Čásenský Bohuslav

Způsob výroby cyklohexanonoximu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270788

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mařík Jiří, Frank Jiří, Čásenský Bohuslav, Kulla Štefan, Jakl Ladislav

MPK: C07C 131/04

Značky: cyklohexanonoximu, výroby, způsob

Text:

...roztokom stabilizovaného hydroxylaminu nevázaného na minerální kyseliny, pri protiproudém vedení reagujícíeh fází a reakčních teplotách 80 až 95 °C, přičemž ee V horní části kolony konstruované jako rafinační zona vypírají z oximu proudem horké deminerolizované vody zbytky volného hydroxylaminu a kondenzeční produkty vedlejších reekcí. čistý oxim, zbavený všech vodou rozpustných nečistot a obsahující rovnovážná množství vody, se pred dalším...

Způsob výroby racemického d,1-lobelinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268393

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šimek Stanislav, Nedbal Jindřich, Kříž Otomar, Heřmánek Stanislav, Čásenský Bohuslav

MPK: C07D 211/22

Značky: výroby, způsob, d,1-lobelinu, racemického

Text:

...redukce je toluen, ve kterém jsou dobře rozoustne neziprodukty reakce, po reakci umožnuje snadnou izolaci produktu a je snadno rege nerovatelný.K redukcipodle vynàlezu lze použit krystalíckého N-isopropylininoalanu a nebo odfiltrovaněho roztoku reakčni směsi z Jehosyntězy podle autorského osvědčeni č. 167 751.izolace racemútu d,1-lobelinu ze surové reakčni směsi se nejlépe provede ve dvoustupnich, a to rozloženia reakčni směsi...

Umělohmotná odhrnovačka orební radlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267600

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čásenský Bohuslav, Duben Jaromír, Mařík Jiří, Brož Jaroslav, Havelec Stanislav

MPK: A01B 15/08

Značky: orební, umělohmotná, odhrnovačka, radlice

Text:

...odhznovnčky ocelové. Pro dosažoní potřebné plynulosti pracovní plochy orobní radlicc so rozdíl v tlouštco ocelové a unělohmotné odhrnovnčky vymezí podložknmi zhotovenýnui např. z ocolového plochu, uloženým). pod čopelí (t) n pod výměnným dilcm odhrnovnčlcy (3).Odlzrnxovačlca podle vynlslozu se vyznačuje vysokou houževnntostí, nmlou přiLnavosti l vlhké půdní skývč, zvýšenou odolnost-í vůči otčru a dobrou pevnosti. Má podstatně xižší hmotnost...

Způsob výroby racemického d,1-lobelinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267976

Dátum: 12.02.1990

Autori: Heřmánek Stanislav, Nedbal Jindřich, Čásenský Bohuslav, Kříž Otomar, Šimek Stanislav

MPK: C07D 211/22

Značky: d,1-lobelinu, výroby, způsob, racemického

Text:

...1-lobelinu. Ten se extrahuje diethyletheram, zo kterého po zahuštění a ochlazení krystaluje. vyšší čistotu lze dosáhnout opakovaným překrystalovánim z diethyletheru.Dále Jsou popaány příklady provedení způsobu podle vynálezu.Do 2 1 banky opatřené magnetickým míchadlem, účinným zpětným chladičem zakončeným kapsou se suchým ledem, přivodem dusíku a přikapávací rovnotlakou nálevkou, bylo v dusíkové atmosféře přeloženo 200 g 58,6 g toluenového...

Způsob výroby polyamidových odlitků tvaru pláště rotačního komolého kužele

Načítavanie...

Číslo patentu: 265999

Dátum: 14.11.1989

Autori: Černý Zbyněk, Fusek Jiří, Mařík Jiří, Čásenský Bohuslav

MPK: B29C 41/04, B29K 77/00

Značky: rotačního, tvaru, kužele, způsob, komolého, pláště, polyamidových, odlitků, výroby

Text:

...ql g sinusložka 92 není důležitá, neboč V otáčející se formě se její účinky ruší. Tíhová složka gl působí na polymerujicí kapalinu tak, že tato jeví snahu stékat ve směru klesajicí osy o a její účinky je třeba vyrovnat odstředivým zrychlením ar tak, aby vektor a výsledného zrychlení byl kolmý na stěnu formy. Úhel beta v tomto rovnoběžniku sil představuje odchylku stěny formy od osy rotace formy. Z nákresu vyplývá, žeVelikost tíhové složky...

