Caulkett William Rodney

Způsob přípravy vícefunkčních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246327

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zitz Alfred, Wacker Oskar, Hartmann Albert, Caulkett William Rodney, Brewster Andrew George, Hamanaka Ernest Seiichi

MPK: C08G 59/10

Značky: pryskyřic, způsob, přípravy, vícefunkčních, epoxidových

Text:

...již před kOUľĺĺłUZčřCĺ s forinalçlenydein má aromatický monoamin substituovenv lespoň jeden rodík eminoskupiny e tim tedy znemožněna nebo znesnadněno tvorba vazeb NCHT-Nirl-n mezi aromatickýrni oylo ly.Výohožíuii 612 nialickgými Hlflllüžłľľlĺhy mur» liou být především. sloučeniny ze skupiny zahrnujíci nnilin n. jeho (leriváty s Iolnou para-polohou, napr. o~ nebo m-chloranilin,o«- nebo nktwluidin, or nebo m-anisidin, 2,5 nebo...

N-(aryloxyacetyloxy)-1,4-epoxy-5-cyklohexén-2,3-dikarboximidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246317

Dátum: 13.03.1986

Autori: Sipos Géza, Fehér István, Caulkett William Rodney

MPK: C07D 491/12, A01N 43/90

Značky: n-(aryloxyacetyloxy)-1,4-epoxy-5-cyklohexén-2,3-dikarboximidy

Text:

...samotné alebo v zmesi s hnojivami alebo s inými plolnohospodârskymi alebo záhradníckými prípravklalmi.Pri používaní vo vyššie uvedených for 4mäch sa môže koncentrácia účinnej látky podľa vynálezu menit v závislosti .na forme prostriedku »a na použitých poľnohospodárskych pomocných prísadách a všeobecne je hmotnostne 4-95 0/0.Nasledujúce príklady bližšie os-vetľujú, ale neobmedzujú predmet...