Carniato Denis

7-Azaindolové deriváty ako selektívne inhibítory 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenázy typu 1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13396

Dátum: 01.10.2008

Autori: Roche Didier, Carniato Denis, Hallakou-bozec Sophie, Schultz Melanie

MPK: C07D 471/04, A61K 31/33, A61P 25/00...

Značky: dehydrogenázy, inhibitory, deriváty, 7-azaindolové, 11-beta-hydroxysteroid, selektivně

Text:

...u človeka.Účinok zvýšenej hladiny kortizolu je tiež pozorovaný u pacientov, ktorí trpia Cushingovým syndrómom, čo je metabolické ochorenie, pre ktoré sú charakteristické vysoké hladiny kortizolu V krvnom obehu. U pacientov s Cushingovým syndrómom sa často vyvinie NIDDM.Nadmemá hladina kortizolu súvisí s obezitou pravdepodobne na základe zvýšenej glukoneogenézie v pečení. Abdominálna obezita úzko súvisí s intoleranciou glukózy,diabetom,...

N-(Pyrazol-3-yl)benzamidové deriváty ako aktivátory glukoinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14012

Dátum: 09.09.2008

Autori: Charon Christine, Gleitz Johannes, Burgdorf Lars Thore, Carniato Denis, Emde Ulrich, Beier Norbert

MPK: A61P 3/10, A61P 3/04, A61K 31/4155...

Značky: glukoinázy, aktivátory, deriváty, n-(pyrazol-3-yl)benzamidové

Text:

...majú rad spoločných znakov s najobvyklejšou formou NIDDM, ku ktorej nástupu dochádza V strednom veku (Rotter et al 1990). U MODY je pozorovaný jasný typ dedičnosti (autozomálne dominantný). V rodinách s MODY boli identiñkované aspoň 3 rôzne mutácie (Bell et al. 1996). Dôležitosť glukokinázy(GK) pri homeostáze glukózy dokladá súvislosť GK mutácií s diabetes mellitus u ľudí(MODY-2) a zmena metabolizmu glukózy u transgénnych myší a myší s...

2-Adamantylbutyramidové deriváty ako selektívne inhibítory 11beta-HSD1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15671

Dátum: 22.11.2007

Autori: Lerich Caroline, Roche Didier, Doare Liliane, Carniato Denis, Charon Christine

MPK: A61K 31/194, A61K 31/19, A61K 31/16...

Značky: inhibitory, deriváty, 2-adamantylbutyramidové, selektivně, 11beta-hsd1

Text:

...syndrómom, čo je metabolické ochorenie, pre ktoré sú charakteristické vysoké hladiny kortizolu v krvnom obehu. U pacientov s Cushingovým syndrómom sa často vyvinieNadmemá hladina kortizolu súvisí s obezitou pravdepodobne na základe zvýšenej glukoneogenézie v pečení. Abdominálna obezita úzko súvisí s intoleranciou glukózy,diabetom, hyperinzulinémiou, hypertriglyceridémiou a inými faktormi metabolického syndrómu, ako je vysoký tlak, zvyšené...

nDiazepán-acetamidové deriváty ako selektívne inhibítory 11 beta-HSD-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7718

Dátum: 05.10.2007

Autori: Leriche Caroline, Carniato Denis, Doare Liliane, Charon Christine, Roche Didier

MPK: A61P 3/00, C07D 243/00, A61K 31/00...

Značky: ndiazepán-acetamidové, inhibitory, deriváty, beta-hsd-1, selektivně

Text:

...Cushingovým syndrómom sa často vyvinieNadmemá hladina kortizólu súvisí s obezitou pravdepodobne na základe zvýšenej glukoneogenézie v pečení. Abdominálna obezita úzko súvisí s intoleranciou glukózy,diabetom, hyperinzulinémiou, hypertriglyceridémiou a inými faktormi metabolického syndrómu, ako je vysoký tlak, zvyšené VLDL a znížené HDL (Montague et al., Diabetes,2000, 49 883-888). Tiež bolo zverejnené, že inhibícia IlB-HSDI v...

