Čapek Antonín

Způsob výroby hexahydro-4-acyloxymethyl-5-hydroxy-2H-cyklopenta/b/furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268616

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Žák Bohumil, Čapek Antonín, Paleček Jaroslav, Veselý Ivan, Dolanský Vladimír

MPK: C07D 307/935

Značky: výroby, způsob

Text:

...ísopropyl- nebo butylacetátem,jehož spojené podíly se promyjí solankou a po vysušení anorganickým sušidlem se rozpouštědla odpaří. Krystalizací destilačního zbytku z alífatického uhlovodíku s 5 až 10 atomy uhlíku, s výhodou cyklohexanu, se získá krystalícký produkt ve vysoké čistotě (nad 95 podle stanovení pomocí vysokotlaké kapalinové chromatografie) a výtěžku nad 80 .Výhodou způsobu podle vynálezu je vedle jednoduchého provedení vysoký...

Způsob výroby 4-(E)-3,3-alkylendioxy-4-(substituovaných)-1-butenyl/hexahydro-2H- cyklopenta/b/furan-2,5-diolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266916

Dátum: 12.01.1990

Autori: Votava Vladimír, Píš Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Ledvinová Marie, Staněk Jan, Čapek Antonín, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Žák Bohumil, Dolanský Vladimír

MPK: C07D 407/06, C07D 307/935

Značky: způsob, výroby

Text:

...který se odsaje a 1- až 3 krát se promyje výše uvedeným rozpouštědlem při teplotě O až-10 °C. Tímto postupem získané krystaly obsahují minimálně 92 produktu obecného vzorce I. Po odpaření matečních louhů k suchu je možné získat další podíl produktu pomocí jednoduchého provedení sloupcové filtraceVýhodou způsobu podle vynálezu je jednoduché provedení reakce a snadná izolace produktu i v provozních podmínkách. Malá spotřeba rozpouštědel značné...

Způsob výroby 9-oxoprostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265733

Dátum: 14.11.1989

Autori: Paleček Jaroslav, Dolanský Vladimír, Veselý Ivan, Kubelka Vladislav, Žák Bohumil, Ledvinová Marie, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Drahoňovský Jan, Dědek Václav, Čapek Antonín, Kozmík Václav, Staněk Jan

MPK: C07C 177/00

Značky: způsob, výroby, 9-oxoprostaglandinů

Text:

...spočíva v tom, žese na sloučeninu obecného vzorce II, kde R značí n-butyl-, 3-chlorfenoxy-, 3-trifluormethy 1 fenoxymskupinu, A značí vodík nebo ORZ skupinu, B značí OR 2 skupinu nebo vodík, přičemžplatí, jo-li A vodík, je B skupina ORZ, neho je-li A OR 2 skupina, pak B je vodík nebo společně A 4 B značí O/CH 2/no skupinu, kde n je 2 nebo 3, R 2 značí 1 «methoxybenzy 1 ~, tetrahydropyran-2-y 1-, tetrahydrofuran-2-y 1- nebo terciální...

Způsob přípravy alfa-kyanobenzylesterů alkanových a cyklopropanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265008

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hodačová Jana, Král Vladimír, Dvořák Dalimil, Veselý Ivan Ing, Dolanský Vladimír, Stibor Ivan, Eichler Pavel, Tichý Miloš, Čapek Antonín, Votava Vladimír, Závada Jiří, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 69/74

Značky: cyklopropanových, kyselin, způsob, alfa-kyanobenzylesterů, přípravy, alkanových

Text:

...katnlyzátovu lze pouäit známých katalyą záiorů fázovćuo přenosu aniontü, například bcnzylLricthy 1 umoVýhodou postupu ooďle vynálozu je okolnout, že lze použíLkťüľýkoliv mľoveoisomer acylchloridu obecného vzorce IV cyklom propanové kyseliny, nebo kteroukoĺiv stereoisomerní směs, při» čemž V zíoknnám esůeru obecného vzorce I zůstane původní ste»reochomická konfigurace V cyklopropanovém uskupení plně zacho Évúna. Toto okolnost je při využití...

Biocidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264623

Dátum: 14.08.1989

Autori: Paleček Jaroslav, Kubelka Vladimír, Voldánová Marta, Mikeš Ctirad, Král Josef, Mostecký Jiří Akademik, Kubín Jan, Čapek Antonín, Kudibal Václav

MPK: A01N 33/02, C11D 7/00

Značky: biocidní, prostředek

Text:

...ochranná látka. Neutrální tenzidy na bázi ethylenoxidovaných alkoholů nebo alkyl fenolů urychlují podstatným způsobem rozpouštění nečistot a napomáhají při tvorbě a stabilitě disperzí tvořených pevnými částicemi a dále doplňují dermálně profylaktickou složku. Kvarterní amoniové a fosfoniové soli zajiščují vysokou biocidní účinnost prostředku, zvláště proti qramnegativním bakteriím, neporušují však acidoresistentní mikroorganismy a působí i...

Způsob rafinace dimethyl(2-oxoheptyl)-fosfonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255124

Dátum: 15.02.1988

Autori: Špaček Miroslav, Čapek Antonín, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Drahoňovský Jan, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Dolanský Vladimír

MPK: C07F 9/40

Značky: způsob, rafinace, dimethyl(2-oxoheptyl)-fosfonátu

Text:

...dostoupit na úroveň teploty místnosti, krystalická sůl se oddělí filtrací za vakua nebo odstłeděním (vhodná zejména pro draselnou sůl), promyje se malým množstvímrozpouštědla s výhodou stejného, jako bylo použito při vlastní reakci, matečný louh se oddělí, sůl se zpětně rozloží 1,1 až 1,5 ekvivalentem zředěné vodné kyseliny octové (14).Olejovitý podíl se extrahuje do organického rozpouštědla s výhodou 1,2-dichloretanu,extrakt se promyje...

Způsob výroby alkyl 2-/substituovaných fenoxy/alkanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231862

Dátum: 15.12.1986

Autori: Prošek Zdeněk, Staněk Jan, Kubelka Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Ledvinová Marie, Ježek Karel, Černý Miloslav, Žák Bohumil, Paleček Jaroslav, Čapek Antonín

Značky: výroby, alkyl, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby alkyl 2-/substituovaných fenoxy/alkanoátu obecného vzorce I, kde R značí vodík nebo chlor, brom, fluor nebo trifluormethyl-, alkoxyl obsahující 1 až 2 atomy uhlíku, R1 značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R2 značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, n je 1 až 3, reakcí substituovaného fenolu obecného vzorce II, kde R a n mají shora uvedený význam, s alkyl 2-halogenalkanoátem obecného vzorce...

Způsob výroby 7-substituovaných-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235438

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Čapek Antonín, Staněk Jan, Kubelka Vladislav, Kaplánek Rudolf, Votava Vladimír, Drahoňovský Jan, Urie Milan

MPK: C07C 49/487

Značky: 7-substituovaných-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 7-substituovaných-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů obecného vzorce I, ze snadno dostupné sloučeniny obecného vzorce II, jehož podstata spočívá v tom, že se reakce provádí za přítomnosti katalytického množství Lewisovy kyseliny v prostředí chlorovaných uhlovodíků, načež se z reakční směsi odstraní přebytečný halogenovodík a po oddestilování rozpouštědla se získá produkt obecného vzorce I, který je meziproduktem...

Způsob výroby derivátů 1,10-fenantrolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226921

Dátum: 15.05.1986

Autori: Čapek Antonín, Žák Bohumil

Značky: derivátů, 1,10-fenantrolinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 1,10-fenantrolinu obecného vzorce I kde R, R1, R2, R3 a R4 nezávisle na sobě znamenají vodíkový atom, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenyl, kondenzací s o-fenylendiaminu obecného vzorce II kde R3 a R4 mají dříve uvedený význam se sloučeninou obecného vzorce III, kde R, R1 a R2 mají dříve uvedený význam a R5 znamená halogen, zejména chlor, nebo s jejími funkčními deriváty, jako acetáty, acetaly, oximy, vyznačený tím, že...

