Čech Miloslav

Hnací válec pro navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262970

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nestrojil Ladislav, Voda Karel, Talach Jaroslav, Čech Miloslav

MPK: B65H 54/42

Značky: hnací, válec, cívek, kuželových, navíjení

Text:

...při každém jeho zdvihu, což vyvoláva neuetálerůzné napěčové změny v navíjeně přizi, její uvolňováni a napínání. Tyto napětově změny v osovém směru navíjené příze způsobují, že přize vniká do mezer mezi jednotlivými otočnými rotačnimi díly hnaciho válce, kde se zachytáva tím se poškozuje,popžípadě to vede až k přetrhům příze.Další nevýhodou dělených hnacích vàlců je pronikáni nečistot mezi jednotlivé otočnžšrotační díly. Nečistoty pak...

Zařízení pro parafínování příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 258588

Dátum: 16.08.1988

Autori: Čech Miloslav, Nestrojil Ladislav

MPK: B65H 71/00, D01H 13/30

Značky: zařízení, příze, parafinování

Text:

...z příchytky žł pevně spojené s neznázorněnou skříní, do jejíž neznázorněné výstupní hřídele je našroubován hřídel gg a opírá se o ní talířek gg, na který je nasunuta pružina gg opírající-se druhým koncem o držák gg, posuvně uloženým šestihranným otvorem na šestihranu hřídele gg. Šestihranný otvor v držáku gg přechází ve válcové otvory. Na středicím průměru držáku gg je nasazen paratínovací kotouč 31, zajištěný proti otáčení válcovými...

Zařízení pro kompenzaci rozdílu přiváděcí a navíjecí rychlosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254836

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zatloukal Radomír, Nestrojil Ladislav, Čech Miloslav

MPK: B65H 59/00, B65H 77/00

Značky: přiváděcí, příze, rozdílu, kompenzaci, zařízení, rychlostí, navíjecí

Text:

...obslužného automatu v ůeeku zapřádání.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na obr. 1, který představuje nárysně znázornění zařízení, obr. 2 představuje půdorysné znázornění zařízení a obr. 3 předsťavuje uspořádání pneumatického kompenzátoru na stroji.Příkladné provedení zařízení znázorněné na obrázcích t a 2 sestává ze základního plochého těleea 1, ve kterém je vytvořenadutina z vhodně tvarovanou stěnou 3 a výetupkem 4. Dále...

Zařízení pro kompenzaci poklesu napětí navíjené příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 250355

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nestrojil Ladislav, Čech Miloslav

MPK: B65H 59/22, B65H 59/10

Značky: kompenzaci, příze, napětí, poklesu, zařízení, navíjené

Text:

...vačky 23 pevně spojené s hřídelí 24 na kterou je přitlač-ovan palec 43 dvojramenné páky 44 otočně uložené na čepu 45 a přitlačovane k vačce 23 pružinou 46, přičemž druhý palec 47 dvojramenné páky 44 doseda na rameno 38 tvarového dotykače 11 otočně uloženého na čepu 13, pevně uchycenem na tělese pneumatického kompenzátoru 8, kde je dále uchycen stavitelný doraz 9 pojištěný šroubem 10. V tělese pneumatického kompenzätoru B je vytvorená...

Zařízení pro navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249338

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nestrojil Ladislav, Čech Miloslav, Kozák Miroslav

MPK: B65H 54/06

Značky: zařízení, navíjení, cívek, kuželových

Text:

...uvedením v činnost se naplní tlakovým médiem a odvzdušní se odvzdušňovacím šroubem lg. Při odklopených ramenech ll se mezi středící trn gg a upínací trn Ag zasune dutinka ll. Konec příze se zaklesne mezi upínací trn lg a dutinku âl. Ramena ll se přiklopí tak, aby dutinka gl dosedla na odvalovací vâlec É, tím se natočí ovládací vačky gg, gg.První ovládací vačka 3 zatlačí píst ll do válce řídící jednotky lg a tím vytlačí tlakové médium...

Tryskový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 232213

Dátum: 01.03.1987

Autori: Čech Miloslav, Vašíček Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: tryskový, tkací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tryskového tkacího stroje s prohozním ústrojím útku, zahrnujícím zejména hlavní trysku nosného média a prohozní kanál s přídavnými tryskami nosného média. Účelem vynálezu je především snížení spotřeby nosného média, odstranění mechanického namáhání tlakových trubic pro rozvod nosného média a zlepšení průběhu tlaku nosného média, zejména strmosti jeho náběhu a doběhu při započetí a ukončení jeho dodávky do přídavných trysek a...

Zařízení k upínání dutinek s nasoukanými cívkami na cívečnici textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233903

Dátum: 01.03.1987

Autori: Čech Miloslav, Vašíček Vladimír

MPK: D02H 1/00, B65H 49/00

Značky: cívkami, strojů, cívečnici, nasoukanými, upínání, textilních, zařízení, dutinek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k upínání dutinek s nasoukanými cívkami na cívečnicích textilních strojů, obsahujícího kuželové těleso s vidlicí a výstředník. Podstatou vynálezu je, že výstředník je uložený mezi rameny vidlice kuželového tělesa a je nehybně spojený s trubkou cívečnice. Kuželové těleso, které je na trubce cívečnice uloženo otočně, má vedení, v němž je uložen rozpínací trn nesoucí pružinu, jedním koncem opřenou o čelo vedení a druhým o...