Deriváty 2-adamantylmočoviny ako selektívne inhibítory 11-beta-HSD1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15186

Dátum: 22.11.2006

Autori: Roche Didier, Hock Bjoern, Charon Christine, Gleitz Johannes, Carniato Denis

MPK: C07C 275/26, C07C 275/30, C07C 275/34...

Značky: inhibitory, 11-beta-hsd1, 2-adamantylmočoviny, deriváty, selektivně

Text:

...u pacientov, ktorí trpia Cushíngovým syndrómom, čo je metabolické ochorenie, pre ktoré sú charakteristické vysoké hladiny kortízolu v krvnom obehu. U pacientov s Cushingovým syndrómom sa často vyvinie NlDDM.Nadmemá hladina kortízolu súvisí s obezitou pravdepodobne na základe zvýšenej glukoneogenézie v pečení. Abdominálna obezita úzko súvisí s intoleranciou glukózy,diabetom, hyperinsulinémiou, hypertriglyceridémiou a inými faktormi...

Deriváty 1-N-fenylamino-1H-imidazolu a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 723

Dátum: 15.12.2003

Autori: Lafay Jean, Adje Nathalie, Carniato Denis, Bonnet Paule, Delansorne Rémi, Pascal Jean-claude

MPK: A61K 31/4164, C07D 233/00, A61P 43/00...

Značky: farmaceutické, deriváty, obsahujúce, 1-n-fenylamino-1h-imidazolu, tieto, kompozície

Text:

...inhibítorovaromatázy, samotných alebo v kombinácii s inými antiresorpčnimi alebo proosteogénnymi ćinidlami, môže byt vhodné pri liečbealebo prevencii kostných porúch podľa príslušných terapeutických postupov alebo režimov.0029 Ďalej sa estrogeny podieľajú na regulácii rovnováhy medzi Thi a Th predominantnými imunitnými funkciamia môžu byť preto vhodne použité pri liečbe alebo prevencii autoimunitných ochorení, ktoré sú závislé od pohlavia...

Sulfamátbenzotiofénové deriváty ako steroidné inhibítory sulfatázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6107

Dátum: 16.05.2003

Autori: Lafay Jean, Shields Jacqueline, Carniato Denis, Bonnet Paule, Clerc Thierry, Duc Igor, Rondot Benoît, Duranti Eric

MPK: C07D 333/00, A61K 31/381, A61P 35/00...

Značky: sulfatázy, steroidné, inhibitory, deriváty, sulfamátbenzotiofénové

Text:

...kandidáti liečiv,obzvlášť je to 6,6,7-COUMATE, čo je štandardný ne~estrogénny inhibítor sulfatázy, ktorý je známy z literatúry podľa doterajšieho stavu techniky (pozri publikácie Purohit A, Cancer Res., 2000, 60, 3394 - 3396).Vzhľadom k vyššie uvedenému, v tomto odbore existuje potreba vyvinúť steroidné inhíbítory sulfatázy za účelom liečenia konkrétne estrogén0009 V patentovej prihláške Spojených štátov amerických č. 2003/008862 sa opisujú...

Tricyklické zlúčeniny, spôsob ich prípravy a medziprodukty tohto spôsobu, ich použitie ako liečiv a farmaceutické zmesi, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282894

Dátum: 02.12.2002

Autori: Mcdowell Robert, Wehner Volkmar, Bernard Serge, Teutsch Jean-georges, Stilz Hans-ulrich, Gourvest Jean-françois, Pitti Robert, Knolle Jochen, Gadek Thomas, Carniato Denis, Bodary Sarah

MPK: A61K 31/19, A61K 31/36, A61K 31/415...

Značky: přípravy, spôsobu, spôsob, medziprodukty, tohto, tricyklické, farmaceutické, obsahujú, zmesí, zlúčeniny, použitie, liečiv

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú tricyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3, R4, R5 a G majú význam uvedený v opise, pričom prerušované čiary predstavujú prípadnú druhú väzbu, rovnako ako adičné soli s kyselinami a zásadami a estery, spôsob ich prípravy a medziprodukty tohto spôsobu, ich použitie ako liečiv a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú.