Čekal Stanislav

Zapojení mikropočítačového zařízení letounu pro sdruženou signalizaci havarijních a nebezpečných situací

Načítavanie...

Číslo patentu: 267514

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čekal Stanislav, Homola Josef

MPK: G06F 15/50, B64D 45/00

Značky: havarijních, sdruženou, mikropočítačového, letounu, situací, zapojení, zařízení, nebezpečných, signalizaci

Text:

...provedení zapojení podle vynálezu ,je schomaticky znázorněu na přípojeném výkrese.Datové, adrosovó a řídící vstupy mikropočítąčo 1 l Jsou propoJozly se systómovou.ilŕârnicí, lll. S touto eběrnicí Jsou spojený paralelní spoJené datové, adresová a řídící vstupy hlasového syntozátortn 2, vícelcmnálového příjímače § kődu ARĽGG 1429, bloku 12 suínxžuzí analogových vstupu, bloku l 2 snímání dvouhoulnotovýcł) wrstupů a. bloků u...

Zapojení obvodů vícekanálového převodníku resolver/číslo, řízeného mikrokontrolorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254728

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čekal Stanislav, Tůma Pavel

MPK: H03M 1/12

Značky: řízeného, převodníku, obvodů, vícekanálového, zapojení, mikrokontrolorem

Text:

...datové vstupy łâá jsou adresovou sběrnioí registru łg paralelné propojeny s adresovými vstupy prvé pamětiłł a s adresovými vstupy druhé paměti łg a s výstupy aproximačního registru łi.Výstupy prvé paměti łł jsou spojeny s adresovacími vstupy prvého D/A převodníku g a výstupy druhé paměti łg jsou spojeny s adresovacími vstupy druhého D/A převodníku łg,který má referenční vstup spojen jednak se vstupem druhého klopného obvodu g a jednak s...

Zapojení obvodů sběru dat pro palubní počítač

Načítavanie...

Číslo patentu: 236374

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kupec Jiří, Čekal Stanislav, Tůma Pavel

MPK: G06G 7/12

Značky: počítač, palubní, obvodů, sběru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení obvodů sběru dat pro palubní počítač, obsahující obvody pro úpravu analogových a číslicových vstupních signálů, analogový multiplexor, analogočíslicový převodník a logické obvody pro řízení sběru a přenosu dat přes výstupní sdružovač dat do palubního počítače . Podstata řešení spočívá v tom, že navrhované zapojení využívá doby, potřebné pro ustálení analogové měřicí cesty ke sběru a přenosu dat z jiných snímačů. Zapojení...

Zapojení obvodů pro zvýšení spolehlivosti palubních výpočetních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250430

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hlavička Jan, Drápal František, Čekal Stanislav

MPK: G06F 13/16

Značky: zvýšení, obvodů, výpočetních, zapojení, spolehlivosti, systému, palubních

Text:

...obvodu 7.V případě zapojení s jedním mikropočítačem je signálem sběrnice 17 RESET systému nastaven RS klopný obvod 7 a ten signálovým vodičem 12 TEST signalizuje mikropcčítači 1 žádost o provedení testu. Po zániku signálu ze sběrnice 17 RESET systému začne čítač 9, který byl -dosud přes součinový obvod 8 nulován, odměřovat časový interval,během něhož musí mikropočítač 1 zapsat do svých vnitřních registrů a tím i na sběrnici 15 výsledek testu...

Zapojení obvodů číslicového fázoměru s rychlou odezvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234478

Dátum: 01.03.1987

Autori: Tůma Pavel, Čekal Stanislav

MPK: G01N 3/38, G01R 25/00

Značky: obvodů, zapojení, fázoměru, číslicového, odezvou, rychlou

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se výpočet fázového úhlu provádí pomocí rychlé binární odečítačky (13) a dvou čítačů (11, 12). Měřený a referenční signál jsou přes komparátory (l, 2) přivedeny do řídicích obvodů, obsahujících rychlé klopné obvody (3, 4, 5.) a hradla (7, 8, 9), z nichž jsou buzeny uvedené čítače. Počet odečítacích cyklů je přímo úměrný měřenému fázovému rozdílu. Odečítací cykly jsou počítány ve výstupním čítači (14), na...

