Čapek František

Středicí a upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261101

Dátum: 12.01.1989

Autor: Čapek František

MPK: B21B 39/14, B21B 31/06

Značky: upínací, zařízení, středicí

Text:

...práce a snižuje pnovozní náklady. Použitím otočného pohyburičelístí sedosáhne toho, že je možné ustředít a upnout všechny druhy proďilů v širokém rozmezí rozmeru. tPříklad střediciho a upínacího zařízení v je znázorněn na obrázku.- ry pro vodicí tyče 9 a otvor pro nástavec 14 mezidesky-B. Mezi spodní část stojanu 1a nastavcem 14 je úchytem 15 upevněn hydromotor 2. Mezideska 3 je vedena vodicími tyčemi El a je v ní provedeno vyhrání pro...

Zapojení protiproudových ohřivačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236952

Dátum: 01.10.1986

Autor: Čapek František

MPK: F24H 9/14

Značky: protiproudových, ohřivačů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zapojení protiproudových ohřívačů pomocí montážních mezikusů bez armatur. Funkce zapojení je stejná jako při osazení armaturami. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že medium při funkci dvou protiproudových ohřívačů proudí přívodním potrubím do prvého protiproudového ohřívače, dále propojovacím potrubím do druhého protiproudového ohřívače a výstupního potrubí. Na propojovacím potrubí je umístěn mezikus. Mezi přívodním a...

Způsob tepelného zpracování stabilizovaných austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220731

Dátum: 15.12.1985

Autori: Čapek František, Turoň Slavomír, Elfmark Jiří

Značky: tepelného, zpracování, stabilizovaných, austenitických, oceli, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tepelného zpracování stabilizovaných austenitických ocelí, zejména chromniklových ocelí, stabilizovaných titanem s použitím rozpouštěcího žíhání, které je případně doplněno stabilizačním žíháním. Rozpouštěcí žíhání se provádí při teplotě ve °C, která je rovná nebo vyšší, než je součet konstanty 990 a tisícinásobku součinu uhlíku a titanu obsažených v oceli. Při rozdílu mezi použitou a vypočtenou teplotou rozpouštěcího...

Chlazení válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 218274

Dátum: 15.02.1985

Autori: Drdla Jiří, Čapek František

Značky: válců, chlazení, válcovací, stolice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru strojírenství a řeší jednodušší a účinnější způsob chlazení válců válcovací stolice. Přívod chladicího média je proveden přívodným kolenem přes propojovací vrtání trubkou armatury do vertikální armatury s kanálem a výtokovými otvory, trubka armatury je v objímce utěsněna těsněním s možností posuvného pohybu nebo je přívod chladicího média proveden tak, že z propojovacího vrtání je trubkou sprchy připojen ke sprše.

Zařízení pro zavěšování břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 217275

Dátum: 15.07.1984

Autor: Čapek František

Značky: zařízení, břemen, zavěšování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zavěšování břemen, zejména pro přenášení stolic jeřábem. Podstatou vynálezu je stabilní zařízení, upevněn jednoduše na závěsných čepech stolice a podepírané stavitelným stojinami. Za použití lana, které je upevněno na podpěrné konstrukci, která zároveň lano stabilizuje v určité poloze, je možno hákem jeřábu bez pomoci vazače zachytit stolici a provést její přemístění a opět bez pomoci a obsluhy vyvěsit hák ze závěsu.