Čech Zdenko

Kompenzační magnetometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 277004

Dátum: 18.11.1992

Autori: Čech Zdenko, Smolík Václav

MPK: G01R 33/02

Značky: magnetometr, kompenzační

Magnetometrický detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 263410

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smolík Václav, Čech Zdenko

MPK: G06G 1/01

Značky: detektor, magnetometrický

Text:

...výhodou tohoto zapojení magnetometrického detektoru je, že diferenciální indukční sonda je buzena minimálním střídavým napětím a je stejnosměrně předbuzena odporem z napájecího napětí, takže se zde vyhodnocuje první harmonický kmitočet střídavého budíoího napětí. Tímto je možno podstatnš snížit spotřebu energie a zjednodušit obvodové řešení detektoru. Citlivost na změny magnetického pole a jejich rychlost je možno přesně definovet...

Magnetometrický detektor, zvláště pro dopravní účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 251863

Dátum: 13.08.1987

Autori: Spitz Martin, Čech Zdenko, Smolík Václav

MPK: G08G 1/01

Značky: dopravní, magnetometrický, zvláště, účely, detektor

Text:

...diferencíální indukčnní sondy tak, že měníme postupně kmitočet a potom amplitudu budicího napětí a hledáme největší amplitudtł druhého harmonického kmjüočtu při odpojených zpětnovazebních členech a při magnetickém poli, které nezpůsobí přesycení jadra sinímacíhno prvku. Rozladění snímacího prvku vlivem změny velikosti napájecíhn) napětí zesilovače jeordstraněno závislostí kmitločtu generätsoíru na napájecím napětíHlavrními výhodnmi...