Způsob výroby (3aa,4ß,5a,6aa)hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-H- cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226906

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dědek Václav, Mostecký Jiří, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Žák Bohumil, Špaček Miroslav, Dolanský Vladislav, Čapek Antonín

Značky: 3aa,4ß,5a,6aa)hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-h, výroby, cyklopenta(b)furan-2-onu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby (3a?,4ß(3,5?,6a?)hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethy-l-2H-cyklopenta (b)furan-2-onu vzorce I vyznačený tím, že se na nenasycený y-lakton vzorce II působí v bezvodém prostředí paraformaldehydem v roztoku alifatické kyseliny, obsahující 1 až 3 atomy uhlíku za katalýzy halogenidů dvoj- a trojmocných kovů, například chloridu železitého, hlinitého, zinečnatého, cíničitého, bromidu železitého, nebo fluoridu antimoničitého, při teplotě 40...

Způsob výroby derivátů hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226905

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dědek Václav, Čapek Antonín, Čapek Karel Ing, Kubelka Vladimír, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří, Černý Miloslav, Votava Vladimír, Kozmík Václav, Stibor Ivan, Ježek Karel, Veselý Ivan, Staněk Jan

Značky: derivátů, výroby, hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů hexahydro-5- hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklopenta (b) furan-2-onu obecného vzorce I, kde Z značí skupinu R1-C6H4CO-, v níž Rl značí vodík, methyl, fenyl, případně nitroskupinu, vyznačený tím, že se na halogenhydroxyketon obecného vzorce II, kde X značí chlor, brom nebo jod, působí acylačním činidlem obecného vzorce R2COY, kde R2 značí alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku a Y značí chlor, brom nebo R2COO-skupinu, kde R2 má výše...

Způsob výroby acetalů prostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230650

Dátum: 15.05.1986

Autori: Votava Vladimír, Čapek Antonín, Stibor Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Černý Miroslav, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Ježek Karel, Ledvinová Marie, Staněk Jan

MPK: C07D 319/06, C07C 177/00

Značky: acetalů, výroby, způsob, prostanoidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby acetalů prostanoidů obecného vzorce I, kde R značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R1 značí vodík nebo methyl, X značí kyslík nebo síru, n = 0 nebo 1, vyznačený tím, že se lakton obecného vzorce II, kde R2 značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku nebo R3C6H4- zbytek, kde R3 značí vodík nebo fenyl, převede působením alkandiolu nebo alkandithiolu s počtem atomů uhlíku 2 až 5 za přítomnosti katalytického množství...

Způsob výroby 7-hydroxymethyltricyklo(2,2,1,0, 3,5 )heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229083

Dátum: 15.04.1986

Autori: Veselý Ivan, Čapek Karel, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Ježek Karel, Mostecký Jiří, Stibor Ivan, Černý Miloslav, Čapek Antonín, Dědek Václav

MPK: C07C 49/487

Značky: výroby, způsob, 7-hydroxymethyltricyklo(2,2,1,0, heptan-2-onu

Text:

...není omezen pouze na specifické příklady, podmínky uvedené v nąsledujícich příkladech provedení jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezuji předmět e rozsah vynálezu.21,8 g diolu vzor-ce II se rozpustí v 200 m 1 acetonu a při teplotě mistnosti (20 až 25 OC) se přidé 29,6 ,g p-toluensulfonylchloridu ve 110 m 1 ecetonu. Reakční směs se míchá při teplotě mistmosti 2 hodin, ooeton se odpaři za vakua, zbytek se extrahuje chloroformem....

Způsob dělení diastereoisomerů meziproduktů pro prípravu derivátů prostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229075

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kubelka Vladimír, Černý Miloslav, Staněk Jan, Čapek Antonín, Mostecký Jiří, Dolanský Vladimír, Ježek Karel, Votava Vladimír

MPK: C07D 307/935, C07B 19/00

Značky: způsob, derivátů, kyseliny, dělení, diastereoisomerů, prostadienové, meziproduktu, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení diastereoizomerů meziproduktů pro přípravu derivátů prostadienové kyseliny zahrnující dělení méně polárního diastereoizomeru enolu obecného vzorce I kde R značí alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo R1-C6H4- nebo R1C6H4NH-skupinu, kde R1 značí vodík nebo fenyl a/nebo jeho optického antipodu, popřípadě jejich směsi, od polárnějších diastereoizomerů po redukci enonu obecného vzorce II kde R má shora uvedený význam, a/nebo jeho...

Způsob výroby prostaglandinu F2a a jeho analog

Načítavanie...

