Čamaj Vladimír

Bezodpadový spôsob výroby triizopropanolamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286508

Dátum: 10.11.2008

Autori: Weissensteiner Viliam, Šorman Miroslav, Stanček František, Čamaj Vladimír, Mokrý Jozef

MPK: C07C 213/00, C07C 215/00, C07C 209/00...

Značky: triizopropanolamínu, výroby, spôsob, bezodpadový

Zhrnutie / Anotácia:

Bezodpadový kontinuálny spôsob výroby triizopropanolamínu z vodného roztoku amoniaku a propylénoxidu pri teplote do 105 °C a tlaku do 0,6 MPa.

Spôsob úpravy odpadových výstupov výroby bis-(2-chlóretoxy)metánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286074

Dátum: 13.02.2008

Autori: Kolísek Mikuláš, Hojč Ján, Markoš Jozef, Borišek Igor, Čamaj Vladimír

MPK: C02F 1/00, C02F 1/72, C07B 37/00...

Značky: bis-(2-chlóretoxy)metánu, úpravy, spôsob, výstupov, výroby, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy odpadových výstupov výroby bis-(2-chlóretoxy)metánu acetalizáciou paraformaldehydu 2-chlóretanolom s alkalicko-oxidačným konvertovaním polutantov obsiahnutých v odpadových vodách z tejto výroby na vstupné suroviny alebo biologicky ľahko odbúrateľné zlúčeniny.

Zariadenie na environmentálne spracovanie pár alkylénoxidov v zmesi s inertným plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4783

Dátum: 06.07.2007

Autori: Čamaj Vladimír, Šimo František, Minich Jaroslav, Siman Ján, Stanček František, Kolísek Mikuláš, Weissensteiner Viliam

MPK: B01D 53/14, B01J 19/00

Značky: inertným, zmesí, plynom, environmentálne, zariadenie, alkylénoxidov, spracovanie

Text:

...V kvapalnom alkylénchlórhydríne(absorbent) s teplotou T, 15 °C, V množstve m 1152 kg ECH, koncentrácie GHG 8,00 w/w V etylénchlórhydríne. Bezpečnú výšku hladiny V reaktore RA zabezpečuje regulátor hladiny RH. Cez dva distribútory 3 plynu umiestnené na dne reaktora RA je prívod pár alkylénoxidu V inertnom plyne (absorbát) (EO s dusíkom) o koncentrácii CEO 20,00 mol a teplote TM 19,5 °C, rýchlosťou Q 12,85 m 3/h. Absorbčný roztok...

Zariadenie tvaru dvoch súosových stojatých valcov pre podmienky chemických technológií a spôsob jeho využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285692

Dátum: 24.05.2007

Autori: Stanček František, Čamaj Vladimír, Gogová Zuzana, Hronec Milan

MPK: B01J 19/02, B01J 19/24, B01J 8/02...

Značky: valcov, technologii, podmienky, dvoch, súosových, stojatých, spôsob, tvaru, chemických, zariadenie, využitia

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie tvaru dvoch súosových stojatých valcov na výrobu v chemických technológiách je vhodné pre systémy, kde je prítomných niekoľko fáz vedľa seba, vnútri ktorých cirkuluje kvapalina v dôsledku rozdielu hustôt tekutiny. Vnútorný valec je po výške rozdelený na aspoň jednu reakčnú zónu, tomu zodpovedajúci počet sekcií a vnútornú časť separátora. Reakčné zóny obsahujú v blokoch uloženú náplň na nosnom rošte. Sekcie obsahujú distribútor plynu....

Spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydrínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284051

Dátum: 30.07.2004

Autori: Hojč Ján, Stanček František, Borišek Igor, Bitarová Jana, Beňo Ľuboš, Mokrý Jozef, Čamaj Vladimír, Pafčo Jozef, Jelemenský Ľudovít, Markoš Jozef

MPK: C07C 31/36, C07C 29/64

Značky: výroby, spôsob, bezvodého, etylénchlórhydrínu

Zhrnutie / Anotácia:

Bezemisný spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydínu reakciou etylénoxidu s chlorovodíkom v dvojstupňovom reakčnom systéme pri nízkych teplotách s prívodom reaktantov do rôznych oblastí reakčného prostredia súčasne.

