Cankař Jaroslav

Kúrenisko teplovodného splynovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6396

Dátum: 01.03.2013

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 10/00, F23L 9/06, F24B 1/19...

Značky: teplovodného, splynovacieho, kúrenisko, kotla

Text:

...tvarovky vybavené doplnkovými otvormi ďalšej fázy,umiestnenými nad prvou kaskádovou plochou.Primámy vzduch je vháňaný základnými otvormi prvej fázy spravidla umiestnenými pod kaskádovou plochou s rebrami a výhodne je primámy vzduch tiež vháňaný aj doplnkovými otvormi ďalšej fázy spravidla umiestnenými nad kaskádovou plochou s rebrami.l. Kaskádový profil privedie primámy vzduch bližšie k dýze.2. Dochádza k posúvaniu paliva hlavne v stredovej...

Spaľovacia komora splynovacieho teplotného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5350

Dátum: 08.02.2010

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 10/00, F24B 1/00, F23L 9/00...

Značky: kotla, spaľovacia, komora, teplotného, splynovacieho

Text:

...riešenia, pričom jeho podstata je nasledovná. Spaľovacia komora teplovodného kotla je tvorená dvojitým kovovým plášťom oblého tvaru s prednozadnou osou súmernosti. Vo vnútri spaľovacej komory je vsadená keramická vložka oblúkovitého prierezu a keramická tvarovka. Keramická vložka je otvorená smerom k roštovaciemu zariadeniu (pozri UV 17456), prípadne ku keramickej splynovacej dýze (pozri UV 4381), s prednej strany je vybavená vybraním pre...

Kúrenisko splynovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5349

Dátum: 08.02.2010

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F24B 1/00, F24H 1/00, F23B 10/00...

Značky: kotla, splynovacieho, kúrenisko

Text:

...a splynovanie dreva, biomasy i uhlia kombinuje hore uvedené spôsoby. Problémom však vždy zostáva dobré vyriešenie kúreniskového kotla.Podstatou úžitkového vzoru je kúrenísko vytvorené vrchným plášťom oblého profilu a spodným plášťom,pričom na spodnej časti plášťa sú vložené keramické pláty a uprostred dna keramická dýza alebo rošt alebo roštovacie zariadenie. Na vrchný plášť nadväzuje dutina pre ohrev primárneho vzduchu a chladiaci...

Kúreniskový a spaľovací priestor teplovodného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5272

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F24B 1/00, F23L 9/00, F23B 10/00...

Značky: priestor, teplovodného, spalovací, kotla, kúreniskový

Text:

...kotlom. Na obrázku č. 2 je rez teplovodným kotlom, ktorý je kolmý k predchádzajúcemu. Na obrázku č. 3 je perspektivny pohľad na keramicku dyzu spaľovacej komory.Na uvedených obrázkoch je príklad technického riešenia kúreniskového a spaľovacíeho priestoru teplovodného kotla, kde násypka je umiestnená v homej časti kotla a má vonkajší plášť 7 a vnútomý plášť 8 oblého tvaru. Vonkajši plášť 7 násypky prechádza v homej časti do chladiaceho...

Spaľovacia komora splyňovacieho teplovodného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5271

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 10/00, F23L 9/00, F24B 1/00...

Značky: splynovacieho, komora, kotla, spaľovacia, teplovodného

Text:

...priestor s prednozadnou osou súmernosti a tento priestor je otvorený smerom k roštovaciernu zariadeniu, prípadne ku kerarnickej splyňovacej dýze obojstranným úkosom. Keramická vložka leží na dne plášťa spaľovacej komory a dolieha na keramickú tvarovku a z prednej strany je vybavená vybranim pre odvod spalín a len v spodnej časti dolieha k prednej stene spaľovacej komory.Spaľovací proces prebieha nasledovneDo homej násypnej komory kotla...