Zařízení pro kompenzaci rozdílů navíjecí rychlosti při navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248166

Dátum: 12.02.1987

Autori: Čech Miloslav, Nestrojil Ladislav

MPK: B65H 59/10

Značky: zařízení, kompenzaci, rozdílu, navíjení, kuželových, rychlostí, cívek, navíjecí

Text:

...jsou našroubovány nátrubky g tak, že svými kuželovými konci dosedají do kuželových den závitových otvorů 1. Na horní i dolní části kompaktního tělesa l jsou vytvořeny výstupky lg, ve kterých jsou pevně uloženy sintrkorundové vodiče li. V zadní části kompaktního tělesa l je vytvořen rybínový výstupek lg, zapadajícído rybinového vybraní upevñovacího tělesa gg, ve kterém je zajištěn šroubem ll.Zařízení, znázorněné na obr. 5, 6, 7 je stejného...

Ústrojí přírazu útku na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 229310

Dátum: 01.03.1986

Autori: Čech Miloslav, Vašíček Vladimír, Slezák Adolf

MPK: D03D 49/62

Značky: ústrojí, útku, přírazu, tkacím, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší především zvýšení útkové dostavy a zmenšení rázových sil při tkaní na tkacím stroji. Ústrojí přírazu útku na tkacím stroji zahrnuje zejména paprsek pro příraz útku do čela tkaniny a činný člen, na kterém je paprsek uložen. Činný člen je na stroji uložen výkyvně a náhonově spražen s pohonem stroje. Podstatou vynálezu je, že paprsek je uložen v nosiči, který je na činném členu uložen omezeně výkyvně a to s osou kyvu rovnoběžnou s...

Zapojení pneumatického obvodu vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215978

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kuda Vladimír, Vašíček Vladimír, Čech Miloslav

Značky: zapojení, tkacího, vzduchového, stroje, obvodů, pneumatického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pneumatického obvodu vzduchového tkacího stroje opatřeného konfuzorem uloženým na nosníku bidla, obsahující alespoň jedno časovací ústrojí opatřené vstupem tlakového média a výstupy, ke kterým jsou jednotlivě nebo po sekcích přívodními potrubími připojeny jim příslušné aktivní prohozní členy, vyznačené tím, že mezi alespoň jeden výstup (5) časovacího ústrojí (3) a jemu příslušný aktivní prohozní člen (2) je do přívodního potrubí (6)...

Prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217299

Dátum: 15.07.1984

Autori: Čech Miloslav, Vašíček Vladimír, Kuda Vladimír

Značky: prohozní, tryskového, kanál, tkacího, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Prohozní kanál tryskového tkacího stroje pro prohoz útku prošlupem proudem nosného média, zahrnující zejména alespoň po jedné straně prohazovaného útku uspořádanou alespoň jednu přifukovací sekci tvořenou alespoň třemi přifukovacími tryskami směřujícími šikmo do směru prohozu, vyznačený tím, že osy (16, 17, 18, 26, 27, 28) přifukovacích trysek (6,7, 8, 23, 24, 25) alespoň v jedné sekci (5, 22) jsou vzájemně mimoběžné, přičemž osa (16, 26) první...

Zpětný ventil zejména pro vzduchové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217297

Dátum: 15.07.1984

Autori: Vašíček Vladimír, Čech Miloslav, Kuda Vladimír

Značky: zejména, tkací, stroje, zpětný, ventil, vzduchové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatických obvodů, zejména vzduchového tkacího stroje. Vynález řeší příznivé tvarování tlakového impulsu na vystup pneumatického obvodu bez zbytečných ztrát tlakového medu. Zpětný ventil zahrnuje těleso ventilu opatřené dutinou, do které ústí vtokové a výtoková díra, přičemž ústí vtokové díry je opatřeno válcovým sedlem, dutina je uzavřena víkem opatřeným vybráním, ve kterém je suvně a do uzavřené polohy ventilu odpruženě...

Kabelová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215954

Dátum: 15.07.1984

Autori: Štěrba Ladislav, Čech Miloslav, Kessler Jiří, Svoboda Bohumír

Značky: koncovka, kabelová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kabelovou koncovku pro zakončení vysokonapěťového kabelu, jejíž těleso je vytvořeno tvrdou integrální polyuretanovou pěnou. Kabelová koncovka je tvořena tělesem s výhodou s integrálním povrchem vytvořeným z tvrdé integrální polyuretanové pěny okolo izolace a vodiče kabelu je spojena s přírubou pro přechod kabelu, který ústí do spojky. Spojka a kabel jsou obaleny kaučukovou směsí. Tvrdá integrální polyuretanová pěna absorbuje...