Číslo patentu: 229064

Dátum: 15.04.1986

Autori: Černý Miloslav, Mostecký Jiří, Dolanský Vladimír, Veselý Ivan, Stibor Ivan, Ježek Karel, Čapek Antonín, Eichler Pavel, Votava Vladimír, Staněk Jan

Značky: analog, způsob, prostaglandinů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby prostaglandinu F2? a jeho analog a řeší otázku pracnosti a čistoty výsledného produktu. Jeho podstata spočívá v tom, že se na laktol nebo jeho C-15 epimer působí ylidem v roztoku polárních aprotických rozpouštědel a získá se bisacetol prostaglandinu nebo jeho C-15 epimer, z kterého se žádaný produkt uvolní bez izolace 0,4 až 2 N roztokem kyseliny šťavelové nebo po izolaci katexem v prostředí vody s 10 až 80 %...

Způsob výroby meziproduktů pro přípravu derivátů prostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223404

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ježek Karel, Votava Vladimír, Čapek Karel, Čapek Antonín, Ledvinová Marie, Stibor Ivan, Špaček Miroslav, Staněk Jan, Paleček Jaroslav

Značky: prostadienové, výroby, kyseliny, způsob, derivátů, přípravu, meziproduktu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby meziproduktů pro přípravu derivátů prostadienové kyseliny, jako "enolů" obecného vzorce II kde R je zbytek přičemž X je halogen a n celé číslo 0 až 3, R1 je skupina -CO-Rz, kde Rz je fenyl substituovaný fenylem, nebo fenylkarbamoyl, vyznačený tím, že se na "enony" obecného vzorce I kde symboly R a R1 mají výše uvedený význam, působí trialkoxyhliníkem, přičemž alkoxyskupina obsahuje 2 až 4 atomy uhlíku, ve směsi aromatického...

Způsob výroby meziproduktů pro přípravu derivátů prostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223403

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čapek Karel, Paleček Jaroslav, Čapek Antonín, Špaček Miroslav, Votava Vladimír, Dolanský Vladimír, Stibor Ivan, Staněk Jan, Ježek Karel

Značky: kyseliny, derivátů, způsob, meziproduktu, přípravu, výroby, prostadienové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby meziproduktů pro přípravu derivátů prostadienové kyseliny, jako "enonů" obecného vzorce II kde R představuje zbytek přičemž X je halogen a n celé číslo 0 až 3, R1 je skupina -CO-R2, kde R2 je fenyl substituovaný fenylem, nebo fenylkarbamoyl, vyznačený tím, že na 15 R epimer "enolu" obecného vzorce I kde symboly R a R1 mají výše uvedený význam, se působí Jonesovým činidlem v acetonu při teplotách 223,2 až 273,2 K, s výhodou při...

Způsob výroby metylesteru kyseliny /S/-5-acetyloxy-2-methoxykarbonyl-3-oxo-1-cyklopenten-1-octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225034

Dátum: 15.02.1986

Autori: Černý Miloslav, Stibor Ivan, Jarý Jiří, Dědek Václav, Čapek Antonín, Kefurtová Zdena, Paleček Jaroslav, Ježek Karel, Veselý Ivan, Mostecký Jiří, Staněk Jan, Kubelka Vladimír, Čapek Karel, Heřmánková Věra

Značky: výroby, metylesteru, kyseliny, s/-5-acetyloxy-2-methoxykarbonyl-3-oxo-1-cyklopenten-1-octové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby metylesteru kyseliny /S/5-acetyloxy-2-metoxykorbonyl-3-oxo-1-cyklopen-ten-1-octové vzorce I, jeho enantiomeru, popřípadě jejich racemické směsi z /S/-/-/-2-acetyloxysukcinylchloridu vzorce III popřípadě jeho enantiomeru nebo jejich racemické směsi, vyznačující se tím, že se uvedené látky nechají reagovat se 4 až 6 ekvivalenty lithné soli metyltrimetylsilylesteru kyseliny malonové při teplotě od -80 °C do +30 °C, na vzniklou...