Kúrenisko pre splyňovací kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5270

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23L 1/00, F24B 1/00

Značky: kotol, kúrenisko, splyňovací

Text:

...a odtiaľ prechádza do priestoru kúreniska otvormi súmeme a pravidelne rozmiestnenými V keramickej tvarovke. Na zvislej vnútornej stene keramickej tvarovky môžu byť jedna i viac vybrúsených vybraní, ktoré slúžia k odvodu plynov z vrchnej časti kúreniska a vylepšujú funkciu kúreniska.1) Vrchná časť kúreniska nie je chladená vodou, ale slúži na vysoký ohrev primárneho vzduchu a tým i dochádza k dokonalejšiemu spaľovaniu a vyššej...

Teplovodný výmenník kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5211

Dátum: 06.08.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F28D 7/00, F24H 7/00

Značky: kotla, teplovodný, výmenník

Text:

...ší plášť vodného telesa a druhý plášť je vonkajší plášť spalinového kanálu.Spaliny vychádzajúce zo spaľovacieho priestoru kotla vstupujú do jedného alebo viacerých kanálov umiestnených vo vnútri vodného telesa a súčasne spaliny vstupujú i do spalinového kanálu, ktorý obklopuje zvonku vodné teleso. Z horného priestoru spalinovćho kanálu potom spaliny spoločne odchádzajú cez ventilátor do dymovodu. Vo vnútornom priestore kanálu môžu byť...

Kúrenisko splynovacieho teplovodného kotla na kombinované palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5006

Dátum: 05.02.2008

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 60/02

Značky: teplovodného, splynovacieho, kombinované, kotla, kúrenisko, paliva

Text:

...kúreniska je usmerňovaný plameň, dochádza k optimálnemu primicšaniu vzduchu do plameňa a tým k dokonalému spaľovaniu, ktoré spĺňa aj najprísnejšie ekologické normy.b) Otočný rošt zjednodušuje odstraňovanie popola a rôznych zbytkov z priestoru násypky - jednoduché a nenáročné čistenie.c) Segmenty roštu s výstupkami a vybraniami umožňujú prerriiesenie paliva, zjednodušujú horenie a zaisťujú trvalý menovitý výkon.d) Kúrenisko umožňuje...

Kúrenisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1888

Dátum: 05.08.1998

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 1/24

Značky: kúrenisko

Text:

...a dosiahnutie ekologických parametrov pri spaľovaní uhlia a dreva. Ďalšou výhodou je to, že otočným uložením nosného telesa o 160 ° je umožnené dokonalé odpopolnenie ná sypníka paliva a udržanie trvalého výkonu nepretržitú dobu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 prvý priklad uskutočnenia kúreniska V priečnom reze, obr. 2 prvý príklad uskutoč~ nenia kúreníska V...

Zapojení na hlídání úniku škodlivých produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267592

Dátum: 12.02.1990

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: G01N 33/26

Značky: škodlivých, hlídání, zapojení, úniku, produktů

Text:

...výřoz na průtok vody. Na tomto obr. je patrné umístění elektricky vodivýclí destičeł 2, I 2. Ploválc ll je znázorněn v pííčném řozu. Ve výřezu na spodní straně plová ku ll jo na. vnitřní straně tohoto výřozu uchycení. elektricky vodivő. dcstiölm lg.Na vnější. straně plováku 11 je uchyceno. elektricky vodivú závěsná dostičlm 13. V tomto provedení obepíná spocĺní část plováłku 11 a vytváří tak prostor pro 171111201 vody. průtok vody jo patrný...

Zapojení generátoru na zplynování tuhého paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 237646

Dátum: 16.02.1987

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: C10J 3/02

Značky: zplyňování, generátoru, zapojení, tuhého, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení generátoru je tvořeno tělesem generátoru, které je jednak spojeno palivovým potrubím s nádržkou na palivo a jednak je plynovým potrubím napojeno na hrubý filtr. Z tohoto filtru je vyústěno propojovací potrubí ústící do jemného filtru, který je spojen s chladičem. Chladič je napojen na levý filtr, který je spojovacím potrubím spojen s pravým filtrem napojeným na chladič, který je dále propojen prostřednictvím potrubí s mísičem plynů a...