Spôsob prípravy neutrálne stabilizovaného trichlóretylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283891

Dátum: 15.03.2004

Autori: Stanček František, Beňo Ľuboš, Krč Marián, Mokrý Jozef, Gregor Ľudovít, Kopčan Anton, Hojč Ján, Čamaj Vladimír, Kolísek Mikuláš, Pafčo Jozef

MPK: C07C 17/38, C07C 17/00

Značky: trichlóretylénu, neutrálne, spôsob, přípravy, stabilizovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy neutrálne stabilizovaného trichlóretylénu z vopred vyrobeného trichlóretylénu technickej až chemickej čistoty alebo z priamo vyrobeného trichlóretylénu pôsobením stabilizačného systému so synergickým efektom bezprostredne po destilácii alebo rektifikácii.

Spôsob výroby aminoalkylchloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283256

Dátum: 19.03.2003

Autori: Mokrý Jozef, Pafčo Jozef, Čamaj Vladimír

MPK: C07C 209/06, C07C 209/00

Značky: výroby, spôsob, aminoalkylchloridov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa výroba aminoalkylchloridov a ich hydrochloridov reakciou aminoalkoholov, N-aminoalkoholov, N,N-dialkylaminoalkoholov s tionylchloridom a termickým rozkladom alkylesteru kyseliny chlórsulfínovej tak, že najskôr sa pripraví hydrochlorid aminoalkoholu, a potom pôsobením tionylchloridu ester kyseliny chlórsulfínovej.

Spôsob selektívnej hydrobromácie olefinicky nenasýtených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282980

Dátum: 09.12.2002

Autori: Čamaj Vladimír, Macho Vendelín, Jurečeková Emília, Jureček Ľudovít, Komora Ladislav, Mandúch Milan

MPK: C07B 39/00, C07C 17/07

Značky: olefinicky, nenasytených, hydrobromácie, zlúčenín, spôsob, selektívnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob selektívnej hydrobromácie olefinicky nenasýtených zlúčenín za prítomnosti aktivátorov pri -20 až +50 °C sa uskutočňuje samotným bromovodíkom alebo zmesou chlorovodíka s bromovodíkom, pripravených aspoň jedným z technologicky dostupných postupov, pričom najmenej jedna olefinicky nenasýtená zlúčenina sa vedie do styku s kyslík obsahujúcim plynom ako aktivátorom a bromovodíkom alebo najmenej jedna olefinicky nenasýtená zlúčenina s kyslík...

Spôsob výroby alkanolamínov a alkylalkanolamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282747

Dátum: 04.11.2002

Autori: Voskár Stanislav, Mokrý Jozef, Beňo Ľuboš, Krč Marián, Seidl Anton, Šorman Miroslav, Špacír Jozef, Kolísek Mikuláš, Kopčan Anton, Stanček František, Čamaj Vladimír

MPK: C07C 215/06, C07C 213/08

Značky: výroby, alkanolamínov, alkylalkanolamínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkanolamínov a alkylalkanolamínov diskontinuálnou reakciou alkylénoxidu s počtom uhlíkov 2 až 4 a vodným roztokom amoniaku alebo vodným roztokom alkylamínu v mólovom pomere 1 : 0,3 až 20, v inertnej atmosfére, pri teplote 20 až 90 °C a tlaku 0,15 až 0,5 MPa, s násadou monoalkanolamínu, dialkanolamínu, trialkanolamínu, monoalkylaminoalkoholu alebo dialkylaminoalkoholu.

Spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydrínu vysokej čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282309

Dátum: 19.11.2001

Autori: Špacír Jozef, Kolísek Mikuláš, Čamaj Vladimír

MPK: C07C 29/151, C07C 29/64, C07C 29/15...

Značky: etylénchlórhydrínu, vysokej, čistoty, výroby, bezvodého, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Do reaktora prvého stupňa (R01) s etylénchlórhydrínom sa cez zmiešavač (Z01) za stálej cirkulácie reakčnej násady pridáva suchý chlorovodík, neskôr cez zmiešavač (Z02) etylénoxid. Reakčné teplo sa odvádza výmenníkom tepla (E01). Súčasne so sýtením chlorovodíka sa začína pranie plynov v absorbéri nad (R01) podchladeným surovým etylénchlórhydrínom z reaktora druhého stupňa (R02) a do (R02) sa pridáva etylénoxid cez zmiešavač (Z03). Odplyn z (R02)...

