zlomenín dlhých kostí. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na teleskope opatrenom drážkami sú posuvne uložené bežce, v ktorých sú prostredníctvom matice a zvierky uchytené Steimanove klince, pričom bežce sú prepojené kompresorom, ktorý je opatrený protibežnými závitmi po oboch stranách osadenia.