Capet Marc

Nové 6,11-dihydro-5H-benzo[d]imidazo[1,2-a]azepínové deriváty ako ligandy histamínového H4 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18907

Dátum: 05.06.2013

Autori: Billot Xavier, Krief Stéphane, Ligneau Xavier, Robert Philippe, Levoin Nicolas, Lecomte Jeanne-marie, Labeeuw Olivier, Berrebi-bertrand Isabelle, Capet Marc, Calmels Thierry, Schwartz Jean-charles

MPK: A61P 11/00, C07D 487/04, A61K 31/4188...

Značky: histamínového, ligandy, receptora, deriváty, 6,11-dihydro-5h-benzo[d]imidazo[1,2-a]azepínové, nové

Text:

...pomocou dostupných liekov, menovite pomocou H 1 R antagonistických látok.0005 H 4 R antagonistické látky/invertné agonistické látky doteraz nedoslahli klinické využitie a preto existuje potreba zlúčenin, ktoré vykazujú vysokú schopnosť a bezpečnosť. V tejto prihláške vynálezu je oplsaná nová chemická trieda H 4 R Iigandov.0006 Tento vynález sa teda týka nových 6,11-dihydro-5 H-benzodimidazo 1,Z-ajazepínových derivátov ako Iigandov H 4...

Benzazolové deriváty ako ligandy histamínového H4 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20980

Dátum: 27.09.2011

Autori: Berrebi-bertrand Isabelle, Calmels Thierry, Lecomte Jeanne-marie, Billot Xavier, Labeeuw Olivier, Capet Marc, Krief Stéphane, Ligneau Xavier, Schwartz Jean-charles, Robert Philippe, Danvy Denis, Levoin Nicolas

MPK: A61K 31/4439, C07D 401/12, A61P 37/08...

Značky: ligandy, deriváty, benzazolové, receptora, histamínového

Text:

...v reťazci, ak nie je uvedené inak. Výhodné alkenylové skupiny majú 2 až 12 atómov uhlíka v reťazci a výhodnejšie okolo 2 až 6 atómov uhlíka v reťazci. Príklady alkenylových skupín zahŕňajú elenyl, propenyl, n-butenyl, i-butenyl, 3-metylbut-2-enyl, n-pentenyl, heptenyl,oktenyl, nonenyl, decenyl.0015 AIkinyI znamená alifatickú uhľovodíkovú skupinu obsahujúcu trojitú väzbu uhlík-uhlík, a ktorá môže byt priama alebo rozvetvená s 2 až 15...

Karbonylované (aza)cyklohexány ako ligandy dopamínového D3 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20442

Dátum: 21.06.2007

Autori: Schwartz Jean-charles, Calmels Thierry, Berrebi-bertrand Isabelle, Capet Marc, Danvy Denis, Lecomte Jeanne-marie, Ligneau Xavier, Robert Philippe, Levoin Nicolas

MPK: A61K 31/495, A61P 25/00, C07D 211/26...

Značky: dopamínového, karbonylované, receptora, aza)cyklohexány, ligandy

Text:

...alkoxyalkyl dialkylaminoskupina nearomatický heterocyklyl naviazaný pomocou dusíka alkylsulfanyl alkylsulñnyl alkylsulfonyl monohalogénalkylsulfanyl monohalogénalkylsulñnyl monohalogénalkylsulfonyl polyhalogénalkylsulfanyl polyhalogénalkylsulñnyl polyhalogénalkylsulfonyl heleroaryl aryI aralkyl aryloxyskupina alkoxykarbonylamino-skupina acyl acylaminoskupina aminokarbonyl monoalkylaminokarbonyl dialkylaminokarbonyl...

Deriváty 1-N-azacykloalkyl-3-fenoxypropánu užitočné na prípravu psychotropných liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20408

Dátum: 25.04.2006

Autori: Ligneau Xavier, Labeeuw Olivier, Lecomte Jeanne-marie, Capet Marc, Bertrand Isabelle, Poupardin-olivier Olivia, Schwartz Jean-charles, Levoin Nicolas, Robert Philippe

MPK: A61K 31/381, A61K 31/40, A61K 31/44...

Značky: 1-n-azacykloalkyl-3-fenoxypropánu, psychotropných, užitočné, přípravu, deriváty, liekov

Text:

...z halogénu, C 1 -04 alkylu,O-C 1-C 4 alkylu, -OH, NR 3 R 4f) benzyloxy skupina, v ktorej je fenyl voliteľne substituovaný jedným alebo viacerými z halogénu, C 1 -C 4 alkylu, O-C 1-C 4 alkylu, -OH, NR 3 R 4h) benzoylová skupina substituovaná jedným alebo viacerými z halogénu, C 1-C 4 alkylu, O-C 1-C 4 alkylu,-OH alebo NR 3 R 4, kde R 3, R 4 sú deñnované vyššie.0021 Výhodne vo všeobecnom vzorci (I)R 1 a R 2 tvorí spoločne s atómom...