Univerzální forma na odlévání polyamidových desek nastavitelné tloušťky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262080

Dátum: 10.02.1989

Autori: Brož Jaroslav, Mařík Jiří, Škába Václav, Čásenský Bohuslav

MPK: B29C 39/26, B29K 77/00

Značky: tloušťky, desek, nastavitelné, univerzální, polyamidových, odlévání, forma

Text:

...vlastní polymeraci, tak následné temperacl odlitku, se promítají negativně do kvality odlitků.Uvedené nevýhody odstraňuje univerzální forma na odlévání polyamidových desek nastavitelné tloušťky technologií Stacionárního lití reakční směsi pro aniontovou aktivovanou polymeraci G-kaprolaktamu podle vynálezu, jehož podstatou je, že na rámu 1 jsou umístěny nejméně dvě svisle orientované desky 2, z nichž každá sestava z výztužné kostry 3 z...

Způsob výroby válcovitých odlitků z poly-6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258923

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mařík Jiří, Kubánek Vladimír, Čásenský Bohuslav, Králíček Jaroslav

MPK: B29C 39/02, B29K 77/00

Značky: odlitků, výroby, způsob, válcovitých, poly-6-kaprolaktamu

Text:

...a aktivátorem při teplotách pod bodem tání poly-6-kaprolaktamu podle vynálezu, který spočívá v tom, že se reakční směs odleje do forem o příčném průřezu víceúhelníku, načež se podrobí polymeraci. Reakční směs je výhodné odlévat do forem o příčném průřezu šesti nebo osmiúhelníku, popřípadě do deskových forem s vícenàsobným opakováním průřezů vzájemné propojených tenkým spojem.zavedením určitého stupně asymetričnosti do formy se dosáhne...

Způsob výroby trialkylamin-boranu(3)

Načítavanie...

Číslo patentu: 257345

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nejezchleb Vojtěch, Čásenský Bohuslav

MPK: C07F 5/02

Značky: způsob, trialkylamin-boranu(3, výroby

Text:

...C 235 reakcí derivátů alanu 5 íluoridem boritým který se podle vynálezu provede tak, že se ponechá reagovat N-isopropyliminoalan v prostředí aromatického uhlovodiku S fluorid boritým-trialkylaminem /1/ v molárním poměru 31.způsob výroby podle vynálezu je zejména vhodný pro přípravurtrialkylamin-boranu/3/ s izotopem boru 105 z výchoziho fluoridu boritého s izotopem boru IQB. Produkt pak lze použít k syntéze substituovaných vyšších boranü,...

Pružící prvek z vysokoelastického polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253388

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čásenský Bohuslav, Berka Ladislav, Mařík Jiří

MPK: F16F 1/36

Značky: prvek, pružicí, polymerů, vysokoelastického

Text:

...pérovou konstantu. Zmenšováním úhlu sklonu a zvětšováním tlouščky stěn se pérová konstanta zvětšuje. Další možnosti vytvoření změn odpružovacich charakteristík jsou v zařazováni jednotlivých prvků do sérií.Nový pružíci prvek je znázorněn na obrázku 1. Prvek sestává ze dvou zrcadlově umístěnýçh konickýchtkroužků l, mezi něž je vložen dvojstrenne kuželový prstenec g. Rozměry al, 52, Q,3, hl a h jsou u navrženého pružicího prvku v poměru253 saa...

Způsob výroby tetrahydroboratu sodného s izotopem boru 10B

Načítavanie...

Číslo patentu: 229336

Dátum: 01.03.1986

Autori: Macháček Jiří, Čásenský Bohuslav

MPK: C01B 6/21

Značky: tetrahydroboratu, výroby, způsob, sodného, izotopem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru syntézy anorganických sloučenin a řeší způsob výroby tetrahydroboratu sodného, obsahujícího izotop 10 B, který umožňuje získat tento hydrid v čistém stavu s ve vysokém výtěžku na výchozí borovou sloučeninu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v prostředí benzenu nebo toluenu ponechá reagovat tetrahydridohlinitan sodný s tria (2-methoxyethoxy) boranem(3) v molárním poměru 1,33 až 1,75 : 1. Produkt se používá zejména pro...