Spôsob výroby geraniolu a nerolu katalytickou izomerizáciou linaloolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267946

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hojč Ivan, Čamaj Vladimír, Kráľ Bohumil, Špacír Jozef, Glevitzký Edmund, Zamiška Štefan

MPK: C07C 29/56

Značky: katalytickou, geraniolu, spôsob, výroby, nerolu, linaloolu, izomerizáciou

Text:

...využíva bežné izcmorizaőnő katalyzátory (estery kyseliny crtovunadiönej), navyše spetrebováva kyselinu boritú, ciniöitú alebo zirkoniöitú, ktorých ostery s metanolcm resp. alkalické soli predstavujú odpadne produkty izomerizaöných reakcii.Nevýhody uvedených postupov rieši spâsob výroby geraniolu a nerolu katalytickou izomerizáoiou linaloclu v kvapelnej fáze v pritomosti esterov kyseliny ortovanadiönej v xmožshre 0,1 až 1,0 1, hmot. ako...

Sposob prípravy monoaduktu acetylénu s izopropylalkoholom fotochemickou syntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259391

Dátum: 17.10.1988

Autori: Valko Ladislav, Minarových Miroslav, Kráľ Bohumil, Polievka Milan, Čamaj Vladimír, Šúň Ján

MPK: C08L 49/00

Značky: fotochemickou, přípravy, spôsob, izopropylalkoholom, acetylénu, monoaduktu, syntézou

Text:

...prípravy označujú autori za technologicky vhodný.Nevýhody uvedených postupov sa odstraňujú spôsobom podľa tohto vynálezu, pri ktorom sa spôsob prípravy monoaduktu acetylénu s izopropylallaoholom fotochemicky iniciovanou reakciou .acetylénu s izopropylalkoholom za prítomnosti 0,1 až 10 0/0 mói. acetónu ako absorbenta UV žiarenia,tlaku acetylénu 0 až 1 MPa expozíciou homogénnej reakčnej zmesi cirkulujúcej vien kej vrstve okolo zdroja UV...

Sposob výroby etylénu a acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236239

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kmeť Vladimír, Mojžiš Teodor, Novotný Vlastimil, Polák František, Borišek Igor, De Riz Marián, Čamaj Vladimír, Šebo Tomáš, Foltán Stanislav, Kráľ Bohumil, Miština Ladislav

MPK: C07C 4/04, C10G 9/36

Značky: výroby, spôsob, etylénu, acetylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby etylénu a acetylénu na báze prírodných a/alebo syntetiských uhľovodíkov vysokotepelnou pyrolýzou pri teplote 1 000 až 2 800 °C a tlaku 0,03 až 0,5 MPa s bezprostredným stykom uhľovodíkovej suroviny s nosičom reakčného tepla. Do procesu sa nastrekuje zmes primárneho benzínu obohatená s 5 až 20 % obj. metánu alebo metánovej frakcie z procesu delenia plynov. Úbytok metánu vo vykurovacom plyne v 1. stupni pyrolýzy sa nahradí zvyškovým...

Tenzid s nízkou penivosťou a príjemnou voňou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253437

Dátum: 12.11.1987

Autori: Radosa Ján, Kráľ Bohumil, Špacír Jozef, Čamaj Vladimír, Paulovič Milan

MPK: C11D 1/72

Značky: nízkou, príjemnou, voňou, penivosťou, tenzid

Text:

...alebo kombinovať s inými tenzidmi, potažne prídavnýmí látkami podľa toho, na aké aplikačné použitíe sa s nimi uvažuje. Produkty sa vyznačujú príjemnou vôňou a povrchovoaktivnymi vlastnosťami v koncentrovanej forme, ako aj v ich vodnom roztoku.i Ďalšou výhodou tenzídu s nízkou penivostou a príjemnou vôňou je, že okrem znižovania povrchového napätia vody vykazujú zmáčaciu schopnost a tenzidy s obsahom metyloxiránu majú dobrú odpeňovaciu...