Způsob výroby substituovaných hexahydro-2H-cyklopenta/b/-furan-2-olů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225011

Dátum: 15.02.1986

Autori: Paleček Jaroslav, Černý Miloslav, Dolanský Vladimír, Staněk Jan, Kubelka Vladislav, Eichler Pavel, Ježek Karel, Veselý Ivan, Čapek Antonín

Značky: substituovaných, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby substituovaných hexehydro-2H-cyklopenta(b)furan- 2-olů a řeší otázku čistoty produktu a ekonomické hledisko. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na lakton nebo jeho C-15 epimer působí 1-alkoxybenzylhalogenidem v roztoku aromatického uhlovodíku za přítomnosti terciárního aminu při teplotě -20 až +40 o C v molárním poměru 1/2:1,0 až 1,1. Získá se chráněný lakton, který po redukci komplexním hydridem při teplotě...

Způsob výroby bicyklo(3,2,0)hept-2-en-6-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220728

Dátum: 15.12.1985

Autori: Čapek Antonín, Staněk Jan, Stibor Ivan, Dolanský Vladimír, Čapek Karel, Veselý Ivan, Špaček Miroslav

Značky: způsob, výroby, bicyklo(3,2,0)hept-2-en-6-onu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby bicyklo(3,2,0)hept-2-en-6-onu z 7,7-dichlorbicyklo(3,2,0)hept-2-en-6-onu redukcí zinkem, který spočívá v tom, že se reakce provádí ve vodně alkoholickém roztoku chloridu nebo síranu amonného při teplotě 40 až 100 °C a molárním poměru zinku k amonné soli 1 : 3 až 5, načež se získaný produkt extrahuje halogenovaným alkanem. Vynálezu lze využít při výrobě prostaglandinů, což jsou biologicky účinné látky.

Způsob výroby 7-acyloxymethyl-5-alogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227225

Dátum: 15.11.1985

Autori: Dolanský Vladimír, Staněk Jan, Černý Miloslav, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Veselý Ivan, Čapek Antonín, Kubelka Vladislav, Stibor Ivan, Mostecký Jiří

Značky: výroby, 7-acyloxymethyl-5-alogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 7-acyloxymetyl-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onu obecného vzorce I, kde R značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku a X značí chlor, brom nebo jod vycházející ze snadno dostupného bisformiátu vzorce II, vyznačený tím, že se sloučenina vzorce II transesterifikací alkoholem obecného vzorce R1OH, kde R1 značí alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, za katalytického působení silně bazického ionexu v OH(-) cyklu při teplotě 10 až 40 °C převede...

Způsob výroby derivátů /3a alfa, 4 ß, 5 alfa, 6a alfa /hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklopen[b]furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217347

Dátum: 01.08.1985

Autori: Stibor Ivan, Staněk Jan, Čapek Antonín, Ježek Karel, Čapek Karel, Černý Miloslav, Veselý Ivan, Mostecký Jiří, Kubelka Vladislav, Dědek Václav, Jarý Jiří, Paleček Jaroslav

Značky: alfa, hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyklopen[b]furan-2-onu, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů (3?a , 4ß, -5?, , 6?a (hexahydro- 5-hydroxa-4-hydroxymethyl-2H-cyklopenta[b] furan-2-onu.Podstata vynálezu spočívá v tom,že na(3?a, 4ß , 5? ,6a?)hexa- hydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklo- penta [b]furan-2-on působí trifenylhalogenmethan v organickém rozpouštědle za přítomnosti báze nebo přímo v heteroaromatickém aminu. Vzniklý trifenylmethylether se převede reakcí s odpovídajícími halogenidy nebo...

Způsob výroby 5-halogen-7-hydroxymethyl-bicyklo(2,2,1)-heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215681

Dátum: 15.03.1984

Autori: Paleček Jaroslav, Černý Miloslav, Čapek Antonín, Staněk Jan, Veselý Ivan, Dědek Václav, Žák Bohumil, Stibor Ivan, Mostecký Jiří, Čapek Karel, Kubelka Vladislav, Jarý Jiří

Značky: 5-halogen-7-hydroxymethyl-bicyklo(2,2,1)-heptan-2-onu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sločeniny obecného vzorce, kde X značí chlor, brom nebo jod, vhodných pro další přípravu prostaglandinu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na kyselinu 3-oxo-tricyklo(2,2,l,02,6) heptan-7-karboxylovou působí alkoholem za přítomnosti katalyzátoru a rozpouštědel, reakční směs se neutralizuje na ketal, který se redukuje na hydroxymethylketal. Následná deketalizace ketonem vede ke vzniku...