Způsob přípravy aniontového polyamidu nebo kopolyamidu v nehořlavé úpravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 226260

Dátum: 15.04.1985

Autori: Čásenský Bohuslav, Kubánek Vladimír, Loyda Miloslav, Gross Petr, Králíček Jaroslav, Mařík Jiří

Značky: kopolyamidů, nehořlavé, způsob, úpravě, přípravy, polyamidů, aniontového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aniontového polyamidu nebo kopolyamidu v nehořlavé úpravě na bázi laktamů ? -aminokyselin za přídavku červeného fosforu, vyznačený tím, že se červený fosfor k aniontovému polyamidu nebo kopolyamidu přidá po polymeraci při teplotě 5 až 30 K nad jeho bodem tání v množství od 0,1 do 1 hmot. %, vztaženo na hmotnost polymeru.

Způsob přípravy katalyzátoru pro nízkotlakou hydrogenaci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218784

Dátum: 15.04.1985

Autori: Duben Josef, Čásenský Bohuslav

Značky: způsob, olefinu, hydrogenaci, přípravy, katalyzátoru, nízkotlakou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru organické technologie - zpracování uhlovodíků, a konkrétně se týká způsobu přípravy homogenního katalyzátoru na bázi bis(cyklopentadienyl)dichlorotitaničitého komplexu pro nízkotlakou hydrogenaci olefinů v prostředí aromatického uhlovodíku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že bis(cyklopentadienyl)dichlorotitaničitý komplex se v reakční směsi hydrogenovaného olefinu redukuje seskvi(2-methoxyethoxy)alanem v molárním poměru...

Způsob aniontové polymerace nenasycených monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217226

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kubánek Vladimír, Čásenský Bohuslav, Králíček Jaroslav, Cetkovský Arnošt

Značky: polymerace, nenasycených, aniontové, způsob, monomerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu aniontové polymerace nenasycených monomerů obecného vzorce CH2 = CHX a CH2 = CXY, kde X a Y je aryl, vinyl, -CN, -COO alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku a pro X = -CH3 je Y = -COOCH3 za přítomnosti hydridohlinitanů alkalických kovů jehož podstata spočívá v tom, že se aniontová polymerace provádí v přítomnosti zcela substituovaného hydridohlinitanu alkalického kovu obecného vzorce MeA10x/2/OR/4-x, kde Me = Li, Na, K x = 1 až 2 R...

Způsob výroby aktivátoru pro aniontovou polymeraci 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218369

Dátum: 15.02.1985

Autori: Mařík Jiří, Čásenský Bohuslav, Kubánek Vladimír

Značky: polymeraci, 6-kaprolaktamu, způsob, aktivátoru, aniontovou, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu aktivátoru pro aniontovou polymeraci 6-kaprolaktamu, případně směsi laktamů (-aminokyselin. Tento aktivátor na bázi polyurethanu se připraví rozpuštěním pěnového polyurethanu v tavenině 6-kaprolaktamu v přítomnosti 0,1 až 2 % hmot. kaprolaktamohlinitanu sodného obecného vzorce kde x je číslo od 0 do 2 včetně. Kaprolaktamohlinitan sodný se může připravit přímo v rozpouštěcí směsi z přítomného 6-kaprolaktamu a...

Materiál pro výrobu elektroinstalačních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218289

Dátum: 15.02.1985

Autori: Mařík Jiří, Kubánek Vladimír, Bek Josef, Štěrbáček Zdeněk, Čásenský Bohuslav, Králíček Jaroslav

Značky: materiál, elektroinstalačních, prvků, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití polyamidu-6 v nehořlavé úpravě jako materiálu pro výrobu elektroinstalačních prvků. Vynález nachází uplatnění v řadě oblastí elektrotechnického průmyslu, především silnoproudého.

Způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktanu, popřípadě jeho směsí s laktany w -aminokyselin se 4 až 13 atomy uhlíku a jejich modifikovaných typů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217251

Dátum: 15.07.1984

Autori: Kubánek Vladimír, Králiček Jaroslav Dr, Čásenský Bohuslav, Štěrbáček Zdeněk, Mařík Jiří

Značky: popřípadě, polyamidů, bázi, 6-kaprolaktanu, typů, uhlíku, laktany, směsi, atomy, způsob, aminokyselin, výroby, jejich, modifikovaných, kopolyamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymidů xeho kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu, popřípadě jeho směsí s laktamy (-aminokyselin se 4 až 13 atomy uhlíku a jejich modifikovaných typů je použitelný pro kontinuální aktivovanou aniontovou polymeraci laktamů nad teplotou tání směsi monomeru a polymeru za adiabatických a kvasiisothermních podmínek a dopolymerací pod teplotou tání polymeru. Postup je charakteristický tím, že se provádí ve čtyřech stupních. V prvém...