Zapojení obvodů navigační soustavy řízené mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227951

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čekal Stanislav, Věk Vratislav

Značky: obvodů, soustavy, řízené, navigační, mikropočítačem, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů navigační soustavy řízené mikropočítačem vyznačené tím, že adresová sběrnice (16) mikropočítače (18) je připojena ke vstupům dekodéru (15) adres, zatímco datová sběrnice (17) mikropočítače (18) je paralelně připojena jednak k výstupům paměti (4) vstupních dat, na jejíž adresovací vstup je připojen první výstup dekodéru (15) adres, jednak k výstupům převodníku (6) selsyn - číslo, na jehož adresovací vstup je připojen druhý výstup...

Zapojení obvodů pro autodiagnostiku palubního mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 226794

Dátum: 01.08.1985

Autori: Čekal Stanislav, Zajíc Jan, Drápal František

Značky: zapojení, obvodů, mikropočítače, autodiagnostiku, palubního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů pro autodiagnostiku palubního mikropočítače, vyznačené tím, že kontakt tlačítka (1) nulování je spojen s nulovacím vstupem generátoru (2) hodinových signálů, jehož hodinový výstup je spojen s hodinovým vstupem programovatelného čítače (6) a jehož nulovací výstup je spojen jednak s nulovacím vstupem mikroprocesoru (3) a jednak s nulovacím vstupem klopného obvodu (4), jehož výstup je spojen se zastavovacím vstupem mikroprocesoru...

Zapojení obvodů pro měření celkového množství proteklé kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218299

Dátum: 15.02.1985

Autori: Tůma Pavel, Čekal Stanislav, Vidiečan Jiří

Značky: kapaliny, zapojení, obvodů, proteklé, měření, množství, celkového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro měření a znázornění celkového množství kapaliny, jež proteče mechanickoelektrickým snímačem za předem stanovený časový interval. Vynález řeší měření celkového množství proteklé kapaliny. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektrický signál z tenzometrického snímače, úměrný okamžité hodnotě množství protékající kapaliny, je převeden do číslicového tvaru. Následnou integrací jednotlivých číslicových hodnot je získána...

Zapojení obvodů převodníku resolver-číslo se spojitou převodní charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 223600

Dátum: 01.09.1984

Autori: Tůma Pavel, Čekal Stanislav

Značky: zapojení, charakteristikou, obvodů, převodní, převodníku, spojitou, resolver-číslo

Zhrnutie / Anotácia:

Referenční vstup 13 je připojen jednak na hodinový vstup prvého klopného obvodu 1 a jednak přes logický invertor 17 na hodinové vstupy druhého klopného obvodu 2, šestého klopného obvodu 6 a sedmého klopného obvodu 7. Na hodinový vstup čítače 8 je připojen výstup z hradla 9. Negovaný výstup čtvrtého klopného obvodu 4 je připojen na nulovací vstupy pátého klopného obvodu 5, prvního klopného obvodu 1 a druhého klopného obvodu 2. Výstup prvního...

Zapojení elektronických obvodů pro vytváření paměti konstant mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 217259

Dátum: 15.07.1984

Autori: Vidiečan Jiří, Čekal Stanislav

Značky: mikropočítače, zapojení, vytváření, konstant, obvodů, elektronických, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší možnost vytvořit takové zapojení elektronických obvodů pro vkládání konstant do paměťového pole mikropočítače, která umožní vytvořit paměť konstant a vkládacích obvodů bez potřeby interfejsových obvodů a s minimálním počtem prvků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že adresová sběrnice mikropočítače (2) je přivedena ke vstupu dekodéru adres 1, jehož st stránkový výstup (7) je přiveden k prvým vstupům hradel (10) skupiny osmi hradel...