Arylpiperazínové deriváty a ich použitie ako selektívne ligandy dopamínového receptora D3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3469

Dátum: 29.11.2005

Autori: Lecomte Jeanne-marie, Capet Marc, Berrebi-bertrand Isabelle, Morvan Marcel, Calmels Thierry, Danvy Denis, Robert Philippe, Dartois Catherine, Levoin Nicolas, Schwartz Jean-charles

MPK: C07D 405/00, C07D 209/00

Značky: použitie, dopamínového, receptora, selektivně, ligandy, deriváty, arylpiperazínové

Text:

...alebo nasýtený alebo nenasýtený heterocyklus, kondenzovaný na fenylové jadro, na ktoré sa viažu- R 5, R 6, R 7, R 8 a R 9 každý nezávisle predstavuje atóm vodíka alebo skupinu hydroxy, alkyl, monofluóralkyl, polyfluóralkyl, alkoxy, polyfluóralkoxy,alkylsulfanyl, polyfluóralkylsulfanyl, kyano, -NRR, -COOR, -COR, -CONRR,alebo dva zo susedných R 5, R 6, R 7, R 8 a R 9 sú medzi sebou spojené, abyvytvorili uhlovodikový cyklus alebo nasýtený alebo...

Deriváty arylpiperazínu ako selektívne ligandy receptora D3 dopamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2389

Dátum: 18.10.2005

Autori: Morvan Marcel, Capet Marc, Robert Philippe, Danvy Denis, Calmels Thierry, Levoin Nicolas, Lecomte Jeanne-marie, Schwartz Jean-charles, Berrebi-bertrand Isabelle

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4427, C07D 213/00...

Značky: deriváty, selektivně, receptora, ligandy, arylpiperazínu, dopamínu

Text:

...nezávisle od seba atóm vodíka alebo halogénu alebo skupinu hydroxy, alkyl, monofluóralkyl, polyfluóralkyl, alkoxy, polyfluóralkoxy,alkylsulfanyl, polyfluóralkylsulfanyl, kyano, -NRR, -COOR, -COR, -CONRR alebo dva zo susedných R 2, R 3, R 4, R 5 a R 6 sa medzi sebou spoja za účelom vytvorenia uhlovodíkového cyklu alebo heterocyklu, nasýteného alebo nenasýteného, kondenzovaného s fenylovým jadrom, ku ktorému sa viažukde R, R rovnaké alebo...

Nové deriváty dikarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4577

Dátum: 22.10.2004

Autori: Bhatt Isha, Capet Marc, Jivani Jignesh K, Aradhye Jayraj, Lecomte Jeanne-marie, Panchal Bhavesh, Levoin Nicolas, Samanta Biswajit, Poupardin Olivia, Rajamannar Thennati, Schwartz Jean-charles, Pal Ranjan Kumar, Berrebi-bertrand Isabelle, Robert Philippe

MPK: A61K 31/165, A61K 31/185, A61K 31/095...

Značky: kyseliny, nové, dikarboxylovej, deriváty

Text:

...náprotivky ponúkajú z dvoch potenciálnych nevýhod tieto indikácie vyžadujú, aby boli fosforylované in vivo na dosiahnutie aktivityselektivity voči piatim podtypom S 1 P receptoraPreto cieľom tohto vynálezu je poskytnúť nové zlúčeniny, ktorými sú agonisty S 1 P receptora, a ktoré majú imunosupresívnu aktivitu, s výhodou nízku añnitu k receptom voči edg 3/S 1 P 3.S prekvapením prítomný vynález rozpoznal nové zlúčeniny vzorca l, ktoré spĺňajú...

Arylvinylazacykloalkánové zlúčeniny a spôsoby ich prípravy a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3699

Dátum: 04.03.2004

Autori: Dull Gary Maurice, Schmitt Jeffrey Daniel, Capet Marc, Cheve Michel, Genevois-borella Arielle

MPK: A61K 31/506, A61K 31/44, A61K 31/505...

Značky: zlúčeniny, arylvinylazacykloalkánové, přípravy, spôsoby, použitia

Text:

...azacyklické zlúčeniny a ich použitie akoinhibítorov nikotinových cholinergných receptorov. Na stranách 11 až 15 je uvedené velké množstvo týchto reprezentativnych zlúčenín. medzi ktoré patria0005 V publikácii N. M. Silva a kol. European Journal of Medicinal Chemistry, Editions Scientiñque Elsevier, sa na stranách 163 až 170 opisujú nové izoxazolové deriváty označované ako ligandový kandidáti nikotinových acetylcholínových...

Substituované arylcykloalkány a ich použitie ako činidiel proti rakovine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1296

Dátum: 03.12.2002

Autori: Caulfield Thomas, Tiraboschi Gilles, Capet Marc, Mailliet Patrick

MPK: A61P 35/00, A61K 31/122, A61K 31/136...

Značky: činidiel, použitie, rakovine, proti, substituované, arylcykloalkány

Text:

...alebo skupinou substituentov zvolených zo súboru zahŕňajúceho(v) 1 alebo 2 skupiny OCH 3 a etyléndioxyskupinu,- Ar je zvolený zo súboru zahŕňajúceho 3-hydroxy-4-metoxyfenyl 4-hydroxy-3-metoxyfenyl 3-hydroxy-4-aminofenyl 4-hydroxy-3Jednou. z prednosti vynálemi je, že objavil, že je nwžné získat nasýtenê deriváty chalkónov (majúce 1,3-diarylpropanónovú jednotku) majúcu uspokojivú účinnost smerujúcu protiĎalšou prednosťou vynálezu je, že sa V...