Předtopeniště pro spalování dřeva a dřevního odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229589

Dátum: 15.09.1986

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 1/00

Značky: dřeva, předtopeniště, dřevního, odpadů, spalování

Zhrnutie / Anotácia:

Předtopeniště pro spalování dřeva a dřevního odpadu slouží jako přídavné zařízení na spalování dřevního odpadu. Předtopeniště je tvořeno spalovací komorou s horním víkem, ve kterém je umístěn spalovací prstenec, na němž je usazena násypka. Zadní část spalovací komory je opatřena tryskou. Palivo z násypky se spaluje ve spalovací komoře, přičemž regulace výkonu se provádí dusivkou a regulátorem primárního vzduchu. Sekundární vzduch je přiváděn...

Generátor na zplynování kusového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 229361

Dátum: 01.04.1986

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: C10J 3/02

Značky: paliva, kusového, generátor, zplyňování

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor je tvořen zásobníkem paliva, který přechází ve válcovou vložku, uvnitř které je uložen spalovací prstenec. Válcová vložka je z vnější strany obklopena pláštěm, svou horní částí vytvářejícím pod zásobníkem paliva odlučovací část a svou spodní částí uzavírající dno popelníkového prostoru. Uvnitř válcové vložky je uložen spalovací prstenec, který ve své střední části vytváří zúžené hrdlo oboustranně se rozšiřující, přičemž v horní části...

Teplovodní kotel s topeništěm pro dokonalé spalování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 217302

Dátum: 01.08.1985

Autor: Cankař Jaroslav

Značky: kotel, teplovodní, dokonalé, tuhých, palív, topeništěm, spalování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší teplovodní kotel pro dokonalé spalování tuhých paliv jako uhlí a dřeva. Podstata teplovodního kotle podle vynálezu spočívá v tom, že v horní části tělesa kotle je uložen alespoň jeden plamenec, ve kterém je suvně uložena spirálově točená přepážka, přičemž plamenec ústí svou přední částí do spalinové komory uzavřené čisticími dvířky a svou zádní částí je vyveden do prostoru kouřovodu. Pod prostorem, ve kterém je umístěn alespoň...

Teplovodní kotel s topeništěm pro dokonalé spalování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 217301

Dátum: 01.08.1985

Autor: Cankař Jaroslav

Značky: teplovodní, dokonalé, kotel, palív, spalování, tuhých, topeništěm

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší teplovodní kotel pro dokonalé spalování tuhých paliv jako uhlí a dřeva. Podstata teplovodního kotle podle vynálezu spočívá v tom, že v horní části tělesa kotle je v trubkovnicích uchycen alespoň jeden plamenec ústící svou zádní částí do kouřové komory a přední částí do vratné komory uzavřené čisticími dvířky. V plemenici je uložena spirálově točená přepážka. Pod prostorem, ve kterém jsou uloženi plamence je umístěna přepážka...

Kamna se středovou násypkou na spalování dřeva a dřevního odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217230

Dátum: 15.03.1985

Autor: Cankař Jaroslav

Značky: násypkou, odpadů, dřeva, středovou, kamna, spalování, dřevního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kamna se středovou násypkou na spalování dřeva a dřevního odpadu jako pilin, hoblin, kůry apod. Podstata kamen se středovou násypkou na spalování dřeva a dřevního odpadu spočívá v tom, že jsou tvořena tělesem obklopeným vnějším pláštěm, v dolní části opatřeným regulátorem sekundárního vzduchu a popelníkovými dvířky. Uvnitř vnějšího pláště je uložena vložka, v dolní části opatřená regulátorem primárního vzduchu, do které je zasunuta...

Teplovodní kotel se středovou násypkou na spalování dřeva a dřevního odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217790

Dátum: 15.08.1984

Autor: Cankař Jaroslav

Značky: středovou, dřeva, teplovodní, dřevního, kotel, odpadů, násypkou, spalování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší teplovodní kotel se středovou násypkou na spalování dřeva a dřevního odpadu, kterým se rozumí odpad vznikající při skácení stromů a při zpracování, popřípadě obrábění dřeva. Podstata teplovodního kotle se středovou násypkou na spalování dřeva a dřevního odpadu spočívá v tom, že je tvořen tělesem obklopeným vnějším pláštěm, uvnitř kterého je uložena vložka, která je v dolní části přecházející v chlazenou vložku. Do vložky je...